2007 - Anul iubirii aproapelui - ”Binele sau răul pe care-l facem aproapelui nostru îl facem lui Isus!”

5 – 6 – 7  ianuarie 2007

A 23-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură: să medităm capitolul despre închinarea Magilor. Ei l-au adorat împreună pe Isus. (M2,1-12)

Motto-ul lunii: „Nu puteţi sluji deodată la doi stăpâni!”

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm Domnului pentru unitate între religii şi între naţiuni!

Sarcina noastră concretă: să oferim zilnic cel puţin un sfert de oră de Adoraţie pentru unitatea creştinilor!

I. Nuşfalău: retrospectivă - examen de conştiinţă

Trăieşti cu iubire slujitoare sau domnind în familia ta? Ai trăit Crăciunul cu răbdare? Porţi în inima ta iubirea pentru putere sau puterea Iubirii? Te-ai rugat vreodată din inimă pentru convertirea omenirii păcătoase? Te-ai decis în adâncul inimii tale pentru Dumnezeu şi pentru iubirea aproapelui? Accepţi jertfele legate de pelerinaje pentru creşterea sufletului tău? Te rogi pentru cei care te calomniază sau îi condamni? L-ai văzut şi l-ai slujit pe Isus cel puţin în cei dragi ţie?

   Mesajul Sfintei Fecioare pentru Sfânta Noapte de Crăciun din 2006

Dragile Mele Flori! Astăzi, în această Noapte Sfântă, în acest Loc Sfânt, suntem prezenţi între voi împreună cu pruncul Isus, care este în braţele Mele! Cu toate că nu puteţi să Ne vedeţi cu ochii trupului, puteţi simţi Prezenţa Noastră plină de Iubire. Ştiu că aţi pregătit acest Loc acceptând multe jertfe, ca să Ne daţi găzduire. Acum vă rog: deschideţi-vă ’uşa inimii’ ca să primiţi Iubirea Pruncului Isus! Trebuie să ştiţi, că Isus nu se poate întoarce din exterior la voi până când El nu trăieşte în inimile voastre. Cu fericire vă spun că în această Sfântă Sărbătoare mulţi îşi deschid inimile Pruncului Isus datorită rugăciunilor şi jertfelor voastre. Să credeţi că în vieţile voastre  nimic nu este în zadar! Suferinţele voastre, pe care Ni le-aţi oferit, au slujit la salvarea multor suflete. Acum încă nu ştiţi asupra cui se îndreaptă rodul rugăciunilor voastre. În curând veţi vedea urmările rugăciunilor voastre şi atunci vă veţi bucura foarte mult. Veţi vedea că se convertesc în jurul vostru persoane la care aţi renunţat de mult. Vă rog să rezistaţi până la capăt în rugăciune, în acceptarea jertfelor şi în oferirea suferinţelor voastre. Trebuie să ştiţi că cel Rău vrea să vă facă să fiţi nesiguri, vrea să vă ia pofta de cele sufleteşti. Ştiţi desigur că de rugăciunile voastre nu Eu am nevoie, ci voi aveţi nevoie! Aştept şi mai departe oferirile voastre! Pe acestea le întorc în primul rând în favoarea celor care vă sunt cei mai apropiaţi. Să trăiţi conştienţi că Ochii Celor din Cer sunt asupra voastră! Vă spun că papa Ioan Paul al II lea este cu Noi în Cer şi astăzi – prin statuia lui binecuvântată – este prezent în mod extraordinar şi în mijlocul vostru! Dacă cereţi mijlocirea Lui, veţi experimenta ajutorul Nostru prin el, în mod extraordinar. În Sfânta Sărbătoare a Crăciunului vă aducem la cunoştinţă:  Ne bucură prezenţa voastră!  Acum, în această Noapte Sfântă, împreună cu Pruncul Isus vă binecuvântăm solemn!

