2008 – ANUL RECONCILIERII –

 „Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

7 februarie 2008

A 10-a primă joi în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură: medităm din Evanghelia după Sfântul Marcu la suferinţa, moartea şi învierea lui Isus (Marcu cap.14, 15, 16).

Motto-ul lunii: „Plecaţi în lumea întreagă şi vestiţi Evanghelia la toată făptura!” (Marcu 16, 15)

Intenţia comună de rugăciune: aşezăm în mâinile Sfintei Fecioare familiile noastre. Cerem Sfintei Treimi, prin mijlocirea Sfintei Fecioare, purificarea, întărirea şi pacea familiilor noastre!

Sarcina noastră concretă va fi: ne vom cere iertare şi ne vom ierta unii pe alţii în familie, în spiritul reconcilierii, în fiecare seară înainte de culcare!!!

 

   Învăţătură de la Spiritul Sfânt pentru februarie 2008

„Dragii mei! Acum vreau să vă explic înţelesul motto-ului din această lună.

Când a trăit pe Pământ, Isus a vorbit despre Împărăţia lui Dumnezeu şi a trimis apostolii să depună mărturie în faţa oamenilor despre aceasta. Ei au mărturisit cu bucurie despre Vestea cea Bună!

Vă rog şi pe voi să mergeţi cu curaj între oameni şi să propovăduiţi: Isus vrea să se întoarcă pe Pământ în curând! Pregătiţi-vă şi pregătiţi oamenii pentru întoarcerea lui Isus! Aşteptaţi pregătiţi raiul care se va realiza pe Pământ după aceea.

Spuneţi cu convingere că Isus nu vine să vă condamne, ci ca să vă salveze prin pocăinţa voastră. De aceea căiţi-vă în fiecare zi pentru păcatele voastre! Propovăduiţi oamenilor: dacă îşi condamnă păcatele în lumina lui Dumnezeu, nu vor mai întâlni judecata lui Dumnezeu în timpul revărsării Mele extraordinare, care va fi în curând. Mai spuneţi oamenilor că Tatăl este foarte trist din cauza celor care nu vor să se convertească şi nu vor să-L asculte, care trăiesc şi în ultimele timpuri adunând păcat după păcat. Va fi vai de cei care abuzează de răbdarea infinită a lui Dumnezeu în acest timp de har!

Aflaţi că ai mei din toată lumea strigă zilnic spre Tatăl Ceresc să facă ceva pentru această lume lipsită de Dumnezeu!

Vă spun Adevărul: omul s-a pus pe sine în locul lui Dumnezeu şi are inima atât de plină de răutate încât e capabil să se distrugă pe sine şi întregul Pământ! Din această cauză vă puteţi aştepta oricând la intervenţia extraordinară a Tatălui. Dacă aceasta nu s-ar întâmpla, din cauza oamenilor răi s-ar pierde şi cei drepţi!

Spuneţi cu curaj că Isus din iubire şi-a dat viaţa, ca răcumpărare pentru păcatele voastre, ca să fiţi fericiţi deja aici pe Pământ.

Înţelegeţi că până trăiţi în păcatele voastre şi nu vreţi să vă rupeţi de ele, nu vă pot face fericiţi. În Lumea Nouă toţi vor fi fericiţi, pentru că acolo vor trăi fără păcate!

Vă rog, convertiţi-vă din păcatele voastre, căutaţi binele, ca devenind liberi să puteţi fi locuitorii fericiţi ai Împărăţiei Iubirii.

Vă binecuvântez cu spiritualitatea mărturiei curajoase!!!”

 

Tema de casă pentru luna februarie:

„SPIRITE SFINTE DOAMNE AJUTĂ-MĂ, SĂ VORBESC CU CURAJ DESPRE MESAJELE CERULUI TUTUROR CELOR CARE SE DESCHID ÎN FAŢA ACESTUI HAR!

