2007 - Anul iubirii aproapelui - ”Binele sau răul pe care-l facem aproapelui nostru îl facem lui Isus!”

1, 6 – 7  aprilie 2007

A 26-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură: să medităm din scrisoarea Sfântului apostol Paul ’ Imnul iubirii’ (1C. 13, 1-13)

Motto-ul lunii: „Nimeni nu are iubire mai mare decât cel care îşi dă viaţa pentru aproapele său!”

Intenţia comună de rugăciune: împreună cu Papa Ioan-Paul al II-lea îl rugăm pe Isus Îndurător să ierte întreaga omenire, în special Europa!

Sarcina noastră concretă: să spunem cu curaj fraţilor care sunt descurajaţi: ’Nu te teme! Isus te iubeşte!!!’

I. Nuşfalău: retrospectivă - examen de conştiinţă

Simţi răspundere în rugăciunea ta pentru conducătorii bisericii şi ai lumii? Obişnuieşti să spui rugăciuni de mijlocire, în fiecare dimineaţă între ora şase şi jumătate şi şapte, pentru fraţii tăi care au nevoie de ajutor? În luna care a trecut ai urmat exemplul smereniei lui Isus? Poţi să-i conduci la lumină sufletească pe fraţii tăi care trăiesc în întuneric sufletesc? Pui în practică învăţăturile primite pe muntele Sfintei Treimi? Eşti prudent cu oamenii, gândindu-te că: nu e sigur că toţi îmi vor binele? L-ai exclus sau l-ai primit pe Dumnezeu în viaţa ta? Te raportezi cu iubire concretă, ajutătoare la fraţii tăi care au nevoie de tine? Recunoşti că eşti păcătos şi ceri în fiecare zi cu sufletul smerit Îndurarea Nemărginită a lui Dumnezeu? Ai putut accepta cu suflet puternic umilirile şi le-ai putut oferi pentru convertirea celor care ţi-au făcut rău?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc pentru Duminica Floriilor din aprilie 2007

Dragă Tată Ceresc! De mai mult de doi ani, ne adunăm în fiecare primă duminică a lunii pe muntele Sfintei Treimi, ca în această lume fără credinţă, noi să Te bucurăm prin rugăciunile noastre comune de ispăşire, jertfele noastre,…! Te rugăm să nu pedepseşti omenirea cu Dreptatea Ta Dumnezeiască! Cu toţii strigăm spre Tine, Dumnezeul nostru, în numele întregii omeniri pentru Îndurarea Ta.

Răspunsul Tatălui Ceresc: „Dragele Mele creaturi! Vouă, care până acum aţi fost spre bucuria Mea, vă cer să rezistaţi şi de acum încolo alături de Mine! Mă bucur foarte mult că sărbătoriţi împreună Paştile, Învierea lui Isus! Nu a fost Voia Mea că până acum aţi sărbătorit Paştile la date diferite! Voi, oamenii, aţi vrut asta! Dacă vreţi să fiţi şi în viitor spre bucuria Mea, lucraţi ca sărbătoarea Paştilor să rămână şi de acum încolo la aceeaşi dată! Este spre bucuria Mea dacă nu sunteţi dezbinaţi! Dezbinarea îi place doar Duşmanului Meu şi celor care-l urmează.

Papa Ioan Paul al II-lea, cât a trăit pe Pământ, a lucrat pentru unitate. Acum, dacă-l rugaţi, vă ajută din Cer ca şi voi să fiţi în unitate de iubire cu toată lumea. Să fiţi conştienţi întotdeauna că toţi sunteţi copiii Mei. Eu l-am trimis pe Isus la voi, să vă conducă înapoi în Casa Părintească. Din păcate, acum 2000 de ani l-au ucis pe Isus în loc să-L asculte. Acum, când paharul s-a umplut din cauza păcatelor omenirii, vă mai dau prin revărsarea Spiritului Sfânt acel har extraordinar, ca toţi cei care vor, să Mă cunoască şi să Mă iubească! Trebuie să ştiţi că cei care şi după aceasta se opun ’Marii Mele Iubiri’, se vor rupe definitiv de Mine! Cei care se decid pentru Mine vor experimenta, încă în timpul vostru, Raiul pe Pământ. Vă rog, nu întârziaţi cu convertirea ca nu cumva să fie prea târziu! Vă aduc la cunoştinţă că după refuzarea Spiritului Sfânt nu vor mai fi ocazii de convertire!!! Acum vă cer, fiecare acolo unde trăiţi, adunaţi-vă în grupuri mici pentru rugăciune de ispăşire, în fiecare joi şi duminică, dacă se poate în faţa Euharistiei şi lângă o Cruce binecuvântată. Vă promit că voi da multe haruri pentru întreaga omenire şi voi veţi rămâne puternici şi în timpurile grele, dacă de acum încolo, în fiecare zi după-masă la ora trei, cereţi împreună (chiar şi numai în suflet) Îndurarea Mea dumnezeiască! Isus şi-a dat şi viaţa pentru voi ca să deveniţi liberi de păcat! Voi faceţi totul pentru salvarea propriului suflet şi a altor suflete? Să nu vă pară rău să vă daţi şi viaţa pentru Mine, pentru că astfel dobândiţi Iubirea Veşnică, Viaţa Veşnică!

