2009 – ANUL CUNOAŞTERII LOCURILOR DE PELERINAJ – IANUARIE

”Să trăiţi timpul sfânt al pelerinajului vostru pământesc în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui!”

A 52 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm copilăria lui Isus, evangheliile după Sfântul Matei (cap. 1+2) şi Sfântul Luca (cap. 1+2).

Motto-ul lunii:„Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unul pe altul, precum Eu v-am iubit pe voi.” (I.13,34)

Intenţia comună de rugăciune: să lucrăm pentru unitatea în iubire şi să implorăm împreună Sfânta Treime pentru unitatea în credinţă!

Sarcina noastră concretă va fi: în perioada 18-25 ianuarie să oferim liturghiile noastre şi rugăciunile de ispăşire pentru unitatea între religii şi naţiuni.

Mesajul Spiritului Sfânt din ianuarie 2009

„Dragii mei! Acum vreau să vă pregătesc pentru avertismentul care urmează.

Atenţionarea va veni din Cer şi va atinge întreaga omenire! Toţi îşi vor vedea, prin ochii lui Dumnezeu, păcatele, omisiunile şi urmările acestora. Aceasta va fi o mare purificare pentru toţi. Atenţionarea va fi o trăire zguduitoare atât pentru cei buni cât şi pentru cei răi. Veţi simţi o părere de rău  profundă pentru păcatele voastre. Scopul atenţionării este ca omenirea să se schimbe. Atenţionarea va semnala sfârşitul unei ere şi începutul Timpurilor Noi.

Dumnezeu îşi atenţionează creaturile pentru convertire şi pentru ascultare încă de la momentul căderii în păcatul originar. Din păcate, majoritatea omenirii nu a luat şi nu ia în serios atenţionarea dumnezeiască! Atenţionarea trebuie să aibă loc pentru că răutatea din lume a ajuns la apogeu. Încă puţin timp şi totul se va împlini.

Trebuie să ştiţi că atenţionarea lumii întregi a întârziat până acum pentru că mulţi au făcut promisiuni că vor fi jertfe de ispăşire pentru salvarea omenirii întregi. Oare eşti şi tu unul dintre aceştia?

Semnele premergătoare atenţionării vor fi reprezentate de lacrimile lui Isus şi a Mariei, şi crucea care va apărea pe Cer! La atenţionare împietriţi în păcate vor avea toate motivele să le fie frică! Copiii ascultători ai lui Dumnezeu, cei convertiţi, cei care se abandonează lui Dumnezeu,... nu vor avea nici un motiv de teamă. Aveţi grijă pentru că după timpul Îndurării – dacă omenirea nu se converteşte – urmează Judecata Dreaptă a lui Dumnezeu, timpul Dreptăţii. Gândiţi-vă, oare aveţi nevoie ca focul din Cer să cadă asupra voastră şi întregul Pământ să se întoarcă împotriva voastră? Dacă nu vă convertiţi voi curăţa Pământul prin  foc, apă şi sânge! Dacă nu vă convertiţi Cerul va fi roşu ca sângele, Pământul se va cutremura, Soarele se va roti însoţit de explozii uriaşe, Luna va fi cuprinsă de flăcări, mările şi oceanele se vor revărsa, munţii se vor mişca,... Dacă nu vă convertiţi vă puteţi aştepta la boli grave, la războaie, cutremure, furtuni distrugătoare, atacuri din partea animalelor şi alte catastrofe!

Trebuie să ştiţi că toate pedepsele sunt condiţionate!!! Dacă vă convertiţi acestea nu vor avea loc. Dacă nu vă convertiţi după atenţionare, ele vor cădea asupra voastră. După avertisment oamenilor le va fi ruşine pentru păcatele comise şi pentru omisiuni. Atunci se va separa grâul de neghină, cei buni de cei răi! După avertisment cei care s-au căit pentru păcate pot conta pe răsplată cerească, iar cei care rămân în păcate se pot aştepta la pedeapsa Dreaptă a lui Dumnezeu!

Ce să facă cei care ispăşesc, pentru ca pedeapsa să nu aibă loc?

Iubiţi-l mai mult pe Dumnezeu, pe aproapele şi pe voi înşivă! Abandonaţi-vă Voinţei lui Dumnezeu!Faceţi toate acestea până când aveţi timp, putere şi posibilităţi! Oferiţi-vă Sfintei Treimi prin Inima Neprihănită a Mariei. Nu vă temeţi pentru că în zilele grele veţi găsi protecţie la Mine! Schimbaţi-vă viaţa care merge într-o direcţie greşită şi porniţi pe calea sfinţeniei vieţii! Acceptaţi şi oferiţi toate suferinţele trupeşti şi sufleteşti pentru convertirea omenirii întregi! Să credeţi că datorită vieţilor voastre oferite timpul încercărilor va fi scurtat!

Vă binecuvântez cu harul convertirii!!!”

((Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M. şi a pr.Ioan Cs.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

Tema de casă pentru luna ianuarie

LUAŢI ŞI MAI ÎN SERIOS VOCAŢIA VOASTRĂ DE ISPĂŞIRE, CA SĂ SE CONVERTEASCĂ ŞI SĂ SE SALVEZE ÎNTREAGA OMENIRE!!!

