2010 (2011) – ANUL CUNOAŞTERII ŞI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR – DECEMBRIE

”Fericit este poporul care poate sărbătorişi poate umbla în lumina Feţei Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 75-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm la naşterea lui Isus! (Mt.1,2;Lc.1;2;I.1) 

Motto-ul lunii: „Când a venit plinirea timpurilor, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din Femeie...!

(Gal 4,4)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm împreună pentru ca mamele să accepte cu bucurie naşterea şi creşterea copiilor lor în Voia lui Dumnezeu!

Sarcina noastră concretă va fi: să mulţumim mamei noastre, că ne-a născut şi ne-a crescut cu iubire!

Vă dorim sărbători de Crăciun pline de pace, iubire şi bucurie, şi un An Nou binecuvântat de Dumnezeu!

 

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în decembrie 2010

Dragii mei! Isus v-a învăţat, chiar şi fără cuvinte, deja în momentul naşterii Sale. Trebuie să ştiţi că tot ce s-a întâmplat la naşterea lui Isus are o semnificaţie foarte profundă.

Isus s-a născut la Betleem! Betleem, înseamnă casa pâinii. El, cel care s-a născut în iesle, este Pâinea din ceruri, care dă lumii viaţă. „Cine mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică”.

Isus nu s-a născut la Nazaret, ci într-un loc străin! El ne propovăduieşte astfel că pe Pământ sunteţi doar călători, un călător, care merge mai departe. Casa voastră este în Ceruri!

 Isus s-a născut în sălaşul păstorilor şi al mieilor. El, este Bunul Păstor al celor mici şi al celor mari, care şi-a dat i viaţa pentru oile sale.

Isus s-a născut într-un grajd urât mirositor. La naşterea lui Isus Pământul era asemănător cu un grajd urât mirositor. Isus nu s-a născut într-o casă de locuit, pentru ca toţi să se apropie cu încredere de El.

Isus s-a născut în ascuns! El este Dumnezeul ascuns, care este prezent în sacramente, în semeni şi în Biblie.

Isus s-a născut când întunericul culmina, la miezul nopţii, când marea parte a omenirii trăia sufleteşte în întuneric. Mesajul Lui: să nu fiţi fii întunericului şi ai devierii. Fiţi fii luminii şi a convertirii. „Să lumineze  exemplul vostru bun în faţa oamenilor, astfel încât ei să-L laude pe Tatăl Ceresc.”

Isus s-a născut iarna, în frig, atunci când inimile majorităţii oamenilor erau lipsite de iubire. Isus a a adus în lume şi în inimi căldura, iubirea, fericirea.

Când Isus s-a născut templul zeului războiului din Roma era închis. Acolo unde în inimi nu este Isus,este luptă, lipseşte pacea şi se regăseşte tot răul. Acolo unde Isus este primit în inimi, în familie, odată cu intrarea Lui se naşte Pacea.

Isus a venit pe Pământ ca copil! El nu provoacă oamenilor teama, ci iubirea. Şi astăzi vă spune: ‘Dacă nu veţi fi cum sunt copiii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor!’

Isus a venit între voi în sărăcie. Spiritul sărăciei este: să fiţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi, să fiţi recunoscători pentru toare. Nu fiţi nemulţumiţi, necumpătaţi, lacomi.

Îngerii au vestit naşterea lui Isus păstorilor simpli şi smeriţi, şi nu fariseilor orgolioşi şi cărturarilor. Isus a spus: Te binecuvântez Tată, Domnul Cerului şi al Pământului, pentru că ai ascuns acestea în faţa celor înţelepţi şi deştepţi şi le-ai arătat celor simpli.

Naşterea lui Isus a fost anunţată de steaua minunată. Învăţătura: în această generaţie rea şi stricată, trebuie să străluciţi ca stelele în univers.

 Isus s-a născut în timpul recensământului împăratului August. Astfel vă învaţă că odată toţi trebuie să dea socoteală în faţa lui Dumnezeu despre viaţa lor!

Naşterea lui Isus o sărbătoriţi pe 25 decembrie, de Crăciun. Semnificaţia Crăciunului este – incarnatio – întruparea. Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între voi! Cereţi de la Isus harul ca trupurile voastre să se transforme în Trupul Lui, şi sângele în Sângele Lui.

În ziua naşterii lui Isus vă amintiţi de venirea Lui în trei forme: El avenit sub forma unui om la Betleem; a venit sub forma sacramentelor şi va veni cu putere dumnezeiască la judecata de apoi.