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus pentru prima vineri din ianuarie 2007

„Astăzi vă voi explica ce înseamnă motto-ul lunii: ’Nimeni nu poate sluji deodată la doi stăpâni!’ Voi învăţaţi în această comunitate că Eu sunt prezent în voi, în Euharistie şi în aproapele vostru. Într-adevăr, trăiesc şi mă dezvolt în voi – cu natura Mea dumnezeiască –din clipa conceperii voastre, în măsura în care îmi permiteţi. Eu locuiesc ascuns în adâncul inimii voastre şi aştept să Mă căutaţi, să Mă găsiţi şi să Mă urmaţi. Voinţa voastră liberă permite ca pe parcursul vieţii voastre să faceţi cu Mine ce doriţi. În schimb după viaţa voastră pământească trebuie să daţi socoteală despre creşterea Mea în voi. Când veţi părăsi trupul vostru pământesc, supus stricăciunii, veţi vedea clar pe cine aţi slujit în realitate: confortul vostru propriu sau pe Mine, care vreau să vă conduc prin conştiinţa voastră. Eu – unindu-Mă cu personalitatea voastră – sunt prezent în voi cu Dumnezeirea Mea. Pe parcursul vieţii voastre vă puteţi dirija viaţa deplin liberi, după propria imaginaţie. Tatăl Ceresc are un plan unic cu fiecare persoană care trăieşte pe Pământ. Aveţi grijă, dacă nu vă supuneţi călăuzirii conştiinţei voastre, cel Rău va prelua conducerea vieţii voastre şi vă veţi rupe de Mine. Din păcate, datorită iubirii confortului, cea mai mare parte a acestei generaţii a cedat celui Rău conducerea propriei vieţi. Acum vă rog să vă uitaţi atent în inimile voastre şi să vedeţi oare voi pe cine slujiţi? Pe Mine sau propria voastră voinţă? Vă întreb în ce stare sunt Eu prezent în inimile voastre? Înainte de marea atenţionare vă recomand să Mă căutaţi în adâncul inimii voastre. Să Mă dezlegaţi de legăturile datorate păcatelor voastre până nu este prea târziu, ca să devin liber în voi înainte de întoarcerea Mea din exterior. Faceţi aceasta cât mai repede, înainte ca Spiritul Sfânt să se reverse asupra întregii omeniri. Vă atenţionez anticipat: lumina Spiritului Sfânt va lumina adevăratul vostru eu’ şi atunci mulţi se vor speria de sine şi nu vor avea curaj să se apropie de Mine! Dacă Mă veţi găsi cât mai curând în inimile voastre, indiferent că acolo sunt: flămând, legat, răstignit… puteţi repara totul prin pocăinţă şi iubire jertfelnică! Dacă-Mi cereţi iertare cu sufletul smerit, vă iert toate păcatele, veţi fi renăscuţi în Spirit Sfânt şi spre marea noastră bucurie vom rămâne împreună o veşnicie!

Vă binecuvântez cu spiritul pocăinţei!!!”

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară pentru prima sâmbătă din ianuarie 2007

