2009 – ANUL CUNOAŞTERII LOCURILOR DE PELERINAJ – FEBRUARIE

”Să trăiţi timpul sfânt al pelerinajului vostru pământesc în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui!”

A 53-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură  să medităm evangheliile de duminică! (Marcu 1,21-45 şi 2,1-12)

Motto-ul lunii:„Ce va semăna omul, aceea va şi secera! (Gal.6,7)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm pentru sporirea răbdării bolnavilor şi a celor care-i îngrijesc!

Sarcina noastră concretă va fi: Vrem să-l vedem şi să-l iubim pe Isus în toată lumea, şi mai ales în cei bolnavi!

 

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în februarie 2009

            „Dragii mei!

La marele avertisment, în prezenţa lui Dumnezeu, marea parte a omenirii îşi va recunoaşte păcatele şi se va  converti. Din păcate, o parte a omenirii va rămâne cu inima împietrită, chiar şi în prezenţa extraordinară a lui Dumnezeu.

La scurt timp după marele avertisment va apare Anticristul – Omul păcatului – slujitorul Celui Rău. Anticristul va fi un lup îmbrăcat în blană de miel, care va face multe lucruri bune, se va prezenta sub vălul religiei. La început, din el vor izvorî  pace şi blândeţe aparentă. Încet, treptat, îşi va arăta colţii. Vrea să întemeieze o religie mondială şi să înfiinţeze un fals ecumenism. Anticristul va promite şi va da celor care sunt ai  lui mulţi bani, succes, putere şi toate bunurile pământeşti. Anticristul, prin slujitorii săi, îi va diviza pe credincioşi, pe  preoţi şi arhierei, şi pe toţi pe care va putea  îi va îndepărta de la Dumnezeu. Omul Păcatului va propovădui, prin cei care-l urmează, evanghelia infernului în biserici. Slujitorii lui vor vorbi convingător despre reîncarnare, yoga, reiki, controlul mental, bioenergie, astrologie, spiritism,... şi despre alte ştiinţe oculte, toate false. În acelaşi timp vor da la o parte Noul Testament al Sfintei Scripturi, sfânta liturghie, sacramentele (în special sfânta spovadă şi sfânta împărtăşanie), cinstirea Sfintei Fecioare Maria, Papa, cele zece Porunci,... Îi vor prigoni pe credincioşii Bisericii adevărate, pe preoţii şi arhiereii acesteia. Din aceste motive apostolii ultimelor timpuri vor fi nevoiţi, pentru scurt timp, să celebreze sfintele liturghii în catacombe.

Eu vă rog rămâneţi, chiar cu preţul martiriului, fideli lui Dumnezeu, Papei, Sfintei Fecioare, sacramentelor, sfintei liturghii,... Veţi vedea că, dacă rămâneţi copii fideli ai  lui Dumnezeu, prin viaţa voastră oferită, prin rugăciunile şi posturile voastre,... veţi salva multe suflete din ghearele Celui Rău. Slujitorii lui Dumnezeu vor fi caracterizaţi de simplitate şi smerenie. Veţi beneficia de o protecţie deosebită prin intermediul obiectelor de cult binecuvântate.

Ajuns la apogeul puterii sale pământeşti, Anticristul, prin intermediul slujitorilor săi, îi va însemna pe toţi aceia care îi vor aparţine. Prin aceasta soarta lor va fi hotărâtă definitiv, vor atrage asupra lor pedeapsa aspră a lui Dumnezeu şi osândirea.

După înlăturarea definitivă a Anticristului şi a acoliţilor acestuia, Mă voi revărsa  în mod extraordinar asupra oamenilor fideli. Am să vă transform pe interior şi pe exterior pe voi toţi, întreaga lume creată. În Noul Ierusali care coboară din Cer vor fi alte plante, alte animale, legături pline de iubire între oameni. Dumnezeu le va arăta copiilor săi cum ar fi arătat Pământul şi omenirea dacă Adam şi Eva ar fi rămas fideli faţă de El. Omenirea rămasă va trăi în bucurie extraordinară, fericire şi iubire, atât cu Dumnezeu cât şi între ei. Va urma o epocă  fericită, care va trece ca un scurt vis minunat.

După trecerea epocii fericite, împreună cu Isus vom preda deplina stăpânire Tatălui, care va ridica la Sine în Rai Ierusalimul coborât din Cer, împreună cu omenirea rămasă. Atunci Dumnezeu va fi totul în toate. Veţi cânta atunci împreună cu îngerii şi sfinţii din cer: Anticristul şi adepţii săi sunt învinşii eterni, iar slujitorii lui Dumnezeu au devenit învingătorii veşnici !!!

Vă binecuvântez  cu harul deciziei pentru Dumnezeu!!!”

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M. şi a pr.Ioan Cs.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

Tema de casă pentru luna februarie:

„EU ŞI FAMILIA MEA L-AM ALES PE DOMNUL !!!

 

Privire în viitor – luna martie 2009:

Intenţia comună de rugăciune va fi: ne rugăm în unitate sufletească pentru pace în lume şi în special în Ţara Sfântă!

Sarcina noastră concretă va fi: în novenă, şi după aceea Luni, Miercuri şi Vineri vom face rugăciunea de eliberare. În numele Sfintei Treimi legăm spiritele rele, spiritul războiului, al neliniştii, al urii,... şi astfel îi nimicim planurile infernale.