 

Privire în viitor – luna martie:

Intenţia comună de rugăciune: vom oferi rugăciunile noastre de ispăşire, ca prin sfânta spovadă să se împace cât mai mulţi cu Cristos Înviat!!!

Sarcina noastră concretă va fi: până la Paşti, în novenă şi după aceea luni – miercuri – vineri, vom oferi din iubire pentru Cristos Înviat o renunţare concretă (putem renunţa la: carne, T.V., dulciuri, muzica lumească, distracţii, cafea)!!! Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să renunţăm definitiv la ceea ce este dăunător sănătăţii trupului sau sufletului (răcoritoare dăunătoare, băutura în exces, ţigări, filme care nu zidesc,…).

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

 

 

 

Învăţăturile adevărate ale Spiritului Sfânt şi şoaptele false ale celui Rău în ultimele timpuri

 

Într-o viziune Spiritul Sfânt a arătat lumea, care parcă era în întuneric deplin din cauza învăţăturilor false ale celui Rău. Atunci a sosit Lumina Spiritului Sfânt, care a dezvăluit şoaptele false ale celui Rău. A devenit foarte clar că într-adevăr suntem în ultimele timpuri, când cel Rău cu un ultim efort mai ademeneşte pe cine poate!!! În prezent cel Rău adună în mod extraordinar suflete cu şoaptele lui false! El se află şi în spatele învăţăturilor false date de secte, şi nici nu observăm!!!

Cine este cel Rău? Este tatăl minciunii – invidios, orgolios, ucigaş – leul care răcneşte, care prin învăţăturile lui aparent frumoase se arată ca Îngerul Luminii, dar vrea să ne ducă în Iad. El nu vrea nimănui binele, ci vrea cel mai mare rău pentru toţi!!! Pe marea parte a omenirii îi face să creadă că:

a) lumina este întuneric (binele este rău)

b) întunericul este lumină (răul în esenţă este bine)!

