2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – APRILIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 91-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm din cele patru Evanghelii evenimentele legate de Învierea lui Isus: Mt.28; Mc.16; Lc.24; I. 20; 21.

Mottoul lunii: Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv!!(Lc.6,36)

Intenţia comună de rugăciune: să oferim toate durerile noastre sufleteşti şi toate rugăciunile noastre ca de acum înainte să sărbătorim întotdeauna împreună Învierea lui Isus!

Sarcina noastră concretă va fi: să avem gânduri şi cuvinte pozitive pentru că în acestea se află mesajul lui Cristos Înviat! dorim tuturor sărbători Pascale binecuvântate!

Mesaj de la Fecioara Maria în aprilie 2012

Dragii mei copii! În această lună, când vă amintiţi în mod festiv patimile, moartea, învierea şi îndurarea Sfântului Meu Fiu, vreau să vă învăţ folosind cele şapte zile ale săptămânii.

În fiecare zi de luni gândiţi-vă la Îngerii voştri păzitori şi cereţi-le ajutorul. Ei au fost rânduiţi lângă voi încă din clipa sfântă a conceperii voastre! Din însărcinarea Sfintei Treimi, Ei au grijă de trupul şi sufletul vostru. Ei vă iubesc şi amplifică pentru voi glasul Sfintei Treimi. Dacă-i rugaţi pe Îngerii voştri păzitori şi pe toţi îngerii, ei vă pot apăra de multe ispite, păcate, nenorociri, suferinţe… Vă rog să-i apreciaţi, să-i iubiţi şi să cereţi cât mai des protecţia Îngerilor voştri păzitori. Daţi-le nume, ascultaţi-i întotdeauna, pentru că ei vor mântuirea voastră. Dacă cineva din jurul vostru este în pericol, trimiteţi Îngerii voştri păzitori să ajute acea persoană. Măcar în fiecare luni gândiţi-vă la Îngerii voştri păzitori, cereţi-le ajutorul şi străduiţi-vă să fiţi Îngeri păzitori unii pentru alţii având grijă reciproc de voi.

În fiecare zi de marţi, gândiţi-vă la Sfântul Anton şi cereţi-i ajutorul. El a fost un renumit vestitor al Evangheliei. Când vorbea, cu Dumnezeu vorbea sau Îl mărturisea pe El. Înainte de a propovădui Evanghelia Fiului Meu el a trăit-o personal. Din gura lui n-au ieşit cuvinte inutile, lumeşti. În scurta lui viaţă i-a învăţat şi pe alţii acest lucru. De aceea, Sfânta Treime l-a învrednicit, ca după moarte să ajungă direct în Rai, iar limba lui binecuvântată nu a putrezit şi a rămas intactă până în zilele noastre. Trebuie să ştiţi: cine nu păcătuieşte cu limba, cine învaţă să-şi stăpânească limba este un om desăvârşit. Vă rog să învăţaţi să vă folosiţi limba doar pentru bine, niciodată pentru rău. În fiecare marţi cereţi mijlocirea Sfântului Anton şi exersaţi postul limbii!

În fiecare miercuri, gândiţi-vă la Sfântul Iosif şi cereţi puternica lui mijlocire! Voia lui Dumnezeu pentru el a fost să aibă grijă de cele mai scumpe două comori: Isus şi cu Mine. De aceea mottoul lui era: 'astăzi toate vreau să le fac pentru Isus şi Maria'! Tot Voia lui Dumnezeu a fost ca noi să trăim în curăţie trupească şi sufletească. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am şi trăit aşa toată viaţa. Al doilea motto al lui a fost: 'roagă-te şi munceşte'. El îşi începea ziua cu Dumnezeu, cu El o şi termina şi, împreună cu familia lui, şi-a trăit întreaga viaţă în prezenţa lui Dumnezeu. Răsplata pentru viaţa lui plăcută lui Dumnezeu a fost că a murit în braţele lui Isus şi ale Mele, iar după moartea sa a ajuns imediat în braţele Tatălui Ceresc. În fiecare miercuri cereţi mijlocirea Sfântului Iosif şi împliniţi curajos, după modelul lui, Voia lui Dumnezeu.

