2005 – Anul Euharistiei –„Fă numai binele, evită răul, aşteaptă-L pregătit pe Domnul!”

1 ianuarie 2005

A 4-a Prima sâmbătă pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău

În prima lună a anului 2005 ispăşim Sfânta Treime împreună cu Fecioara Maria, ca să se realizeze unitatea între creştini şi în lume.

Sfântă Fecioară, care eşti Mama Unităţii, a Speranţei şi a Euharistiei, roagă-te pentru noi!”.

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă.

Invitaţi zilnic în vieţile voastre Sfânta Treime, toţi sfinţii şi îngerii, să vă protejeze, să vă ajute şi să vă binecuvânteze? Credeţi oare că Isus şi astăzi este Dumnezeul vostru eliberator şi tămăduitor, dacă-I cereţi cu încredere ajutorul?  Răbdarea, înţelegerea, vorbele frumoase, într-un cuvânt iubirea vă caracterizează? Rozarul de lumină, adoraţia le faceţi în fiecare joi? Aţi luat în serios ispăşirea pentru cei care se raportează incorect la Euharistie? Dacă voi aţi fi fost în locul unei victime în Asia, unde aţi fi ajuns în lumea de dincolo? Acum sunteţi pregătiţi să-L întâlniţi pe Isus?

·         Fragment din mesajul Sfintei Fecioare din decembrie 2004, cu explicaţii.

„ Aici vreau să vă învăţ: ascultarea, statornicia şi încrederea. Aceste trei virtuţi vor fi foarte importante în timpul care urmează.”

-          „Isus a fost ascultător până la moarte, şi încă moarte pe cruce, de aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult”

-          „Cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.”

-          „Binecuvântat este cel care se încrede în Dumnezeu, blestemat, cel care se încrede în oameni”.

II. Nuşfalău - prezent

·         Mesajul Fecioarei Maria din ianuarie 2005:

„Astăzi, la începutul anului, în mod solemn vă spun: Eu sunt Maica Speranţei!

Aţi păşit într-o nouă perioadă, când alături de Îndurarea lui Dumnezeu se arată Dreptatea lui Dumnezeu, care curăţă lumea de rău. Acea mare catastrofă, care s-a întâmplat de Crăciun, a fost o mare atenţionare pentru întreaga lume. Pregătiţi-vă: vor urma mai multe asemănătoare cu aceasta.

Voi, cei care Mă urmaţi,nu vă temeţi, pentru că Eu sunt Maica Speranţei.

Aşa cum am adus cu 2000 de ani înainte Lumina în lume, tot aşa o aduc şi de acum încolo. Când totul va fi în întuneric şi totul devine fără speranţă, atunci am să aduc Lumina, pe Fiul Meu, Isus Cristos.

Eu, care sunt Maica Speranţei, într-un moment ce va urma, voi anunţa întoarcerea aici pe Pământ a Fiului Meu. Pregătiţi-vă pentru acest timp cu: multă rugăciune, multe fapte bune, iertare şi foarte multă iubire.

Vă recomand o rugăciune, care să o spuneţi în fiecare dimineaţă, în genunchi:

Preasfântă Treime: Tată, Fiule şi Spirite Sfinte, vă ador din adâncul inimii şi vă ofer preascumpul Trup, Sânge, Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos, prezent în toate Tabernacolele din lume, ca isăşire pentru insultele, sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. Şi prin meritele infinite ale Preasfintei Sale Inimi şi  prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei vă implor convertirea sărmanilor păcătoşi.”

Să spuneţi această rugăciune de ispăşire până când mai aveţi Euharistie.

Dacă vă rugaţi această rugăciune puteţi face foarte multe pentru întreaga omenire.

Aflaţi că tot ce am profeţit la Fatima se împlineşte. Această perioadă a sosit!!!

Voi, cei care ascultaţi de Mine, nu vă temeţi, pentru că veţi avea parte de fericire nemaivăzută.

Eu, care sunt Mama Speranţei vreau să vă conduc la Fiul Meu Sfânt, Isus Cristos.

Mulţumesc că m-aţi ascultat!”

Tema lunii ianuarie: „Toţi să fie una”

·         Despre unitate în general!

