2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

1 – 2, 7 aprilie 2006

A 14-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău

În aprilie: citim şi trăim din Sfânta Scriptură evanghelia Sfântului Ioan.

Motto-ul şi rugăciunea lunii: „Isuse, Fiul lui David, miluieşte-mă pe mine sărmanul păcătos!”

Intenţia comună de rugăciune: Cerem mijlocirea papei Ioan Paul al II -lea (+2 aprilie 2005), ca persoanele ierarhice şi cele carismatice să trăiască bine spiritualitatea lui Isus Îndurător!

Sarcina noastră concretă: să-i iertăm pe cei care ne-au supărat şi să cerem iertare tuturor celor pe care noi i-am supărat!

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Auzi şi împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu? Eşti recunoscător pentru harul purificator al lui Dumnezeu? Dacă acum s-ar termina timpul îndurării, Isus te-ar găsi pregătit? Cauţi şi împlineşti Voia lui Dumnezeu? Aştepţi cu frică sau cu bucurie tot ceea ce se va întâmpla curând? Te încrezi în protecţia lui Isus şi a Maicii Sfinte? Ai lăsat în urmă definitiv trecutul căindu-te şi spovedindu-ţi păcatele? Te aşezi zilnic pe tine şi pe cei dragi ţie în Inima lui Isus şi a Mariei? Crezi că în comunitatea de ispăşire te conduc Regele şi Regina Păcii? Te opui Ispititorului în interesul fericirii tale? Pentru tine calea lui Dumnezeu este cu sens unic?

Eşti instrument al păcii în familia ta, la locul de muncă,…?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus în prima vineri din aprilie 2006

Suntem în Postul Mare. Trebuie să fim mai atenţi la suferinţa Domnului Isus. Suntem aproape de timpul când datorită harului sfânt al lui Dumnezeu vom înţelege multe, în mod special misterul suferinţei Domnului Isus.

Isus mi-a adus la cunoştinţă prin Spiritul Sfânt următoarele:Învăţaţi oamenii să se roage cu inima! Trebuie să ştiţi că de rugăciune nu Eu am nevoie, ci voi aveţi nevoie. În rugăciune inima voastră se deschide spre Mine şi astfel veţi vedea în sufletul vostru acele păcate pe care trebuie să Mi le daţi prin pocăinţă. Dacă Îmi permiteţi vă purific inimile şi după aceea puteţi primi ceea ce vreau Eu să vă dau. Fiind purificaţi, veţi experimenta acea bucurie şi linişte sufletească pe care o dau în schimbul păcatelor voastre pentru care

v-aţi căit. Până când inima voastră este plină de dorinţe lumeşti, în ea nu este loc pentru Darurile Mele cereşti. În nicio zi să nu uitaţi că voi sunteţi Copiii Veşniciei! Veşnică este Bucuria şi Fericirea pe care numai Eu pot să v-o dau, dacă şi voi vreţi. Fără jertfa voastră nu pot să vi le dau pe acestea. Cât am trăit pe Pământ, Eu v-am dat exemplu în acceptarea jertfei. Am spus clar apostolilor Mei ce vă spun şi vouă acum: dacă vrea cineva să vină după Mine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze’. Eu nu le-am promis nici lor şi nici vouă o viaţă fără probleme şi suferinţe aici pe Pământ. În ochii Tatălui Ceresc, acceptarea şi oferirea suferinţei pentru păcatele voastre şi ale altora este valoare care salvează suflete. Pentru cei care rezistă alături de Mine şi în suferinţă, pregătesc haruri cum nu s-au mai experimentat până acum. Vă rog să vă decideţi cui vreţi să aparţineţi cu adevărat. Adversarul Meu, cel Rău, vă invită la o fericire trecătoare, a lumii acesteia. El vrea să-i împingă la osânda veşnică pe cei care-l ascultă. Fericirea voastră veşnică, la care tânjiţi şi pentru care aţi fost creaţi, doar Eu pot să v-o dau, cu condiţia să Mă urmaţi pe calea strâmtă şi grea. Calea crucii plină de jertfe este pentru voi calea sigură care duce în Rai. Timpul este foarte scurt până la întoarcerea Mea! Bunul Meu Tată permite suferinţele în vieţile voastre, ca în sfârşit să strige inima voastră după Mine:

