2005 – Anul Euharistiei –„Fă numai binele, evită răul, aşteaptă-L pregătit pe Domnul!”

5- 6 - 7 august 2005

            A 6-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău.

În luna august ne rugăm: pentru Papa Benedict al XVI-lea, pentru Episcopul nostru, pentru parohul nostru şi pentru toate persoanele consacrate lui Dumnezeu, pentru ca să-şi trăiască vocaţia după Voinţa lui Dumnezeu.

Ispăşim pentru acele persoane care nu acceptă chemarea lui Dumnezeu, o trăiesc rău sau o irosesc!

Rugăciunea noastră scurtă să fie: Sfântă Fecioară, care eşti Mama persoanelor consacrate lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi!

Motto-ul zilelor sufleteşti:Vine ceasul şi a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în spirit şi adevăr. Căci astfel de închinători doreşte Tatăl. ” (Ioan. 4,23)

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Bătrâni şi Tineri! Aţi avut mai multă înţelegere şi răbdare unii faţă de alţii? Aţi experimentat urmările binecuvântate oferind Sfântul Sânge al lui Isus şi Lacrimile Sfinte ale Fecioarei Maria? Aparţineţi puţinelor sufletele care ispăşesc sau celor multe care trăiesc în păcat? Aţi format mici comunităţi de ispăşire în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus? Ispăşiţi cu spiritualitatea pocăinţei, a recunoştinţei şi a iubirii? Aţi început novenă în cinstea Sfântului Sânge al lui Isus şi a Sfintelor Lacrimi ale Fecioarei Maria? V-aţi oferit pe voi înşivă ca ispăşire cel puţin pentru cei din generaţia voastră? (pt. tineri, căsătoriţi, bătrâni, preoţi,…)

Aţi pus în fiecare zi întreaga omenire în Sfântul Sânge al lui Isus şi Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria?

II. Nuşfalău - prezent.

·         Învăţătură în prima vineri din august 2005:

Astăzi este sărbătoarea Sfintei Fecioare a zăpezii (sfinţirea Bazilicii Santa Maria Maggiore).

Peisajul alb ca zăpada, pomul înflorit, haina albă ca zăpada… toate ne învaţă. Dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate trebuie să ne străduim spre o spiritualitate albă ca zăpada. Dacă ne hrănim regulat cu Sfânta Ostie albă ca zăpada, Sfântul Trup al lui Isus ne va face sufletul alb ca zăpada. Ne-am rugat împreună Sfintei Treimi, ca prin  Maria Imaculata să ne dea în dar tuturor spiritualitate albă ca zăpada.

Ne reamintim ziua de 5 august 2002, când Sfânta Fecioară ne-a revelat pe muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău: „Eu sunt mama tuturor religiilor, a tuturor naţiunilor, a tuturor păcătoşilor cu inima împietrită. Eu sunt mama care vă duce la Fiul Meu Iubit!” În alt loc Sfânta Fecioară a spus: „Eu sunt Doamna tuturor Popoarelor!” Fecioara Maria este Mama tuturor, şi a acelora care O acceptă şi a acelora care încă nu O acceptă. Isus şi Maria ne-au adunat la şcoala rugăciunii. Aici ispăşim prin oferirea Sfântului Sânge al lui Isus şi a Sfintelor Lacrimi ale Fecioarei Maria. Aici ispăşim în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus. Astfel vrem să-L bucurăm pe Tatăl ceresc. Sarcina noastră este: să vindecăm cele Cinci Răni Sfinte ale lui Isus cu viaţa noastră oferită, cu rugăciunile, cu posturile,… noastre. Astfel, când Isus se va întoarce la noi, din Rănile lui Sfinte nu va radia asupra lumii judecată, ci lumină, putere, binecuvântare, ... Recomandăm: băieţii şi fetele să ispăşească în cinstea Rănii Sfinte a Piciorului Stâng şi a Mâinii Stângi. Căsătoriţii şi cei independenţi (divorţaţii, văduvii,…) să ispăşească în cinstea Rănii Sfinte a Piciorului Drept şi a Mâinii Drepte. Sufletele consacrate lui Dumnezeu să ispăşească în cinstea Rănii Sfinte a Inimii lui Isus.

La cererea Tatălui ceresc ispăşitorii (5) în cinstea celor Cinci Răni Sfinte, am făcut un pelerinaj la Vatican.