În fiecare zi de joi, gândiţi-vă la Sfântul Meu Fiu, care din iubire pentru omenire a rămas printre voi în Euharistie până la sfârşitul lumii! Vă rog, ca din recunoştinţă să-l iubiţi pe Sfântul Părinte Papa, pe Episcopi şi pe preoţi, care prin Spiritul Sfânt îl coboară pe Isus în fiecare zi pe pământ în Sfânta Euharistie. Din recunoştinţă pentru Isus care se află printre voi, împărtăşiţi-vă cu inima curată în mod regulat! Faceţi împărtăşanie spirituală dacă nu ajungeţi la Sfânta Liturghie, şi să îndrăgiţi vizitarea Sfântului Sacrament şi Adoraţia Euharistică. Să iubiţi liniştea ca să puteţi auzi mesajul celor din Cer adresat vouă. Trebuie să ştiţi că Iubirea a coborât pe Pământ. Sarcina voastră este să primiţi Iubirea, să o purtaţi şi să o daţi mai departe! Pentru asta v-a creat Tatăl Ceresc! În fiecare joi, să conştientizaţi iubirea, ca să ajungeţi în Împărăţia Iubirii!

În fiecare zi de vineri, gândiţi-vă la Sfântul Meu Fiu, care a pătimit cele mai cumplite suferinţe şi a acceptat chiar şi moartea pentru salvarea omenirii întregi! Şi voi puteţi ajuta Mântuitorului, dacă acceptaţi şi oferiţi cu răbdare toate suferinţele voastre trupeşti şi sufleteşti – pe care nu le puteţi schimba –pentru purificarea voastră, şi pentru salvarea tuturor celor vii şi a celor morţi! Trebuie să ştiţi că în ultimele timpuri, în care trăiţi acum, cele mai multe suflete se pot salva prin suferinţa trăită bine. În fiecare vineri, să conştientizaţi că puteţi fi binefăcători ai întregii omeniri dacă suferiţi în linişte şi cu răbdare!

În fiecare zi de sâmbătă, să vă gândiţi la Mine, Cea care, prin Voinţa Sfintei Treimi, am devenit Mama voastră. Am învăţat foarte multe lângă Fiul Meu, în mod special că trebuie spus Da la tot ccea ce este bine! Tragedia omenirii este că spune da păcatului şi nu binelui! Nu uitaţi, în interesul fericirii voastre veşnice, trebuie să învăţaţi să spuneţi lui Dumnezeu cel mai frumos cuvânt, DA, şi cel mai hotărât cuvânt celui Rău: NU! Aceasta este pentru voi calea fericirii, a sfinţeniei vieţii, calea spre mântuire. În fiecare sâmbătă să exersaţi în mod conştient Da-ul şi Nu-ul spuse într-un mod corect!

În fiecare duminică, gândiţi-vă la Sfânta Treime, la Tatăl Ceresc, care vă iubeşte, la Sfântul Meu Fiu, care a înviat pentru voi şi la Spiritul Sfânt, ale cărui haruri s-au revărsat asupra omenirii întregi. Inimile voastre să fie pline de recunoştinţă pentru Tatăl Ceresc, într-un mod special în fiecare primă duminică, pentru că din marea Lui Iubire v-a creat, vă susţine şi vă aşteaptă acasă. Să fie recunoştinţă în inimile voastre pentru Isus Înviat, care la sfârşitul lumii va învia şi trupurile voastre. Să fie recunoştinţă în inimile voastre pentru Spiritul Sfânt, care prin îndemnurile, interdicţiile şi învăţăturile Sale vrea să vă ajute să ajungeţi la ţintă. În fiecare zi să aveţi în inimi o recunoştinţă extraordinară faţă de Sfânta Treime pentru toate darurile Sale văzute şi nevăzute.

Ca încheiere, vă spun: dacă veţi trăi fiecare zi a vieţii voastre într-un mod plăcut lui Dumnezeu, atunci, când vă veţi reîntoarce acasă, veţi străluci ca Soarele în Împărăţia Sfintei Treimi!

Acum, Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul trăirii bune a clipei prezente!!!

