2009 (2010)– ANUL CUNOAŞTERII ŞI URMĂRII SFINŢILOR – DECEMBRIE

”Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră!” (1 Tes.4,2)

A 63-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică şi din zilele de sărbătoare! (Lc.3,1-6; 3,10-18; Lc.1,39-45; 1,26-38; Lc.2, 15-20; Mt.10,17-22; Lc.2,41-52; Mt.16,13-19)  

Motto-ul lunii: „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!” (Mt.5,9)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm ca să putem trăi în spiritualitate lui Isus, făcând numai binele!

Sarcina noastră concretă va fi: Cu ajutorul lui Isus vom duce pacea acolo unde domneşte neliniştea!

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în decembrie 2009

            „Dragii mei! În cea mai frumoasă lună a anului, când sărbătoriţi naşterea Prinţului Păcii, vreau să vă vorbesc despre pace. V-am creat ca să acceptaţi, să purtaţi şi să daţi mai departe pacea. Cu toate acestea observăm cu tristeţe, odată cu apropierea Crăciunului, prezenţa neliniştii în inimile şi familiile voastre, dintre religii şi naţiuni.

Permiteţi-mi să vă dezvălui câteva din cauzele neliniştii!

Trebuie să ştiţi că fără: cele zece porunci, sacramente, jertfă, iertare – cererea iertării,... într-un cuvânt fără Noi, nu veţi trăi pacea nici pe Pământ, nici în Cer. Sunt oameni cu care puteţi trăi aparent în pace numai dacă sunteţi de acord cu răutatea lor, dacă încălcaţi legile Noastre. Să nu o faceţi, pentru că aceasta e o pace falsă.

Vă rog să nu fiţi ca Ierusalimul, care după numele său ar trebui să fie Oraşul Păcii, dar luptele din el sunt aproape permanente. Aveţi grijă, voi să nu fiţi oamenii păcii doar cu numele, ci şi în realitate.

E bine să ştiţi de asemenea că nici chiar toate bunurile lumii nu vă pot da pacea inimii. Gândiţi-vă acum la o familie care şi-a construit casa cu etaj fără Noi. Când au terminat construcţia cineva l-a întrebat pe stăpânul casei, cât a costat această casă minunată? Nu vă ştiu spune cât a costat, dar vă pot spune că din păcate ni s-a distrus căsnicia, pacea sufletului, pentru că ceva (banul) a fost mai important pentru noi decât Cineva (Dumnezeu, familie).

Acum vă spun care este condiţia ca să aveţi pace!

Trebuie să ştiţi că dobândirea păcii sufletului nu este o problemă gen ’pică pară mălăiaţă’, care vă pică în gură fără un efort, ci este o muncă sufletească serioasă de auto-disciplinare, este rezultat al luptei. În această luptă nimeni dintre voi nu moare, mor doar acele dorinţe egoiste, păcatele, care încearcă să valorifice lenea şi confortul vostru.

Înţelegeţi că pacea inimii nu se poate dobândi fără Mine, dar nici fără voi, numai prin colaborarea noastră. De aceea pentru pacea inimii cereţi ajutorul Nostru de parcă totul ar depinde numai de Noi şi voi faceţi-vă partea voastră de parcă totul ar depinde de voi. Pacea sufletului să nu o aşteptaţi niciodată de la oameni şi împrejurări, ci în primul rând de sus –de la Noi şi din interior – de la voi.

Toate persoanele care se întorc la muntele Sinai (la cele zece porunci) la sacramente, la viaţa în virtuţi, într-un cuvânt la Noi, vor dobândi pacea sufletului. Să aveţi încredere că cei care vin la Noi cu căinţă sinceră vor merge  cu inima împăcată spre Împărăţia  Păcii, spre Lumea Nouă.

Pe calea vieţii spirituale învăţaţi să nu gândiţi în persoane, ci în ţintă. Astfel vă veţi zidi durabil pacea sufletului pe stâncă. Pacea domneşte în toate inimile curate în care se naşte Isus şi acolo unde este iubire reciprocă.

