2011 – ANUL CUNOAȘTERII ȘI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR – FEBRUARIE

”Fericit este poporul care poate sărbători și poate umbla în lumina Feței Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 77-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evanghliile de duminică și sărbători! (Mt.5,6;Lc.2) 

Motto-ul lunii: „Isus a fost ascultător până la moarte, și încă moarte pe cruce! (Fil. 2,8)

Intenția comună de rugăciune: să ispășim pentru convertirea celor neascultători și să ne rugăm ca cei ascultători să rămână statornici!

Sarcina noastră concretă va fi: „să nu împărățească păcatul în trupul vostru”! (Rom. 6,12)

 

Învățătură de la Spiritul Sfânt în februarie 2011

„Dragii mei! În această lună vă vorbesc despre păcatul neascultării, despre virtutea ascultării și despre urmările acestora.

Este neascultător ispășitorul care nu împlinește poruncile superiorului său. Gândiți-vă la neascultarea lui Adam și Eva, care au adus asupra omenirii întregi o mare de sânge, de sudoare și de lacrimi. Cine nu vrea să facă ascultare nu are nevoie de Satan ca să fie ispitit, pentru că este propriul său dușman. Acei ispășitori, care deși ispășesc în mod voluntar, nu au învățat să facă ascultare, nu cresc în virtuți.

Ascultător este ispășitorul care împlinește cu iubire poruncile superiorului său. Ascultarea este virtute perfectă pentru voi numai dacă vă supuneți voinței semenilor voștri avându-L în vedere pe Dumnezeu. Abraham a devenit modelul ascultării prin jertfirea fiului său Isac. Isus, Fiul lui Dumnezeu i-a ascultat pe Maria și pe Iosif! Isus s-a supus Tatălui până la moarte, la moartea pe cruce, iar Dumnezeu la preamărit și mulți au devenit drepți datorită ascultării Lui.

Trebuie să știți că este obligația copiilor să se supună părinților și celor care îi suplinesc, pentru că părinții sunt delegați de Dumnezeu. Femeile au obligația să se supună soțului lor! Femeia este îndemnată să asculte de soț și prin modul în care a fost creată, căci Dumnezeu a creat-o pe Eva din Ádam. Soții să nu-și terorizeze soțiile, ci să le iubească așa cum Cristos iubește Biserica.

Cu toții trebuie să vă supuneți conducătorilor bisericii și ai statului. Isus a spus, „cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă, iar cine vă disprețuiește pe voi, pe Mine Mă disprețuiește! Nu există autoritate decât de la  Dumnezeu!”

Fiți atenți pentru că ascultarea are și limite! Nu trebuie să vă supuneți superiorilor voștri în domenii în care nu le sunteți subordonați. Părinții nu au dreptul să-și oblige copiii spre o meserie sau o căsnicie, care pentru aceștia nu este voia lui Dumnezeu. Dacă în aceste domenii nu se supun, procedează corect.

Trebuie să știți de asemenea că în cele sufletești nu pot da dispoziții conducătorii lumești, iar în cele lumești nu pot porunci conducătorii bisericești. Nu este voie să vă supuneți superiorilor voștri dacă ei vă cer ceva ce Dumnezeu interzice. În aceste cazuri trebuie să spuneți: ’Mai degrabă trebuie să ne supunem lui Dumnezeu decât omului!’ Cei trei tineri din Babilon nu s-au închinat în fața statuii zeului idol chiar dacă au fost amenința și cu cuptorul încins. În aceste cazuri este mai bine să-i întristați pe superiori decât pe Dumnezeu.

Datorită caracterului lor rănit, oamenii sunt mai predispuși să poruncească și să domnească, decât să se supună cu smerenie. Supunerea este: jertfirea propriei voințe, martiriu spiritual. Omul nu poate da ceva mai mare lui Dumnezeu decât voința sa omenească atunci când o subordonează Voinței lui Dumnezeu. Ascultarea este mama și rădăcina tuturor virtuților, de aceea este foarte importantă între virtuți.

Să credeți că prin ascultare puteți ajunge pe cea mai scurtă cale la sfințenia vieții. Cea mai simplă faptă, dacă e făcută ca ascultare, are o valoare mai mare înaintea lui Dumnezeu decât postul și veghea unora. Supunerea distruge orgoliul din voi!

Neascultarea primei perechi de oameni a închis Raiul în fața omenirii întregi și a deschis Iadul. Ascultarea lui Isus a deschis Raiul și a închis Iadul.

Vă puteți însuși spiritul ascultării dacă i-L cereți lui Dumnezeu în fiecare zi în rugăciune de parcă totul ar depinde numai de El; și îl puneți în practică de parcă totul ar depinde numai de voi. Acesta e secretul spiritului ascultării și al tuturor virtuților! În fiecare zi din viața voastră să spuneți din inimă: ’iată, sunt aici Dumnezeul meu, să împlinesc Voia Ta!’

Vă binecuvântez cu iubirea pentru spiritul ascultării și cu disprețul pentru neascultare!”

 

Tema de casă pentru luna februarie:

„DOAMNE ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ MĂ SUPUN CHIAR ȘI CU PREȚUL JERTFELOR!!!”

