2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

1, 6 - 7 ianuarie 2006

            A 11-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău.

În ianuarie citim şi trăim din Sfânta Scriptură evanghelia Sfântului Matei.

Motto-ul lunii: Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă!

Intenţia comună de rugăciune: să fie unitate în credinţă între cei de religii diferite şi unitate în iubire între cei de naţionalităţi diferite.

Rugăciunea noastră scurtă să fie:Doamne, fă-mă instrument al unităţii şi iubirii!”

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Trăieşti cu bucurie sărăcia şi simplitatea? Crăciunul l-ai petrecut cu Isus sau fără El?

Te caracterizează ascultarea, îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor? Aştepţi întoarcerea Domnului Isus cu suflet credincios? Crezi că Dumnezeu te răsplăteşte pentru tot binele făcut? Eşti spre bucuria Tatălui Ceresc sau spre tristeţea Sa? Obişnuiţi să vă rugaţi împreună în familie? Ai început să citeşti Sfânta Scriptură în anul Sfintei Scripturi?

Dăruieşti iubirea inimii tale curate lui Isus şi aproapelui tău?

·         Retrospectiva anului 2005:

Credem că sora Lucia, papa Ioan-Paul al II lea şi fratele Roger ne ajută din Rai alături de mulţi alţi sfinţi!

Ne-am bucurat pentru alegerea papei Benedict al XVI lea.

Suntem recunoscători: pentru exerciţiile spirituale de pe parcursul anului; pentru mesaje, învăţături; pentru comunităţile de ispăşire formate cu ajutorul conducătorilor grupurilor de rugăciune; pentru călătoria noastră la Vatican; pentru a 18-a aniversare a carismei; pentru numirea la Crasna şi Nuşfalău; pentru prima liturghie de la miezul nopţii de Crăciun pe muntele Sfintei Treimi; pentru persoanele adulte care au făcut prima împărtăşanie (5); pentru  semne, convertiri, vindecări, eliberări, pentru sutele de participanţi la întâlnirile de ispăşire,...

Suntem recunoscători pentru: caietele pentru suflete, icoanele, rugăciunile, cărţile tipărite în anul 2005! Recunoştinţă: binefăcătorilor, colaboratorilor, pentru toate şi toţi!  

·         Cum sunt persoanele care-l au pe Dumnezeu pe primul loc? Sunt activi în bine!!!

Sunt ca Sfântul Iosif: nu s-a tocmit, nu s-a îndoit de mesajul lui Dumnezeu, ci s-a supus imediat. S-a abandonat Providenţei. Le-a acceptat pe toate pentru Isus şi Maria.

Sunt ca Magii de la Răsărit: care L-au recunoscut şi s-au supus Domnului Isus. Au adus jertfe pentru Isus, văzând şi urmând steaua. Au ascultat de indrumări. S-au întors acasă pe altă cale şi cu o nouă spiritualitate.

Să fim activi în bine chiar şi cu preţul jertfelor.

II. Nuşfalău - prezent.

·         Învăţătură de la Domnul Isus în prima vineri din ianuarie 2006:  

Domnul Isus ne-a cerut ca pe parcursul iernii întâlnirile de rugăciune să le ţinem în biserica din Nuşfalău.

Domnul Isus mi-a adus la cunoştinţă următoarele:

Sfânta Fecioară este cea mai mare persoană carismatică. Ea îi adună pe cei care cred în Ea, O ascultă şi îi pregăteşte pentru revenirea Mea! Pe Mine m-a adus pe lume Maria. Eu am fondat Biserica Mea aici pe Pământ. Mi-am dat viaţa pentru Biserica Mea, pentru păcatele oamenilor, ca răscumpărare. Am spus apostolilor mei despre Biserica Mea:  puterea Iadului nu va distruge ceea ce am înfiinţat Eu. Adversarul Meu lucrează ca să distrugă Biserica Mea. Încearcă totul ca să îndepărteze oamenii de biserică, unde Eu îi aştept în Sfânta Euharistie. Trebuie să vă întoarceţi în biserică, la Mine, ca acolo să vă regăsiţi unii pe alţii. Altfel nu veţi avea viitor!!! Aşteptaţi în unitatea ierarhiei cu carisma întoarcerea Mea pe Pământ. Astfel, împreună cu Sfânta Mea Mamă şi cu Mine veţi fi victorioşi. Ceea ce nu este de la Mine se va distruge în întregime. Mama Mea cu Inima Neprihănită, care este şi Mama Bisericii Mele, vă păzeşte în Inima Ei în timpurile grele de pe urmă. Pentru voi Inima Ei Neprihănită va fi refugiul. Prin Noi veţi rămâne în viaţă chiar şi în cele mai grele timpuri. Voi, cei care puteţi renunţa pentru Noi la viaţa lumească, pentru ca astfel să înceapă o lume mai frumoasă şi mai bună, voi să nu vă temeţi de nimeni şi de nimic. Împreună cu Noi sunteţi puternici şi nici întreaga armată a Iadului nu vă poate învinge. Fiţi foarte precauţi cu oamenii pentru că cel Rău vrea să vă atragă în lucruri aparent bune ca astfel să vă rupă de Mine. Vă repet: împreună cu Mine şi cu Sfânta Mea Mamă sunteţi puternici, dar fără Noi sunteţi slabi. Vă binecuvântez cu Spiritul Tăriei!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară în prima sâmbătă din ianuarie 2006:

