(2005) - 2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

2 - 3 - 4 decembrie 2005

            A 10-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău.

 

În decembrie citim şi trăim din Sfânta Scriptură Cartea Apocalipsei.

Îl preamărim şi îl binecuvântăm pe Isus Cristos pentru întreaga sa viaţă!

Motto-ul lunii: Să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit Eu !

Intenţia comună de rugăciune: ispăşim pentru familiile aflate în situaţii dificile, pentru ca să devină Familii Sfinte.

Rugăciunea noastră scurtă să fie:Isuse, Maria, Iosife, salvaţi familiile noastre!”

 

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Crezi că necredinţa are consecinţe grave? Obişnuieşti să-i ajuţi cu rugăciune, post, Sfântă Liturghie,… cel puţin pe rudele tale care suferă în Purgator? Vrei să te purifici de viciile tale aici pe Pământ, sau dincolo, în Purgator ? Te-ai oferit şi ţi-ai oferit familia Sfintelor Inimi ale lui Isus şi Mariei? În familia ta ispăşiţi în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus? Accepţi cu suflet smerit să fii atenţionat? Obişnuieşti să te rogi tot timpul sau numai când ai probleme?

Obişnuieşti să rosteşti cu iubire Sfântul Nume al lui Isus?

 

II. Nuşfalău - prezent.

·         Învăţătură de la Domnului Isus în prima vineri din decembrie 2005:   

Isuse, cum putem să cunoaştem Sfântul Mister al Crăciunului?

„Mă bucur foarte mult că în această lume se mai găsesc suflete care mă aleg pe Mine ca Rege al inimii lor. Voi, cei care aţi venit în acest „loc sfânt”, m-aţi găsit pe Mine! Cât timp am trăit pe Pământ, de multe ori mi-a fost frig, mi-a fost foame ,… Oamenii m-au batjocorit, m-au înjosit pentru că nu au înţeles viaţa Mea. Eu am devenit întru toate asemenea vouă, exceptând păcatul. Acum, în acest „timp sfânt”, se pot apropia foarte mult de Mine aceia care, pentru Mine, se lipsesc de confort, care acceptă viaţa mea de pe pământ, batjocura, sărăcia şi simplitatea,…! Aşa să vreţi să vă asemănaţi cu Mine! În această spiritualitate să vă străduiţi spre sfinţenia vieţii!

Ce credeţi , de ce nu am permis până acum să construiţi în acest loc o biserică mare cu locuri confortabile? Voinţa Mea cerească este ca aici să rămână totul original, sărăcăcios, simplu, aşa cum erau condiţiile Mele, pe vremea când trăiam pe Pământ. Aşa să-mi slujiţi Mie şi unul altuia încât să puteţi domni împreună cu Mine. Acum vă spun din nou, totul trebuie să se purifice. Doar aşa vor fi pregătite inimile oamenilor să mă primească pe Mine. În ultimele timpuri, nu vă voi putea folosi pentru înfăptuirea planului Meu dacă nu vă schimbaţi firea voastră iubitoare de confort cu o viaţă simplă. Sunt deja printre voi unii care trăiesc cum am trăit Eu pe Pământ. Aceşti oameni sunt spre marea Mea bucurie. Din ei se va forma mica Mea turmă, prin care Eu voi construi Lumea Nouă. Ei vor experimenta şi prin suferinţele lor dulceaţa Mea. Ei cred şi trăiesc ceea ce am spus: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea vi se vor adăuga”.

Să sărbătoriţi Crăciunul, amintindu-vă de naşterea Mea, astfel încât să fie cu adevărat asemănător cu condiţiile în care m-am născut Eu. Nu ţineţi la obiceiurile voastre lumeşti! Cei lumeşti ţin Crăciunul în Numele Meu , dar sărbătoresc fără Mine. Nu mă căutaţi între cei care sărbătoresc în lux şi fără Mine, pentru că nu Mă veţi găsi. Vă rog, cel puţin voi care aţi venit în acest „loc sfânt”, acceptaţi felul meu de a trăi, sărăcăcios şi simplu. Arătaţi oamenilor care trăiesc în jurul vostru că se poate sărbători şi cu Mine.”

 

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară în prima sâmbătă din decembrie 2005:   

Sfântă Fecioară, cum ai trăit acel „Timp Sfânt” când Isus s-a născut pe Pământ?