 

(Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

 

 

ORIGINEA ȘI MESAJUL SĂRBĂTORII „ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI”

 

Originea sărbătorii se regăsește în evanghelia după Sfântul Luca. „Și când s-au împlinit zilele curățirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Și să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel (Lc.2,22-24)

În a 40-a zi după naștere l-au dus pe Isus în casa Tatălui ca să-l răscumpere pe primul născut. Atunci s-a întâlnit omenirea cu Cristos prin profeții Simeon și Ana. Conform regulii evreiești: „Femeia să stea în casă 40 de zile după naștere, să nu atingă nici un lucru sfânt, să nu intre în locurile sfinte, până nu îi trec zilele de purificare. După ce trec zilele să ducă un miel de un an ca jertfă și un pui de porumbel sau o turturică jertfă pentru păcatele sale. Dacă nu poate să ducă un miel, să ducă două turturele sau doi pui de porumbel. Dacă preotul se roagă pentru femeie aceasta se purifică.” Această dublă acțiune liturgică a Vechiului Testament, răscumpărarea și purificarea se înfăptuiesc în aceași zi.

Introducerea sărbătorii din 2 februarie a fost meritul papei Sixt al III-lea (434-440), care a cinstit-o foarte mult pe Sfânta Fecioară. Mai citim în evanghelia după Sfântul Luca: „Simeon  din îndemnul Duhului a venit la templu; și când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Isus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii,

El L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor,

Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel!” (Lc.2,27-32)

Acest pasaj din Sfânta Scriptură este baza sărbătorii care are loc în a patruzecea zi după Crăciun și care s-a format din secolul V. Mai târziu au început să se facă procesiuni cu lumânări cu scop de pocăință. Binecuvântarea lumânărilor s-a început în secolul al X-lea în Galia. În prezent Biserica binecuvântează lumânările în cadrul Liturghiei festive și face procesiuni cu lumânările aprinse. În acest timp ne amintim că Isus este Lumina tuturor națiunilor. După această sărbătoare creștinii duc acasă lumânările binecuvântate în biserică și le aprind când se roagă, când este vreme rea și la căpătâiul muribunzilor. Când ne rugăm în fața sacramentalelor binecuvântate de Biserică (lumânări, cruce, statui,...) avem parte de rugăciunile Bisericii întregi, și ne rugăm pentru întreaga Biserică.

Ce ne învață Fecioara Maria prin această sărbătoare?

Învață să dai! ’E mai bine să dai, decât să primești’ – citim în Sfânta Scriptură. Cu toate că Pruncul era al Fecioarei Maria, Ea nu a vrut să-l păstreze doar pentru sine. Prin ritualul prezentării în Templu  recunoaște că Pruncul Isus este în primul rând al lui Dumnezeu, de aceea îl răscumpără de la Domnul. Dar nu ca să-L păstreze pentru sine, ci ca să-i dea lui Dumnezeu ce este pe deplin al Ei. Fecioara Maria nu l-a pierdut pe Isus dându-L lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, ci astfel Pruncul a devenit deplin al Ei și Ea deplin a Fiului.

Așa suntem noi toți cu toate. De fapt al nostru este numai ce-I dăm lui Dumnezeu  și oamenilor. Părintele care vrea să-și educe copilul doar pentru sine, îl pierde foarte repede, poate definitiv, pentru că acesta se revoltă împotriva robiei, a acestei legări incorecte. Dacă părintele își educă copilul pentru vocația lui, pentru viitoarea lui familie, liber, copilul va rămâne al lui în relația de iubire. Ceea ce dau altcuiva din cele materiale, este mai degrabă al meu decât ceea ce păstrez pentru mine. Niciun fel de valori materiale nu putem duce cu noi din această lume în viața veșnică, decât dacă le transformăm în fapte bune.

Sfânta Fecioară ne cere să trăim bine și bătrânețea. Problemele bătrâneții, durerile, lipsa de iubire suportată, singurătatea, lipsa recunoștinței,... pot fi înțelese și ca ultima chemare a lui Dumnezeu. Să observi că pe Pământ nu ai un cămin veșnic! Pregătește-te pentru veșnicie, acceptând și oferind totul! Încearcă să iubești Iubirea veșnică! E timpul să începi ispășirea pentru păcatele comise în întreaga ta viață și pentru cele pe care alții le-au comis din cauza ta. Să accepți suferințele trupești și sufletești ale bătrâneții ca pe Crucea lui Cristos. Să trăiești bine Purgatoriul pe Pământ. Permite-i lui Dumnezeu să ia ciocanul și să te formeze prin cei dragi ție, înainte de marea întâlnire. Nu te agăța cu disperare de nimeni și de nimic! Să spui în fiecare zi pe care o primești în dar: „Dumnezeul meu toate sunt cel mai bine așa cu Tu Vrei!”

Sfânta Fecioară ne cere să primim, să purtăm și să dăm mai departe Lumina! Toți adevărații creștini în care trăiește Isus, Lumina Lumii, trebuie să devină Lumină. Cuvintele noastre supranaturale, faptele noastre bune și viața noastră unită cu Isus trebuie să încălzească în această lume rece măcar familiile noastre, comunitățile noastre sufletești. Celor mai mulți oameni le plac cărțile care conțin multe poze. Viața creștinului trebuie să fie ca o carte cu poze strălucitoare și colorate în culori calde, din care oricine poate să-l recunoască pe Isus, învățătura Sa mântuitoare și Iubirea lui.

Sfântă Fecioară, roagă-Te pentru noi, ca să putem fi lumânări care ard în liniște pe altarul lui Dumnezeu!

 

Privire în viitor – luna martie 2011:

În martie programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 3-4-5-6 de la ora 13!