2011 – ANUL CUNOAȘTERII ȘI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR –APRILIE

”Fericit este poporul care poate sărbători și poate umbla în lumina Feței Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 79-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de sărbători! (I. 9; 11; 20; Lc.24; Mt.26) 

Motto-ul lunii: „... fiți ai lui Cristos, care a înviat din morți!” (R.7,4)

Intenția comună de rugăciune: ispășim pentru ca în viitor să sărbătorim întotdeauna Paștele deodată!

Sarcina noastră concretă va fi: când trecem prin fața crucii, să ne facem semnul crucii și să ne rugăm: „Ne închinăm, Ție Cristoase și Te binecuvântăm căci prin sfânta Ta Cruce ai Răscumpărat lumea!”

 

Învățătură de la Spiritul Sfânt în aprilie 2011

„Dragii mei! În ultimele timpuri, în care trăți, din foarte multe statui, icoane, cruci,... curge mir. Vă voi spune acum pe baza Sfintei Scripturi care este mesajul nostru pentru întreaga omenire prin lacrimile de mir.

În Biserică uleiul sfințit poartă și transmite har dumnezeiesc! Din acest motiv copiii mei aleși folosesc uleiul sfânt pentru: botez, mirungere, sfințire, maslu,... Prin uleiul sfințit puteți deveni copii ai Sfintei Treimi, templele Mele, instrumente bune ale Bunului Păstor și moștenitorii Raiului. Să cereți în fiecare zi binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții voastre și asupra celor dragi vouă și străduiți-vă să deveniți purtători și transmițători ai binecuvântării dumnezeiești.

Uleiul are mireasmă! Când Maria Magdalena a turnat ulei pe picioarele lui Isus întreaga casă s-a umplut cu mireasma acestuia. Sigur știți că morții vii aflați în păcat și morții adevărați au miros, iar oamenii virtuoși au mireasmă bună. Străduiți-vă în întreaga voastră viață ca prin viața voastră plină de virtuți să fiți mireasma bună a lui Cristos.

Uleiul este darul lui Dumnezeu! Tatăl Ceresc vă spune în fiecare zi ’sunt un Dumnezeu Darnic, iar voi sunteți creaturi care ați primit în dar lumea vizibilă și invizibilă. Străduiți-vă în fiecare zi să fiți, unii pentru alții, daruri de la Dumnezeu cât mai frumoase.

Uleiul este un aliment de bază, important pentru voi! Dacă și importantul ulei lipsește din casa voastră este semn al celor mai mari lipsuri. Gândiți-vă cât de mulți trăiesc în prezent fără Isus, Maria, biserică, sărbători, preoți, iubire,... Pe voi vă rog, hrăniți-vă cu regularitate alături de hrana trupească și cu hrană sufletească, cu Sfânta Scriptură, cu Sfântul Trup și Sânge al lui Isus. Ar fi bine dacă și familiile voastre le-ați hrăni numai cu cele sfinte și bune.

Uleiul este simbolul binelui natural și supranatural! În fiecare zi să vă străduiți să faceți un legământ cu Sfânta Treime, cu Maria, cu Îngerii, cu Sfinții și cu sufletele care suferă în Purgator. Asta înseamnă să nu faceți ceea ce Lor nu le place și să faceți numai ceea ce Lor le place. Dacă veți merge pe această cale strâmtă veți avea parte de tot binele natural și supranatural.

Uleiul vindecă! Aveți grijă ca prin vorbele voastre lipsite de iubire să nu provocați răni sufletești. Vă invit să fiți, prin cuvintele voastre frumoase, prin iertare și cererea iertării, cei care vindecă rănile sufletului, cei care șterg lacrimile și poartă crucea altora.

Uleiul este sursă de lumină! Gândiți-vă la Moise, a cărui față a strălucit pe muntele Sinai când a primit cele zece porunci. Gândiți-vă la Isus a cărui Față a strălucit pe muntele Tabor datorită discuției cu Tatăl. Gândiți-vă la Ștefan, primul martir, a cărui față era ca a îngerilor datorită iubirii pentru dușmani. Candelele fecioarelor înțelepte și sufletele lor ardeau datorită pregătirii pentru nuntă. Vă rog să nu fiți fiii întunericului și ai devierii, ci ai convertirii și ai luminii.