Sfânta Fecioară mi-a spus următoarele:

„Isus s-a născut într-un grajd străin, vă puteţi imagina în ce condiţii, atunci când împreună cu Iosif, ascultători , am plecat la recensământ la Betleem. Dumnezeul Iubirii s-a născut pe Pământ atunci când noi ne-am îndeplinit datoria.  

Cum l-au primit oamenii pe El? Isus a venit pe lume într-un loc sărăcăcios, rece, printre animale, deoarece printre oameni nu era loc pentru El. Inimile multor oameni erau închise. Din păcate şi azi sunt la fel, nu-l pot primi pe Dumnezeu, aşa cum nu l-au primit nici atunci când El s-a născut. Cu toate acestea Isus vine din nou la voi! Oare acum veţi recunoaşte timpul, momentul vizitării voastre ?

Adevăratul Crăciun trebuie să-l sărbătoriţi în inimă. Dacă Isus nu se naşte în inimile voastre atunci toată sărbătorirea exterioară este zadarnică.

Vă rog pe voi, trăiţi în suflet acest Crăciun. Păstraţi-vă inimile întotdeauna departe de orice păcat. Astfel veţi experimenta acea mare bucurie pe care doar Isus poate să v-o dea. Cei care vă identificaţi cu viaţa pământească a lui Isus sunteţi pe placul Fiului meu Sfânt. Aşa veţi fi colaboratori buni ai lui Isus în aceste vremuri grele.

Ne sunt de mare ajutor toţi aceia care îşi poartă crucile în linişte şi le oferă Tatălui Ceresc ca ispăşire pentru convertirea păcătoşilor.

Să rămâneţi întotdeauna mici, simpli şi astfel veţi experimenta întotdeauna prezenţa mea la întrunirile voastre. Rugăciunile şi posturile, sacrificiile voastre pe care le faceţi pentru Mine şi pentru Fiul Meu sunt înscrise în Cer iar răsplata voastră pentru acestea va fi bogată.

 

 

·         Învăţătură de la Tatăl ceresc în prima duminică din decembrie 2005:

Tată Ceresc, cu 2005 ani în urmă, Tu ne-ai bucurat cu Fiul Tău, Isus Cristos. L-ai trimis pe Pământ ca răscumpărare pentru noi păcătoşii. Omenirea nu putea primi un dar mai mare din Cer, decât pe Mântuitor. Cu siguranţă Mesia nu aştepta din partea oamenilor o asemenea primire ca cea de care a avut parte. Noi, ispăşitorii acestei epoci, am dori să reparăm ce au stricat strămoşii noştri, acea mare durere pe care  Domnul Isus a suportat-o în întreaga sa viaţă pământească.

Ne adunăm pe muntele Sfintei Treimi, în primele trei zile din fiecare lună, ca prin ispăşire să vindecăm acele răni pe care le-am provocat lui Isus cu păcatele noastre. Noi am dori să ne asemănăm vieţii pământeşti a lui Isus acceptând viaţa în simplitate şi sărăcie, dispreţul,… din partea oamenilor.

Tată Ceresc, spune-ne cu ce să te bucurăm în acest Advent?

-          Apreciaţi mai mult pe Sfântul meu Fiu şi pe Sfânta Fecioară, darurile Mele cereşti, pe care vi le-am dat.

-          În acest ultim şi dificil timp să recunoaşteţi şi să folosiţi mai bine timpul de har pe care-l aveţi la dispoziţie.

-          Iertaţi-i pe cei care s-au comportat duşmănos faţă de voi şi cereţi-vă iertare de la cei pe care i-aţi jignit.

-          Acceptaţi fără a cârti viaţa în sărăcie şi simplitate.

-          Aşezaţi pe primul plan lucrurile nepieritoare, iar pe cele trecătoare lăsaţi-le pe planul secund.

-          Să aveţi iubire jertfelnică unii faţă de alţii.

-          Nu vă îngreunaţi crucea unii altora, ci ajutaţi-vă reciproc în purtarea crucii, care oricum e grea.

-          Trăiţi în aşa fel încât să Mă bucuram creat omul pe Pământ.

Dacă veţi merge înainte în această spiritualitate voi fi foarte mulţumit de voi!!!

·         Mărturie în anul Sfintei Scripturi:

Mă numesc C. Bogdan şi am 24 de ani. În acest an am terminat facultatea de muzică. Cânt la Filarmonica de stat din Oradea ca violoncelist.