Astăzi, în prima sâmbătă a anului, Sfânta Fecioară mi-a adus la cunoştinţă în mod festiv următoarele:

NUŞFALĂU, ÎN PLANUL LUI DUMNEZEU, ESTE CONTINUARE PENTRU FATIMA ŞI MEDJUGORJE!!! Triunghiul, pecetea Sfintei Treimi, se regăseşte în toate cele trei locuri! Celor care parcurg rugându-se triunghiul de pe muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău Domnul Isus le dă multe haruri.

Sfânta Fecioară recomandă rugăciunile următoare pe muntele Sfintei Treimi:

-          La capela grotă a lui Isus cu Inima Îndurătoare: rozarul celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus

-          La Crucea Unităţii: rugăciunea de la Fatima “Preasfântă Treime…” şi rozarul Sfintei Treimi

-          La viitorul Izvor, la micuţa capelă: rozarul de la Medjugorje şi rugăciunea pentru bolnavi

-          Întorcându-ne la capela grotă, ca încheiere să ne rugăm  “Rugăciunea ultimelor timpuri”.

Aceste rugăciuni să le oferim ca ispăşire Sfintei Treimi, pentru convertirea păcătoşilor!

Sfânta Fecioară m-a făcut să mai înţeleg:

“Trebuie să mergeţi înainte în unitatea dintre carismă şi ierarhie, ca omenirea să se întoarcă aşa la Dumnezeu. De aceea trebuie să mergeţi în unitate înainte, mână în mână, pentru ca Cel Rău să nu poată, prin dezbinare, să perturbe lucrarea lui Dumnezeu. Misiunea voastră este de a întări Biserica lui Isus construită pe stâncă. Cei care vin la aceste întâlniri de rugăciune primesc multă lumină. Aici experimentează prezenţa Celor din Cer, a acelora care se bucură împreun cu voi pentru sărbătorirea celor trei zile sfinte. Cei din Cer primesc cu plăcere ispăşirea voastră, se bucură de supunerea voastră şi de străduinţa voastră spre mai bine. Vă rog să rămâneţi şi în continuare statornici în rugăciune, în post,… Încredeţi-vă  mai mult în Iubirea Providenţială a lui Dumnezeu, pentru ca astfel Sfânta Treime să-şi poată împlini Planul şi cu această comunitate de ispăşire. Mulţumesc în numele Sfintei Treimi pentru multele sacrificii pe care le-aţi adus pentru întâlniri - răsplata va fi bogată pentru acestea.

Acum vă dau binecuvântarea mea de Mamă a lui Dumnezeu!

Ce este comun în Nuşfalău, Fatima şi Medjugorje? Rugăciunea şi postul; spovada şi împărtăşania; cinstirea Inimii Preasfinte a lui Isus şi a Inimii Neprihănite a Mariei; importanţa oferirii vieţii; ispăşirea; suportarea cu răbdare a suferinţei şi oferirea acesteia; convertirile, vindecările, eliberările, semnele cereşti; vederea Iadului, a Raiului şi a Sfintei Treimi;….

Ce este specific Nuşfalăului?

Rugăciunile: rozarul Sfintei Treimi; rozarul celor Cinci Răni Sfinte; rugăciunea Ultimelor timpuri; Postul: aşa cum cere Tatăl Ceresc; Sfânta Împărtăşanie: în novenă şi cât de des posibil; Sfânta Scriptură: a o trăi şi a vorbi despre ea; trăirea temelor de casă lunare; mărturii; unitatea ierarhiei şi a carismei; sărbătorirea primei vineri, a primei sâmbete şi a primei duminici; Binecuvântarea: împreună, cu Sfânta Euharistie şi Sfânta Fecioară, spre cele patru zări; încoronarea lui Cristos Rege cu coroniţă de flori; comunitatea de ispăşire în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus;…

·         Învăţătură de la Tatăl ceresc în prima duminică din ianuarie 2006:

L-am întrebat în rugăciune pe Tatăl Ceresc: ce I-a plăcut în sărbătorirea nostră de Crăciun?