Pentru pacea în familie uneori trebuie să învăţaţi să renunţaţi la dreptatea voastră, la voinţa voastră, la planurile voastre, la bine pentru un bine mai mare pe care-l recunoaşteţi. Eviaţi cu atenţie tot ce v-ar duce la nelinişte. Fără un motiv serios  să nu polemizaţi cu alţii. Nu vă certaţi pentru lucruri care nu au importanţă, mai bine învăţaţi să vă discutaţi problemele. Să credeţi că vă salvaţi de multe rele, nenorociri, nopţi nedormite, ... dacă alegeţi pacea chiar şi cu preţul jertfelor.

Cel care iubeşte pacea are parte de protecţia Celor din Cer, primeşte răsplată însutită deja pe Pământ  şi va fi numit fiu al lui Dumnezeu. Încercaţi să trăiţi cuvintele binecuvântării casei care se găseşte pe pereţii celor mai multe familii: ’Unde e credinţă, acolo e iubire!Unde e iubire, acolo e pace! Unde e pace, acolo e binecuvântare! Unde e binecuvântare, acolo e Dumnezeu! Unde e Dumnezeu, acolo lipsuri nu sunt.’

Acum meditaţi câteva scurte proverbe legate de pace!

Pacea e medicament, iar cearta e otravă! Păzeşte pacea ca pe lumina ochilor! Iubeşte pacea dacă vrei să trăieşti mult! Să priveşti mult şi să taci mult ca să poţi rămâne în pace. Dacă vrei să trăieşti în pace lasă-i pe ceilalţi în pace! E mai bine să ierţi şi să rabzi decât să te cerţi şi să te superi. Numai cine are pace în inimă poate dărui pace altora.

Ca încheiere vă recomand, dacă şi înainte de Crăciun în sufletele voastre este o luptă mare, mergeţi în suflet în faţa crucii şi contemplaţi suferinţa nevinovată a lui Isus. După aceea cereţi ajutorul lui Isus care s-a născut, a fost răstignit şi a înviat pentru voi. Dacă veţi face aşa, veţi simţi şi în cele mai grele momente ale vieţii voastre, pacea sufletului în prezenţa lui Isus.

Înainte de Crăciun, în timpul Crăciunului şi după aceea vă binecuvântez cu unul din cele mai mari daruri ale Mele, cu pacea inimii!”

Tema de casă pentru luna decembrie:

„ÎNAINTE DE CRĂCIUN, ÎN TIMPUL CRĂCIUNULUI ŞI DUPĂ ACEEA VREAU SĂ DĂRUIESC FAMILIEI MELE TRUPEŞTI ŞI SUFLETEŞTI ÎN PRIMUL RÂND PACEA LUI ISUS!

 

 VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTURA SFÂNTULUI EPISCOP NICOLAE

 

Sfântul Nicolae a trăit în secolul IV în oraşul Myra (Asia Mică). A fost episcop: idealul lui a fost Isus Cristos, care pe unde trecea făcea binele. Ca şi copil a ascultat bucuros de părinţi şi i-a plăcut mult să meargă la biserică. Unde a putut a ajutat, adunând comori cereşti. Spunea: este mai mare bucurie să dai decât să primeşti!

Motto-ul lui a fost: fă binele în fiecare zi şi Dumnezeu va fi cu tine!

După moartea lui, Dumnezeu a confirmat prin multe minuni că Sfântul Nicolae este în Cer şi ne poate ajuta şi de acolo!

Sfinte episcop Nicolae, spune-ne, noi copiii secolului XXI, ce trebuie să facem?

Gândiţi-vă acum apropiindu-vă de Crăciun, cine sunt acei creştini (ispăşitori) dintre voi care merită să primească nuieluşă?

-         Cei care au spiritualitatea lui Ésau, care pentru un blid de linte (bunuri trecătoare, lumeşti) îşi vând şi mântuirea.

-         Cei care au spiritualitatea lui Iuda, care consideră că ceva (banii) sunt mai importanţi decât Cineva, adică Isus sau familia.