Isuse, Fiul lui David, miluieşte-mă pe mine sărmanul păcătos!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară în prima sâmbătă din aprilie 2006

Sfânta Fecioară mi-a spus, în săptămâna care a trecut, următoarele: Ţi-am dezvăluit secretul Inimii Mele Neprihănite. Să scrii în al treilea volum al cărţii tale ceea ce îţi spun legat de acesta. Oamenii trebuie să cunoască mai bine Inima Îndurătoare a Fiului Meu şi Inima Mea Neprihănită. V-am dat o rugăciune, pe care dacă o spuneţi în cele trei puncte ale muntelui Sfintei Treimi (la faţa locului sau conectându-vă sufleteşte la cele trei puncte), în procesiune, meditând, veţi primi răspunsuri, prin situaţiile şi împrejurările voastre, la multe din întrebările pe care le aveţi. Prin această rugăciune veţi cunoaşte mai bine esenţa Inimii Mele Neprihănite. Tatăl Ceresc ne-a încredinţat Mie şi lui Isus convertirea omenirii prin pocăinţă şi cererea iertării. Acum mulţi se gândesc unde să meargă, ce să mănânce, în timpurile grele ca să-şi salveze viaţa. Nu aceasta să fie problema voastră, pentru că aceasta vă provoacă nelinişte şi teamă. Sufletul vostru să fie cel mai important! Cu sufletul curat veţi înţelege tot ce trebuie să faceţi ca să supravieţuiţi în timpurile grele. Acum omenirea se află într-o mare purificare. Ca să poată sta în faţa lui Dumnezeu, întreaga lume trebuie să se cureţe de toată falsitatea şi de taoate păcatele. Aţi păşit în timpul când trebuie să se separe grâul de neghină, binele de rău. Acum să strige sufletele voastre către Domnul: Isuse, Fiul lui David, miluieşte-mă pe mine sărmanul păcătos! Dacă faceţi astfel, vă iau în braţele Mele şi vă duc la Fiul Meu, ca în Inima lui Îndurătoare să găsiţi iertare, pace şi protecţie. Vă binecuvântez cu spiritul pocăinţei!”

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc în prima duminică din aprilie 2006

Şi astăzi am dori să-l bucurăm pe Tatăl Ceresc, noi, copiii lui care ispăşim.

El mi-a adus la cunoştinţă următoarele: „Sunt bucuros că Mă faceţi cunoscut şi copiilor mei care până acum au fost departe de Mine. De asemenea văd că mulţi copii ai Mei îşi duc crucea din iubire faţă de Mine pentru convertirea păcătoşilor. Mă bucur că mai am copii care au în inimile lor credinţă vie. Împărăţia Cerurilor este a celor ca ei! Ei, în mod special, deja aici pe Pământ pot să conteze pe ajutorul Meu părintesc. Să nu vă întristaţi dacă vă pun la încercare. Prin aceasta veţi deveni oameni drepţi! Gândiţi-vă des că cel mai mare lucru în această lume este să Mă bucuraţi pe Mine. Fiţi şi rămâneţi şi mai departe copiii Mei dragi, datorită cărora şterg multe pedepse, care ar veni pe drept asupra lumii. Observaţi că şi până acum v-am ferit de mai multe suferinţe mari care vă aşteptau şi  vă voi apăra şi de acum încolo. Oamenii trebuie să se întoarcă la Mine, ca să-i pot face fericiţi! Vă dau binecuvântarea Mea paternă!”

 

 

   Mărturii în anul Sfintei Scripturi

Mă numesc Pr. Birman József. Sunt preot în dieceza de Alba Iulia. Sunt responsabilul pastoral din Ardeal al Miscarii de Reînnoire Carismatică şi a Mişcării Mariane a preoţilor.

Tată Ceresc îţi mulţumesc Ţie pentru această zi, pentru a 39-a aniversare a hirotonirii mele, pe care pot să o sărbătoresc în acest loc sfânt, la Nuşfalău.