La prezentarea jertfei, pentru Dumnezeu se punea deoparte întotdeauna cel mai bun ulei! Poporul ales nu putea aduce ca jertfă lui Dumnezeu animalele oarbe, oloage, bolnave,... și uleiul stricat. Să aveți curaj să vă dați viața pentru slujirea Domnului de tineri și nu doar atunci când păcatele vă părăsesc. Dumnezeu merită să-I dăruiți cele mai bune gânduri, cuvinte, fapte și viața.

Nu este voie să folosiți uleiul spre rău, numai spre bine! Și voi să aveți grijă să nu folosiți nicicând spre rău, numai spre bine ceea ce Dumnezeu v-a dăruit: trupul, sufletul, timpul, talanții... După cum le veți folosi pe acestea veți avea parte de atenționare sau recompensă cerească.

Uleiul dă frumusețe exterioară persoanei care se unge cu acesta! Trebuie să știți că Îngerii, Sfinții și creaturile Mele de pe pământ sunt frumoase în interior numai dacă au inima plină de iubire. Aveți grijă, nu căutați doar frumusețea exterioară văzută de oameni, ci în primul rând frumusețea interioară văzută de Dumnezeu.

Ca încheiere vă mai spun motivul celei mai mari tristeți și a celei mai mari bucurii pentru Noi. Motivul celei mai mari tristeți pentru Noi este că nu sărbătoriți deodată Paștele, pe Cristos înviat! Din păcate, încă sunteți la nivelul la care considerați mai importante tradițiile voastre decât Voința lui Cristos, care vă cheamă la unitate. Când sărbătoriți la date diferite cea mai mare sărbătoare a creștinismului se realizează cea mai mare rușine a creștinismului! De aceea toți cei care aveți putere de decizie în acest domeniu să faceți pocăință! Motivul celei mai mari bucurii pentru Noi este când vedem că creaturile Noastre sărbătoresc împreună Paștele. Vă rog, rugați-vă, postiți, ispășiți,... pentru această intenție și faceți tot ce vă stă în putință ca de acum să sărbătoriți deodată Paștele. Dacă veți ajunge la această hotărâre, binecuvântarea lui Cristos înviat se va revărsa în mod extraordinar asupra omenirii întregi.

Vă binecuvântez ca primindu-L pe Cristos înviat să răspândiți mireasma Lui spre oameni!”

 

 

 

ORIGINEA ȘI MESAJUL SĂRBĂTORII PAȘTELUI

Paștele evreilor (pesah, trecere, exod), are loc pe 14 a lunii Nisan, la prima lună plină de primăvară. În Vechiul Testament Paștele este sărbătoarea familiei. Atunci jertfeau un miel, ungeau tocul ușii cu sângele acestuia și l-au consumat fiind pregătiți de drum. Aceasta indică originea nomadă a sărbătorii. În viața poporului ales această sărbătoare s-a îmbinat cu eliberarea din Egipt (Exod12,21-23) și cu amintirea acesteia (Exod 12,11-14). Astfel, ei sărbătoreau de Paști eliberarea din robie prin jertfirea mielului pascal și cu pâine nedospită. Paștele la evrei a fost la început sărbătoare în templu, mai apoi sărbătoare cu pelerinaj la Ierusalim.

Isus a folosit această cină pascală să fondeze Jertfa Veșnică a Noului Testament, pe care apostolii o fac în amintirea Lui. Înțelesul deplin al acesteia s-a dobândit prin jertfa pe cruce. Paștele a primit o semnificație total nouă în Noul Testament. Cristos și-a eliberat poporul de păcat, de moartea veșnică și a înviat pentru o viață nouă. Astfel sărbătoarea Învierii lui Cristos a devenit curând timpul special pentru botez.