-         Acei creştini fără inimă care ar putea să-i ajute pe cei flămânzi, însetaţi, dezbrăcaţi, bolnavi, nevoiaşi, şi totuşi nu o fac! Acestor persoane le spune Sfântul apostol Iacov: cine ar putea face binele, dar nu-l face, păcătuieşte!

-         Merită nuieluşă creştinul care dă sfat rău semenilor; care nu-l învaţă pe cel neştiutor; care nu-i atenţionează pe păcătoşi şi pe cei aflaţi pe calea osândei; care ţine supărare şi după apusul Soarelui; care zilnic îi supără pe alţii; care nu-l mângâie pe cel trist; care nu se roagă pentru cei vii şi cei morţi;

-         Merită nuieluşă persoana care face binele ca să fie văzut şi lăudat de oameni.

-         Merită nuieluşă cel care dă ţigări fumătorului; băutură beţivului; mâncare stricată celui aflat în nevoi; droguri celui care se droghează; care pune bani expiraţi în cutia milei; care ia ilegal casa văduvelor; cel pentru care averea este scop şi nu instrument; cel căruia îi place numai să primească nu şi să dea...

Ce să faceţi dacă aceste păcate şi altele sunt prezente în viaţa voastră?

Să le recunoaşteţi, să vă cereţi iertare de la Dumnezeu şi să porniţi pe calea faptelor bune!!!

Să meditaţi care dintre voi merită daruri de la Cei din Cer?

-         Toţi cei care cu spiritualitatea samariteanului milostiv îi ajută pur şi simplu pe cei aflaţi în necaz fără să-i întrebe de religia lor, de naţionalitatea lor, de locul de muncă,...!

-         Toate persoanele care împreună cu  Sfânta Elisabeta a Ungariei, cu Sfântul Martin de Tours, cu mine,... cred că ce fac pentru unul dintre cei mai mici, fac pentru Isus!

-         Merită daruri toţi acei creştini care fac totul spre gloria lui Dumnezeu, care-şi adună prieteni folosindu-se de bani!

-         Merită daruri acele persoane care în locul permanentei nemulţumiri aleg recunoştinţa şi pentru cel mai mic bine primit. Sigur simţi că omul mulţumit e fericit, iar omul nemulţumit e nefericit.

-         Gândiţi-vă la Maica Tereza căreia i se spunea: ceea ce faci tu pentru săraci este doar o picătură în mare! Ea răspundea: dacă nu aş face ceea ce fac marea ar fi mai puţină cu o picătură!

-         Dumnezeu nu aşteaptă de la noi în primul rând o milostenie cantitativă, ci să facem cu mare iubire ceea ce facem.

-         Să ştii că cel care are timp pentru rugăciune îl iubeşte pe Dumnezeu; cel care posteşte cu seriozitate se iubeşte pe sine şi cel care face binele îşi iubeşte aproapele!

-         Persoana căreia îi place milostenia dobândeşte de la Dumnezeu iertare, binecuvântare şi viaţa veşnică.

-         Ţine minte: dacă ai dat nevoiaşului în Numele lui Dumnezeu uită, dar dacă ai primit orice lucru oricât de mărunt aminteşte-l!

-         Întipăreşte în inima ta spiritul faptei bune: „Să vrei binele tuturor şi răul nimănui!”

 

Sfinte episcop Nicolae! Te rugăm să mijloceşti în Cer pentru noi ca prin gândurile noastre bune, prin vorbele şi faptele noastre să dobândim cu toţii darul ceresc veşnic! Ámin!

 

Privire în viitor – luna ianuarie 2010:

Intenţia comună de rugăciune va fi: ne rugăm ca să devenim adevăraţi creştini, adevăraţi ispăşitori.

Sarcina noastră concretă va fi: în ispite vom învăţa să spunem nu celui Rău şi da lui Isus!

 

Vă dorim tuturor un Crăciun plin de pacea lui Isus şi un An Nou plin de speranţă!

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi a Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723