Este important să ne rugăm pentru unitate; mai important este să facem ceva pentru unitate; cel mai important este să trăim în spiritul unităţii.

Numai acela poate zidi unitatea supranaturală cu oamenii, care trăieşte în unitate şi în relaţie bună cu Dumnezeu.

Să crezi: unde se naşte unitatea în iubire, acolo mai devreme sau mai târziu se naşte şi unitatea în credinţă.

Modelele unităţii:

-          Sfânta Treime: în care este iubire reciprocă, egalitate şi respectul diversităţii.

-          Sfânta Familie: între ei Isus s-a simţit întotdeauna bine!

-          primii creştini, pe care îi arătau cu degetul: „Priviţi, cât de mult se iubesc.”

-          corpul omenesc: trebuie să încercăm să ne slujim unii pe alţii ca membrele.

Condiţiile unităţii: compasiunea; deschiderea spre dialog; aprecierea; iertarea – cererea iertării; uitarea amintirilor rele, ne- reamintirea lor;… Să căutăm ceea ce ne uneşte, nu ce ne desparte. Acestea trebuiesc învăţate!

Duşmanii unităţii: îngerii răzvrătiţi, protopărinţii neascultători, ucigaşul Cain, orgolioşii din Babel,… şi cine-i urmează azi.

Există şi unitate păcătoasă în rău. Irod şi Pilat s-au împăcat când Isus trebuia să fie executat. Spiritele Rele se unesc, cu intenţia să ducă oamenii în Iad. Să ne ferim de asta!

Să nu uităm niciodată: Împreună suntem puternici, în dezbinare ne distrugem.

 

·         Fragmente din cartea „Secretul bucuriei mele”, de  B.M. Éva  

Carisma unităţii (pag.43-44)- „La staţiunea a XIII a, când ne-am terminat rugăciunea, o rază de soare s-a abătut peste mine. Am căzut în extaz. Am experimentat că Dumnezeu este izvorul iubirii. Tatăl Ceresc a vorbit astfel: “Voi veţi primi carisma unităţii. Ocupaţi-vă de aceasta! Aduceţi multe suflete la Mine!”. Am decis că din acel moment voi trăi altfel, mă voi consfinţi în totalitate lui Dumnezeu. Sfânta Treime m-a renăscut acolo în vârful muntelui. ”

Crucea unităţii (pag.62)- „Sfânta Fecioară mi-a arătat într-o viziune, că pe micul nostru munte, la Nuşfalău, trebuie să stea o cruce. Aceasta trebuie să fie crucea unităţii. Domnul Isus a spus:“Ca toţi să fie una!” Toţi oamenii care merg la cruce bine intenţionaţi să-şi găsească acolo pacea sufletului, indiferent de confesiunea sau naţionalitatea lor.

Maica unitaţii (pag.81)- „Într-o seară, în timpul rugăciunii am auzit vocea Sfintei Fecioare în interiorul meu : Aşează o statuie cu chipul Meu în acel loc unde ţi-am arătat Izvorul. Aşează tot acolo, la loc vizibil, următoarea inscripţie: Eu sunt mama tuturor religiilor, a tutror etniilor, a tuturor păcătoşilor cu inima împietrită. Eu sunt Mama care vă duce la Fiul meu iubit.”  (Revelaţia Sfintei Fecioare din 5 august 2002)

·         Fragmente de la Chiara Lubich: Despre unitate.

„Lumea este caracterizată în ziua de azi de mai multe tipuri de tensiuni: războaie, terorism,… Cu toate acestea lumea tinde spre unitate. Acesta este semnul timpurilor. Spiritul Sfânt vrea să transforme întreaga lume într-o singură familie. Unitatea este vocaţia noastră specifică. I-am cerut lui Isus să ne înveţe modul de a trăi unitatea. I-am oferit lui Isus viaţa noastră, L-am rugat să o folosească pentru realizarea unităţii. Noi trăim pentru ca să fim uniţi cu Dumnezeu, uniţi unul cu altul  şi uniţi cu toată lumea. Aceasta ne adânceşte în fraternitatea universală.

Ce înseamnă să fim una?