În ziua naşterii lui Isus vă amintiţi de naşterea S-a sub trei forme: naşterea eternă de la Tatăl; naşterea în timp de la Maria şi naşterea Lui sufletească, în inimile voastre. Degeaba s-a născut Isus la Betleem, dacă nu se naşte în inimile voastre! Isus cere: nu Mă lăsaţi în iesle, primiţi-Mă în inimile voastre! Nu Mă lăsaţi în biserică, duceţi-Mă cu voi!!!

Sărbătoarea naşterii lui Isus, este timpul cadourilor. Gândiţi-vă că Tatăl Ceresc este un Dumnezeu darnic. Cel mai minunat dar pe care-l puteţi primi de la El este Isus. În fiecare zi să trăiţi conştienţi că sunteţi creaturi care au primit darul lui Dumnezeu.   

Acum vă binecuvântez cu spiritualitatea plină de iubire a lui Isus!”

 

Tema de casă pentru luna decembrie:

„ISUSE ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ASTFEL CA CEI DRAGI MIE SĂ POATĂ SPUNE DESPRE MINE CU SINCERITATE: BINE CĂ TE-AI NĂSCUT!!!

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNAINTE DE NAŞTEREA LUI ISUS, LA NAŞTEREA LUI ISUS ŞI DUPĂ NAŞTEREA LUI ISUS

În anul 39 înainte de Cristos, un păgân pe nume Irod a devenit rege în Iudea! El avea origine străină. El a fost cel care a ordonat uciderea pruncilor. A murit în anul 1 d.C. Pe Irod la urmat fiul său Irod Antipa (1-40 d.C.). El a fost cel care a ordonat uciderea lui Ioan Botezătorul şi în timpul patimilor lui Isus l-a îmbrăcat în batjocură.

Pe el l-a urmat pe tron nepotul marelui Irod, Irod Agripa. El a fost cel care l-a decapitat pe Sfântul Apostol Iacob şi l-a întemniţat pe Apostolul Petru. În mod blasfemiator se autointitula dumnezeu, dar încă în timpul vieţii trupul lui a fost mâncat de viermi.(+ 44 d.C.) În anul 70 d.C. generalul roman Tit a distrus Ierusalimul. Atunci evreii s-au împrăştiat în lumea întreagă. Din anul naşterii Domnului începe calendarul creştin. Perioada de dinainte de Cristos o numim Vechiul-legământ, iar cea de după Noul-legământ. În afară de Ierusalim locurile cele mai importante în Ţara Sfântă sunt Betleem şi Nazaret. La 10 km sud de Ierusalim se găseşte Betleem, locul naşterii lui Isus. Nazaretul este locul unde a trăit Mama lui Dumnezeu când a primit vestea naşterii lui Cristos şi locul unde a trăit Isus până la vârsta de 30 de ani.

Isus din Nazaret este Mântuitorul lumii. În El s-au împlinit profeţiile. Îngerii Cerului l-au numit pe Isus Mântuitor. „Nu vă temeţi! Vă vestesc o mare bucurie vouă şi mai apoi întregului popor. Astăzi s-a născut Mântuitorul vostru, Cristos Domnul, în oraşul lui David! Acesta va fi semnul: veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. (Lc.2,10-11) Şi lui Iosif i-a spus un înger în somn despre naşterea miraculoasă a lui Cristos: „Ea va naşte Fiu, pe care-l vei chema Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.” (Mt.1,21)

Arhanghelul Gabriel i-a vestit Fecioarei Maria naşterea lui Cristos. (Mt.1,21) Arhanghelul Gabriel i-a spus Fecioarei Maria să-l numească pe pruncul dumnezeiesc Isus (Jehosua) (Lc.1,31), ceea ce înseamnă: Mântuitor (Mt.1,21) De aici se trage obişnuitul semn al lui Cristos: I.H.S. De vestea dată de Arhanghelul Gabriel ne aminteşte sărbătoarea Bunei Vestiri din 25 martie, clopotele trase de trei ori în fiecare zi. După primirea veştii că-l va naşte pe Cristos, Fecioara Maria a vizitat-o pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. De acest eveniment ne amintim în sărbătoarea din 2 iulie. Sfântul Iosif nu a putut vorbi nimănui despre miracolul plin de mister al întrupării pentru că evreii nu l-ar fi crezut, mai mult după legile lor pe Maria ar fi ucis-o cu pietre. El a fost protectorul Fecioarei Maria şi în faţa legii apărea ca tatăl lui Isus.