Dragi copilaşi! În primele zile ale anului vă anunţ solemn că Eu nu sunt numai Mama Speranţei ci şi Mama Unităţii! Tatăl Ceresc M-a trimis pe Pământ ca să vă învăţ cum puteţi fi în unitate cu Noi şi unii cu alţii. Fiul Meu v-a spus: ’să fiţi cu toţii una aşa cum Tatăl şi cu Mine una suntem.’ Trebuie să ştiţi că Eu până atunci vin la voi pe Pământ şi până atunci vă învăţ până când  vă adun pe toţi, ca pe oi şi pe miei, într-Un singur Staul! Aceasta este una dintre cele mai importante sarcini ale Mele aici pe Pământ! După părerea voastră care Mamă ar privi, fără să facă nimic, la copiii ei lipsiţi de apărare care sunt sfâşiaţi de lupi? Eu fac totul ca să vă adun într-’UN LOC’, în Staulul sigur al Sfântului apostol Petru, pentru că doar acolo veţi găsi protecţie deplină în ultimele şi grelele timpuri. Celelalte staule – de bine, de rău – au rezistat până acum, dar trebuie să ştiţi că la marea încercare nu vor oferi protecţie sigură. Oamenii înţelepţi merg din timp acolo unde găsesc siguranţă în faţa atacurilor lupilor. Cei care recunosc învăţătura Mea o pun imediat în practică! Cei care permit să-i adun în ’Staulul sigur’, vor rămâne puternici în credinţă şi în timpul marilor încercări. Să nu aşteptaţi mult, căci dacă uşa ’Staulului sigur’ se închide veţi rămâne singuri în faţa lupilor, veţi rămâne afară, fără protecţie. Cei care rămân afară vor avea foarte puţine şanse de supravieţuire! Trebuie să ştiţi că lupii  sunt mulţi şi puternici faţă de mieii şi oile slăbite. Papa Ioan Paul al II-lea vă îndeamnă şi vă învaţă, prin comunitatea de ispăşire, să trăiţi unitatea deplină. În prezent dacă-i cereţi mijlocirea, din Cer vă poate ajuta mai mult. Nimeni nu poate sluji deodată la doi stăpâni. Dacă vă slujiţi pe voi înşivă prin iubirea averii şi a confortului, posibilitatea ca cel Rău să vă ademenească şi să vă aşeze în slujba lui va fi mare. Vă rog să învăţaţi lecţiile primite de la Noi şi să trăiţi conform cu acestea.

Vă dau binecuvântarea Mea maternă”.

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc pentru prima duminică din ianuarie 2007

Tată Ceresc! Dorinţa noastră este să Te bucurăm pe Tine şi în acest an! Răspunsul Tatălui Ceresc: Eu sunt cu voi ca un ’tată bun’, care dăruieşte copiilor săi jucării frumoase ca să le facă bucurie! Unii copii sunt recunoscători pentru daruri. Alţii  se ocupă atât de mult de darul primit, încât uită de cel care le-a dat cadoul. Sunt copii care demontează  jucăriile şi după aceea nu  mai ştiu să le repare. În neputinţa lor copiii cer ajutorul tatălui. Vouă, copiilor Mei, Eu v-am dăruit o lume frumoasă, ca să vă bucuraţi de ea. Din păcate, mulţi au uitat de Mine şi au distrus Pământul după bunul lor plac. Acum nu mai pot repara, fără Mine, ce au stricat. Vă încurajez să Mă chemaţi în ajutor, pentru că Pământul şi locuitorii săi sunt într-adevăr în mare necaz! Vă rog să nu alergaţi spre pieirea voastră, pentru că prin Mine vă aşteaptă o lume mai frumoasă şi mai bună. Vă sfătuiesc: puneţi-vă în ordine viaţa după Voia Mea! Dacă priviţi acum adânc în inimile voastre, oare pe cine vedeţi acolo? Observaţi-Mă în voi, pentru că sunt în voi. Eu v-am creat după Chipul Meu dumnezeiesc. Vă spun sincer: dacă pe parcursul vieţii voastre aţi căutat doar propriul vostru confort şi nu aţi umblat pe Calea Mea, sunteţi creaturi demne de milă! Totuşi acum, ca Tată al vostru vă încurajez: întindeţi-vă spre Mine mâinile mici, firave şi lipsite de putere, ca să le pot prinde şi să vă pot ajuta. Ştiţi oare când sunteţi creaturile Mele demne de milă? Atunci când nu mă căutaţi pe Mine, Dumnezeul Iubirii! Vă rog, prin pocăinţă să prindeţi Mâna Mea Iertătoare şi veţi vedea că astfel vă puteţi repara viaţa în Lumina Iubirii Mele şi Chipul Meu dumnezeiesc se va curăţa în voi. Veţi vedea că împreună cu Mine viaţa voastră va fi frumoasă! Dacă rezistaţi alături de Mine, dacă nu Mă mai părăsiţi, nici Eu nu vă voi lăsa niciodată din Braţele Mele care vă îmbrăţişează! Trebuie să decideţi: nu Mă puteţi sluji deodată pe Mine şi pe voi înşivă! Trebuie să decideţi: cine este Domnul în vieţile voastre, Eu sau voi? Dacă v-aţi decis definitiv pentru  Mine, voi trăi în voi invincibil! Vă dau binecuvântarea Mea, a Sfintei Treimi!”