Am cerut şi am primit binecuvântarea papei Benedict XVI asupra noastră, a comunităţii noastre şi a întregii noastre dieceze. Drumul nostru dus – întors a fost conform unui program ceresc. Tatăl ceresc cere celor care ispăşesc să-şi ofere vieţile pentru persoanele consacrate lui Dumnezeu, să-i ajute să-şi poarte crucea,…

Ne-am rugat şi la mormântul papei Ioan-Paul al II lea, cerând mijlocirea Lui. Văzând miile de oameni, din toate colţurile lumii, care au venit la mormântul „Marelui Papă”, s-a întărit în noi: „Doar buni merită să fim,chiar şi atunci când e greu! Merită să punem în mişcare binele chiar şi în grupuri mici, ca să se răspândească pe Pământ. Din nou ne-am mirat că printr-o Persoană care a trăit în Voia lui Dumnezeu, Domnul poate urni milliarde de oameni în direcţie bună. Am auzit cu bucurie că în viaţa, la moartea şi după moartea „Marelui Papă”, datorită rugăciunilor lui, s-au întâmplat în lume foarte multe convertiri şi vindecări.

·         Învăţătură în prima sâmbătă din august 2005:

Astăzi este sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului.

Care e condiţia să ne transformăm ca Isus pe muntele Tabor?

Să învăţăm să acceptăm şi să oferim totul! Trebuie să ne pregătim pentru timpuri când numai rugăciunea ne va ajuta. De aceea trebuie să credem în puterea rugăciunii. Să punem totul în fiecare zi în Sfântul Sânge al lui Isus şi în Lacrimile Fecioarei Maria. Cu spiritualitatea Sfintei Treimi să ispăşim în unitate şi iubire în cinstea Rănilor Sfinte ale lui Isus! Să ne rugăm cu inima nu doar cu gura! „Poporul acesta cu buzele mă cinsteşte, dar inima lui este departe de mine”.

Cum putem să ne rugăm cu inima? Modelul nostru e Domnul Isus la sărbătoarea Schimbării la Faţă. Isus astfel s-a rugat şi a vorbit cu Tatăl, încât întreaga sa fiinţă strălucea; s-a transformat. Să nu începem niciodată rugăciunea cu rugăciune legată!!! Experimentăm că sufletul ne este plin cu: gânduri, păcate, probleme, slăbiciuni, frică, temeri,… Întotdeauna să ne apropiem de Domnul mai întâi cu rugăciune liberă! Să spunem Domnului ce este în noi, cu credinţa că El ne ascultă, ne iartă, ne luminează, ne întăreşte,... Astfel sufletul nostru devine liber pentru dialog, ca să putem discuta cu cei din Cer, ca prietenii între ei. În liniştea interioară, în golul interior, experimentăm prezenţa Sfântă a lui Dumnezeu. În această linişte să fim atenţi la Domnul Isus cu ochii sufletului şi să aşteptăm, ce vrea să ne spună El nouă. În prezenţa sfântă a lui Dumnezeu simţim care este planul lui Dumnezeu cu noi, cu familia noastră, cu comunitatea noastră. Astfel se realizează întâlnirea, dialogul, prin care El ne vorbeşte şi noi Îi răspundem. Aceasta este o trăire de neuitat, dacă dăm timp rugăciunii şi dacă găsim locul potrivit. Această întălnire, acest dialog ne insoţeşte  întreaga zi, întreaga viaţă . Astfel se realizează rugăciunea continuuă, prin rămânerea în legătură spirituală adâncă, permanentă. În această atmosferă creşte iubirea noastră faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele şi faţă de noi înşine. Astfel ne transformăm, rugăciunile noastre pătrund în Inima lui Dumnezeu iar Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inimile noastre. În această spiritualitate, atacurile celui Rău şi ale oamenilor nu pot pătrunde în noi pentru că primim protecţie interioară. Astfel îl adorăm în spirit şi adevăr pe Tatăl!

Să încercăm să exersăm rugăciunea cu inima. Trebuie ştiut că rugându-ne învăţăm să ne rugăm!!!

Este importantă golirea inimii, dobândirea liniştii şi dialogul cu Domnul Isus.

Numai după aceasta este recomandat să facem rugăciune legată, care pecetluieşte această întâlnire sfântă.

Dacă ne rugăm în acest fel , viaţa noastră se va schimba!!!

Mesajul lui Isus: „Astfel să vă rugaţi cu inima încât vieţile voastre să se schimbe!!!” 

·         Invăţătură, în prima duminică din august 2005:

Azi este duminica Tatălui Ceresc.

În cursul anului sunt sărbători dedicate Domnului Isus, Sfântului Spirit, Sfintei Fecioare şi Sfinţilor. Pentru cinstirea Tatălui Ceresc nu este însă nici o zi. De aceea Tatăl a cerut, printr-o călugăriţă, ca măcar o dată pe an, la 7 august sau în prima duminică a lunii august să-L sărbătorim. Anul acesta, nu întâmplător, cele două date s-au suprapus. Comunitatea noastră, la cererea Tatălui Ceresc, începând din luna martie în fiecare primă duminică, îl sărbătoreşte pe Tatăl Ceresc. Prin aceasta îl bucurăm pe El. Îl mai bucurăm pe Tatăl Ceresc prin faptul că vorbim despre iubirea Lui, despre bunătatea Lui, despre iertarea Lui. MărturisimEl este Dumnezeul Iubirii. Chiar şi în spatele atenţionărilor (pedepselor) sale este iubire, El vrând să ne ferească de osânda veşnică.

