2008 – ANUL RECONCILIERII –AUGUST

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 47 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură să medităm evanghelia după Sfântul Matei!

Motto-ul lunii: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5,8)

Intenţia comună de rugăciune: vom ispăşi pentru acele persoane împietrite, care nici în anul reconcilierii nu şi-au iertat duşmanii şi nu şi-au cerut iertare de la cei pe care i-au jignit!!!

Sarcina noastră concretă va fi: vom evita anturajele rele! Vom căuta numai anturajele bune!

 

 

 

Mesajul Spiritului Sfânt din august 2008

 

„Dragii mei!

Trebuie să ştiţi că mare este valoarea crucii, care este garanţia mântuirii voastre! Purificarea voastră se realizează prin crucea voastră. Suferinţa nu trebuie să o iubiţi, ci doar să o acceptaţi şi s-o oferiţi lui Dumnezeu pentru convertirea păcătoşilor!

Voi, copiii Mei care vă purtaţi crucea, să fiţi pregătiţi întotdeauna, pentru că în curând veţi vedea Faţa lui Dumnezeu, indiferent că veţi rămâne în viaţă sau veţi muri. Fericit va fi omul care, căindu-se pentru păcatele sale, se va întâlni cu Creatorul său. Dacă trăiţi cu inima curată, întâlnirea voastră cu Dumnezeu va fi plină de bucurie! Indiferent că aşteptaţi sau nu marele avertisment, acesta va avea loc. Atunci pentru nimeni nu va fi uşor să se confrunte cu sine. Avertismentul va fi ca o anticipare a judecăţii de apoi, chiar dacă va dura puţin. Avertismentul nu va fi încă pedeapsa, dar va aparţine purificării. Acesta trebuie să aibă loc înainte ca omul păcatului să apară. Nimeni nu va avea nici un dubiu că acest eveniment, care va avea loc în curând, vine de la Dumnezeu.

Eu vă rog să vă decideţi cât mai repede pentru Dumnezeu şi să rezistaţi pe calea cea bună. Căiţi-vă în fiecare zi pentru păcatele voastre căci atenţionarea este la uşă!!!

Fericit va fi omul care aşteaptă pregătit permanent întâlnirea cu Dumnezeu.

Vă binecuvântez cu spiritul pregătirii permanente!!!”

 

Tema de casă pentru luna august

DOAMNE AJUTĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN CURĂŢIE SUFLETEASCĂ PERMANENTĂ ŞI ASTFEL SĂ FIU ADEVĂRAT ISPĂŞITOR  24 DE ORE ÎN FIECARE ZI!

 

Privire în viitor – luna septembrie:

Intenţia comună de rugăciune: vom fi recunoscători pentru „carisma unităţii” primită la Şumuleu Ciuc (a 21-a aniversare), pentru comunitatea de ispăşire şi pentru toate comunităţile sufleteşti!!!

Sarcina noastră concretă va fi: vom purta la vedere, ca mărturie, „crucea vindecătoare”, care este crucea celor care ispăşesc.

 

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile fericirii noastre conform Spiritului Sfânt!

 

 

„Fericiţi sunteţi, dacă în fiecare clipă sunteţi gata să vedeţi Faţa lui Dumnezeu, indiferent că veţi rămâne în viaţă sau că veţi muri.

Fericiţi sunteţi, dacă îl descoperiţi şi-l iubiţi pe Isus în voi şi în semenii voştri!

Fericiţi sunteţi,  dacă prin inima voastră curată, deveniţi ispăşitori 24 de ore pe zi!

Fericiţi sunteţi,  dacă prin viaţa voastră exemplară evitaţi pedeapsa lui Dumnezeu şi vă puteţi aştepta la răsplata Lui!

Fericiţi sunteţi,  dacă v-aţi decis definitiv pentru Isus care stă în faţa uşii voastre şi rămâneţi Îi fideli până la sfârşit!

Fericiţi sunteţi,  dacă trăiţi fiecare zi ca şi cum ar fi ultima zi a vieţii voastre!

Fericiţi sunteţi,  dacă suferinţa permisă de Noi spre binele vostru, vă purifică deplin înainte de avertisment!

Fericiţi sunteţi,  dacă trăiţi suferinţele voastre cu spiritualitatea lui Isus, în linişte şi cu răbdare!

Fericiţi sunteţi,  dacă în ultimele timpuri valorificaţi bine suferinţa, acceptând-o şi oferind-o pentru convertirea păcătoşilor!

Fericiţi sunteţi,  dacă aşteptaţi pregătiţi: marele avertisment, revărsarea Mea şi întoarcerea lui Isus pe Pământ!”