Sfântul Áugustin a spus: „Prin suferința Sa Domnul a trecut din moarte la viață și nouă, celor credincioși, ne-a deschis calea să putem trece și noi din moarte la viață!” În secolul I sărbătoarea a avut loc sub diferite forme. În secolul al IV - lea s-a început unificarea practicilor din diferitele comunități. Data Paștelui a fost decisă de conciliul de la Niceea (325). Începând de atunci în întreaga Biserică s-a sărbătorit Paștele în prima duminică de după luna plină ce urmează solstițiului de primăvară. Sărbătoarea Paștelui poate să aibă loc între 22 martie și 25 aprilie. Sărbătorile cu dată variabilă se aliniază după data Paștelui. Începând din secolul al IV-lea  în Țara Sfântă de Florii se mergea în procesiune de pe Muntele Măslinilor până în Ierusalim. Astfel se sărbătorea intrarea triumfală a lui Cristos în Ierusalim.În marțea mare se aduce în fața credincioșilor învățătura lui Isus despre sfârșitul lumii, în miercurea mare se prezintă trădarea lui Iuda. Cele trei zile sfinte de Paști începeau cu seara de joia mare pe Muntele Măslinilor și cu veghea din grădina Getsimani. În dimineața vinerii mari se amintesc evenimentele legate de Pilat și biciuirea lui Isus, la prânz se arăta poporului relicva crucii, după care ascultau până la ora trei după amiază istoria patimilor lui Isus. Sâmbăta mare este ziua așteptării, când întreaga Biserică postește, căci Mirele este departe, se odihnește și coboară în împărăția morților, unde va trumfa prima dată asupra morții. Ajunul Paștelui este „mama tuturor ajunurilor, când întreaga lume veghează!” Sfântul Áugustin spunea: „sâmbătă să vegheați, citiți Scripturile și Psalmii, rugați-vă pentru păcătoși, așteptați cu speranță până la ora trei în noaptea care urmează Învierea lui Isus. Atunci: mâncați, veseliți-vă, bucurați-vă pentru că garantul învierii noastre Cristos a înviat. Sfinții părinți considerau că cel mai importat eveniment al ajunului este primirea solemnă a botezului. Ajunul Paștelui se încheia în zori cu sărbătorirea Euharistiei. Duminica următoare au purtat pentru ultima dată haine albe cei care au primit botezul în sâmbăta mare. Timpul pascal durează cincizeci de zile și se termină de Rusalii.

Conciliul Vatican II a reînnoit practica străveche a sărbătorii pascale.

Ce ne învață Cristos Înviat prin simboluri?

Să fim blânzi, altruiști, ca Mielul, ca Bunul Păstor, care și-a dat și viața pentru oi! Să fim conștienți că este ușor să urli între lupi, e ușor să behăi între miei, dar e greu să ai spirit de miel între lupi. Cu ajutorul lui Cristos Înviat până și acest lucru este posibil!

Peștele în greacă se spune Ihtys și se interpretează simbolic astfel: Isus, Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Cristos Înviat este cel care ne schimbă viața, dacă ne facem partea.

Oul este simbolul vieții! Mesajul lui este: Cristos Înviat a învins moartea! Așa cum puiul iese din ou, Isus iese din mormânt, înviat, învingând moartea.

Băutura, dulciurile, urările sunt mijloacele prin care Cristos Înviat ne invită la bucurie! Să credem c㠄această zi e dată de Dumnezeu, să ne bucurăm și să ne veselim”.

Apa de colonie, obiceiul stropitulului ne atenționează: „să fiți mireasma bună a lui Cristos Înviat prin viața voastră plină de virtuți!”

Prin iepuraș recunoaștem că ne temem de multe: de viitor, de cel Rău, de suferință, de moarte,... De aceea Cristos Înviat ne spune de 366 de ori în Sfânta Scriptură: „Nu vă temeți! În toate situațiile vieții voastre sunt cu voi! ” Pentru fiecare zi avem un apel!

Lumânarea de Paști este cea prin care Cristos Înviat ne invită: „fiți lumina lumii prin exemplul vostru bun!”

Steagul lui Cristos Înviat ne atrage atenția asupra victoriei. Cristos Înviat a învins și păcatele noastre prin iertare! A învins și moartea noastră prin Înviere! A învins ura cu Iubire! A învins teama cu încurajare! Cristos Înviat a învins supărarea noastră cu Pacea Sa! A învins singurătatea noastră cu prezența Lui permanentă! A învins orgoliul nostru cu smerenia Lui de Dumnezeu - Om! A învins întunericul nostru cu Lumina Lui!  Cristos Înviat l-a învins pe cel Rău cu Atotputernicia Lui.

Tuturor membrilor comunității noastre de ispășie și tuturor oamenilor de bună-credință le dorim din toată inima bucuria, pacea și iubirea lui Cristos Înviat! Cristos a Înviat! Adevărat a Înviat!

Tema de casă pentru luna aprilie:

„CRISTOASE ÎNVIAT, ÎȚI MULȚUMIM CĂ NE-AI CONDUS DIN MOARTE LA VIAȚA VEȘNICĂ!”

Privire în viitor – luna mai 2011:

În mai programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-5-6-7 de la ora 15!

Întreaga lună o vom oferi pentru papa +Ioan Paul al II- lea, care a iubit-o foarte mult pe Sfânta Fecioară!