Vă dau binecuvântarea Mea Părintească!”

·         Învăţătură de la Domnul Isus pentru Joia Mare din aprilie 2007

Pace vouă! Aşa I-am salutat pe apostolii Mei cu aproximativ 2000 de ani în urmă! Pace vouă! Aşa vă salut şi pe voi, care sunteţi apostolii ultimelor timpuri! Mă bucur că v-aţi adunat, pe muntele Sfintei Treimi, în amintirea zilei când am fondat sacramentele Euharistiei şi Preoţiei, ca şi ’în acest mod’ să rămân cu voi până când mă voi întoarce pe Pământ în Trupul Meu glorificat. Din păcate, sunt tot mai mulţi în Biserica Mea care nu cred în prezenţa Mea în Euharistie! Voi să nu fiţi ca aceştia! Trebuie să ştiţi că Eu nu vă voi părăsi niciodată! De acum, vă va învăţa în primul rând Spiritul Sfânt! Vă voi vorbi şi Eu de sărbătorile mai mari sau înaintea schimbărilor mari. Nu uitaţi niciodată: Eu vă iubesc foarte mult! Cei care cred în Mine vor trăi în curând într-o lume frumoasă! De aceea v-am cerut Adoraţia Euharistică din primele joi, ca să aşteptaţi întoarcerea Mea pe Pământ adorându-mă în Euharistie! După Cina Cea de Taină, când Iuda M-a vândut, am spus apostolilor Mei care dormeau în grădina Getsimani: nu puteţi veghea împreună cu Mine nici măcar o oră? Acum vă cer să vegheaţi, pentru că a sosit pentru voi ’ultima oră’, în care deja sunteţi! Vă permit să trăiţi şi voi întunericul sufletului şi suferinţa ca astfel să fiţi mai asemănători cu Mine! Niciodată să nu fiţi descurajaţi, pentru că Eu sunt cu voi în fiecare situaţie şi vă ajut! Acum voi nu Mă vedeţi, dar Eu, sunt între voi, vă văd pe voi şi văd munca voastră făcută pentru Mine. Aflaţi că sunteţi spre bucuria Mea, chiar şi dacă nu sunteţi perfecţi în toate! Eu nu aştept până veţi fi sfinţi, Eu vă iubesc acum aşa cum sunteţi! Acum îmi iau rămas bun de la voi: Pacea Mea să rămână cu voi!

·         Învăţătură de la Domnul Isus pentru Vinerea Mare din aprilie 2007

„Cu bucurie vă spun, voi sunteţi copii iubiţi ai Îndurării Mele Divine! Să spuneţi tuturor celor cu care vă întâlniţi că  cei care acceptă Îndurarea Mea Divină se vor salva! De acum încolo vă rog să luaţi şi mai în serios vocaţia voastră de ispăşitori! Să ştiţi că întreaga lume ar pieri dacă nu ar exista copii ai mei care-Mi sunt fideli în orice împrejurare! Întreaga omenire trebuie să se purifice înainte de întoarcerea Mea! Vă spun dinainte, această purificare va fi dureroasă pentru toată lumea, dar trebuie să ştiţi că de purificare veţi avea nevoie cu toţii! Cei care-Mi aparţin să nu se teamă de purificare, pentru că ’în acele timpuri’ vor primi şi harurile cu care să reziste. În prezent să fiţi mai atenţi la semnele vremurilor, la împrejurările voastre şi să decideţi în funcţie de acestea. Voi să nu vreţi să-i mulţumiţi cu orice preţ pe toţi. Dacă totuşi sunteţi atenţi numai la aşteptările oamenilor Eu nu voi putea să vă folosesc în Planul Meu Dumnezeiesc de salvare al omenirii. Suferinţele voastre acceptate şi oferite de voi cu iubire sunt folositoare pentru convertirea multor oameni! Rugaţi-vă şi vegheaţi pentru că Cel Rău vrea să vă convingă şi pe voi că mai este timp şi mai puteţi aştepta cu convertirea deplină. Eu vă spun acum: a sosit timpul!!! În curând mă voi întoarce la voi pe Pământ. Din păcate veţi vedea, şi în viitorul apropiat, că marea parte a omenirii nu vrea să accepte Învăţăturile Mele Drepte. În viitor Spiritul Sfânt va conduce grupul de rugăciune, pe Muntele Sfintei Treimi, pentru ca Cel Rău, în ultimele timpuri să nu vă ducă pe calea greşită! Vă rog să nu vă pierdeţi elanul la sfârşitul competiţiei! Vă spun ca încurajare:  dacă rămâneţi până la sfârşit alături de Mine, să nu vă temeţi de nimeni şi de nimic pentru că la final , Inima Mea Sfântă şi Inima Neprihănită a Mariei, împreună cu voi, vor învinge! Vă binecuvântez cu harul convertirii totale!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară pentru Sâmbătă Mare din aprilie 2007