Fraţii mei dragi şi buni! Nu pot să vă spun fără emoţie faptul că Domnul m-a condus în mod minunat de-a lungul întregii mele vieţi. Întotdeauna am încercat să fiu un preot bun. Cu toate acestea Domnul a permis multe în viaţa mea, printre care şi căderi, din care de fiecare dată El m-a ridicat. Simt că sunt un fiu drag al Sfintei Fecioare. Multe din aniversările mele coincid cu sărbători mariane. M-am născut la 7 octombrie, de sărbătoarea Mariei, Regina Rozarului. La teologie am confecţionat multe rozare şi m-am şi rugat rozarul. În 1967 am fost hirotonit de către episcopul Márton Áron (+1981-IX-29) şi prima Sfântă Liturghie am ţinut-o la sărbătoarea Bunei Vestiri. Aceste evenimente au fost hotărâtoare pentru mine în cinstirea Sfintei Fecioare. În întreaga mea viaţă de preot am căutat locurile de apariţie a Sfintei Fecioare şi mesajele ei. Aşa am cunoscut Lourde-ul, Fatima, Garabandal-ul, Medjugorje … Am fost de mai multe ori la Medjugorje. Şi apariţiile de la Seuca, împreună cu mesajele Sfintei Fecioare, au avut şi au în continuare o mare importanţă în vieţile noastre. Este o mare atenţionare pentru noi faptul că acolo s-au încheiat mesajele. Eu credsuntem cu fiecare zi mai aproape de a doua venire a Domnului Isus. În 2003 am primit pentru prima dată mesajul de la Şimian. L-am citit şi mi-am spus: aceasta îmi trebuie mie!!! În acel mesaj am citit cum ne pregăteşte Dumnezeu pentru Marea Întâlnire cu El: sufletul nostru să fie permanent pregătit, să ne rugăm şi să ispăşim nu numai pentru noi, ci şi pentru alţii. Din păcate la Şimian nu am reuşit să ajung, am ajuns doar la Nuşfalău. Domnul mă cheamă cu fiecare ocazie. Sfânta Fecioară aşteaptă de la mine să fac cunoscute evenimentele şi mesajele de la Nuşfalău la cât mai mulţi oameni. Ascultând de Sfânta Fecioară ispăşim din ce în ce mai mulţi pentru a obţine Îndurarea lui Dumnezeu în timpul care a mai rămas. Eu cred că ispăşind în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus şi prin mijlocirea Sfintei Fecioare putem obţine haruri uriaşe. Tot prin intermediul Sfintei Fecioare am cunoscut şi Mişcarea de Reînnoire Carismatică. Pentru mine adevărata reînnoire a avut loc în 1998, după trei zile de exerciţii spirituale. Atunci am făcut o spovadă de viaţă la care am plâns de la început până la sfârşit. Fraţii mei sufleteşti s-au rugat pentru mine, cerând revărsarea deplină a Spiritului Sfânt asupra vieţii mele. Pot să spun: de atunci am devenit alt om, alt preot. De atunci, ca un om nou, cu inimă înnoită şi spirit nou m-am pus în totalitate în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns pe primul loc în viaţa mea!!! Eu vin întotdeauna cu bucurie la Nuşfalău, cred  tot ce ne transmit Cei din Cer şi dau mai departe învăţăturile. Azi Domnul ne mai vorbeşte, dar nu ştim până când! De aceea să ispăşim şi să ne rugăm pentru ca să avem parte de binecuvântarea abundentă  şi de îndurarea  lui Dumnezeu!!!”

Motto-ul meu: ” Încă puţin, puţin de tot, iar Acela care trebuie să vină va veni şi nu va întârzia. Omul drept din credinţă va trăi!”