Înainte de convertirea mea, cu toate că în familia noastră era iubire, mergeam la biserică numai odată pe an. Obiceiurile bune care duc spre Dumnezeu lipseau din viaţa noastră. Am simţit întotdeauna că lipseşte ceva-cineva. Din familie ne-am convertit prima dată noi copiii, după care şi părinţii. Convertirea mea a început când sora mea m-a învăţat să mă rog rozarul. I-am oferit Sfintei Fecioare, cu încredere, trupul şi sufletul meu, întreaga mea viaţă. Vorbind cu Sfânta Fecioară, simţind prezenţa Ei, am iubit-o tot mai mult. Am rugat-O să mă conducă tot mai aproape de Tatăl Ceresc. Privind în urmă mi-am dat seama că mi s-a schimbat întreaga viaţă ca rod al oferirii făcute de mine Sfintei Fecioare. Ea mi-a pregătit inima pentru primirea lui Isus. Când ne rugam împreună în familie creştea în noi bucuria, pacea şi iubirea. Pe această cale am simţit tot mai mult prezenţa lui Dumnezeu în noi şi între noi. Am primit un mare elan în viaţa spirituală prin spovada generală şi exerciţiile spirituale din Şimian şi Nuşfalău. După convertirea mea am iubit tot mai mult liniştea, prin care puteam simţi prezenţa şi pacea lui Isus.

Ce înseamnă pentru mine muntele Sfintei Treimi, Euharistia şi Sfânta Scriptură?

Pe muntele Sfintei Treimi se simte prezenţa Sfintei Treimi, a Sfintei Fecioare, a Îngerilor şi a Sfinţilor. Acolo timpul şi problemele dispar. Pe „muntele sfânt” sunt mai aproape de Cer, sufletul mi se deschide, se purifică şi se eliberează. Pe munte Dumnezeu îşi primeşte copiii. Acolo inima noastră se odihneşte după neliniştea adusă din lume. Acolo Dumnezeu oferă întregii lumi Îndurarea şi Iubirea sa nemărginită. Pe acel munte, conform experienţei mele, sufletul care se deschide primeşte tot ce are nevoie. Acolo se simte cum Cerul coboară pe Pământ cu darurile sale.

În faţa lui Isus Euharisticul sufletul meu se dezvoltă. În linişte conştientizez că El este prezent şi mă iubeşte aşa cum sunt. Prin conversaţia cu Isus se aprofundează relaţia dintre noi. În prezenţa lui Isus inima mea se schimbă şi primesc lumină şi putere pentru sarcinile mele. Cu ajutorul lui Isus pot să înving greutăţile, să descopăr frumuseţile vieţii spirituale, sunt umplut de iubire. Fac totul mai uşor cu Isus şi pentru Isus.

Prin citirea Sfintei Scripturi primesc răspuns la întrebările mele. Cuvântul lui Isus luminează situaţiile vieţii mele, mă învaţă să trăiesc cum a trăit El. Citatul meu preferat din Sfânta Scriptură este: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea vi se vor adăuga”. Când meditez acest citat reuşesc să-l pun pe Dumnezeu pe primul loc atât la facultate cât şi la locul de muncă.”

Motto-ul meu: „Împreună cu Isus şi cu Maria vreau să spun întotdeauna DA Voinţei Tatălui Ceresc”.

III. Nuşfalău– privire în viitor.

În ianuarie ne rugăm, ca între cei de religii diferite să fie unitate în credinţă şi între cei de naţionalităţi diferite să fie unitate în iubire!

În ianuarie Tatăl Ceresc cere să postim renunţând la televizor în timpul novenei şi după aceea luni, miercuri şi vineri. Cei din Cer recomandă ca şi în afara acestor zile să urmărim numai programe care zidesc!!!

De la Crăciun până la Miercurea Cenuşii vom posti după Voia celor din Cer astfel: în timpul novenelor (1-9) şi după aceea luni, miercuri şi vineri, ajun până la prânz. Excepţii: duminicile, sărbătorile. Numai vineri este post de carne! Să fim şi de acum încolo precauţi cu carnea.

În ianuarie: citim şi trăim evanghelia după Sfântul Matei!

Ispăşitorii în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus vă doresc tuturor Crăciun binecuvântat şi un An Nou fericit.

Tema de casă din Decembrie:

„ISUSE AJUTĂ-NE SĂ-ŢI FACEM CADOU INIMA NOASTRĂ CURATĂ ŞI IUBIREA RECIPROCĂ!”