Cristos, Domnul nostru s-a născut din Fecioara Maria în Betleem! Maria împreună cu Iosif trebuiau să se prezinte, în oraşul lui natal, la Betleem, pentru că împăratul roman August a ordonat un recensământ al populaţiei. (Lc.2,1) Fecioara Maria a trebuit să-l nască pe Pruncul dumnezeiesc într-un grajd, pentru că în Betleem din cauza aglomeraţiei nu a mai găsit loc. (Lc.2,7) Şi în zilele noastre lângă Betleem este arătată o grotă lungă de 12 m. Şi lată de 4 m., înaltă de 3m., care este cinstită ca loc de naştere a lui Cristos. Sf. Áugustin spunea: „Iată cel care susţine lumea este culcat în iesle. Pe cel ce hrăneşte îngerii îl hrăneşte o mamă om. Puterea a devenit slabă ca să-i întărească pe cei slabi.” În amintirea naşterii lui Cristos sărbătorim Crăciunul! Crăciunul este pe 25 decembrie, la nouă luni după sărbătoarea Bunei Vestiri. Deasupra grotei din Betleem în care s-a născut Isus, ulterior s-a construit o biserică închinată Sf. Ecaterina. Spre sfârşitul lunii decembrie zilele se lungesc din nou, şi amintesc de venirea pe Pământ a celui numit Lumina lumii. Crăciunul şi-a primit numele din cuvântul incarnatio – întrupare. Vechii păgânii la sfârşitul lui decembrie sărbătoreau în cinstea soarelui.

Noaptea dinaintea sărbătorii Crăciunului o numim „noaptea de ajun”. În majoritatea bisericilor de Crăciun se fac iesle. Primele iesle le-a făcut Sf. Francisc de Assisi. La aproape toate casele se împodobesc brazi. Aceştia amintesc în parte de pomul pierzării din Paradis şi în parte de lemnul crucii lui Isus. Darurile de crăciun amintesc de Isus, pe care omenirea l-a primit în dar de la Tatăl.

Cele patru săptămâni dinaintea Crăciunului le numim advent. Aceste săptămâni simbolizează cei 4000 de ani dinainte de Isus. Acest timp sfânt ne aminteşte de mizeria păgânismului şi de căderea în păcat, şi a fost întotdeauna un timp al pocăinţei. Din secolul IV de când se sărbătoreşte naşterea lui Cristos, creştinii postesc în advent de trei ori pe săptămână: luni, miercuri şi vineri. Biserica, prin alăturarea  primului Ádam şi celui de al doilea Ádam, vrea să ne amintească de marea Îndurare a lui Dumnezeu, care s-a manifestat prin întruparea lui Isus. În perioada de advent sărbătorim Neprihănita Zămislire, când Fecioara Maria ne invită la curăţie.

Pruncul dumnezeiesc a fost adorat prima dată de păstori, şi după aceea de magii de la răsărit. Ei reprezentau la ieslea lui Isus oamenii săraci şi bogaţi. La circumcizie pruncul a primit numele Isus. Circumcizia a fost un ritual evreiesc, care chema omul la purificare din păcate. Numele lui Isus are mare putere: ajută în ispite, protejează de nenorociri, de acest Nume fug spiritele malefice.

La 40 de zile pruncul dumnezeiesc a fost prezentat în Templul din Ierusalim. Acest eveniment îl sărbătorim  la sărbătoarea Prezentării la Templu. Atunci se sfinţesc lumânările care ne atenţionează asupra lui Cristos, Lumina lumii. La 9 luni pruncul Isus a ajuns în Egipt, când părinţii l-au salvat de ucigaşul Irod. Pruncii din Betleem au dobândit mântuirea prin martiriul lor. Într-o suburbie a oraşului Cairo este cinstită din strămoşi locuinţa din Egipt a Sfintei Familii. Conform viziunilor Ecaterinei Emmerich pruncul Isus a fost în Egipt timp de 7 ani după care s-a întors în Nazaret. La vârsta de 12 ani Isus a mers la Templul din Ierusalim. Cărturarii au admirat înţelepciunea Lui. Atunci a adus la cunoştinţa părinţilor săi, după cele trei zile de căutări, că El trebuie să fie atent în primul rând la Tatăl Ceresc şi trebuie să-I împlinească Voia.

Să ne salutăm în sfântul timp al Crăciunului astfel: Cristos s-a născut! Adevărat că s-a născut!

  Privire în viitor – luna ianuarie 2011:

În ianuarie 2011 programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 1-2,6-7 de la ora 13 pe muntele Sfintei Treimi!