2011 – ANUL CUNOAȘTERII ȘI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR –IULIE

”Fericit este poporul care poate sărbători și poate umbla în lumina Feței Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 82-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminica și de sărbători! (Mt. 11; 13; 14; Lc.1) 

Motto-ul lunii: „Fericiți cei morți, cei ce acum mor întru Domnul, căci faptele lor îi însoțesc!”

(Apocalips 14,13)

Intenția comună de rugăciune: să oferim totul la intențiile Sfintei Fecioare și a Mamei Eva, ca astfel să avem parte de har înmulțit!

Sarcina noastră concretă va fi: ne vom pregăti cu o novenă pentru aniversarea mutării acasă a Mamei Eva!

Mesajul extraordinar al Sfintei Fecioare și al Mamei Eva în iulie 2011

„Dragi copii ispășitori! În luna Sfântului Sânge al lui Isus vă vorbim împreună cu copila Mea Eva despre tipmurile din prezent.

În prezent este timpul valorificării Sfântului Sânge al lui Isus și a Lacrimilor Mele. Trebuie să știți că așezându-vă pe voi înșivă și pe cei dragi vouă în Lacrimile vărsate de Mine pentru voi, veți ajunge să aveți o pocăință profundă, iar prin Sfântul Sânge al lui Isus veți dobândi iertarea păcatelor. Acest har nu este suficient să-l cunoașteți, ci trebuie să-l folosiți în fiecare zi.

În prezent este timpul recunoștinței! Vă rog, ca în loc să vă plângeți și să fiți nemulțumiți, să observați binele mult pe care-l primiți în fiecare zi și să fiți recunoscători pentru acesta. Învățați să spuneți în toate situațiile vieții: mulțumesc lui Dumnezeu! Ispășitorul recunoscător are un spirit sănătos, de aceea primește multe haruri.

În prezent este timpul altruismului. În lume foarte mulți săraci suferă din cauza egoismului celor bogați. Locuri de pelerinaj alese de Dumnezeu se construiesc timp de decenii datorită egoismului oamenilor. Cu toate că de aceste locuri sfinte și de harurile de acolo voi aveți nevoie. Unii nu donează nici măcar pentru  opera lui Dumnezeu, pentru că se gândesc că astfel vor fi mai săraci și vor putea cheltui cu atât mai puțin pentru sine, pentru ideile lor. Declarăm în fața lui Dumnezeu și a oamenilor că cei care pot oferi de bună voie, liberi și cu iubire o zecime din bunurile lor materiale „pentru un scop sfânt” vor primi însutit deja pe Pământ și în plus viața veșnică. Dacă acceptați ca adevărată declarația lui Isus, încercați timp de cel puțin un an oferirea zeciuielii. Vă suntem recunoscători împreună cu copila Mea Eva pentru fiecare cărămidă pe care ați investit-o în muntele Sfintei Treimi. Răsplata voastră nu va lipsi!

În prezent este timpul luptei spirituale! Voi nu trebuie să luptați unii împotriva altora, ci împotriva răului din voi și din jurul vostru. Adevăratul ispășitor luptă corect dacă folosește numai instrumentele recomandate de Biserică: rugăciunea, postul, liturghiile oferite... și nu practici diavolești.

În prezent este timpul pentru misiune! Dacă prețuiți cu adevărat mesajele și învățăturile pe care le primiți pe muntele Sfintei Treimi, atunci le dați mai departe. Vă rog să puneți deoparte toate temerile omenești și să mergeți cu curaj pe calea mărturiei supranaturale, pentru că de voi va depinde convertirea, vindecarea, eliberarea multora.

În prezent este timpul călirii! Fierul devine oțel puternic, dacă din foc este pus în apa rece. Voi deveniți ispășitori puternici, căliți, dacă veți trăi în liniște și pace abisurile și înălțimile vieții voastre. Schimbați toate domeniile vieții voastre care necesită schimbare și pot fi schimbate. Ce nu puteți schimba, acceptați și puneți în Mâinile lui Dumnezeu, căci pentru Dânsul totul este posibil!

În prezent este timpul unității, al colaborării! Vă spunem dinainte, pregătiți-vă, pentru că în viitorul apropiat vor veni timpuri speciale, prin care veți putea trece triumfători numai în unitate strânsă cu Cei din Cer și cu semenii voștri. Unitatea dintre voi va putea distruge si cel mai puternic rău. Fiți atenți, niciodată să nu colaborați în rele, ci numai în bine.

