2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – FEBRUARIE

”Voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți!” (Mt.24,44)

A 89-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm următoarele capitole: Apocalips 5;6, Lc. 21. 

Motto-ul lunii: „Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.!”(I.7,38)

Intenția comună de rugăciune: ne rugăm pentru convertirea liber cugetătorilor și a francmasonilor!

Sarcina noastră concretă va fi: să renunțăm la toate băuturile alcoolice oferind aceasta pentru eliberarea celor vicioși!

 

Mesaj de la Fecioara Maria în februarie 2011

„Dragii Mei copii ispășitori! În această lună aș dori să vă întăresc în credința vie.

A crede înseamnă să consideri ceva adevărat pentru că este spus de un martor de încredere!

Are credință creștină persoana care acceptă fără dubii ca adevărat ceea ce a propovăduit Sfântul Meu Fiu și vă prezintă Biserica Mea. Credința este convingerea fermă că ceva ce nu vedeți este adevărat. Cele mai multe adevăruri de credință nu sunt lipsite de sens, ci sunt deasupra înțelegerii (Dumnezeu, Îngeri, suflet, Sfânta Treime, Rai, Iad, Pugator). De aceea a spus Sfântul Meu Fiu: ’Fericiți cei ce nu văd și totuși cred’. În credința voastră vă puteți baza pe faptul că Dumnezeu spune Adevărul, că este incapabil să mintă.

Ca Mama voastră vă spun că nu merită să fiți necredincioși! Cel care totuși este necredincios din cauza orgoliului, a educației incomplete, a modului de viață păcătos... nu poate fi ajutat de Dumnezeu. Omul necredincios rămâne în păcatele sale, în bolile sale, în legarea sa, mort sufletește,... Modelul omului necredincios este Ahaz regele Iudeii, care a avut mai mare încredere în ajutorul omenesc al Asiriei, decât în puterea lui Dumnezeu. Omul necredincios este demn de milă, pentru că se poate baza numai pe propria putere și pe ajutorul limitat al semenilor. Nu doar apostolului Toma, ci și necredincioșilor de astăzi le-a spus Fiul Meu: ’Să nu fii necredincios, ci credincios!’

Sfântul Meu Fiu spune celor care își reneagă credința din teamă sau rușine: ’Cel ce se va lepăda de Mine în fața oamenilor, și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, care este în Ceruri!’ Țineți minte pentru toată viața: cine își pierde averea pierde mult, cine își pierde viața pierde mai mult, cine își pierde credința pierde totul.

Vă rog să nu-l credeți pe cel Rău și pe cei care-l urmează, pentru că e mincinos, ucigaș,  care vrea să vă ducă în păcat, în învățături false și în Iad ca inger al luminii, având aparența binelui.

În ultimele timpuri să fiți foarte precauți față de oameni, pentru că nu toți vă vor binele, mântuirea. Să credeți necondiționat numai persoana care se ține de mâna Domnului și s-a dovedit a fi de încredere.

Cine simte că are credință slabă să-l roage împreună cu apostolii pe Fiul Meu: ’Doamne mărește credința noastră’. Trebuie să știți că prin rugăciunea zilnică, liturghia săptămânală, spovada lunară, post, citirea Sfintei Scripturi, adorația Euharistică, ispășire, viața plăcută lui Dumnezeu... credința voastră crește.

Este defectuasă și eronată credința persoanei, care nu acceptă tot ce este scris în Sfânta Scriptură și tot ce învață Biserica.

Vă rog să cereți pentru voi și pentru cei dragi vouă harul credinței vii, căci este darul lui Dumnezeu pentru voi. Voi cei care faceți pelerinaje de ispășire pe Muntele Sfintei Treimi să credeți în avertismentul dumnezeiesc, în apariția Anticristului, în revenirea lui Isus, în revărsarea Spiritului Sfânt, în legarea lui Satan, în relizarea Cerului Nou, a Pământului Nou, a Noului Ierusalim, în puterea cerească a apei binecuvântate. Totul este posibil pentru cel care crede! Prin credința voastră vie puteți experimenta puterea, vindecarea, eliberarea, iertarea, învierea... lui Dumnezeu Atotputernicul. Cine are credință vie este capabil să-și dea și viața pentru Dumnezeu, pentru salvarea sufletelor!

Cine are credință vie este un ispășitor fericit! Elisabeta mi-a spus și Mie, și vă spune și vouă: ’Ești fericită pentru că ai crezut!’ Cine are cu adevărat credință vie nu așteaptă ca Dumnezeu să asculte de el, ci mai întâi îl ascultă el pe Dumnezeu. Credința vie a cuiva se vede și în faptele bune ale acelei persoane. Apostolul Iacob spune: ’credința fără fapte e moartă!’

