2005 – Anul Euharistiei –„Fă numai binele, evită răul, aşteaptă-L pregătit pe Domnul!”

4 decembrie 2004 

A 3-a Prima sâmbătă pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău

Această lună o consacrăm adorării şi preamăririi lui Isus Cristos.

Mărire Ţie Isuse, recunoştinţă Ţie Isuse pentru toate, mai ales pentru pacea care o dai sufletului”.

În exerciţiul spiritual ispăşim pentru întreaga omenire, ca să aştepte pregătită a doua venire a lui Isus.

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă.

În numele lui Isus, care s-a născut pentru noi toţi, vă întreb:

Motto-ul anului trecut: -Gândeşte, spune şi fă numai bine ca Dumnezeu să te poată folosi pe tine!”- a lăsat urme vizibile în voi? Aţi făcut tot ce v-a stat în putinţă pentru eliberarea sufletelor care suferă în Purgator? (rugăciune, post, fapte bune, citirea Sfintei Scripturi, folosirea lucrurilor sfinţite, etc.) Viaţa voastră a mers către Rai? Aţi evitat faptele rele care duc către Iad? S-a născut în voi iubirea supranaturală? V-aţi raportat corect la revelaţiile particulare? Apreciaţi  Sfânta Liturghie, Euharistia şi preoţii? Aţi trăit cu răbdare purificarea voastră sufletească?

II. Nuşfalău - prezent

·         Invocarea celor din Cer

-          Tată ceresc, Îţi mulţumim anticipat pentru acele mari haruri, pe care-credem- ni le-ai pregătit şi în prima sâmbătă de astăzi. Mulţumim Tată, că şi pe această vreme umedă, noroiasă ne-ai adunat din nou. Tată ceresc, onorează cu prezenţa Ta cerească, dumnezeiască, comunitatea noastră. În mâna Ta atotputernică ne punem pe noi, pe cei dragi, pe duşmanii noştri, problemele noastre, întreaga omenire, Te rugăm binecuvântează-ne.

-          Isuse Cristoase, te invităm şi pe Tine conştient la sărbătoarea de astăzi. În Rănile Tale Sfinte ne punem pe noi, toate intenţiile noastre bune, trupul şi sufletul, bolnavii noştri, viitorul,… Te rugăm binecuvântează-ne cu prezenţa Ta dumnezeiască.

-          Spirite Sfinte Doamne, te invităm şi pe Tine în acest cort mare, în arca lui Noe. Te rugăm condu-ne, apără-ne şi salvează-ne. Spirite Sfinte Doamne, noi credem că prin Isus şi Maria vei salva întreaga lume. Ne cerem iertare pentru toate păcatele noastre.

-          Sfântă Fecioară, dorim prezenţa Ta, dorim mijlocirea Ta, învăţătura Ta cerească. Te rugăm, binecuvântează-ne cu binecuvântarea Ta maternă şi primeşte-ne în Inima Ta Neprihănită.

-          Sfinţilor arhangheli Mihail, Gabriel, Rafael, toţi îngerii şi sfinţii,… Vă rugăm, prin prezenţa voastră să aduceţi har bogat asupra întâlnirii noastre şi a ispăşirii noastre în comun. Vă rugăm să mijlociţi pentru noi, ca să fim capabili să primim tot binele şi să refuzăm tot răul.

-          Recunoştinţă, mulţumire, mărire pentru prezenţa Voastră, pentru binecuvântarea Voastră, pentru toate. Amin.

·         Mesajul Fecioarei Maria:

„Aici sunteţi în biserica naturii. Aici vreau să vă învăţ: ascultarea, statornicia şi încrederea. Aceste trei virtuţi vor fi foarte importante în timpul care urmează.

Vreau să-i conduc pe cei care Mă ascultă înapoi la simplitate şi sărăcie. Lumea aleargă după avere, renume şi lucruri trecătoare. Voi trebuie să faceţi opusul acestora. Acest munte este potrivit ca să fiţi cu Isus şi cu Mine. Aici auziţi mai bine vocea Spiritului Sfânt.

