2010 – ANUL CUNOAŞTERII ŞI URMĂRII SFINŢILOR – IANUARIE

”Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră!” (1 Tes.4,2)

A 64-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică şi din zilele de sărbătoare! (Lc.2,16-21; I.1,1-18; Mt.2, 1-12; Lc.3,15-22; I.2,1-11; Lc.1,1-4; 4,14-21)  

Motto-ul lunii: „Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în Inima Sa!” (Lc.2,19)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm să devenim copiii vrednici ai Sfintei Fecioare!

Sarcina noastră concretă va fi: cu ajutorul Fecioarei Maria învăţăm să spunem în mod radical NU răului şi DA binelui!!!

 

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în ianuarie 2010

            „Dragii mei!  În numele Sfintei Treimi, a Mariei, a tuturor îngerilor şi sfinţilor vă mulţumesc pentru toate jertfele pe care le-aţi acceptat în anul trecut pentru salvarea sufletelor. Răsplata voastră nu va lipsi nici pe Pământ, nici în Lumea Nouă! Acum, la începutul anului calendaristic, v-o prezint pe Maria, ca să puteţi învăţa din viaţa Ei. Cine este în realitate Maria? Ea este cea mai frumoasă Creatură a Tatălui, Mama preafericită a lui Isus, minunata Mea Logodnică, încântarea Sfintei Treimi, modelul îngerilor şi sfinţilor.

Ce puteţi învăţa de la Maria?

Gândiţi-vă la Isus, care a fost conceput în pântecele Mariei, la Nazaret! Învăţaţi împreună cu Maria să spuneţi DA vieţii, Voinţei lui Dumnezeu, lui Isus!

Gândiţi-vă la vizita Mariei la Elisabeta! Învăţaţi de la Maria slujirea, recunoştinţa şi preamărirea lui Dumnezeu!

Gândiţi-vă la Betleem, unde Maria l-a născut pe Isus în grajd! Învăţaţi împreună cu Maria, cu Iosif şi cu Isus să acceptaţi să fiţi respinşi de lume. ‘Isus a  venit între ai Săi, dar aceştia nu L-au primit’. Bucuraţi-vă pentru toate persoanele care-L iubesc pe Isus indiferent că aceştia sunt simpli păstori sau regi care conduc ţări.

Gândiţi-vă la evenimentul de neînţeles când Sfânta Familie a trebuit să fugă de Irod în Egipt! Învăţaţi să acceptaţi situaţiile de neînţeles ale vieţii voastre, chiar şi lipsa unui adăpost! Fugiţi şi voi de oamenii răi şi rugaţi-vă pentru convertirea şi mântuirea lor!

Gândiţi-vă la Templul din Ierusalim, unde Maria şi Iosif l-au prezentat şi l-au oferit pe Pruncul Isus Tatălui Ceresc. Trebuie să ştiţi că, ‘nu sunteţi ai voştri, sunteţi proprietatea lui Dumnezeu‘. Permiteţi-i lui Dumnezeu să dispună de voi prin oferirea voastră! Iubiţi casa lui Dumnezeu, biserica. Respectaţi şi voi conştiincios Legile lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la Maria care L-a vizitat pe Isus în timp ce Acesta îi învăţa pe oameni! Ea a înţeles atunci că oricine împlineşte Voia Tatălui Ceresc poate să-i fie lui Isus mamă, frate şi rudă. Acolo, la picioarele lui Isus, Maria a mai învăţat că Voia lui Dumnezeu trebuie împlinită întotdeauna, voia celui Rău niciodată, iar voinţa omenească trebuie examinată.

Gândiţi-vă la nunta din Cana, unde alături de Isus şi apostoli a fost prezentă şi Maria! Vă rog să observaţi împreună cu Maria nevoile celor  aflaţi în nevoi. Mergeţi la Isus cu toate problemele voastre, aşa cum a făcut Maria. Dacă veţi învăţa să aşteptaţi cu răbdare ‘timpul lui Isus’, veţi vedea că El şi acum poate să facă minuni, să vindece, să elibereze şi să dea o nouă viaţă.