CEI DOI STÂLPI AI BISERICII

 

Pe 30 mai 1862, la Torino, Sfântul Ioan Bosco le-a povestit copiilor lui spirituali următoarea viziune: " Închipuiţi-vă că stăm pe malul unei mări, pe o stâncă înaltă, de unde nu vedem niciunde pământ uscat decât cel de sub picioarele noastre. Pe mare sunt foarte multe corăbii care se pregătesc de bătălie. Botul navelor este făcut din fier, iar cala lor este plină de tunuri, puşti şi alte arme. Navele mici se îndreaptă către una cu mult mai mare (Biserica) şi încearcă cu boturile lor ascuţite să o rănească, apoi să-i dea foc, şi în toate modurile posibile să o distrugă.

Nava mare este urmată de multe ambarcaţiuni mai mici, care primesc porunci de la aceasta şi o apără de flota inamică. Trebuie să facă faţă unui vânt potrivnic puternic, iar marea învolburată pare a fi şi ea de partea celor care le atacă.

În depărtare, în mijlocul mării stau doi stâlpi aproape unul de celălalt. Pe unul stă statuia Sfintei Fecioare, sub ale cărei picioare se poate citi următorul înscris: "Auxilium Cristianorum" – Ajutorul creştinilor.  Al doilea stâlp este cu mult mai mare, şi pe el vedem o Ostie foarte mare pe care scrie: „Salus credentium" – Salvarea credincioşilor!

Papa,  ca şi căpitan al navei mari, îşi dă seama de furia duşmanului, de pericol, şi încearcă să cârmuiască  nava între cei doi stâlpi. Navele inamice pornesc atacul şi vor să scufunde nava papei. În ciuda acestui fapt, nava papei traversează marea. După aceea, potrivit viziunii, navele atacanţilor explodează, multe nave scufundându-se în mare.

Atunci papa este nimerit de un glonţ şi cade mort la pământ. Duşmanii se bucură foarte mult. Oamenii papei aleg în mare grabă un nou papă. Atunci inamicul îşi pierde curajul. Învingând toate greutăţile, nava papei pluteşte în siguranţă până ajunge între cei doi stâlpi şi aruncă ancora.

Duşmanul, în timp ce fuge, se scufundă. După aceasta, pe mare s-a lăsat liniştea..."

Unul dintre cei care l-au urmat pe Don Bosco spune următoarele: " Cred că nava papei este Biserica al cărei cap este El. Restul navelor simbolizează oamenii, iar marea este lumea. Cei care apără nava mare sunt persoanele care-l urmează fidel pe papă, iar restul sunt duşmanii lui care, prin toate mijloacele încearcă să distrugă Biserica. După părerea mea, cei doi stâlpi semnifică cinstirea Sfintei Fecioare şi Sfânta Euharistie. Răspunsul lui Don Bosco a fost: 'Ai vorbit bine'! Trebuie să ştim că ne-au rămas doar două instrumente ca să ne putem salva: cinstirea Născătoarei de Dumnezeu şi împărtăşania frecventă!

Concluziile noastre: Biserica are duşmani în exterior şi în interior. Duşmanii din exterior sunt ateii, masonii, liber-cugetătorii, sataniştii, profeţii falşi... Duşmanii din interior ai Bisericii sunt păgânii botezaţi şi miruiţi, care nu-şi mai practică credinţa, care trăiesc fără Dumnezeu. Se încadrează aici şi cei indiferenţi pe care nu-i interesează soarta Bisericii. Cei mai mari duşmani ai Bisericii sunt francmasonii din Biserică, cei care distrug Biserica din interior. Pentru aceştia trebuie să ne rugăm în fiecare zi.

Este foarte important ca întotdeauna să-l primim cu dragoste pe papa, urmaşul Sfântului Petru, şi să simţim răspundere pentru el: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi forţele iadului nu o vor învinge!În lume se dă o luptă spirituală. „Nu aveţi de luptat împotriva aceea ce este trup şi sânge, ci împotriva puterilor celeilalte lumi!Această luptă este simţită numai de oamenii spiritului. Miza bătăliei este câştigarea sufletelor noastre. În timpurile din urmă trebuie să învăţăm să luptăm cu armele lui Isus, cu rugăciune, post, viaţă oferită şi folosirea sacramentalelor.

