2010 – ANUL CUNOAŞTERII ŞI URMĂRII SFINŢILOR – APRILIE
”Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră!” (1 Tes.4,2)
A 67-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi
Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică şi din zilele de sărbătoare! (I.13, 1-15; 18,1-19; 20,1-31; 21,1-14; 10,23-30;Lc.24,1-12;Mt.28,8-15)  
Motto-ul lunii:zidiţi sunteţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor!” (Ef.2,20)
Intenţia comună de rugăciune: ne vom ruga ca să devenim adevăraţi apostoli ai ultimelor timpuri, aşa cum a fost papa Ioan Paul al II-lea!
Sarcina noastră concretă va fi: vom citi şi vom răspândi cartea părintelui Cs.János: ’Învăţături din Cer’!!!
NB! Ora de începere a programelor de ispăşire din aprilie până în noiembrie va fi ora 15!!!
Urarea noastră: Cristos Înviat să trăiască în fiecare zi a vieţii noastre în inimile noastre curate şi între noi prin iubirea reciprocă!!!


Învăţătură de la Spiritul Sfânt în aprilie 2010
            „Dragii mei! Ispăşitorii trebuie să devină adevăraţii apostoli şi profeţi ai ultimelor timpuri. De aceea, acum vă voi spune cum trebuie să fie apostolii ultimelor timpuri!
Apostolii ultimelor timpuri sunt: adevăraţii copii ai Tatălui, veritabilii fraţi ai lui Isus, templele Mele împodobite, colaboratorii entuziaşti ai Mariei, prietenii buni ai Sfinţilor şi ai Îngerilor. Să nu uitaţi niciodată că ‘sunteţi colaboratorii lui Dumnezeu‘ în salvarea sufletelor!
Apostolii ultimelor timpuri copiază în vieţile lor virtuţile lui Isus şi ale Mariei: smerenia, bucuria, curăţia, pacea, sărăcia, simplitatea, curajul, statornicia, recunoştinţa, milostenia, cumpătarea, zelul, preamărirea, căutarea şi împlinirea Voinţei lui Dumnezeu,... ‘Întotdeauna să gândiţi şi să faceţi ceea ce este virtuos!‘
Apostolii ultimelor timpuri luptă în fiecare zi împotriva celui Rău prin: pocăinţă, evitarea ocaziilor de păcat, fermitate, începere din nou, oferirea liturghiilor de eliberare, rugăciune sistematică, folosirea sacramentalelor – apă sfinţită, tămâie... -, novene făcute în comunitate. ‘Când cel Rău vă atacă gândiţi-vă că armele voastre nu sunt pământeşti, ci au putere dumnezeiască şi pot distruge fortăreţele lumii de jos!‘
Apostolii ultimelor timpuri merg pe calea cea strâmtă a mântuirii în unitate, mână în mână, dialog continuu cu semenii lor ispăşitori, cu cei de altă confesiune şi naţionalitate. Trăiesc unitatea cei care-şi pun în comun părerile, care pot renunţa chiar şi la bine pentru un bine mai mare, care slujesc în comunitatea de ispăşire cu spiritualitatea lui Isus. ‘Străduiţi-vă să fiţi una în bine ca lumea să creadă!’
Apostolii ultimelor timpuri sunt caracterizaţi de intenţii curate! Ceea ce fac, fac spre gloria lui Dumnezeu, bucuria Mariei, binele sfletului lor şi al altor suflete. ‘Domnul care vine va dezvălui intenţiile inimilor voastre şi atunci tot binele va fi răsplătit.‘
Apostolii ultimelor timpuri au iubire jertfelnică în inimile lor faţă de Cei din Cer şi de pe Pământ! Ei pot fi recunoscuţi nu în primul rând după cravatele lor, ci după iubirea lor altruistă. Ei învaţă să-i iubească primii pe toţi, fără aşteptări şi în mod concret. Ei îl iubesc pe Isus în toţi chiar şi în duşmani. Meditaţi la Cuvintele lui Isus: ‘nimeni nu are iubire mai mare decât cel care-şi dă viaţa pentru semenii săi!‘
Apostolii ultimelor timpuri se străduiesc spre sfinţenia vieţii cu vieţile lor oferite Nouă. Trăiesc cu seriozitate cele spuse de Cei din Cer: ‘fiţi sfinţi, fiţi desăvârşiţi!‘ Ei ştiu că pot să crească sfinţi numai acele persoane care se străduiesc spre sfinţenie. Dacă sunt lăudaţi datorită vieţii lor exemplare, ei răspund din inimă: gloria este a lui Dumnezeu, bucuria este a mea! Motto-ul lor este motto-ul papei Ioan Paul al II-lea: Totus Tuus, sunt deplin al Tău Sfântă Fecioară! Nu uitaţi motto-ul anului: ‘Voia lui Dumnezeu este să fiţi sfinţi!‘
Prin apostolii ultimelor timpuri se întâmplă semne, vindecări, eliberări, convertiri,... Ei ştiu că toate acestea Dumnezeu le face datorită rugăciunilor lor comune! Ei cred că ‘Puterea lui Dumnezeu este aceaşi ieri,astăzi şi în vecii vecilor.‘ Meditaţi zilnic la Cuvintele lui Isus: ‘cei care cred vor fi însoţiţi de semne. Vor alunga diavoli în Numele lui Isus, vorbesc în limbi noi (limba iubirii), dacă-şi pun mâinile pe bolnavi aceştia se vindecă.‘ Părăsind această lume trecătoare, lasă după ei lumină, covor de flori, valori durabile,...
Apostolii ultimelor timpuri aşteaptă întotdeauna pregătiţi întoarcerea lui Isus pe Pământ. Ei cred ceea ce a spus Isus: ‘când vine Fiul Omului oare mai găseşte credinţă pe Pământ?‘ Ei cred în venirea Cerului Nou, a Pământului Nou, a Noului Ierusalim, despre care citesc în Apocalipsă şi până acum nu s-au realizat. Ei cred că datorită harului extraordinar al lui Dumnezeu va veni pe Pământ o eră de Paradis, în care nu va fi păcat, suferinţă şi moarte! Din această cauză salutul lor este: ‘Maranatha! Vino Doamne Isuse!‘ Motto-ul lor este: ‘Doamne sunt oricând pregătit să mă întâlnesc cu Tine!‘
Apostolii ultimelor timpuri ispăşesc împreună cu Inimile lui Isus şi a Mariei pentru convertirea omenirii întregi. Ei cred că ‘Voia lui Dumnezeu este ca fiecare om să se mântuiască şi să cunoască Adevărul!‘
Copiii Mei ispăşitori! Dacă încercaţi în fiecare zi să trăiţi aşa cum vă cerem, vă puteţi aştepta ca în curând Sfânta Treime să vă recompenseze.
Vă binecuvântez să deveniţi adevăraţii apostoli şi profeţi ai ultimelor timpuri!”