Gândiţi-vă la suferinţa lui Isus, la moartea Lui, la învierea Lui, la înălţarea Lui la Cer şi la revărsarea Mea! Să acceptaţi şi voi în linişte, împreună cu Maria, Calea Crucii a vieţii voastre. Să credeţi că ultimul cuvânt nu este al morţii, ci al vieţii, al învierii. Gândiţi-vă în fiecare zi că şi locul vostru este pregătit în Rai, ca şi al Mariei. Trebuie să ştiţi că unde vă rugaţi împreună (în novenă), cum s-a rugat Maria cu apostolii, mai devreme sau mai târziu veţi experimenta revărsarea harului Meu extraordinar.

Gândiţi-vă la ridicarea Mariei la Cer şi la încoronarea Ei! Fiţi şi voi întotdeauna pregătiţi pentru întâlnirea cu Noi!  Trebuie să ştiţi că vă vom răsplăti pentru tot binele pe care-l faceţi, parţial pe Pământ şi deplin în Cer. Coroana vieţii veşnice este pregătită şi pentru voi!

,Dragii Mei! Vă rog să nu vă temeţi de viitor, pentru că din încredinţarea Sfintei Treimi, Maria este Mama, Mijlocitoarea şi Protectoarea voastră în Cer!

Acum vă binecuvântez cu spiritualitatea plină de virtuţi a Mariei!”

 

Tema de casă pentru luna ianuarie:

„VREAU SĂ ÎNCEP, SĂ PARCURG ŞI SĂ TERMIN ŞI ACEST AN TINÂNDU-I DE MÂNĂ PE ISUS ŞI MARIA!

 

Privire în viitor – luna februarie 2010:

Intenţia comună de rugăciune va fi:  ne vom oferi pe noi înşine şi ispăşirea noastră în mod conştient pentru convertirea păcătoşilor.

Sarcina noastră concretă va fi: până acum poate am fost mari în păcat, de acum vrem să fim mari în pocăinţă!

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi a Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

CINSTIREA FECIOAREI MARIA

 

Pentru început să lămurim câteva lucruri legate de Isus şi de Maria.

Fraţii Domnului nostru Isus Cristos (Mt.13,55) sunt defapt rudele Lui (verişori). Evreii obişnuiau să-şi numească rudele: fraţi. Isus Cristos a fost primul născut şi conform legii iudaice a fost consacrat slujirii lui Dumnezeu. Conform învăţăturii şi tradiţiei Bisericii, Fecioara Maria nu a avut alţi copii în afară de Isus, dar are copii spirituali şi aceştia suntem noi. În planul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost logodită cu Sfântul Iosif  ca să nu fie bătută cu pietre după naşterea lui Isus. Iosif a trebuit să poarte de grijă celor două nepreţuite daruri ale Tatălui Ceresc: Isus şi Maria. Fecioara Maria s-a supus de bună voie ritualului purificării (2 februarie) tot aşa ca şi Isus circumciziei, chiar dacă în realitate Ei nu aveau nevoie de acestea.

De ce o cinstim pe Fecioara Maria?  Să vedem câteva comparaţii:

Fecioara Maria este ca pomul vieţii în grădina Paradisului, care a ţinut în viaţă prima pereche de oameni! Ea este arca lui Noe, Care a salvat omenirea de distrugere. Fecioara Maria este chivotul în care a fost mana dătătoare de viaţă. Ea este ca Templul din Ierusalim, care pe exterior este de un alb orbitor, iar pe interior este acoperit cu aur pur. Maria este fereastra Raiului prin care Dumnezeu trimite pe Pământ adevărata lumină.

Fecioara Maria este Mama lui Dumnezeu! Elisabeta a numit-o pe Fecioara Maria Mama lui Dumnezeu (Lc.1,43)! Ea l-a născut pe Dumnezeul-om! Trupul lui Isus a fost de la Mama lui, iar Sufletul de la Tatăl Ceresc!

Pe Maria o cinstim şi pentru veşnica Ei puritate virgină.

De ce o cinstim mai mult pe Fecioara Maria decât pe sfinţi şi pe îngeri?