În prezent este timpul pentru manifestarea iubirii!  Să vă spuneți des în familie: te iubesc așa cum ești. În comunitățile voastre de ispășire se vă spuneți cu curaj unii altora: mă bucur pentru tine. Trebuie să știți că vorbele spuse cu iubire vă vindecă.

În prezent este timpul pentru harurile care nu se mai întorc! Pregătiți-vă pentru că Sfânta Treime îi va glorifica în mod special pe ispășitorii statornici, care colaborează cu harul Dumnezeiesc. Acum simțiți preponderent numai jertfa. În curând va veni timpul când Sfânta Treime vă va dărui puterea Sa cerească. În ultimele timpuri ispășitorii statornici vor vindeca bolnavii, vor salva păcătoșii de Iad, îi vor elibera pe cei posedați de diavol și vor învia morții cu puterea lui Dumnezeu. În funcție de câte puncte bune va strânge o persoană în aceste timpuri, va fi glorificată de Dumnezeu.

În prezent este timpul pentru formarea vocațiilor! Vor fi între voi persoane independente, care la momentul hotărât de Dumnezeu se vor muta pe Muntele Sfânt și vor ajuta la adorația perpetuă, la primirea pelerinilor și la rezolvarea problemelor. Vor fi familiști care se vor muta la Nușfalău și în împrejurimi  și vor ajuta cât le va permite timpul, puterea și posibilitățile. Vor fi și ispășitori cu spirit misionar, care vor duce în lume puterea și lumina primită pe Muntele Sfintei Treimi.

În prezent este și timpul pregătirii pentru moarte! În lume vor fi multe persoane care în timpul Marelui Avertisment vor muri văzând mulțimea păcatelor pentru care nu s-au căit. Vor fi și persoane ca Mama Eva, care alături de suferință vor accepta și moartea pentru salvarea sufletelor. Nu vă temeți de viitor pentru că toți vor primi și harul necesar împlinirii sarcinilor primite de la Dumnezeu.

Ca încheiere vă spunem: dacă veți trăi cât mai bine posibil timpul actual de har care nu se va mai întoarce, Sfânta Treime vă va binecuvânta prin Noi cu plinătatea harurilor!”

 

ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE ZECIUIALĂ

Mama Eva ne învață permanent și după trecerea ei la cele veșnice (19 iul.2010). De curând ne-a rugat ca la prima aniversare a mutării ei la Cer să vorbim comunității de ispășire despre zeciuială. Ne-a cerut ca în numele ei să mulțumim pentru toate donațiile pe care le-ați făcut pentru construcțiile de pe Muntele Sfintei Treimi. A spus că sunt atât de multe probleme materiale (criza economică) în lume, în Biserică și în familiile voastre, pentru că marea parte a omenirii a uitat în mod egoist de zeciuiala pe care Dumnezeu o cere tuturor în Sfânta Scriptură! Mama Eva ne transmite tuturor : dacă vom învăța să oferim „pentru un scop sfânt” a zecea parte a salariului (pensiei) și veniturilor noastre, vom avea parte de binecuvântarea extraordinară a lui Dumnezeu asupra bunurilor noastre.

Mama Eva ne-a indicat câteva fragmente din Sfânta Scriptură:

-          Mt. 23,23 – aici citim despre cărturarii și fariseii care dădeau zeciuială preoților din toate roadele grădinilor!

-          Evrei 7,1-10 – „Melchizedec, preot al lui Dumnezeu cel Preaînalt, care l-a binecuvântat pe Ávraam. Ávraam (pentru această binecuvântare) i-a dat zeciuială din toate... Și cei dintre fiii lui Levi care primesc preoția, au poruncă după lege ca să ia zeciuială de la popor”.

-          Mc.10,28-31 – „Adevărat grăiesc vouă, nu este nimeni care și-a lăsat casă sau frați... sau țarine, pentru Mine și pentru Evangelie și să nu ia însutit acum..., iar în veacul ce va să vină: viața veșnică!”

Cei din Cer ne mai cer în această perioadă ca înainte de Marele Avertisment să renunțăm total la băuturile alcoolice și la cafea, pentru convertirea celor aflați în vicii. Isus vrea să ne pregătim pentru Întâlnirea cu El având trupul – sufletul – mintea curate.

-          Lc. 21,1-4 – Isus a lăudat văduva săracă, pentru că abandonându-se lui Dumnezeu și-a aruncat ultimii doi bănuți în vistieria templului. Este interesant că nu scrie în Sfânta Scriptură niciunde  că evreii au dat faliment sau au murit de foame din cauza zeciuielii sau a donațiilor altruiste!