Trebuie să trăim cu speranţa că atâta vreme cât îi ţinem de mână pe Isus şi pe Maria nu putem pierde. Oricât de viclean, deştept… ar fi inamicul, pe Isus, pe Maria şi pe cei care-I urmează nu-i poate învinge. Pot cădea în capcana duşmanului numai cei care nu-i acceptă pe Isus, Maria şi pe Papa. Duşmanul vrea să ne întoarcă împotriva celor zece Porunci, a celor şapte Sacramente,  a Bisericii, papei, episcopilor, a preoţilor, precum şi pe unul împotriva celuilalt. Trebuie să observăm aceasta. De fapt, noi avem un singur duşman, cel Rău şi discipolii lui.

Miza este Viaţa şi Moartea, viaţă veşnică şi moarte veşnică. Depinde de cine ascultăm. Să fim atât de hotărâţi precum cel Rău, care luptă până în ultima clipă să obţină sufletul nostru. Asta o putem învăţa de la el.

Lângă Nuşfalău, pe Muntele Sfintei Treimi, putem cunoaşte armele recomandate de Isus şi Maria şi învăţăm să luptăm. În comunitatea de ispăşire ne rugăm în fiecare zi pentru conducătorii noştri. Pe Muntele Sfânt îi cunoaştem şi-i facem cunoscuţi, îi iubim şi-i facem să fie iubiţi pe Isus şi Maria tuturor pelerinilor. Cu acceptul lor conştient, îi călăuzim pe toţi la Isus şi Maria, indiferent de religie şi etnie.

Noi credem că a noastră comunitate de ispăşire, ţinându-se de mâna lui Isus şi a Mariei merge pe drumul cel mai bun, va ajunge la victorie, şi-i ajută şi pe alţii să fie victorioşi. De aceea nu avem în inimi nici cea mai mică teamă de viitor!!! Mottoul nostru este: Per Mariam, ad Jesum!!! Prin Maria îi călăuzim pe ispăşitori la Isus!

Tema de casă pentru luna aprilie:

DUMNEZEUL MEU, AJUTĂ-MĂ CA SĂ PETREC FIECARE ZI ÎN SUFLET CU ISUS ÎNVIAT ŞI CU MARIA!!

Privire în viitor – luna mai 2012:

-  În mai programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 3-4-5-6 de la ora 15!

-  Pe 18 mai, de la ora 16 la Vác va avea loc vindecarea arborelui genealogic, va fi adoraţie Euharistică toată noaptea. Pe 19 mai de la ora 15 va avea loc întâlnirea tuturor ispăşitorilor! Sâmbătă începând cu ora 9 vor fi învăţături despre Sfânta Fecioară.

-  Să trăim această frumoasă lună a lui mai conştienţi de prezenţa şi iubirea Maicii Sfinte!

RETROSPECTIVĂ - MARTIE 2012

 

Ce ne-au învăţat Cei din Ceruri?

- “Recunoaşteţi că şi Dumnezeu şi cel Rău există! Voi trebuie să urmaţi numai Cuvântul lui Dumnezeu dacă vreţi să ajungeţi în Ceruri!”

- “În ultimele timpuri, învăţaţi să luptaţi cu radicalitate atunci când vă atacă cel Rău!”

- “Să aveţi îndrumător spiritual de care să ascultaţi, pentru că  prin el Dumnezeu vă vrea mântuirea!”

- “În fiecare zi să cereţi harul discernământului spiritelor, ca să vedeţi cu claritate ce este de la Dumnezeu şi ce este de la cel Rău! Trebuie să învăţaţi să ascultaţi doar glasul lui Dumnezeu, care este în concordanţă cu învăţăturile Sfintei Scripturi şi ale Bisericii!

- “Dacă în inimile voastre este Isus, nu aveţi de ce să vă fie teamă, chiar dacă cel Rău se dezlănţuie în jurul vostru.”

- “Învăţaţi să oferiţi şi să valorificaţi spre folosul omenirii toate suferinţele trupeşti sau sufleteşti pe care vi le permite Domnul!”

- “Ispăşirea înseamnă: salvarea sufletelor. Toate rugăciunile, posturile, faptele bune şi vieţile voastre oferite să le puneţi în Mâinile lui Dumnezeu, ca nimeni  să nu se osândească, ci toţi să se mântuiască".