Mă numesc Adela F., am 38 de ani, am trei copii. De profesie sunt inginer, dar lucrez ca funcţionar public. M-am născut în judeţul Vâlcea, într-o familie modestă, pentru care sunt recunoscătoare. Acasă la părinţi am învăţat să mă rog, să merg la biserică, să respect sărbătorile şi să respect preoţii. Cum am trăit cât am fost elevă şi mai apoi studentă? Eu eram aici pe Pământ, iar Dumnezeu era undeva acolo sus. Mă rugam când aveam probleme. Faţă de Sfânta Fecioară, care a fost lângă mine tot timpul, am simţit un respect profund. Şi după căsătorie m-am rugat, mergeam şi la biserică, dar nu cu regularitate. Între 1995 şi 2001, la vârste tinere şi pe neaşteptate, am pierdut cinci persoane foarte dragi mie. Moartea lor m-a atins şi m-a cutremurat. Atunci mi s-a trezit conştiinţa! După aceea am început să-mi pun întrebări: De unde vin? Unde am să merg după moartea mea? Am pornit pe drumul căutărilor. Îmi era teamă să-i permit lui Dumnezeu să fie centrul vieţii mele. Domnul Isus stătea şi aştepta la poarta sufletului meu ca eu să-i deschid şi să Îl las să intre. Când am ajuns la Şimian, în iulie 2001, în locul pe care-l căuta sufletul meu, acolo, cu ajutorul Sfintei Fecioare, poarta sufletului meu s-a deschis în faţa lui Isus. În octombrie 2001, prin Voia lui Dumnezeu, am intrat în comunitate, ceea ce mi-a schimbat radical viaţa. Am înţeles că Dumnezeu nu aparţine unei religii, unei naţiuni. Dumnezeul Iubirii este al tuturor oamenilor. Cea mai mare bucurie a mea: împreună cu familia mea, în unitate mergem înainte pe calea cea îngustă a lui Dumnezeu. În comunitatea de ispăşire am învăţat multe. De la conducătorii mei spirituali am învăţat iubirea, acceptarea jertfelor, ascultarea... Eu cred că învăţăturile şi carisma părinţilor mei spirituali sunt de la Dumnezeu. La primele sâmbete am învăţat să-l preamăresc pe Dumnezeu, să mă rog cu inima, să cred în puterea rugăciunii, să iert duşmanilor, să postesc serios, să accept şi să ofer suferinţa, să spun: Doamne facă-se Voia Ta Sfântă. Am învăţat de asemenea răbdarea faţă de mine însămi, să iubesc oamenii aşa cum sunt ei, să mă rog cu familia; ... Pe acest drum sufletele noastre s-au umplut de bucurie, pace şi iubire! Pentru mine comunitatea spirituală este familie sufletească, un cadou minunat de la Cei din Cer! La locul meu de muncă îl văd pe Isus atât în cel mai sărac om cât şi în cel mai bogat. Pe muntele Sfintei Treimi simt că primesc aripi şi zbor spre Dumnezeu. Acolo coboară Raiul pe pământ. Sfânta Fecioară mă leagănă în braţele sale. Cred în fiecare Cuvânt al Sfintei Scripturi. La Sfânta Liturghie particip ca şi când ar fi ultima. Isus, prin Sfânta Împărtăşanie mă umple de bucurie. Pentru mine Isus este ‘Calea, Adevărul şi Viaţa’! Cred că sunt fata Sfintei Fecioare care mă ţine în braţe. În sufletul meu este o dorinţă imensă de a trăi în unitate cu Sfânta Treime, cu Sfânta Fecioară, cu Îngerii şi Sfinţii. Hrana mea zilnică este de a căuta şi de a face Voia Sfântă a Tatălui Ceresc!”

Motto-ul meu: ”Preamăreşte suflete al meu pe Domnul!”

III. Nuşfalău– privire în viitor - luna mai

Ne vom ruga pentru mame şi taţi ca ei să aibă curaj să trăiască după modelul Fecioarei Maria şi a Sfântului Iosif!

Să ne vizităm mai des părinţii vii şi să-i ajutăm. Să aranjăm mormintele părinţilor morţi şi să ne rugăm pentru ei.

Din Sfânta Scriptură citim şi trăim Faptele Apostolilor!

Urarea de bine din partea comunităţii noastre: de Paşti, înainte de sărbători şi după ele, Cristos Înviat să trăiască în noi toţi!!!

(La Nuşfalău învăţăturile din cer  le primesc şi le sistematizează: pr. Csilik  János şi B. Madarász Éva)

Tema de casă din aprilie:

 ”ISUSE, FIUL LUI DAVID, MILUIEŞTE-MĂ PE MINE SĂRMANUL PĂCĂTOS!!!”