Mi-aţi plăcut, pentru că aţi schimbat căminele voastre călduroase, confortabile cu grota rece, ca să puteţi fi împreună pe muntele Sfintei Treimi, aşa cum v-am cerut Eu prin Sfânta Fecioară. Nu aţi ezitat să aduceţi jertfă, aţi venit şi de departe pe drumurile lunecoase, abandonându-vă în totalitate Mie. Mă bucur pentru supunerea voastră!!! În această noapte de Crăciun Isus s-a născut în multe inimi. Dacă voi nu aţi fi acceptat sacrificiul de a fi împreună în această noapte pe munte, conform cererii Mele, atunci aceste suflete nu ar fi renăscut. Vă mulţumesc pentru aceste suflete!!! Vă binecuvântez cu Spiritul Sacrificiului.”

·         Mărturie în anul Sfintei Scripturi:

Mă numesc D. Constantin, am 42 de ani, sunt inginer energetician. Am o soţie mai bună decât merit şi doi copii. Înainte de căsătorie trăiam foarte departe de Dumnezeu. Simţeam instinctiv că e bine să fac binele, dar am avut şi multe lipsuri. După căsătorie am început să merg la biserică, la început din iubire pentru soţia mea. Treptat am înţeles că fără Dumnezeu viaţa mea nu are sens. Datorită unui preot misionar italian sufletul meu s-a deschis mai mult spre cei din Cer. De la el am învăţat să-L văd pe Dumnezeu în toţi.

Am fost de două ori la Medjugorje în 1998 şi 2000. Acolo am cunoscut iubirea Sfintei Fecioare, care m-a condus şi pe mine la Domnul Isus. La întoarcerea de acolo am început să ne rugăm în familie rozarul, ne-am spovedit lunar şi am înţeles că prezenţa noastră la Sfânta Liturghie devine deplină numai dacă ne întâlnim cu Isus Euharisticul. Rugăciunea în comun şi iubirea reciprocă au adus în familia noastră pacea.

Schimbarea mai profundă a început în viaţa noastră mergând cu regularitate la primele sâmbete. A devenit clar că, dacă eradicăm din noi aşteptările exagerate, nerăbdarea, lipsa iubirii,… atunci şi copiii noştri vor deveni mai buni. De când noi, părinţii luăm mai în serios programul de rugăciune al comunităţii, copiii noştri s-au apropiat de noi, ne spun bucuriile şi necazurile lor. Am experimentat efectele rugăciunii concrete pentru şefii şi colegii mei. Relaţia dintre noi s-a îmbunătăţit. După ce am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra muncii noastre, am primit linişte de la Cei din Cer şi multe lucrări periculoase s-au rezolvat fără probleme. Pe calea spiritualităţii avansăm împreună cu câteva familii, cu care ne întâlnim şi discutăm regulat. Este o experienţă deosebită să cer sfatul şi rugăciunea fraţilor din comunitate şi totodată este o bucurie mare să ajut acolo unde este nevoie.

Convingerea mea este că Domnul Isus este cu adevărat prezent în Euharistie. El îmi dă pace şi putere în fiecare zi. Înainte de a mă împărtăşi obişnuiesc să-I spun lui Isus: “Doamne iartă-mă şi ajută-mă”. Am cerut şi am primit de nenumărate ori ajutorul Sfintei Fecioare. Pe Ea o consider cu adevărat Mama mea. Pentru tot ce am obţinut în viaţa spirituală datorez recunoştinţă: Domnului Isus, Sfintei Fecioare, comunităţii şi conducătorilor mei spirituali. Mulţumire pentru iubirea, răbdarea pe care ne fac să o simţim eu şi familia mea.”

Motto-ul meu: “Doamne iartă-mă şi te rog ajută-mă”.

III. Nuşfalău– privire în viitor.

În februarie ne vom ruga pentru bolnavi, pentru cei care îngrijesc bolnavi, pentru medici! Încercăm să avem  mai multă răbdare  cu noi înşine şi cu alţii. Luăm mai în serios sacramentalele. La fiecare rugăciune să folosim  lumânarea sfinţită şi în fiecare vineri, înainte de culcare să folosim apa sfinţită (putem să bem din ea, să ne facem semnul crucii pe frunte, să ne sfinţim camera, întreaga casă).

În februarie: citim şi trăim evanghelia după Sfântul Marcu!

N.B.: În prima duminică vor primi sacramentul sfântului maslu, acele persoane care s-au spovedit (dacă este nevoie) şi au împlinit 60 de ani.

Tema de casă din ianuarie:

“DIN IUBIRE PENTRU ISUS ŞI FECIOARA MARIA, OFER TOATE JERTFELE CU RĂBDARE  PENTRU REALIZAREA UNITĂŢII ÎN CREDINŢĂ ŞI IUBIRE!”