Mărturie în anul iubirii aproapelui

Iată,sunt aici Doamne să împlinesc Voia Ta! Mă numesc Deák Ágnes, sunt căsătorită şi am doi copii. M-am născut în 1967 la Micula şi acum locuiesc în Porumbeşti. Părinţii m-au crescut în credinţă, dar religiozitatea noastră consta doar în a merge la biserică. Cu timpul, cum Dumnezeu a permis multe încercări în viaţa mea, l-am considerat nedrept şi m-am îndepărtat de El. Dumnezeu a văzut neputinţa mea şi a avut milă de mine. Isus mi-a apărut trist în vis şi mi-a cerut să mă rog. Am văzut Inima Sfântă a lui Isus încoronată cu spini şi îmi cerea să ispăşesc şi să mă căiesc pentru păcatele mele! Atunci sufletul meu s-a umplut de pocăinţă şi de iubire pentru Dumnezeu. După aceea am simţit în inimă chemarea să merg în locuri de pelerinaj. Aşa am ajuns la: Şumuleu Ciuc, Radna şi Nuşfalău. La Şimian, în timpul ispăşirii, am găsit o iubire specială şi fericire, care m-au schimbat! Schimbarea în mine a dat-o o frază spusă la exerciţiile spirituale: „Să nu vreţi să-i schimbaţi pe alţii, întâi schimbaţi-vă voi şi după aceea toţi se vor schimba în jurul vostru!” Odată l-am întrebat pe Isus cum poate să iubească aşa de mult chiar şi pe o păcătoasă ca mine. Mi-a răspuns printr-un vis: spre mine se revărsau flăcări care nu mă ardeau, ci mă purificau. Simţeam în adâncul inimii că nu sunt pierdută, de aceea, prosternată spuneam: ’Isuse, Te rog, iartă-mă!’ Aşteptam judecata cu ochii închişi, dar Dumnezeu m-a iertat. O mână invizibilă m-a prins de mână, m-a ridicat de pe pământ şi m-a îmbrăţişat cu mare iubire. Am înviat sufleteşte în îmbrăţişarea lui Dumnezeu. Pentru mine muntele Sfintei Treimi este calea spre Cer; şcoala iubirii; locuinţa mea sufletească! Carisma şi fraţii sufleteşti mă întăresc totdeauna să rămân pe calea cea strâmtă. Vă spun cu bucurie: merită să ne schimbăm, să fim buni. Mergând cu regularitate la sfintele liturghii se întăreşte în mine prezenţa lui Isus. Eu mă pregătesc pentru întâlnirea cu Domnul la Nuşfalău, pe muntele Sfintei Treimi! Am doar mulţumire în inimă pentru cei din Cer şi pentru comunitatea de ispăşire!

Motto-ul meu: „Eu am voie doar să iubesc!”

III. Nuşfalău - privire în viitor - luna februarie

Vom oferi rugăciunile noastre de ispăşire pentru bolnavi, ca ei să poată accepta Voinţa lui Dumnezeu legată de ei!

Sarcina noastră concretă va fi: ne reobişnuim cu apa naturală, astfel avem grijă de sănătatea familiei noastre!

Tema de casă din ianuarie:

„AM HOTĂRÂT! EU ŞI FAMILIA MEA VREM SĂ-L SLUJIM DOAR PE DOMNUL!”