 

Privire în viitor – luna februarie 2009:

Intenţia comună de rugăciune: ne vom ruga pentru vindecarea bolnavilor  şi creşterea răbdării celor care-i îngrijesc pe bolnavi!

Sarcina noastră concretă va fi:  vrem să-L vedem şi să-L iubim pe Isus în toţi, în special în bolnavi.

 

 

Apariţiile şi mesajele Sfintei Fecioare la Garabandal

 

În Pirenei, munţii din nordul Spaniei, se găseşte un mic sat cu numele Garabandal. Localitatea aparţine diecezei de Santander şi are 70 de case. Biserica veche a satului este filială a parohiei Cosio. Viaţa este animată numai de liturghia de duminică şi de rugăciunea zilnică a rozarului.

În istoria satului Garabandal 18 iunie 1961 a reprezentat un punct de cotitură. În acea zi, seara în jurul orei opt şi jumătate, Sfântul Arhanghel Mihail a apărut la patru fete din sat: Conchita  Gonzales, Mari Loli Mazon, Jacinta Gonzales şi Mari Cruz (niciuna nu avea mai mult de 12 ani) şi pe parcursul a nouă ocazii le-a pregătit pentru întâlnirea cu Sfânta Fecioară.

Un fenomen nou este că înainte de apariţii copiii din Garabandal au primit de trei ori în sufletele lor aşa numite „semnale chemătoare”. Tot o noutate în apariţii este şi faptul că în timpul extazului vizionarii au stat în picioare ori s-au deplasat. Vizionarii au spus că Sfânta Fecioară a binecuvântat şi a sărutat obiectele de cult întinse spre Ea. Au fost notate aproximativ 60 de împărtăşanii mistice ale Conchitei.

Apariţiile Sfintei Fecioare au avut loc între 2 iulie 1961 şi 13 noiembrie1965, la intervale neregulate. Sfânta Fecioară a dat mesaje omenirii.

Primul mesaj a fost o chemare la pocăinţă, la credinţă, la reînnoirea morală, la iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui. Apariţiile din Garabandal, înainte de toate, au în centru Euharistia. Fecioara Maria se plânge că în viaţa de zi cu zi abia îi acordăm atenţie Fiului Ei, prezent în Euharistie.

Al doilea mesaj vorbeşte despre pedeapsa care va afecta lumea şi care este condiţionată. Dacă lumea abuzează de răbdarea lui Dumnezeu şi nu împlineşte aşteptările Sale, pedeapsa extraordinară va avea loc. Dacă omenirea se converteşte, cum a făcut Ninive, nu trebuie să aibă frică de nimeni şi de nimic. Din mesaje putem trage concluzii clare despre timpul scurt care ne mai stă la dispoziţie. Mama Bisericii, pe 18 iunie 1965, a dat un nou şi ultim avertisment omenirii şi a îndemnat la multă rugăciune, ispăşire şi jertfă.

În afară de mesaje, vizionarii ne vorbesc despre trei evenimente care se vor împlini în viitorul apropiat. Aceste evenimente au o însemnătate incomparabilă în istoria omenirii şi în viaţa credincioşilor. Sfânta Fecioară a spus că lumea va primi mai întâi un semn de avertizare, ca o chemare la convertire de la Dumnezeu. După aceasta, în decurs de un an se va întâmpla o Mare Minune la Garabandal. Dacă şi după acestea omenirea nu se converteşte, va urma judecata pedepsitoare.

Avertismentul va fi trăit în acelaşi timp de toţi oamenii din lume. Pe locul „Marii Minuni” va rămâne un semn vizibil care şi în sine va fi un semn miraculos.

Momentul judecăţii pedepsitoare, care oricum este condiţionat,  nu-l ştie nici Conchita cu toate că a văzut evenimentele îngrozitoare. Sfânta Fecioară a spus: „dacă oamenii nu se căiesc pentru păcatele lor, Tatăl va trimite o mare pedeapsă asupra omenirii întregi. Nu încape îndoială că această pedeapsă va fi mai îngrozitoare ca potopul, va avea dimensiuni nemaivăzute!!!”

Papa Paul al VI-lea a primit-o personal pe Conchita şi a aflat despre apariţii.

După atâtea decenii se vede că roadele apariţiilor din Garabandal sunt minunate. Garabandal şi-a păstrat forma veche. Nu s-a extins, nu au crescut pavilioane în care se vând obiecte de cult şi hoteluri. Cu toate că este vizitat permanent de pelerini nu este agitaţie. Vizionarele s-au mutat din sat şi toate patru s-au căsătorit. Locul evenimentelor este semnalat doar de câteva plăci din marmură. Micul sat aşteaptă venirea evenimentelor profeţite şi Marea Minune  a cărei gazdă va fi. Oamenii din sat merg duminicile la biserică şi se roagă zilnic rozarul şi astăzi ca judecata pedepsitoare să nu aibă loc.

Întrebarea este: oare noi ne conectăm la ei?

 (Pr. Csilik János-decembrie 2008)