Pe Ea, Arhanghelul Gabriel a numit-o „plină de har”, „binecuvântată” între femei. Cu ocazia întrupării lui Isus, îngerul a arătat un mare respect faţă de Sfânta Fecioară. Elisabeta a numit-o fericită pe Mama lui Dumnezeu. Biserica ne îndeamnă la cinstirea Fecioarei Maria când după rugăciunea „Tatăl nostru” ne cere să spunem şi rugăciunea „Bucură-te Marie”; când consacră anumite luni ale anului, biserici şi sanctuare pentru cinstirea Ei. E adevărat că avem motive să O cinstim, dar adorăm numai Sfânta Treime. De asemenea o cinstim pe Fecioara Maria pentru că pe lângă Mama lui Dumnezeu este şi Mama noastră. Isus pe Cruce ne-a dat-o pe Maria ca Mamă, când a spus apostolului Ioan: „Iată, Mama ta!”. Ioan ne reprezenta acolo pe noi!

Fecioara Maria este a doua Eva, care e ascultătoare şi a adus pe lume Viaţa, pe Isus. Ea este Mama Bisericii şi se ocupă de noi ca o Mamă grijulie. Fecioara Maria poartă în Ea cea mai mare iubire pentru Dumnezeu şi pentru semeni. Creştinul bun stăruieşte fericit în faţa Mariei cerându-i mijlocirea.

O cinstim pe Maria şi pentru că Dumnezeu a onorat-o cel mai mult dintre oameni şi îngeri.  

Dumnezeu a ferit-o de păcatul originar şi de toate păcatele personale, i-a glorificat Sfântul Trup şi a numit-o Regina Cerului. Maria este minunea minunilor. Ea este creatura cea mai sfântă şi mai perfectă, care a ţinut cel mai mult la cele Cereşti şi cel mai puţin la cele Pământeşti. Maria a excelat în toate virtuţile. După Fecioara Maria nu a rămas nicio relicvă pentru că a fost ridicată în Cer cu Trupul şi Sufletul!

O cinstim pe Maria şi pentru că mijlocind la Dumnezeu, Ea poate obţine mai mult decât toţi îngerii şi sfinţii! Şi-a arătat puterea de mijlocire deja pe Pământ la nunta din Cana. Isus îşi ascultă Mama nu doar pe Pământ, ci şi în Cer! Fecioara Maria este atotputernicia care stă în genunchi în faţa Sfintei Treimi!

Creştinii se roagă Fecioarei Maria în cele mai mari dificultăţi: tristeţe, boală, atacurile celui Rău, păcate,... O singură picătură din lacrimile Fecioarei Maria anulează multe condamnări la moarte în faţa scaunului de judecată a lui Dumnezeu.

Fecioara Maria ne ajută ca în această viaţă să ajungem la sfinţenie şi apoi la mântuire. Dintre cei care o cinstesc din inimă pe Preacurata Fecioară Maria nimeni nu poate ajunge în Iad.

Este recomandat ca pe parcursul zilei să o cinstim pe Fecioara Maria cu rugăciuni scurte: „Sunt al Tău Mamă!” „Fecioară Maria, salvează-mă de osânda veşnică!” „O, Marie zămislită fără de păcat, roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine!” „Mamă Îndurerată, Mama Îndurării, Tămăduitoarea bolnavilor, groaza diavolilor,... roagă-Te pentru noi.” „Dulce Inimă a Fecioarei Maria fii refugiul meu!”

Este recomandat să cerem ajutorul Sfintei Fecioare stând în faţa icoanei sau statuii Ei! În bucuriile noastre să cerem ajutorul Mamei Bucuriei, în dureri să o rugăm pe Femeia Durerilor, în păcatele noastre pe Fecioara Concepută Imaculat, iar apropiindu-ne de moarte să o invocăm pe Regina Cerului!!!

Acum, la începutul anului calendaristic să ne oferim Sfintei Treimi, prin mâinile Fecioarei Maria, pe noi înşine, familiile noastre şi comunitatea noastră de ispăşire, ca astfel pentru noi şi anul 2010 să fie „plin de har” şi „binecuvântat de Dumnezeu”!

(Pr. Csilik János)