2011(2012) – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – DECEMBRIE

”Voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți!” (Mt.24,44)

A 87-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm următoarele capitole: Revelația 1;2; Matei 24;25 

Motto-ul lunii: „De nu se va naște cineva din apă și din Spirit, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu!” (Ioan 3,5)

Intenția comună de rugăciune: să ne rugăm pentru nașterea din nou a comunității de ispășire și a omenirii întregi!

Sarcina noastră concretă va fi: până la Crăciun în zilele de post să postim renunțând la carne!

 

Învățătură de la Isus în decembrie 2011

„La  începutul noului an bisericesc, când vă amintiți de nașterea Mea, vreau să vă vorbesc despre nașterea din nou.

Când am trăit pe Pământ i-am spus lui Nicodim și vă spun acum și vouă: dacă nu vă veți naște din nou, nu puteți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu este suficient că v-ați născut fizic trebuie să vă nașteți din nou și sufletește.

Cum puteți să vă nașteți din nou? Din Apă, Cuvânt și de la Spiritul Sfânt!

După ca v-ați născut, părinții și nașii voștrii v-au dus în casa lui Dumnezeu ca slujitorul Meu să vă boteze. Ați devenit copiii Sfintei Treimi prin bunăvoința rudelor voastre. La botez rudele s-au lepădat de cel Rău și și-au măturisit credința în numele vostru. Pentru voi botezul a fost primul pas al nașterii din nou. Când la prima împărtășanie, la mirungere și după aceea la fiecare ispită v-ați lepădat și voi de cel Rău și v-ați decis pentru Sfânta Treime în mod conștient, ați pășit pe calea nașterii din nou.

Prin cuvânt vă transformați dacă citiți cu regularitate Biblia și o puneți în practică. Astfel mesajul ceresc vă pătrunde în inimi și ca un aluat vă transformă în adevărați creștini. Nașterea din nou este un proces care durează toată viața.

Tuturor celor care s-au botezat și trăiesc botezul și celor care citesc și trăiesc mesajele Mele cerești Spiritul Sfânt începe să le conducă personal viața. Spiritul Sfânt dă imbolduri interioare să faceți, chiar cu prețul jertfelor, binele citit în Sfânta Scriptură, și să evitați păcatul care vă duce într-o direcție greșită. Dacă vă încredințați conducerii Spiritului Sfânt, el pe lângă imbolduri și interdicții, vă va conduce, când sunteți triști vă mângâie, când sunteți neștiutori vă învață, când sunteți slabi vă întărește, vă purifică de păcate, vă luminează și vă face sfinți. Datorită imboldurilor și interdicțiilor dumnezeiești ajungeți pe calea cea strâmtă și veți merge înainte pe calea nașterii din nou în bucurie sufletească, pace și iubire. Dacă veți părăsi această cale strâmtă din cauza celui Rău, a lumii păcătoase și a slăbiciunilor voastre, vă puteți întoarce la Noi prin pocăință și iertarea păcatelor. Să cereți de la Spiritul Sfânt darul discernerii spiritelor pentru că nu de toate vocile trebuie să ascultați. Vocea care zidește, încurajează, mângâie, înalță, care este în conformitate cu Sfânta Scriptură, cu învățătura Bisericii, este de la Spiritul Sfânt. De această voce trebuie să ascultați întotdeauna pentru că duce spre Rai. Vocea care distruge, întristează, acuză, care duce spre autodistrugere este de la cel Rău. De aceasta să nu ascultați nici o dată pentru că vă duce într-o direcție greșită, vă duce spre Iad.

Verificați-vă pe voi înșivă să vedeți dacă ați pășit pe calea nașterii din nou? Celor care au fost născuți din nou din Apă, Cuvânt și Spirit Sfânt li se schimbă raportările față de Noi. Ei trăiesc împăcați cu Noi. Parabola viței de vie și a mlădițelor vă spune că prin rugăciunea inimii și prin rugăciunea legată veți avea o relație profundă cu Noi. Copiii Mei se luptă în Numele Nostru cu cel Rău și cu cei care-l urmează. Cei aleși de Mine acceptă rușinarea din cauza Noastră. Ei fac totul spre gloria și bucuria Noastră. Ei așteaptă permanent pregătiți sufletește întâlnirea cu Noi. Nu se tem de moarte și au siguranța mântuirii. Cum ei poartă deja pe Pământ în inimi Împărăția lui Dumnezeu o vor primi ca moștenire. Ei se supun Cuvântului și învață să asculte de Spiritul Sfânt.

Cum se raportează copiii Mei născuți din nou la semenii lor? Ei nu se situează deasupra nimănui, împotriva nimănui, doar alături de semenii lor. Trăiesc în iubire, pace și unitate cu toți indiferent de religie și etnie. Ei lucrează pentru binele, nașterea din nou și mântuirea tuturor.