- “Nu uitaţi că sufletele eliberate din ghearele celui Rău şi din Purgator, vor fi recunoscătoare de-a pururi, întâi lui Dumnezeu apoi şi vouă".

- “Trebuie să ştiţi că cei din Ceruri îi pot ajuta numai pe cei care le cer ajutorul! Ei respectă libertatea voastră.”

- “Dumnezeu v-a creat pentru a deveni adevăraţi ispăşitori pentru voi înşivă şi pentru întreaga omenire!”

- “În fiecare dimineaţă zâmbiţi şi mergeţi înainte preamărindu-L pe Dumnezeu. Veţi vedea că cel Rău va fugi din calea voastră!”

- “Când aveţi greutăţi, gândiţi-vă că Noi suntem cu voi şi vă ajutăm să învingeţi!”

- “Inimile voastre să fie deschise către cei din Ceruri, ca Ei să poată lua orice de acolo, şi să vă poată oricând dărui orice. Aveţi grijă! Ţineţi-vă întotdeauna inimile închise în faţa celui Rău!!!

- “Dacă domneşte teama în inimile voastre, legaţi spiritul fricii prin Sângele lui Isus şi Lacrimile Mariei şi aruncaţi-l în focul Iadului. Să luptaţi împotriva tuturor legărilor satanice, spunând pe nume spiritelor!”

- „ Să aveţi o spiritualitate misionară în familiile voastre, comunităţile voastre şi spre orice om de bună-credinţă care e deschis spre voi!”

- „ În timpul din urmă, timpul de har în care trăiţi, cea mai importantă misiune a voastră este salvarea sufletelor voastre şi al altora. Aceasta este ispăşirea!!!”

- “Rugaţi-vă foarte mult pentru preoţi! Şi de ei depinde salvarea sau rătăcirea foarte multor suflete!!!"

- “Acele femei sunt ispăşitoare plăcute lui Dumnezeu, care îi păstrează pe preoţi în apropierea lui Dumnezeu şi în vocaţia lor! Femeile care îi îndepărtează pe preoţi de Dumnezeu şi de vocaţia preoţească vor deveni nefericite împreună cu aceştia!”

- “Cei care spun în fiecare zi 'Da', Voinţei lui Dumnezeu, vor fi în stare să dea jos o mulţime de suflete din căruţa Satanei şi să le pună în cea a lui Dumnezeu!”

- “Toate acele voci care ne deprimă, ne întristează, care ne întorc împotriva lui Dumnezeu... sunt de la cel Rău. Toate acele voci care ne îndeamnă la bine, ne încurajează, ne dau speranţă, sunt de la Spiritul Sfânt!!!”

- “Trebuie să vă bucuraţi, pentru că aţi învăţat cum trebuie să vă eliberaţi din capcana celui Rău! Persoanele care folosesc rugăciunea de dezlegare, postesc în mod serios, oferă Liturghii de eliberare şi utilizează cu credinţă sacramentalele (apă sfinţită, ulei sfinţit, cruce) se pot elibera de orice legări.”

- “Persoana în a cărei inimă curată Isus se simte bine poartă deja în suflet Cerul Nou şi Pământul Nou!”

- “Ne bucurăm foarte mult atunci când vă prindeţi de mâini în timpul rugăciunii şi, după aceea, vă îmbrăţişaţi cu iubire. Faceţi aceasta şi acasă, ca Noul Ierusalim să se coboare peste familiile voastre!”

- “Trăiţi în aşa fel, încât atunci când va veni Marele Avertisment să nu vreţi să vă ascundeţi din faţa lui Dumnezeu, ci, cu braţele deschise, să mergeţi în întâmpinarea Domnului!”

- “Unde cei din Cer găsesc suflete curate şi credinţă vie, acolo se revarsă haruri speciale prin apa binecuvântată!”

- “Trăiţi şi ispăşiţi astfel încât să lăsaţi în urma voastră fraţi ale căror suflete au înflorit!”

- “Uniţi spiritual cu ispăşitorii din întreaga lume să formaţi un mare cerc şi să-i apăraţi pe cei slabi, pe care cel Rău vrea să-i îndepărteze de la calea cea strâmtă!”

 

Cei din Cer ne-au binecuvântat cu spiritualitatea căinţei, a iubirii şi a statorniciei!!!

 

Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723