2008 – ANUL RECONCILIERII –

 „Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

3 ianuarie 2008

A 9-a primă joi în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură: medităm predica lui Isus de pe munte. (Matei cap. 5, 6, 7)

Motto-ul lunii: „Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea! Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri! (Matei 5, 11-12)

Intenţia comună de rugăciune: ispăşim ca între oamenii de diferite religii să se nască şi să crească iubirea lui Isus!!!

Sarcina noastră concretă va fi: să ne cerem iertare de la fraţii de alte confesiuni în spiritul reconcilierii!!

 

   Învăţătură de la Spiritul Sfânt pentru ianuarie 2008

 Dragii mei! Cei care sunt cel mai aproape de Mine trec printr-o mare purificare, ca să li se dovedească statornicia, pentru a-i putea învăţa pe cei care vor trece ulterior prin purificare. Vă puteţi aştepta cu toţii la purificare înainte de marea Mea revărsare. Oricât de neplăcută ar fi purificarea, ulterior veţi vedea că a fost un mare har pentru voi.

În prezent stau în faţa uşii şi aştept momentul, considerat cel mai potrivit şi de Tatăl, când să-i umplu cu puterea Mea extraordinară pe toţi aceia care se deschid spre Mine. Pentru toţi cei care-l acceptă pe Isus va fi un mare dar tot ce va urma. Vă spun dinainte că toţi cei care în prezent îl refuză conştient şi voit pe Isus,  în curând vor întâlni mânia Tatălui.

Când Isus a trăit pe Pământ oamenii L-au calomniat spunând multe rele despre El, pentru că se temeau că trebuie să se schimbe. Au spus despre Isus că: e beţiv, e nebun, e posedat, nu respectă legile,… Duşmanii au spus toate acestea despre acel Isus care era cel mai lucid; cu mintea cea mai limpede; care respecta întocmai legile. Dacă priviţi vieţile apostolilor, sfinţilor, martirilor…, şi ei s-au întâlnit cu calomniile oamenilor, şi mulţi chiar şi-au dat viaţa pentru Isus.

Vă rog ca toate durerile sufleteşti pe care vi le provoacă cei care vă calomniază să le oferiţi pentru convertirea lor.

Pe voi vă rog să nu calomniaţi pe nimeni, pentru că limba mincinoasă vă ucide sufletul. Să observaţi şi să vorbiţi despre multul bine care este în oameni. Calea voastră să fie recunoştinţa şi preamărirea pentru toate pe care le permit spre binele şi purificarea voastră. Vă recomand să-i iubiţi pe toţi cu adevărata iubire a lui Isus!

Acum vă spun să nu fiţi trişti, să fiţi fericiţi dacă vă vor calomnia şi minţind vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina lui Isus! Veţi vedea că răsplata voastră va fi mare deja pe Pământ.

Vă rog, rugaţi-vă şi postiţi pentru cei care vă calomniază ca şi ei să se convertească şi să fie aducători de bucurie. Vă rog insistent, feriţi-vă de toate păcatele limbii! Învăţaţi ca întâi să gândiţi şi numai după aceea să vorbiţi. Vă spun să fiţi precauţi cu oamenii, pentru că cei în care aveţi încredere pot să vă devină duşmani.

Nu vă temeţi de viitor, încredeţi-vă în victorie!

Ca încurajare vă spun că cei care cer cu pocăinţă ajutorul lui Dumnezeu se vor salva! Dumnezeu nu-i va părăsi niciodată pe copiii Săi care se căiesc pentru păcatele lor!

Vă binecuvântez cu spiritualitatea precauţiei !!!”

 

Tema de casă pentru luna ianuarie:

 „DUMNEZEUL MEU AJUTĂ-MĂ SĂ OFER PENTRU CONVERTIREA CALOMNIATORILOR DURERILE SUFLETEŞTI PROVOCATE DE ACEŞTIA!

 

Privire în viitor – luna februarie:

Intenţia comună de rugăciune: aşezăm în mâinile Sfintei Fecioare familiile noastre. Cerem Sfintei Treimi, prin mijlocirea Sfintei Fecioare, purificarea şi întărirea familiilor noastre!!!

Sarcina noastră concretă va fi: ne vom cere iertare unii de la alţii în familie, în spiritul reconcilierii, în fiecare seară înainte de culcare!!!

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

 inf. 0040-260-670508

0040-768-712723

 

ÎNVĂŢĂTURĂ DESPRE A VIII-A PORUNCĂ A LUI DUMNEZEU

 

 „Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!”