Cum se raportează copiii Mei născuți din nou la sine? Îi caracterizează foamea și setea sufletească față de cele spirituale. De aceea citesc cu regularitate Sfânta Scriptură, viețile sfinților, cărți de suflet, merg cu regularitate la biserică să asculte predici, se uită la filme constructive, merg în comunitate sufletească, pentru a deveni mai buni și a-i ajuta pe alții. Ei au numai prieteni care merg în direcția bună. Aleșii Mei gândesc, vorbesc și trăiesc altfel decât fiii lumii acesteia și fiii lumii de jos. Pentru ei spiritul va fi pe primul loc și nu trupul. Ei pun accentul pe cele veșnice și nu pe cele trecătoare. Ei dăruiesc cu plăcere pentru cauze sfinte pentru că sunt convinși că vor primi înapoi însutit ce au dăruit, atât pe Pământ cât și în viața veșnică. Ei urmează numai exemplele bune și dau semenilor lor numai exemple bune.

Ca încheiere vă mai spun că nu există naștere din nou prin reîncarnare, numai naștere din nou prin apă, Cuvânt și  Spirit Sfânt!

Vă binecuvântez în luna nașterii Mele cu harul nașterii din nou!!!

 

Discursul +pr.Stefano Gobbi ținut în San Marino, în 1996, despre întoarcerea glorioasă a lui Cristos

La aceste exerciții spirituale internaționale penru preoți pe care le-a ținut  pr. Stefano Gobbi, conducătorul Mișcării Mariane a Preoților au participat 300 de preoți, 25 de episcopi și un cardinal. Doresc să vă prezint pe scurt aceste exerciții.

Unde va triumfa Inima Neprihănită a Mariei? Va triumfa numai prin întoarcerea în glorie a lui Cristos.

„Nu vă temeți: așa cum Inima Mea v-a dăruit cândva Mântuitorul, tot așa Inima Mea Neprihănită vă va dărui în aceste timpuri vestea bună a Mântuirii. În curând se va bucura pentru rodul nopții sfinte lumea întreagă, pe care acum o pătrunde întunericul și a fost separată de Fiul Meu. Triumful Inimii Mele Neprihănite se va realiza când în inimile sărmanilor Mei fii rătăciți se va naște din nou Isus! Să fiți încrezători și să nu vă domine nici griji și nici disperarea! Viitorul care vă așteaptă va fi precum zorile luminoase pentru lumea purificată deja”. (mesajul Fecioarei Maria 24.12.1975)

„A doua venire a lui Isus va fi asemănătoare cu prima. Așa cum s-a născut în această noapte, tot așa se va întoarce în glorie Isus, înainte să vină la Judecata de Apoi, a cărei oră mai este ascunsă între tainele Tatălui. Lumea se va acoperi deplin cu întunericul tăgăduirii. Astfel aproape nimeni nu va fi capabil să-L primească. Când va veni din nou Fiul omului, oare va găsi credință pe Pământ? Isus va veni pe neașteptate ca să-și înceapă domnia în lume!” (mesajul Fecioarei Maria 24.12.1978)

În gândirea obișnuită venirea lui Cristos o asociem cu parusia (venirea de la sfârșitul lumii), când va veni ca Judecător. În ultimul timp s-au elaborat deja lucrări teologice despre întoarcerea în glorie a lui Isus.

Ce spune Sfâna Scriptură despre a doua venire a lui Isus? În anumite părți ale Sfintei Scripturi găsim scris că Isus va veni în această lume și va distruge puterea celui Rău.

·         „Când va veni din nou Fiul omului, oare va găsi credință pe Pământ?” (Lc.18,8) Dacă Isus vrea să găsească credință, atunci trebuie să vină pe Pământ! La Judecata de Apoi Pământul dispare și urmează judecata, Raiul sau Iadul, dar Pământul dispare.

·         „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care s-a înălțat la Cer din mijlocul vostru,  va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la Cer.” (Fapte1,11) „Venind pe norii cerului!” (Mt.26,64) Cât timp există nori nu se împlinește Judecata de Apoi. Cristos vine pe acest Pământ pe nori!

·         „Îngerul a sigilat iadul ca Diavolul să nu mai înșele națiunile” (Rev.20,3) Astfel puterea lui Satan va fi înfrântă. Vor învia toți cei care au fost uciși pentru că nu au adorat fiara și icoana idolului, să domnească cu Cristos. Aceasta va fi prima înviere! A doua înviere va avea loc după Judecata de Apoi și va avea loc pentru toți oamenii. Cei o mie de ani trebuie interpretați simbolic. Fapt este că Cristos va domni după ce va învinge puterea lui Satan și-l va neutraliza.

·         „Și atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale și-l va distruge cu arătarea venirii Sale!” (2 Tes.2,8) Domnul va veni înainte de sfârșitul lumii și va distruge puterea răului.