Primul Crăciun, cu mii de ani în urmă a fost ruşinea lumii. A coborât pe Pământ Lumina şi oamenii nu au primit-o. De la voi aştept să nu vă faceţi cadouri scumpe unii altora. Fiii lumii fac aceasta. Voi să-L dăruiţi unii altora în primul rând pe Isus şi alături de aceasta o mică atenţie care dă credinţă. Să apreciaţi obiectele de cult binecuvântate prin intermediul cărora vă ocrotesc.

Aveţi încredere în Mine! Eu pe toţi vreau să-i conduc la Isus Cristos, iar El la Tatăl, în fericirea veşnică.

Pregătiţi-vă, în curând îşi face apariţia „Omul Păcatului”, care va spune despre sine că: „El este Dumnezeu”. Atunci va fi lipsă de perspectivă, întuneric mare şi haos în lumea întreagă. Va trebui să înfruntaţi Şarpele cu cruce. Abia după aceea va veni Isus pe Pământ, în lumină mare, ca să aducă Lumina. Cine se încrede în Isus şi în Mine se salvează de tot răul. Ce vă vom da Isus şi cu Mine va dura veşnic”.

·         Rugăciunea de vindecare şi eliberare

-          Deschideţi-vă mâinile şi inimile în faţa vindecării şi eliberării date de cei din Cer. Să rugăm Sfântul Spirit să ne ajute să putem primi harurile oferite.

-          Isuse, adorăm puterea Ta dumnezeiască, cu care ai vindecat bolnavii, cu care ai alungat spiritele rele, cu care ai înviat morţii, cu care ai liniştit marea agitată. Isuse, Te adorăm. Credem, că eşti prezent în Euharistie. Te rugăm să ieşi spiritual şi să mergi alături de bolnavii noştrii, să-i atingi cu iubirea Ta vindecătoare, eliberatoare. Isuse, atinge fraţii noştrii bolnavi şi legaţi: trupul lor, sufletul lor, limba lor, inima lor, părţile lor bolnave,… ca acestea să se vindece. Isuse, dă copiilor tăi bolnavi, legaţi, să Te privească ca pe Dumnezeu vindecător şi eliberator, care mergi printre noi, care pentru mântuirea noastră eşti capabil de orice bine. Isuse binecuvântează-ne problemele, ca acestea să se rezolve după voia Ta. Prin scumpul Tău Spirit Sfânt revarsă vindecarea Ta, eliberarea Ta.

 

 

 

-          Maria, Tu eşti „Vindecătoarea bolnavilor”, „Atotputernicia Îngenunchiată”. Ne rugăm Ţie care ai inimă sensibilă,  ai mâini care îmbrăţişează cu iubire, binecuvântează, atinge, îmbrăţişează bolnavii noştri.

-          Isuse, Maria mulţumim pentru prezenţa voastră. Vă rugăm să revărsaţi harurile, ca toţi a căror timp a sosit să se vindece, să se vindece; toţi a căror timp a sosit să se elibereze, să se elibereze; toţi a căror timp a sosit să se convertească, să se convertească.

-          Isuse, Maria, orice faceţi cu noi, noi Vă binecuvântăm, Vă iubim şi Vă preamărim în toată viaţa noastră. Amin.

·         Tema lunii decembrie: „întoarcerea glorioasă a lui Isus Cristos”

a) Cum să ne pregătim pentru a doua venire a lui Isus?

Să fie mai important pentru noi Cineva: Isus, familia, cei cu care ne întâlnim (cunoştinţele), decât ceva (lucrurile).

Să fim întotdeauna gata pentru întâlnirea cu Isus, chiar dacă nu cunoaştem timpul revenirii Lui.

Să ne rugăm mai mult pentru „creştinii adormiţi”, care dorm pe pernele păcatului dulce.

Să fim atenţi în pregătirile „stresante”, cuvintele noastre să „nu fie otravă”, ci daruri frumoase pentru familia noastră.

Vrem, cu ajutorul lui Isus, să ne raportăm cu mai multă răbdare, înţelegere şi iubire la cei care ne sunt încredinţaţi.

Idealul nostru permanent să fie Maria cea umilă şi ascultătoare, care l-a purtat sub inimă pe Isus, Mântuitorul lumii întregi.

Nu vrem să ne temem de Isus, care ne iubeşte. Punem la dispoziţia Lui întreaga noastră fiinţă, ca să trăiască în noi şi să lucreze prin noi.