Convinge pe cine poate că Sfânta Liturghie, spovada, Sfânta Împărtăşanie… sunt pierdere de timp. El convinge că rugăciunea, postul, ispăşirea, acceptarea jertfelor pentru sufletele noastre şi ale altora sunt cele mai mari prostii! El convinge că preamărirea lui Dumnezeu – ascultarea – mortificările – cinstirea părinţilor – curăţia… nu sunt pentru omul modern! El convinge că nu este nevoie de smerenie – milostenie – evlavie – cumpătare – reconciliere…! El convinge că trebuie să ne realizăm pe noi înşine după voia noastră şi nu după Voia lui Dumnezeu! El convinge că nu este nevoie de comunitate sufletească, pentru că şi cei din comunitate sunt plini de greşeli, slăbiciuni, păcate… El convinge că Sângele lui Isus şi Lacrimile Mariei nu au putere – sunt ineficiente şi inutile. El convinge că Dumnezeu Atotputernicul e neputincios, nu ajută, dă boală, trebuie să aşteptăm prea mult după ajutorul Lui. Vrea să ne convingă să părăsim pe Dumnezeu, Biserica, protecţia comunităţii sufleteşti, pentru că după părerea lui putem trăi mai liniştiţi fără Dumnezeu şi împotriva lui Dumnezeu. El convinge că fericirea se află în lume şi nu la Dumnezeu şi cu Dumnezeu! El convinge că viaţa numai pentru trup, viaţa lumească, realizarea în lume este culmea şi nu viaţa oferită lui Dumnezeu, care aduce într-una renunţări! El convinge şi că nu există lumea de dincolo – nici Rai – Iad – Pugator – Judecată, că toate acestea sunt invenţiile preoţilor. El convinge şi că viaţa noastră nu are rost şi că putem ieşi din lumea aceasta cu conştiinţa împăcată prin sinucidere. El mai convinge că nu are rost suferinţa, oferirea, cele sufleteşti şi că viaţa spirituală e numai pentru proşti, creduli, … El convinge că lupta cu păcatele noastre este inutilă pentru că oricum vom recădea şi oricum nu ne eliberăm de ele. El mai convinge că nu există păcat, pedeapsă şi că oricine poate să facă ce vrea fără vreo consecinţă rea. Vrea să distrugă toate comunităţile sufleteşti cu argumentele lui aparent bune! El convinge că muntele Sfintei Treimi, comunitatea care ispăşeşte în cinstea sfintelor răni ale lui Isus, mesajele, nu sunt de la Dumnezeu ci sunt născociri! Îi cutremură până şi pe cei drepţi cu învăţături false, aparent frumoase!!! Cel Rău poate da bucurie şi pace trecătoare – dar nu poate lua frica din adâncul sufletului! El mai convinge că întunericul este lumină, că răul este bine! Declară ca permise: calomnia – înjurătura – vorbirea de rău – invidia – dispreţul – curvia – preacurvia. El şopteşte că nu trebuie să ne facem probleme din: avort – eutanasie – homosexualitate – sinucidere – din nimic! El şopteşte că cele zece porunci şi cele şapte sacramente nu au nici un rost. Că e mai bună petrecerea care dă nume în locul botezului, căsnicia fără binecuvântarea lui Dumnezeu în locul căsătoriei religioase, înmormântarea civilă în locul slujbei de înmormântare...! El pune sub semnul întrebării şi neagă fiecare cuvânt al lui Dumnezeu!!! El ne învaţă spunând: voi sunteţi emancipaţi, moderni  şi nu aveţi sub nicio formă nevoie de aceste învăţături învechite, aţi depăşit aceste lucruri. El vă îndeamnă fiţi libertini, mâncaţi, beţi, faceţi ce vă place, nu cereţi părerea nimănui pe această cale, nu cumva să vă influenţeze părinţii, preoţii, prietenii… Motto-ul lui: scopul scuză mijloacele!!! El spune că pentru realizarea voastră puteţi face orice, chiar să-i jertfiţi şi pe alţii!!! Dar, dacă rezultatul nu va fi bun, pentru că pe această cale vei fi: depresiv, dominat de vicii, nefericit, fiul osândirii … atunci cel Rău te convinge să spui că pentru toate acestea nu eşti tu de vină, ci Dumnezeu, Biserica, părinţii, preoţii...! Aceata este caracteristica omului slab!!! Este foarte clar că cel Rău pe calea cea strâmtă a lui Dumnezeu vrea: să ne facă nesiguri,  să ne oprească, să ne devieze, să ne îndrepte împotriva lui Dumnezeu şi a oamenilor. Din păcate, foarte mulţi ascultă de cel ce se preface a fi ’Îngerul Luminii’! Din cauza şoaptelor false ale celui Rău mulţi nu mai vor să fie ’exemple bune, jertfă de ispăşire pentru alţii’!

Spiritul Sfânt, Spiritul Dreptăţii, care vrea fericirea noastră durabilă pe Pământ şi în Cer, ne cere următoarele: întotdeauna să credem şi să facem opusul a tot ce şopteşte cel Rău; să nu ascultăm de şoaptele celui Rău, numai de învăţăturile adevărate ale Spiritului Sfânt, pentru că numai El ne poate face fericiţi pe Pământ şi în Cer!

Să credem că: a) lumina este lumină, binele este bine!

                        b) întunericul este întuneric, păcatul este păcat!

Merită să acceptăm jertfe: pentru noi înşine, pentru suflete, pentru salvarea omenirii. Are rost lupta împotriva slăbiciunilor noastre. Să luăm şi mai în serios cele zece porunci, cele şapte sacramente!

Să credem că Dumnezeu este Nemărginit de Bun, că vrea mântuirea tuturor oamenilor, iar cel Rău este o creatură spirituală care vrea osândirea oamenilor.

Să fim statornici pe ’calea cea strâmtă’ pe care am pornit, ca să dobândim bucuria, pacea şi iubirea durabilă.

                                                                                      (şoaptele Spiritului Sfânt le-a primit Pr. Csilik János pe 13 ian. 2008)