Trebuie să știți că Dumnezeu dă credința vie tuturor celor care-I cer aceasta, celor care trăiesc o viață plăcută  Lui, celor care se străduiec serios să cunoască Adevărul. Cu siguranță știți că oamenii de știință credincioși au fost profund religioși. Ei au putut îmbina știința și credința. Dumnezeu așteaptă de la voi să vă și mărturisiți credința spre exterior prin cuvinte și fapte, dacă este necesar pentru binele oamenilor.

Să fiți în fiecare zi recunoscători lui Dumnezeu pentru credința voastră creștină și pentru viața voastră curajoasă de mărturisitori. Vă invit pe toți să ispășiți în fiecare zi pentru cei necredincioși, pentru cei care-l reneagă pe Dumnezeu, pentru cei cu credință eronată sau slabă, ca și ei să ajungă la credința vie cu ajutorul lui Dumnezeu.

Sfănta Treime vă binecuvântează prin Mine cu harul credinței vii!!!

ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE ANTICRIST ȘI DESPRE CEI CARE-L URMEAZĂ

Anticristul va fi un om care se prezintă ca Mesia și cu ajutorul diavolului va face minuni false. „Înainte de a doua venire a lui Cristos trebuie să aibă loc apostazia și trebuie să apară omul păcatului, fiul osândirii, dușmanul,care se ridică deasupra lui Dumnezeu și deasupra a tot ce e sfânt. Mai mult va ocupa loc în templul lui Dumnezeu și va zice despre sine că este Dumnezeu!” (2Tes.2, 3-4)

Care este spiritul Anticristului? Pe cei care-l ascultă, pentru că nu au harul discernerii spiritelor, îi convinge să se separe de Dumnezeu, Biserică, papa, preoți, biblie, cele zece porunci, șapte sacramente... Anticristul îi convinge să păcătuiască (avort, homosexualitate, eutanasie, iubire liberă, ucidere, sinucidere, droguri, idolatrizarea banilor...) și să nu le considere păcate, să devină una cu acestea fără pocăință. Îi mai convinge să răspândească acest mod de gândire demonic. Spiritul Anticristului lucrează în toți aceia care se consideră deasupra altora și sunt împotriva altora. Intenția lui secretă este ca pe cei care-l ascultă să-i ducă în Iad, la osânda veșnică. Esența minunilor și semnelor făcute de el va fi ca pe cei care poate să-i rupă de Dumnezeu și să-i ducă la rele. Omul păcatului reunește în sine tot ce este lipsit de Dumnezeu.

„Venirea Anticristului – care colaborează cu Satan – va fi însoțită de tot felul de fapte evidente, semne mincinoase și minuni false, și de tot felul de ispite rele spre pierzarea celor care se osândesc, pentru că nu au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le permite să se amăgească și să creadă în minciuni. Ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.” (2Tes.2,9-12)

Pe cei în care spiritul Anticristului este prezent, cel Rău îi duce treptat să iubească păcatul și să urască virtuțile. Cel care-l urmează pe Anticrist se consideră peste alții prin orgoliu, luptă împotriva altora în ura sa. Esența lui este dominarea, controlul altora, adorarea banului, răspândirea învățăturilor false. El îi face liber cugetători, îi face francmasoni și la final, pe cine poate îi face sataniști, fii ai Iadului!

Anticristul va lupta cu furie împotriva celor drepți. „Fiara va vorbi împotriva celui Preaînalt și îi va călca în picioare sfinții. Plănuiește să schimbe timpurile și legile. Un timp toți i se vor supune.” (Dan.7,25)

Să citim împreună prima scrisoare a apostolului Ioan de la capitolul al doilea: „Copiii mei, a venit ultima oră, vine Anticristul, iar acum mulți antictiști s-au arătat. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de-ai noștri! Căci de erau de-ai noștri, ar fi rămas cu noi! Pe voi însă v-a uns cel Sfânt.” (1I.2,18-20)

În cine trăiește spiritul Anticristului? În liber cugetători. Ei nici nu vor să audă de Dumnezeu, gândesc arbitrar. Pentru ei binele este ce consideră ei că este bine, iar răul ce consideră ei că este rău. Nu vor ca cineva (Dumnezeu, Biserică) să-i conducă. De multe ori viața imorală îi face liber cugetători. „Că oricine face răul urăște lumina.” (I.3,20) Așa cum calul se zbate împotriva hamului, se zbate și omul vicios împotriva moralei. Ei îi calomniază pe apostolii care propovăduiesc ordinea dumnezeiască.