 

 

 

Mesajul Sfintei Fecioare la Lourdes

Lourdes se află în peisajul pitoresc al munţilor Pirinei, lângă pârâul Gave, la graniţa franco-spaniolă, în apropierea Mării Mediterane. Locul acesta de pelerinaj, cunoscut acum în întreaga lume, înainte de apariţii era o localitate foarte puţin cunoscută.

Evenimentele au început şi la Lourdes pe neaşteptate. La 11 februarie 1858 , trei copii, printre care şi Bernadetta, adunau vreascuri în zona stâncii Masabielle. Bernadetta, care avea 14 ani şi era bolnăvicioasă, a rămas în urma prietenilor, şi-a scos din picioare pantofii şi ciorapii, ca să traverseze pârâul morii. În acel moment i-a atras atenţia vuietul vântului. Când şi-a ridicat privirea, pe malul opus, într-o grotă a zărit-o pe Sfânta Fecioară. Femeia din apariţie, îmbrăcată într-un veşmânt alb, minunat, era învăluită de o lumină supranaturală. La picioarele desculţe avea ca podoabă câte un trandafir de aur, iar la mijloc era încinsă cu un brâu albastru. Pe cap avea un voal. Sfânta Fecioară ţinea în mâinile împreunate pentru rugăciune un rozar alb, ale cărui bobiţe erau înşirate pe un lanţ de aur.

Doamna i-a zâmbit fetei şi şi-a făcut semnul crucii. La fel, şi Bernadetta şi-a făcut semnul crucii, după care, stând în genunchi, s-a rugat rozarul. După aceasta, apariţia s-a făcut nevăzută! Sfânta Fecioară de la Lourdes i-a apărut Bernadettei de 18 ori. Fecioara Maria i-a spus: „Nu-ţi promit că vei fi fericită în această lume, doar în cealaltă !”.  Sfânta Fecioară şi-a exprimat dorinţa de a fi ridicată o capelă pe locul apariţiei, loc unde trebuie conduşi pelerinii. În trei rânduri Fecioara Maria a chemat la pocăinţă şi a îndemnat la ispăşire făcută pentru păcătoşi! La 25 martie 1858 ea şi-a spus şi numele: „ Eu sunt Neprihănita Zămislire!” Papa Pius al IX-lea a enunţat dogma Neprihănitei Zămisliri la 15 martie 1854.

În final Sfânta Fecioară a făcut să izbucnească un izvor vindecător în grota apariţiilor. Un medic a stabilit că în apa izvorului există bacterii, dar sunt inofensive, şi de asemenea că apa este plină cu întregul spectru de radiaţii al luminii! Această apă minunată este bună împotriva tuturor bolilor!

Anual merg la Lourdes circa 6 milioane de pelerini. Sunt documentate mai multe mii de vindecări, cu toate acestea Biserica a acceptat doar 70.

  Nici Bernadetta nu a putut ocoli soarta vizionarilor - frumoasă la interior dar tristă în ochii lumii. I s-a pus la îndoiala sănătatea mintală, a fost acuzată de înşelăciune, a fost arestată, umilită şi ameninţată. Câteodată se părea că tot ajutorul, ceresc şi pământesc, a părăsit-o pe Bernadetta. Sute dintre cei care aşteptau minuni au ironizat-o şi au desconsiderat-o. Chiar şi familia Bernadettei a suferit mult din cauza purtărilor răuvoitoare. Papa Pius al IX-lea, în scrisoarea sa din 4 septembrie 1869 încerca să pună capăt denigrărilor şi răutăţilor nesfârşite. El scria: „războiul răutăţii umane dus împotriva îndurării divine, în mod necesar are rolul de a sublinia mai clar  veridicitatea şi adevărul evenimentelor miraculoase”. Acelaşi lucru merită să fie menţionat şi vis-a-vis de cei care sunt împotriva apariţiilor Mariane şi împotriva noilor locuri de pelerinaj.

La scurt timp după apariţii, Bernadetta a devenit călugăriţă. A trăit viaţă consacrată timp de 13 ani. Şi acolo a suferit mult din cauza vizitatorilor curioşi. Umilirile şi suferinţele trupeşti intense (dureri de stomac şi astm) au însoţit-o până la moartea ei, la 16 aprilie 1879 (a trăit 36 de ani). Când era mai bolnavă, surorile de la mănăstire o încurajau să se roage pentru vindecare. Vizionara de la Lourdes nu a făcut niciodată aceasta! Mai degrabă a cerut tărie şi statornicie de la Dumnezeu pentru a putea suporta suferinţele!

La 25 august 1925, în anul beatificării sale, trupul Bernadettei a fost exhumat. Crucea metalică de la pieptul ei, în cei 46 de ani, a fost mâncată de rugină, dar trupul ei l-au găsit intact. „ Au rămas intacţi acei ochi care au văzut-o pe Sfânta Fecioară, la fel acea gură care a vorbit cu Ea, acea Inimă care o iubea pe Ea şi acel trup care era cu Ea. Chiar şi acum faţa ei zâmbeşte de la întâlnirea cu Sfânta Fecioară.”

Vizionara de la Lourdes a fost canonizată la 8 decembrie 1933 de către papa Pius al XI-lea. Trupul neînsufleţit al Bernadettei este expus în capela mănăstirii din Nevers. Aşteaptă învierea la viaţa veşnică într-un sicriu de sticlă aurită.

 (Pr. Csilik János)