-          Lc. 16,9 – Isus cere: „Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci, când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice!” Putem utiliza zeciuiala și pentru liturghii oferite (novene, gregoriene) pentru cei dragi nouă vii sau morți. Toți cei care datorită rugăciunilor, postului, liturghiilor, bunurilor noastre se vindecă, se eliberează de rău, ajung din Purgatoriu în Rai, ne vor fi veșnic prieteni recunoscători pe Pământ și în Cer.

A fost uimitor să auzim declarația plină de putere a Mamei Eva: „Zeciuiala nu e a voastră, este propri-etatea lui Dumnezeu!” „Zeciuiala aveți voie să o folosiți numai pentru scopuri sfinte!” „Cine ia zeciuiala de la Dumnezeu lucrează la propria pierzare!” Ne-a mai rugat să dăm înapoi lui Dumnezeu și zeciuială din timpul nostru, zilnic două ore și jumătate! Mama Eva îi roagă pe ispășitori ca să ofere de bună voie, liberi și cu iubire zeciuiala pentru construcția Muntelui Sfintei Treimi. Mama Eva a mai reamintit că Ea și conducătorul ei spiritual și-au vândut casele și au investit toți banii în Muntele Sfintei Treimi. Ei nu au început prin a cere, ci au dăruit în mod altruist pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele sufletelor. V. Ilona își dă zeciuiala prin liturghii oferite pentru persoanele din familie sau din comunitate care au zile de naștere, onomastica sau aniversarea căsătoriei.

Au fost și sunt persoane altruiste în comunitatea de ispășire care au oferit pentru Muntele Sfintei Treimi o zecime din bunurile care le-au vândut. Acestora le mulțumim pentru că astfel am putut pune la punct drumul, parcările, că am putut construi capela Maicii Speranței, că am pietruit potecile de pe Muntele Sfintei Treimi, am făcut treptele, am tencuit Casa lui Isus și a Mariei, că putem pune în ordine mormântul Mamei Eva. Ce ne așteaptă în viitor? Aducerea curentului electric, construirea parohiei de pe munte și a Casei Reconcilierii, săparea unei fântâni, sprijinirea cu pereți de piatră a celor de pământ, etc. Toate acestea se pot termina până la Marele Avertisment dacă oferiți zeciuială. După acestea se poate porni pe Muntele Sfintei Treimi adorația și ispășirea perpetuă. Acesta este maximul pe care îl putem atinge împreună.

Ca încheiere vă mai spun care vor fi urmările dacă luăm în serios oferirea zeciuielii. Dispare orice raportare incorectă sau păcătoasă la bani. Se construiește locul de pelerinaj. Dumnezeu binecuvântează toate bunurile noastre și întreaga noastră viață. În inimă vom primi pacea sufletească, libertate, Raiul anticipat. Vom ajunge în Rai fără a trece prin Purgator, ca Mama Eva. Așa cum a promis Sfânta Treime: Dumnezeu șterge păcatele personale și ale familiei, pedepsele meritate pentru acestea și ne va elibera toți strămoșii din Purgator. Fiecare să decidă liber despre oferirea zeciuielii, dacă merită sau nu! Eu în calitate de conducător spiritual al comunității de ispășire, împreună cu Mama Eva vă recomand vouă, ispășitorilor statornici, ca să încercați cel puțin timp de un an oferirea zeciuielii. Dacă veți experimenta urmările extraordinare ale acesteia în viața familiei voastre  și pe Muntele Sfintei Treimi, numai atunci să continuați. La aniversarea mutării acasă a Mamei Eva, Ea transmite tuturor ispășitorilor binecuvântarea extraordinară a Sfintei Treimi, a Sfintei Fecioare, a tuturor Îngerilor și Sfinților!

„Nu uitați niciodată: vă iubesc, mă bucur pentru voi și vă aștept acasă! Mama Eva!  

Tema de casă pentru luna iulie:

„DOAMNE AJUTĂ-NE CA ÎN FIECARE ZI SĂ NE AȘEZĂM PE NOI ȘI PE CEI DRAGI NOUĂ ÎN SFÂNTUL SÂNGE AL LUI ISUS ȘI ÎN SFINTELE LACRIMI ALE SFINTEI FECIOARE, CA SĂ DOBÂNDIM POCĂINȚA ȘI IERTAREA PĂCATELOR!”

Privire în viitor – luna august 2011:

În august programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 4-5-6-7 de la ora 15!

În august vom sărbători ziua Tatălui Ceresc și prima aniversare a noii carisme.

(Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723