Cu ce-L bucură pe Tatăl Ceresc fraţii noştri? (mărturii)

Eu vreau să-mi trăiesc vocaţia de tată în felul cel mai frumos posibil. Eu îi ofer şi îi accept pe soţul meu bolnav şi pe soacra mea paralizată! Eu mă abandonez Lui cu spiritualitate de copil. Eu mulţumesc pentru tatăl meu şi pentru părintele meu spiritual, care îl reprezintă pentru mine pe Tatăl Ceresc pe Pământ. Eu mulţumesc pentru iubirea fraţilor, prin intermediul cărora mă iubeşte Tatăl Ceresc. Eu  vreau să fiu precum Soarele, care dă viaţă, lumină, iubire...

Gândeşte-te, de aici înainte, tu personal cu ce vrei să-L bucuri pe Tatăl Ceresc?

·         Mărturie în anul Euharistiei:

„Mă numesc Péter M. Sunt inginer de calculatoare. Sunt căsătorit, avem trei copii, care împreună cu soţia mea sunt prezenţi la ispăşire.

Care este relaţia mea cu Isus Euharisticul?

Recunosc cu pocăinţă: până la vârsta de 30 de ani am trăit fără să fiu botezat. Nu numai că nu credeam, dar eram şi duşman al lucrurilor legate de credinţă. Eram un om de afaceri complet ateu, al cărui singur crez era banul.

Slavă Domnului, de la Cei din Cer am primit un cumnat preot greco-catolic, care s-a rugat pentru mine şi s-a luptat pentru mine împreună cu familia lui până când în 1996 m-a botezat. Prin aceasta a început în viaţa mea un drum minunat al harului lui Dumnezeu. În 1997 am simţit în inimă o chemare puternică spre Medjugorje. Convingându-mi familia şi pe cumnatul meu, am ajuns cu bine la locul de pelerinaj. Acolo mi-am dat seama că eu nu ştiu nici rugăciunile Tatăl Nostru şi Bucură-te Maria. Cu toate acestea, Sfânta Fecioară mi-a atins adânc sufletul, ceea ce, recunosc, nu meritam. La 4 august 1997 am făcut prima spovadă la părintele János Cs., care şi azi este conducătorul spiritual al familiei noastre. Exact acum 8 ani, la 5 august, de ziua de naştere a Sfintei Fecioare am făcut Prima Sfântă Împărtăşanie. Prima întâlnire cu Isus în Sfânta Euharistie a fost cea mai minunată experienţă a vieţii mele. Aşteptam cu nerăbdare momentul primei întâlniri cu Domnul Isus. Eram cuprins de două sentimente puternice: unul – eu nu sunt vrednic să iau Sfântul Trup al Domnului Isus la mine, iar celălalt – eu vreau să fiu cu totul al lui Isus. În această luptă interioară Isus a venit înaintea mea,-îl vedeam cu ochii sufletului-, mi-a întins mâna şi m-a chemat la El. Aşa am fost la Prima Împărtăşanie la Medjugorje.Din acea clipă viaţa mea s-a schimbat. Am început să merg la biserică şi să mă rog împreună cu familia mea. Am îndrăgit foarte tare adoraţia. Sunt membru al comunităţii de ispăşire din 1999 şi de atunci merg cu regularitate la primele sâmbete în Şimian şi pe muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău. În comunitate am învăţat să-mi trăiesc profund credinţa şi iubirea faţă de Domnul Isus şi Sfânta Fecioară.

În ce stadiu este viaţa mea acum? Am rămas fidel lui Isus şi comunităţii. Îmi ofer zilnic viaţa şi familia Domnului Isus. Nici nu mi-aş mai putea închipui viaţa fără cei din Cer. Am experimentat că nimic nu se poate asemăna cu ceea ce dă Isus. El îmi dă în fiecare zi: putere, lumină, linişte, viaţă, …

Pentru mine cea mai minunată apariţie este Isus Euharisticul, când în Sfânta Liturghie coboară între noi!

Motto-ul meu: „Recunoştinţă Ţie Isuse, mărire Ţie Isuse pentru toate!”.

III. Nuşfalău– privire în viitor.

În septembrie cerem ajutorul Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gabriel, Rafael şi a tuturor îngerilor pentru cei posedaţi, ca să se elibereze din robia celui Rău.

N.B. În novene (între 1-9) şi după aceea, luni, miercuri şi vineri să luăm mai în serios: rugăciunea de eliberare, postul concret şi utilizarea apei sfinţite!!!

Tema de casă din august:

„ISUSE SCHIMBAT LA FAŢĂ, ÎNVAŢĂ-NE SĂ NE RUGĂM CU INIMA,

 ASTFEL ÎNCÂT SĂ NI SE SCHIMBE VIAŢA!”