Tema de casă pentru luna aprilie:
„CRISTOASE ÎNVIAT, AJUTĂ-MĂ, SĂ AŞTEPT ÎNTOTDEAUNA PREGĂTIT ÎNTOARCEREA TA GLORIOASĂ PE PĂMÂNT!


VIAŢA, ÎNVĂŢĂTURA ŞI MOARTEA PAPEI IOAN PAUL AL II-LEA (1920-2005)
Papa Ioan Paul al II-lea a fost al 264 lea urmaş al Sfântului Apostol Petru. A fost papă mai mult de 26 de ani. Pe 2 aprile 2005, în prima sâmbătă, seara la ora 9,37 a plecat acasă la Tatăl Ceresc. La înmormântarea lui au fost aprox. 3 milioane de pelerini şi aprox. 2 miliarde de oameni au văzut ceremonia înmormântării la televizor. La catafalcul lui au fost reprezentanţii a 156 de ţări. A fost înmormântat conform testamentului său într-un sicriu simplu de lemn în pământ. Tinerii au scandat la înmormântare: SANTO SUBITO! Pentru noi el este sfânt! Vox populi – Vox Dei! Vocea poporului – vocea lui Dumnezeu! Cândva aşa se făcea canonizarea. Sfânt este acela în a cărui prezenţă îl simţim pe Cristos înviat!‘ Dacă un ulcior cu ulei este spart mireasma se revarsă! Papa Ioan Paul al II-lea „a fost mireasma plăcută a lui Cristos”. „Pentru Domnului moartea sfinţilor Lui este de mare preţ!” Ultimul lui mesaj:„Sunt senin, fiţi şi voi la fel!”
Viaţa papei Ioan Paul al II-lea                                                                        
S-a născut pe 18 mai 1920 în Polonia la Wadovice. Tatăl a fost ofiţer, iar mama profesoară. Şi-a pierdut devreme părinţii şi fraţii, devenind astfel sensibilt la toate felurile de suferinţă. În jurul vârstei de zece ani a primit scapularul Doamnei noastre de pe Muntele Carmel, pe care l-a purtat până la sfârşitul vieţii. Tânăr fiind a devenit membru al societăţii rozarului la Cracovia. În 1946 a devenit preot, în 1958 episcop auxiliar, în 1964 arhiepiscop, în 1967 cardinal. Pe 16 octombrie 1978 l-au ales papă. Motto-ul lui a fost: „Totus Tuus! Al Tău întru totul Sfântă Fecioară!”
Pe 13 mai 1981, teroristul turc Ali Agca a comis un atentat împotriva lui în piaţa Sfântul Petru. Din această cauză a fost operat de nouă ori! Papa l-a vizitat pe Ali Agca în închisoare şi l-a iertat. Convingerea lui a fost că Fecioara Maria l-a apărat de glonţul ucigaş. În luna mai a anului 1982 papa a făcut un pelerinaj la Fatima, unde a pus glonţul în coroana Sfintei Fecioare şi I-a mulţumit pentru vindecarea sa. În 1984 de sărbătoarea ridicării Mariei la Cer (15 aug.) a oferit întreaga omenire Sfintei Treimi prin Inima Neprihănită a Fecioarei Maria. Pe 25 martie 1987 a publicat enciclica cu titlul „Mama Mântuitorului”, prin care a anunţat anul marian.
A făcut multe pentru unitatea creştinilor. A construit punţi spre evrei, ortodocşi, protestanţi şi alte religii. A fondat întâlnirea de rugăciune de la Assisi, cu reprezentanţii religiilor necreştine, unde fiecare s-a rugat după propria credinţă şi tradiţie. Atunci, aceste lucruri erau de neînţeles în Biserica Catolică.
În 1999 a ajuns în scaunul cu rotile ca urmare a bolii Parkinson care l-a cuprins. Ca pregătire pentru anul 2000 a făcut cunoscute şi iubite omenirii Persoanele Sfintei Treimi. Papa şi-a exprimat recunoştinţa Sfintei Fecioare de la Fatima şi prin faptul că pe 13 mai 2001 i-a dăruit inelul său. În 2005 avea probleme de respiraţie şi i s-a făcut o traheotomie. Atunci a scris: „mi-au tăiat gâtul ca unui miel!” De atunci nu a mai putut vorbi! A fost exemplu în acceptarea şi oferirea suferinţei. Înainte de moarte a avut febră mare, rinichii i s-au oprit. În duminica de Paşti a anului 2005 a dat ultima sa binecuvântare creştinilor care în suflet sufereau împreună cu el!
            În afară de acestea ce a mai propovăduit şi a făcut papa Ioan Paul al II-lea pentru întreaga omenire?