Voltaire, filozoful fără de Dumnezeu a recomandat prietenului său care agoniza: „Să primești ungerea bolnavilor! Să te spovedești! Înainte de moarte să alegi ce-i mai sigur!” Fără Dumnezeu e ușor de trăit, dar e foarte greu să mori.

În cine trăiește spiritul Anticristului? În francmasoni! Această organizație a fost fondată în secolul XVIII de liberi cugetători cu scopul de a-i face pe oameni independenți de Dumnezeu, Biserică și legi. Ei sunt precursorii Anticristului. Sub masca iubirii față de semeni ei vor să ajungă deasupra tuturor puterilor  bisericești și lumești. Ei sunt lupii în blană de oaie. Unde pot prigonesc și defăimează Biserica! Scopul lor este eliminarea religiei din școli, descreștinarea familiilor, eradicarea ordinelor călugărești, interzicerea creștinismului. Sarcina lor este îndepărtarea crucilor, interzicerea procesiunilor și sărbătorilor, ușurarea divorțurilor. Cine este membru, pe față sau în secret, al organizației francmasonilor, nu mai este creștin catolic și este excomunicat din Biserică, chiar dacă fizic mai trăiește în aceasta. Dacă se căiesc sincer pot primi dezlegare.

Trebuie să ne temem de Anticrist? Trebuie să credem că orice putere care este fără Dumnezeu poate supraviețui doar un timp scurt. Victoria finală este a lui Dumnezeu și a tuturor celor care-L urmează cu fidelitate. „Cine va fi statornic până la capăt, se va mântui”. „Rămâi fidel până la moarte și îți dau coroana vieții veșnice”. „Când apare cel Rău, Domnul nostru Isus Cristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale și-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.” (2 Tes.2,8)

Care să fie armele noastre împotriva Anticristului? Să ne decidem cu radicalitate pentru: Isus, Biserică, cele zece porunci, cele șapte sacramente, morală! Să ne rugăm pentru convertirea păcătoșilor. Să ne ținem în fiecare zi de Sfânta Treime, de sfinți și îngeri! Să iubim comunitățile bune! Să fim atenți, să fim precauți! Să rămânem statornici în bine până la sfârșit!

 

Tema de casă pentru luna februarie:

„DĂ DOAMNE CA CREDINȚA NOASTRĂ VIE ÎN VIITOR SĂ SE ARATE ÎN MULTE FAPTE BUNE”

Privire în viitor – luna martie 2012:

În martie programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2-3-4 de la ora 13! Vă rugăm să scrieți și să ne transmiteți experiențele voastre legate de apa binecuvântată! La programele de ispășire, în semn de pocăință sacramentalul marcării cu cenușă! Atenție în aprilie programele de ispășire vor avea loc în zilele de 12-13-14-15, de la ora 15!!! Vă dorim un Post Mare plin de haruri!

 

Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723

RETROSPECTIVĂ - IANUARIE 2012

Acum am vrea să relatăm despre împrejurările izvorului binecuvântat de către Biserică și de către Sfânta Fecioară, despre ecouri și mesajele zilnice. La Medugorje, un ateu i-a spus unei vizionare: „Eu nu cred în mesajele tale.” Răspunsul vizionarei a fost: „Sarcina mea este să ți-l transmit, nu să te conving. Acesta este și punctul nostru de vedere. Oricine poate fi neîncrezător, sceptic, dar e voie și să creadă în cele spuse. Respectăm reciproc părerile în ceea ce privește izvorul!

Evenimentele din jurul izvorului binecuvântat

 

-         În decembrie mai multe sute de persoane ne-au telefonat și ne-au întrebat despre izvor

-         Mulți au venit la Nușfalău deja de Revelion. Ne-am pregătit pentru 1 ianuarie, sărbătoarea

    binecuvântării izvorului, cu o Sfântă Liturghie de recunoștință și cu Adorație Euharistică

-         Mulți au spus că niciodată nu au așteptat așa de tare Anul Nou ca și acum

-         Ispășitorii s-au pregătit pentru această sărbătoare unică cu o novenă începută în data de 23 Decembrie

-         În 1 ianuarie 2012, soarele a strălucit superb, iar pe cerul albastru abia s-au văzut câțiva norișori

-         Pe Muntele Sfintei Treimi s-au adunat aproximativ 3000 de pelerini

 

Să începem cu începutul!