 

Dumnezeu ne cere să evităm lezarea onoarei aproapelui nostru prin: suspiciune, defăimare, calomniere, ocară şi ascultarea serviabilă a cuvintelor defăimătoare.

 

Se face vinovat de judecată temerară, cel care presupune fără temei suficient răul despre cineva! Numai omul rău crede cu mare plăcere că şi alţii sunt ca el. Fiecare judecă după cum trăieşte!!!

 

         Se face vinovat de clevetire (vorbire de rău) cel care, fără a fi necesar, dezvăluie greşelile altora! Acest păcat se trage din mândrie. Mulţi cred că ei devin mai mari dacă-i vorbesc de rău pe alţii.     Fiecare să-şi facă curat în propria ogradă!

 

         Se face vinovat de calomnie cel care afirmă, contrar adevărului, despre altcineva că a comis anumite păcate! Calomnia făcută în faţa autorităţilor este mărturie falsă. Motivul calomniei este: ura, dorinţa de răzbunare, invidia… Cel care calomniază păcătuieşte dublu: minte şi prejudiciază onoarea aproapelui său!

 

         Se face vinovat de batjocorire cel care-i spune cuiva în faţă cuvinte care-i afectează onoarea.  Sabia ascuţită taie bine, limba rea taie şi mai bine!

 

         Cine ascultă cu bucurie vorbe care afectează onoarea, comite acelaşi păcat ca cel care răspândeşte asemenea vorbe. Ţine bine minte, cel care vorbeşte de rău, are diavolul pe limba sa; cine ascultă cu plăcere vorba rea, are diavolul în urechea sa!

 

Sfaturi:

Cine a vătămat onoarea aproapelui său are obligaţia de a repara onoarea lui prin: cererea iertării sau retractare (dacă jignirea a fost publică).

Cine nu vrea să repare prejudiciul adus reputaţiei unei persoane, nu poate dobândi iertarea de la Dumnezeu şi nici de la preot dezlegarea!!!

 

DUMNEZEU CARE ESTE ADEVĂRUL INTERZICE MINCIUNA, FĂŢĂRNICIA ŞI LINGUŞIREA!

 

         Păcătuieşte prin minciună cel care în mod conştient nu spune adevărul! Diavolul minte şi este părintele minciunii! Cine minte este copilul diavolului! Cine minte pierde încrederea oamenilor. Cine minte şi fură. Cine este sincer  se aseamănă cu Dumnezeu şi este plăcut Lui, mai mult, obţine şi aprecierea semenilor săi!

 

         Păcătuieşte prin făţărnicie cel care vorbeşte sau acţionează altfel decât gândeşte. Făţarnicul după haină e miel, după viclenie e vulpe, după atrocitate e lup.

 

         Păcătuieşte prin linguşire (adulare) cel care, pentru a obţine un avantaj, laudă pe faţă pe cineva peste meritele lui. Linguşitorii care de faţă cu noi ne laudă pe la spate râd de noi. Linguşitorii sunt periculoşi pentru că ne ascund greşelile şi ne exagerează virtuţile. Să fim precauţi  cu cei care sunt excesiv de prietenoşi şi ne laudă excesiv.

 

Dacă eviţi cu ajutorul lui Dumnezeu: denunţarea, batjocura, dezvăluirea secretelor, judecarea fără iubire, înjurăturile, blestemele, mărturia strâmbă, cearta,... vei vedea că Dumnezeu te binecuvântează în fiecare zi a vieţii tale!!!

 

Sfaturi  pentru înfrânarea limbii:

-          Să evităm vorbele goale! Cel mai bun mijloc împotriva păcatelor limbii este tăcerea. Vorba multă,  sărăcia omului!

-          Să fim precauţi în vorbirea noastră! Trebuie să dăm socoteală pentru fiecare cuvânt inutil în ziua judecăţii!

-          Să-l dezvinovăţim pe aproapele nostru cînd auzim vorbe care îi prejudiciază onoarea! E bine dacă evidenţiem faptele bune ale semenilor noştri. Dacă auzim vorbe defăimătoare despre aproapele nostru este recomandat să încercăm să-l disculpăm sau să încercăm să direcţionăm atenţia spre altceva.

Să nu ducem mai departe  vorbele care afectează onoarea cuiva! Să nu ne ocupăm  de greşelile altora, să ne ocupăm de problemele noastre!

 

Rugăciune scurtă: „Doamne ajută-mă, să mă eliberez de toate păcatele limbii!!!”