Ce spune despre acestea învățătura Bisericii? Fericitul papă Ioan – Paul al II.-lea a spus în 1993 în SUA la mara Întâlnire Mondială a Tineretului. „La întâlnirea tinerilor veniți din lumea întreagă exclamăm: Maranatha! Vino Doamne Isuse!” (Rev.22,20) Nu demult a fost adresată o întrebare Congregației pentru Doctrina Credinței: Cum trebuie să interpretăm venirea în glorie a lui Isus? Ca venire la Judecata de Apoi sau o venire pe Pământ? Răspunsul: „Legat de această temă Biserica nu a făcut nici o dată declarații oficiale! Din acest motiv ambele concepții pot fi acceptate!”

Cu ce evenimente va coincide a doua venire a lui Cristos?

·         Toate creaturile vor îndeplini în mod perfect Voia lui Dumnezeu: „Facă-se Voia Ta, precum în Cer, așa și pe Pământ!” „Vie Împărăția Ta!” Când Isus va reveni, lumea va accepta Împărăția Lui și-L vor preamări din nou în mod deplin pe Tatăl, cum au făcut la începutul creației. Luisa Picaretta mistică italiană, care timp de 60 de ani a stat în pat paralizată, timp de 50 de ani a trăit numai cu Euharistie și al cărei proces de beatificare este în curs, a vorbit mult despre Împărăția lui Cristos care va veni pe Pământ: „La 2000 de ani după creație a avut loc potopul de apă, pentru purificarea omenirii, după încă 2000 de ani a urmat potopul de sânge, Mântuirea. După alți 2000 de ani va urma potopul de foc, un potop al focului sufletesc, care va învinge focul urii care domnește în lume și în final va veni în această lume Împărăția Voinței lui Dumnezeu, când toate creaturile vor împlini deplin Voia lui Dumnezeu.”

·         Întoarcerea lui Isus va coincide cu noile Rusalii! Noile Rusalii (a doua revărsare a Spiritului Sfânt) vor avea loc la nivel mondial. Spiritul Sfânt se va cobotrâ în mod extraordinar asupra lumii întregi și o va purifica și  va transforma inimile tuturor oamenilor. Toți vor fi carismatici și-L vor preamări pe Domnul.

·         Venirea lui Isus pe Pământ va fi cea mai mare minune a Îndurării Divine! „Minunea Îndurării Divine va avea ca rezultate: păcătoșii se convertesc, cei slabi vor fi sprijiniți, bolnavii se vindecă, cei care s-au îndepărtat se întorc în Casa Tatălui, cei divizați se unesc!” Atunci va fi civilizația iubirii.

·         Venirea lui Isus va coincide cu glorificarea Euharistiei! Isus care va veni și se va arăta în glorie se unește cu „acel Isus”, care este prezent în Euharistie, și va desface ușile celor două specii, care încă Îl ascund, ca să se arate în deplina Sa putere, să reînnoiască totul și în final să aducă un Cer Nou și un Pământ Nou! „Maranatha! Vino Doamne Isuse!”

Tema de casă pentru luna decembrie:

„CÂND NE ÎNTÂLNIM SALUTUL NOSTRU SĂ FIE: MARANATHA! VINO DOAMNE ISUSE!”

Privire în viitor – luna ianuarie 2012:

Va începe pregătirea intensivă a ispășitorilor pentru Marele Avertisment! Cine poate, să vină la novena care durează din ianuarie până în septembrie de parcă ar veni la repetiția generală. Temele ultimelor timpuri vor fi în primele sâmbete și în primele duminici! Să dăm cu suflet misionar mesajele și învățăturile celor care le acceptă. În ianuarie programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-5-6-7 de la ora 13! Ar fi bine să începem Anul Nou împreună!

Vă dorim Crăciun binecuvântat și un An Nou fericit!

Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723

 

Retrospectivă - noiembrie 2011

Prima joi

Spune-ne Iluska, cum te-ai raportat la moarte înainte și după convertirea ta?

Înainte de convertire, când mă gândeam că și eu voi muri cândva și mă voi întâlni cu Dumnezeu și va trebui să dau socoteală despre viața mea, simțeam frică. Credeam că există Rai, Purgator și Iad. Nu vroiam să ajung în Iad, căci este veșnic. Când eram bolnavă și eram între viață și moarte m-am gândit foarte serios unde aș ajunge dacă aș muri acum? Am hotărât că-L voi căuta pe Dumnezeu înainte să mor și îmi cer iertare pentru toate păcatele pe care le-am comis, le răscumpăr și că vreau să încep o viață nouă.