În anul Euharistiei: vrem să mergem regulat la Sfânta Liturghie, să ne cuminecăm, astfel ca acest surplus să se vadă pe noi oriunde şi oricând.

Putem să ne intâlnim cu Isus: în Sfânta Scriptură, în sacramente, în aproapele. La sfârşitul timpurilor El vine între noi pe Pământ cu bunătatea Lui Dumnezeiască, în întreaga Lui strălucire. Vrem să-L aşteptăm cu inima deschisă.

Ar fi spre folosul tuturor, dacă ne-am gândi mai bine la realitatea inevitabilă a întâlnirii cu Cristos. Astfel am spune în fiecare zi din inimă: Maranatha! Vino Doamne, Isuse!

b) Fragmente din exerciţiile spirituale ale lui Don Gobbi. Părintele Stefano Gobbi fondatorul „Mişcării Mariane a Preoţilor”, a condus exerciţii spirituale despre venirea în glorie a lui Cristos, în faţa a aprox. 300 preoţi, 25 episcopi şi 1 cardinal. A spus următoarele:

Mesajul Mariei: „Şi a doua venire a lui Isus, înainte să vină pentru Judecata de Apoi, va fi asemănătoare cu prima lui venire. Va veni pe neaşteptate. Vine ca să înceapă să domnească în lume”. 

Sfânta Scriptură vorbeşte în mod expres despre faptul că Isus va veni în această lume: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare credinţă pe pământ”. „…vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului”. Până când vor fi nori, până atunci nu va fi Judecata de Apoi.

Congregaţiei pentru Credinţă i s-a adresat întrebarea: „Cum trebuie înţeleasă venirea în glorie a lui Isus? Ca venirea pentru Judecata de Apoi sau încă o venire pe Pământ?” Răspuns: „În acest domeniu Biserica nu a făcut încă nici o declaraţie. De aceea se poate reprezenta o concepţie sau cealaltă”.

Cum va fi a doua venire a lui Cristos? „Când Isus vine din nou, se va revela în glorie acestei lumi şi îşi va aduce Împărăţia pe Pământ, care va fi Împărăţia iubirii, bucuriei şi a păcii”.

Care vor fi semnele care vor însoţi venirea lui Cristos?

Ţ    Creaturile vor spune „Da” voinţei Tatălui.

Ţ    Se vor purifica inimile-sufletele la nivel mondial, printr-o revărsare extraordinară a Sfântului Spirit.

Ţ    Se deschide o nouă eră pentru lume, civilizaţia iubirii.

Ţ    Isus, în Euharistie, îşi revelează întreaga putere. Înnoieşte totul şi în final va aduce Cer nou şi Pământ nou.

III. Nuşfalău – privire spre viitor

·         Recunoştinţă pentru că anul 2005 începe cu prima sâmbătă. Credem că aceasta va marca întregul an. Credem că şi în 2005 harurile maximale le vom primi prin intermediul lui Isus şi a Mariei.

·         În numele lui Isus recomand ca în anul Euharistiei: să mergem regulat la Sfânta Liturghie, să ne cuminecăm, joi să ne rugăm „rozarul de Lumină” şi să facem adoraţie.

·         Domnul Isus cere de la preoţi ca înainte şi după împărtăşanie să sărute, în semn de iubire, potirul. Cel puţin joia să binecunânteze cu Sfântul Sacrament întreaga lume, întorcându-se spre cele patru puncte cardinale.

·         Exerciţiul spiritual se continuă. Spre interior, acasă să trăim cât mai serios posibil. Spre exterior să ne conducă iubirea.

Cererea Fecioarei Maria: „Cu cea mai mare iubire vă rog să ispăşiţi pentru: cei care nu merg la biserică; cei care nu se cuminecă; cei care se cuminecă având sufletul păcătos; cei pe care nu se vede întâlnirea cu Isus; cei la care lipseşte vizitarea Sfântului Sacrament şi adorarea Lui; cei care se îndoiesc sau nu cred în prezenţa reală a lui Isus în Euharistie; cei care au spart biserici şi l-au defăimat pe Isus; cei în care Fiul Meu este răstignit chiar şi de Crăciun”.

Tema de casă din decembrie:

 „Isuse ajută-mă ca în fiecare clipă a vieţii mele să fiu gata pentru întâlnirea cu Tine”