Terenul pe care se află  izvorul Sfintei Fecioare Făcătoare de Minuni a fost cumpărat de un ispășitor din Sopron, căruia Sfânta Fecioară i-a mulțumit donația în mod personal.

Apa, oriunde se găsește ea, este un dar de la Dumnezeu. Fără apă nu se poate trăi. Noi, nu vrem să trăim nici fără Dumnezeu și nici fără Sfânta Fecioară. E mare lucru dacă apa izbucnește pe un teren ales de Dumnezeu. E un lucru și mai mare că Măicuța Sfântă a promis că după binecuvântarea dată de reprezentanții Bisericii, și Ea va binecuvânta izvorul, după care apa lui va fi întocmai ca și apa de la Lourdes. Potrivit promisiunii Sale, aceasta s-a împlinit pe 1 ianuarie 2012, de sărbătoarea Născătoarei de Dumnezeu. Atunci Soarele a jucat pe cer, și statuia Sfintei Fecioare făcătoare de minuni a fost și ea împrejmuită de jocul de culori (portocaliu, alb, roșu). Pe o poză făcută în direcția soarelui, se distingea silueta Maicii Sfinte.

În decembrie am avut la dispoziție o lună, să construim casa rotundă, de unde pelerinii pot lua din apa binecuvântată. Mulți au spus că este imposibil! Nu s-au gândit că lui Dumnezeu  totul este posibil, dacă se potrivește cu voința Sa.

Noi, cu Iluska și cu mulți alți ispășitori am crezut și credem în acest har deosebit. Noi spunem ceea ce Isus a zis: „pomul se cunoaște după roade”. Să așteptăm cu răbdare! Noi credem că această apă binecuvântată de Fecioara Maria Făcătoare de Minuni, va fi spre vindecarea multora. Vor fi și din aceia, care prin apa binecuvântată, printr-un umăr întărit își vor duce crucea. Vor fi și dintr-aceia care prin această apă sfințită se vor purifica. În primul rând, apa sfințită este spre folosul purificării sufletului. Vor fi și dintr-aceia care prin apa sfințită se convertesc, renasc, au parte de botezul spiritual. Fecioara Maria Făcătoare de minuni, a promis celor ce au adus jertfe, că nimeni nu va pleca de pe Sfântul Munte fără daruri cerești. Putem să ne așteptam și la daruri împachetate  pe care le vom descoperi mai târziu.

Vă voi spune acum câteva minuni pe care le-am văzut cu ochii mei.

În decembrie, pe parcursul celor 30 de zile, cât muncitorii noștri au construit casa Fecioarei Făcătoare de Minuni, a fost un timp  propice, numai o singură zi a plouat și nu s-a putut lucra. Nu este și aceasta o minune, în decembrie?

Două persoane dezinteresate au oferit banii pentru începerea lucrărilor la Casa Maicii Sfinte.

Pământul existent lângă noi, am putut să-l achiziționăm acum, pentru a putea primi mașinile care vin pe munte. Acesta a devenit parcarea Sfântul Nicolae, deoarece am primit-o de ziua Sfântului Nicolae.

Cariera de piatră a fost deschisă special pentru noi în decembrie, ca să putem amenaja parcarea.

Statuia Fecioarei Făcătoare de Minuni, din care a fost doar un singur exemplar, am reușit s-o aducem din Italia în Ungaria, unde o comunitate de ispășire a plătit prețul ei și a adus-o la Nușfalău, chiar de sărbătoarea Sfântului Apostol Ioan. Casa Sfintei Fecioare Făcătoare de Minuni a fost terminată într-o lună, în decembrie, iar apa binecuvântată este astfel ușor de împărțit.

 

Acum împreună ne gândim la ecouri. Ce s-a întâmplat cu cei care au băut din apa binecuvântată?

Pelerinii au dus aproximativ 15.000 litri de apă, și totuși în fântâna de șase metri a mai rămas apă.

O doctoriță ne-a telefonat și a spus că după ce a băut din apă i-a încetat durerea de coloană, și s-a micșorat tumoarea din organism.

Tatăl lui Iluska, a fost între viață și moarte. După ce a băut din apă și-a revenit și apoi a mers să sape în grădină.

A fost șocant să auzim că un copil care a sosit aici într-un scaun cu rotile, și care putea face doar câțiva pași nesiguri, s-a sculat din scaun și a înconjurat Sfântul Munte.