  1. A dărâmat zidurile care despărţeau religii, naţiuni, ţări, continente, şi a construit cu consecvenţă jertfelnică legături. A făcut 130 de vizite apostolice cu iubirea apostolului Ioan şi cu spiritul de misionar al apostolului Paul! (a ocolit de 27 de ori Pământul).
  1. În timpul drumurilor misionare i-a întărit în credinţă atât pe cei mici cât şi pe cei mari, pe cei săraci cât şi pe cei bogaţi!
  2. Ca adevărat profet a prorocit căderea comunismului şi a ajutat prin rugăciune, suferinţă, viaţa sa oferită la împlinirea acestei profeţii.
  3. În predicile sale cuvântul cheie a fost permanent: Speranţa! „Nu vă temeţi de nimeni şi de nimic dacă v-aţi decis pentru Dumnezeu şi pentru Sfânta Fecioară!”
  4. A celebrat 1300 de beatificări şi 500 de canonizări!
  5. În Miercurea Cenuşii, în Bazilica Sfântul Petru a mărturisit solemn şi s-a căit pentru păcatele comise de Biserica Catolică împotriva religiilor, a naţiunilor, a persoanelor,...!
  6. Într-o Sfântă Liturghie din Colosseum a atras atenţia asupra martirilor care au fost uitaţi! A făcut referire la victimele comunismului, care au avut curajul să înfrunte minciuna.
  7. A intervenit împotriva rasismului, a şovinismului, a antisemitismului,... Cu fiecare drum a îndemnat la reconciliere, la instaurarea păcii.
  8. Şi noi suntem recunoscători papei Ioan Paul al II-lea pentru că prin rugăciune a obţinut pentru noi „carisma unităţii”, locul de pelerinaj de pe muntele Sfintei Treimi, comunitatea de ispăşire şi mutarea mea la Crasna şi Nuşfalău!

Papa Ioan Paul al II-lea a fost profetul carismatic şi apostolul ierarhic al ultimelor timpuri! Din acest motiv merită pe bună dreptate cinstirea noastră şi plecăciunea capetelor noastre! Mesajul lui de astăzi:”Să trăiţi astfel încât în prezenţa voastră plină de iubire cât mai mulţi să-l descopere pe Cristos Înviat!”  
Privire în viitor – luna mai 2010:
Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm ca să putem accepta şi oferi toate greutăţile şi suferinţele pentru convertirea celor suferinzi!
Sarcina noastră concretă va fi: vom reciti şi vom răspândi volumul III al cărţii „Secretul bucuriei mele” de Eva B.M.!!!
(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi a Évei B. M.)
Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro
e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723