După convertire am ajuns la nivelul să mă întâlnesc oricând bucuroasă cu Isus Îndurător. Mi-a trecut frica și locul ei a fost luat de siguranța mântuirii. Mă străduiesc în fiecare zi să evit păcatul, ocaziile de păcat și să păstrez pacea sufletului, Raiul anticipat în inimile noastre. Vă rog pe voi frații mei ispășitori ca în fiecare seară să vă culcați având în inimi pocăință, de parcă aceasta ar fi ultima voastră șansă de împăcare.

Prima vineri

Spune-ne Iluska, după părerea ta, ce face ca în noiembrie cimitirul să fie prețios?

După părerea mea este foarte bine dacă aprindem lumânări la mormântul celor dragi, dacă ducem coroane pe mormânt, dacă aranjăm mormintele, dacă facem monumente funerare minunate... Acestea după părerea mea sunt totuși secundare. Cel mai importan este să oferim pentru cei dragi nouă rugăciune, post, Sfinte Liturghii, pelerinaje, fapte bune, suferințe, viața nostră plăcută lui Dumnezeu. După părerea mea numai aceste lucruri bune, sunt cele care fac cu adevărat frumos și prețios cimitirul, viața rudelor mutate și viața noastră. Eu vă rog să trăiți ca Mama Eva, ca să ajungeți în Rai fără purgator.

Prima sâmbătă

Sfânta Fecioară a vărsat lacrimi de recunoștință asupra noastră, pentru că tot mai mulți luăm în serios ispășirea. Sfânta Fecioară a cerut să fim trandafirii Ei albi și curați, să fim statornici pe calea cea strâmtă, să ne examinăm în fiecare seară conștiința și în fiecare dimineață să ne pregătim sufletește. A mai cerut trei lucruri foarte importante: să spunem în fiecare dimineață rugăciunea de oferire și cerere a binecuvântării, căci astfel avem parte de protecție deplină. Să nu ne fie rușine să purtăm crucea ispășitorilor, prin care primim protecție exterioară. Să ne ungem pe noi și pe cei dragi nouă cu uleiul sfințit și astfel putem avea parte de purificare, vindecare și eliberare.

Prima duminică

Spune-ne Iluska, ai avut experiențe supranaturale în viața ta?

Da, odată! După ce am născut am fost între viață și moarte. Atunci am văzut foarte mulți îngeri îmbrăcați în alb având mâinile împreunate, care se rugau pentru mine ca să mă vindec și să-mi pot crește copilul.

După părerea ta, dacă pierdem pe cineva foarte drag din familie, cum putem să-l abandonăm în Mâinile lui Dumnezeu? Este un sentiment foarte dureros! Și nouă ne-a lipsit mult Mama Eva după ce a murit. Dar, când a apărut strălucitoare am fost fericiți împreună cu ea.

Mesajul Tatălui Ceresc din prima duminică a fost că putem atenua prin prezența noastră jertfelnică furia Dreptății Lui pe care o simte pentru omenirea care trăiește în păcat. Ne-a mulțumit pentru că nu ne mai apropiem cu teamă de El, ci cu iubire. A cerut să nu ne neliniștim pentru că este cu noi în toate situațiile vieții noastre și ne iubește foarte mult!

Sărbătoarea lui Cristos Rege

Eu aștept întotdeauna cu bucurie sărbătoarea lui Crisos Rege și mă străduiesc să-I aduc bucurie. Cum L-am bucurat pe Cristos Rege? Ispășesc pentru aceia care și la începutul secolului XXI pun pe Capul Lui Sfânt coroană numai din spini sau coroană mixtă (un spin - o floare). Eu mă străduiesc în fiecare zi să-I pu pe Cap lui Cristos Rege numai cunună de flori. Acum 13 ani la Șimian L-am încoronat pentru prima dată pe Cristos Rege, așa cum a cerut. Când razele Soarelui au atins Inima lui Cristos Rege am știut că se bucură pentru această sărbătoare și pentru că L-am ascultat.

Aici pe muntele Sfintein Treimi simt că Sfânta Treime mă așteaptă cu brațele deschise pentru binecuvântare. Ei ne ajută să ne ducem în pace crucea. Prin statuia lui binecuvântată Cristos Rege ne iubește, ne binecuvântează, se bucură că ispășim în cinstea Rănilor lui Sfinte. El a spus că a marcat cu semnul crucii și al triunghiului nu doar Muntele Sfânt, ci și pe ispășitori.

De pe Muntele Sfânt se revarsă Lumină și putere. Aici înțelegem ce trebuie să facem în ultimele timpuri și primim putere pentru o viață de ispășire model. Cristos Rege ne-a cerut să-L iubim în Euharistie, să ne împărtășim cu regularitate având inima curată, să iubim adorația și vizita Euharistică. În final Cristos Rege ne-a cerut să iubim liniștea, pentru că numai prin ea poate lua legătura cu noi.

(a pus întrebări pr. Csilik János)