O mamă, din 1 ianuarie se roagă altfel. În timpul rugăciunii când își închide ochii, îi vede pe Isus și Maica Sfântă, a căror prezență o fac să plângă cu lacrimi de fericire. Din 1 ianuarie familia se roagă împreună și copilul ei a depus la școală mărturie despre evenimentele petrecute la izvor.

Un tânăr, nu avea loc de muncă de doi ani. Prin sacrificii a putut veni la Nușfalău, la această sărbătoare. A băut și el din apa binecuvântată. A  plecat acasă, i-au dat un telefon spunându-i că are loc de muncă și poate merge la serviciu.

Un bolnav, care a băut din apa binecuvântată a primit o speranță în inimă în ceea ce privește viitorul.

Un pelerin, atunci când a băut din apă a simțit că omul vechi a murit în el și s-a născut unul nou, pe care Fecioara îl ține în brațe.

O femeie depresivă, a devenit veselă și fericită. I-a dispărut din inimă orice tristețe.

Cineva avea o boală cardiacă. A băut din apă și de atunci simte că s-a vindecat.

Un bolnav în spital, a fost între viață și moarte, conectat la aparate. Cei dragi i-au picurat în gură apă binecuvântată, de atunci s-a trezit și comunică cu cei din jur.

Nu mai continui. Cine nu vrea să creadă, aceluia nici o sută de cazuri nu-i vor fi de ajuns. Celui ce crede și un singur caz îi este prea mult! Reacțiile acestea le vom documenta și cu hârtii medicale și am dori să le imortalizăm într-o broșură.

Mesajele Sfintei Fecioare în timpul ispășirii

În Inima Sfintei Fecioare a fost recunoștință, datorită marii părți a ispășitorilor. A cerut ca în ianuarie să facem o novenă de recunoștință pentru trecut, prezent și pentru harurile viitorului.

Să avem în inimi recunoștință pentru trecut! Recunoștință pentru că cea mai mare parte a ispășitorilor și-au luat  examenul cu brio anul trecut. Avem recunoștință în inimi pentru semnele vizibile, minunile, convertirile, și ispășirea perseverentă. Suntem recunoscători pentru vremea bună din toată luna decembrie, pentru ajutorul material susținut, pentru parcarea Sfântul Nicolae, pentru munca jertfelnică a muncitorilor, pentru statuia Fecioarei Făcătoare de Minuni, pentru clădirea rotundă, care a fost gata pe sărbătoare. Recunoștință pentru globul de lumină, prin care Cei din cer au însemnat locul. Recunoștință pentru că am recunoscut și ne-am căit pentru păcatele comise prin omisiune.

Avem recunoștință în inimi pentru prezent!  Recunoștință pentru că a sosit timpul, ca Cei din Cer, prin mijlocirea noastră, au putut pune Izvorul la dispoziția întregii omeniri. Recunoștință pentru apa curată, binecuvântată de Biserică și de Sfânta Fecioară. Recunoștință în inima noastră pentru credința vie, pentru seriozitatea sfântă, pentru lumina și forța care se revarsă din inima noastră datorită apei. Recunoștință pentru reacțiile pozitive. Recunoștință pentru jocul soarelui, pentru prezența și iubirea extraordinară pe Sfântul Munte a Sfintei Treimi, a Maicii Sfinte, a Sfinților patroni ai Muntelui. Lăsăm ca Cei din Ceruri să decidă ce este benefic pentru noi. Recunoștință pentru că apreciem și punem în valoare suferințele noastre fizice și sufletești, acceptând și oferindu-le pentru convertirea omenirii și pentru eliberarea celor care suferă în Purgatoriu. Recunoștință pentru că am înțeles clar: „Fericiți cei care văd și cred, dar mult mai fericiți cei care nu văd și totuși cred”.

Avem recunoștință în inimi pentru viitor! Vedem cu ochii sufletului, că prin apa binecuvântată se vor împlini datorită credinței vii multe purificări sufletești, vindecări, eliberări, convertiri, nașteri din nou. Avem recunoștință în inimi pentru seria de minuni pe care le vedem și le vom vedea și în viitor.

Cine nu crede în apa binecuvântată, venind aici, poate bea o apă curată, care nu are nici un fel de impurități. Cei care cred în binecuvântarea Bisericii, pot duce acasă o apă sfințită. Cei care cred în binecuvântarea Sfintei Fecioare Făcătoare de Minuni, pot duce acasă o apă binecuvântată cu haruri speciale. Toți au parte de haruri potrivit credinței lor.

Sfânta Fecioară Făcătoare de Minuni ne-a binecuvântat cu harul recunoștinței permanente!