Să simţim ceea ce simte fratele. Să-i rezolvăm  problemele cu iubire, ca şi când ar fi ale noastre. Să ascultăm până la capăt tot ce spune fratele. Unitatea trebuie susţinuta cu orice preţ. Isus ajunge să moară, dar izvorăşte viaţă din El. El este medicamentul  pentru lume. Daca vreţi să realizaţi unitatea în oraşele voastre şi în lume, trebuie să fiţi uniţi între voi. Toţi vor fi una dacă noi vom fi una.

Care este consecinţa unităţii?

În unitate ne bucurăm de prezenţa lui Isus, de pace, de bucurie, de iubire, de linişte, de sărbătoare continuă,... Noi suntem chemaţi ca în Domnul Isus să ridicăm întreaga omenire, să aducem zâmbetul pe faţa întregii lumi.

Fără jerfă  nu se poate construi unitatea, nici în familie şi nici în lume. Să răspundem: Da Tată!!! voinţei lui Dumnezeu în fiecare clipă prezentă, chiar şi în durere. În acest fel putem să renaştem multe suflete. Să nu jignim Iubirea cu plângeri şi tristeţe. Să fim gata să învingem orice durere prin bucurie. În acest fel  ne curăţim, ne sfinţim. În ordinea dumnezeiască durerea  acceptată şi oferită este lucrul cel mai roditor.”

III. Nuşfalău –privire în viitor.

Conform Voinţei Cerului se vor continua exerciţiile spirituale de ispăşire.

Care sunt intenţiile pentru care să ispăşim?

În ianuarie: pentru unitatea creştinilor şi a lumii! În februarie: pentru cei care suferă de boală trupească, spirituală, sufletească! În martie: pentru copiii nenăscuţi şi pentru cei născuţi!

Ce să facem în timpul novenelor! (în primele nouă zile ale fiecărei luni)

Să ne rugăm mai mult! Rugăciunile de eliberare şi rozarul să le facem zilnic. Să ne împărtăşim deseori. Joi să facem adoraţie euharistică. Să ţinem ajun până la prânz. Să punem deoparte carnea, televizorul,băuturile alcoolice, ţigările, cafeaua,… .Să nu lipsească faptele bune, spovada lunară, citirea Sfintei Scripturi, folosirea obiectelor sfinţite (lumânarea sfinţită, apa sfinţită).

Ce să facem după novene: luni , miercuri , vineri ?

Să facem acelaşi lucru ca şi în timpul novenelor. Spre interior să luăm lucrurile în serios, iar spre exterior să ne călăuzească iubirea.

·         Să punem accent pe spiritul rugăciunii: să rămânem permanent în prezenţa lui Dumnezeu, în iubirea, în voia Lui!

·         Să fim atenţi la spiritul postului: nu trupul ci spiritul să ne călăuzească!

·         Să ne caracterizeze spiritul faptelor bune: să fim folositori tuturor şi să nu fim spre pierzarea nimănui!

·         Să ne fie principiu: Măsura este valoare! (în mâncare, în băut, în dormit,…)

Cerinţa Spiritului Sfânt în anul Euharistiei:

Ispăşiţi pentru acele suflete care sunt: asemenea unei biserici renovate pe exterior, dar fără Isus; asemenea unui Tabernacol frumos sculptat, dar fără Isus; asemenea unui potir aurit, dar fără Isus . Azi vă invit să fiţi cea mai simplă biserică, dar cu Isus; să fiţi cel mai modest Tabernacol, dar cu Isus; să fiţi un potir uzat, vechi, dar cu Isus. Să fiţi permanent purtători ai lui Cristos, ca şi Maria!!! Cât trăiţi, aceasta să fie vocaţia voastră cea dintâi şi cea mai importantă. În acest fel, în această spiritualitate, veţi fi timp de 24 de ore pe zi suflete ispăşitoare care salvează pe mulţi, în această lume lipsită de Isus”. 

Tema de casă din Ianuarie:

„Sfântă Maria ajută-ne să  vrem întotdeauna binele, niciodată răul, ca în acest fel să rămânem în unitate permanentă cu cei din Cer şi cei de pe Pământ”