 „Să ştiţi că pentru mine zilele dinaintea Paştilor au fost momentele cele mai grele ale vieţii. Atunci când Sfântul Meu Fiu a fost în mormânt, până la Învierea Sa , acel timp mi s-a părut a fi o eternitate. În acel răstimp, aşteptam, cu încredere în adâncul inimii, să se împlinească Voia Sfântă, biruitoare, a lui Dumnezeu! Învierea Sfântului Meu Fiu M-a convins deplin că tot ce este bun şi „Cel Bun”, este indestructibil. Vă cer acum să retrăiţi cu Mine în linişte acele ore dureroase. Veţi vedea că va avea efect binefăcător asupra sufletelor voastre! Azi să meditaţi asupra întrebării: oare aţi împlinit în totalitate Voia Sfântă a lui Dumnezeu legată de voi? Dacă pe acest plan aveţi neajunsuri, atunci nu mâine ci azi să vă cereţi iertare de la Dumnezeu! Pentru viitor vă spun, nu vă temeţi pentru că Eu voi rămâne cu voi întotdeauna! De acum înainte Spiritul Sfânt vă va pregăti în mod concret pentru revărsarea Sa şi pentru întoarcerea Fiului Meu Sfânt! De aceea vă spun ca să vă bucuraţi – şi acum sunt cu voi în mod extraordinar! Vă dau binecuvântarea Mea Maternă!!!”

·         Mesajul Spiritului Sfânt, pentru Duminica Îndurării Divine, 15 aprilie 2007

Eu sunt Spiritul Sfânt Dumnezeu, Duhul Tatălui şi al Fiului, care în acest loc, vă vorbesc ca a treia Persoană dumnezeiască a Sfintei Treimi! Din voinţa Sfintei Treimi - un singur Dumnezeu, prin glasul micului clopot din turla bisericii, vă transmit: deschideţi-vă inimile în faţa Îndurării Nesfârşite a lui Dumnezeu şi căiţi-vă zilnic pentru păcate! Sfânta Treime - un singur Dumnezeu vrea să vindece inimile voastre rănite de păcate, dacă prin pocăinţă vă întoarceţi la Ea. Dacă vei auzi glasul clopotelor din biserici, oriunde ai fi, să-ţi aduci aminte că: ’Dumnezeu te iubeşte şi vrea să se îndure şi de tine, sărman păcătos!’ Celor care trăiesc în păcate le transmit: ’opriţi-vă pe calea păcatului, ca să nu ajungeţi la osândirea veşnică şi vă rog să porniţi pe drumul convertirii ca să vă salvaţi prin Îndurarea noastră Divină ! ’ ”

 

III. Nuşfalău– privire în viitor - luna mai

Când vor fi programele de ispăşire pe muntele Sfintei Treimi începând din luna mai 2007?

1.În fiecare lună: din întâi până în nouă; după aceea în fiecare joi şi fiecare duminică de la ora 15!

2.În fiecare prima joi din lună: între orele 12 şi 17!!!

 

Intenţia comună de rugăciune va fi : vom face în fiecare zi din novenă, iar după aceea in fiecare Luni, Miercuri şi Vineri rugăciunile de eliberare pentru noi şi pentru comunitatea noastră de ispăşire, pentru intenţia ca Planul Celui Rău să se distrugă iar Planul Spiritului Sfânt să se realizeze în noi şi prin noi ! (găsim aceste rugăciuni în caietul ’Rugăciuni pentru situaţii grele’.)

Sarcina noastră concretă va fi: să dăm ascultare imboldurilor si interdicţiilor venite de la Spiritul Sfânt!

 

Tema de casă pentru aprilie:

În fiecare zi, la ora 15, dacă putem, să recităm rozarul Îndurării Divine!

 

Dacă lucrăm, în fiecare zi la ora 15 să spunem rugăciunea de căinţă:

’ISUSE TE IUBESC! TE ROG IARTĂ-MĂ PE MINE ŞI IARTĂ ÎNTREAGA OMENIRE!’