2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – IANUARIE

”Voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți!” (Mt.24,44)

A 88-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm următoarele capitole: Apocalips 3;4, Mc. 13. 

Motto-ul lunii: „Fiind împreună-lucrători cu Cristos vă îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu!”(2Cor.6,1)

Intenția comună de rugăciune: să ne rugăm împreună ca în fiecare zi a vieții noastre să fim între cei „10 drepți”!

Sarcina noastră concretă va fi: în zilele de post să renunțăm la televizor, iar în schimb să ne rugăm și să vorbim în familie! Să învățăm să alegem binele mai mare în locul binelui!

Mesaj urgent de la Fecioara Maria în ianuarie 2011

„Dragii Mei copii ispășitori!

La începutul anului calendaristic vă mulțumesc în Numele Sfintei Treimi pentru jertfele trupești și sufletești pe care le-ați adus anul trecut pentru muntele Sfintei Treimi și pentru salvarea omenirii întregi! Răsplata voastră va fi însutită deja aici pe Pământ și pe deasupra veți primi viața veșnică! Privind în urmă veți constata că anul trecut a fost extraordinar! Vă spun dinainte că anul viitor va fi și mai extraordinar! În viitor veți vedea fericiți roadele sufletești minunate ale muncii voastre  jertfelnice.

Acum vă voi spune pe scurt pe ce să puneți accentul printre altele în novena mare care urmează!

În timpul novenei va avea loc cu prioritate pregătirea responsabililor comunităților. Vă rog să dați mai departe cu spirit misionar învățăturile primite despre ultimele timpuri. Sufletele celor aflați în lume strigă spre voi: frate, fii răspunzător pentru mine!

În novena care urmează aștept de la voi toți prezență personală pe Muntele Sfânt. Vă spun dinainte că privind înapoi la sfârșitul novenei nu vă va părea rău pentru efortul depus! În viitor veți primi haruri cum nu ați mai primit în viața de până acum.

Vă rog, voi să nu judecați pe nimeni, voi să ispășiți pentru toți. Vă vor fi recunoscători când se vor converti cei care sunt necredincioși, cei care au îndoieli, cei împietriți...  

Personal vă rog ca alături de pelerinajele lunare să luați și mai în serios întâlnirile săptămânale de ispășire. Voi onora cu prezența Mea maternă invizibilă, dar simțibilă toate întâlnirile voastre.

Pentru sfințirea voastră și pentru salvarea omenirii întregi să luați și mai în serios instrumentele de salvare a sufletelor: rugăciunea, postul, sfintele liturghii, împărtășania luată cu regularitate, valorificarea suferințelor trupești și sufletești. Toți cei care au posibilitatea, să se conecteze sufletește la întâlnirile de rugăciune ale comunității de ispășire. În fiecare dimineață între orele 6 și 7 să spuneți, uniți în suflet, rugăciunea de oferire și cerere a binecuvântării. După amiază între orele 3și 4 să spuneți rozarul Îndurării Divine. În fiecare zi în ora Îndurării să-I cereți iertare lui Isus Îndurător în numele vostru, al familiei voastre, al națiunii voastre, al omenirii întregi și în numele semenilor voștri care suferă în Purgator. Pe preoții Mei dragi îi rog ca în fiecare zi în ora Îndurării  să dea dezlegare spre cele patru puncte cardinale, pentru ca muribunzii care se căiesc, dar mor fără sacramentul bolnavilor să primească dezlegarea prin voi. Acesta este pentru voi unul din harurile extraordinare  ale ultimelor timpuri! Folosiți acest har, căci voi sunteți fiii Mei, preoți salvatori de suflete și ispășitori! În fiecare seară între 9 și 10 să spuneți rugăciuni de eliberare și vindecare pentru eliberarea celor legați și vindecarea bolnavilor.

Participați de câte ori puteți la întâlnirile de vindecare a arborelui genealogic unde vă puteți rezolva definitiv poverile sufletești personale, ale celor dragi, copiii avortați, nebotezați și strămoșii aflați în Purgator.

Voia lui Dumnezeu este să trăiți, și ca individ și comunitar, atât de frumos de parcă evenimentele profețite s-ar împlini în această novenă!

Ca încheiere vă mai spun câteva lucruri importante. Pregătiți-vă pentru apariția Mea publică, pe care v-am promis-o. Apariția Mea în fața comunității de ispășire va fi confirmarea Cerească din partea Sfintei Treimi, a muntelui Sfintei Treimi, a copiilor Mei aleși și a comunității de ispășire.  Apariția Mea va elimina toate dubiile din sufletele voastre.

În restul vieții voastre trebuie doar să vă bucurați pentru că v-am dat ca rod minunat al ispășirii voastre jertfelnice apa promisă, pe care Sfânta Treime o va binecuvânta Personal prin Mine, de sărbătoarea Născătoarei lui Dumnezeu. Astfel v-am obținut împreună cu fiica Mea Eva, cel mai frumos dar de Crăciun. Apa tămăduitoare o puteți înmulți tot așa ca uleiul binecuvântat. În viitor toți copiii Mei care pornesc pe calea convertirii și învață bazele vieții spirituale, se pot aștepta la vindecare, eliberare și toate harurile de care au nevoie.

Vă rog ca în viitor să nu puneți accentul în primul rând pe vorbe, ci pe faptele bune pentru că a venit timpul faptelor. Nu voi uita niciodată numele celor care fac donații pentru construirea muntelui Sfintei Treimi, numele lor nu-l voi înscrie pe table de marmură, ci în Inima Mea de Mamă pentru veșnicie!  

Sfânta Treime vă binecuvântează acum prin Mine cu spiritualitatea pregătirii permanente!!!

ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE AVERTISMENTUL DE LA DUMNEZEU

·        În ce va consta „Marele Avertisment”? Toți oamenii își vor vedea cu Ochii lui Dumnezeu propriile păcate, omisiuni, virtuți și urmările bune sau rele ale acestora asupra lumii. Se numește „Marele Avertisment”, pentru că va atinge toți oamenii din lume. Acesta va fi invitația Personală  de la Dumnezeul Îndurător pentru convertirea lumii.

·        În ce constă preavertismentul? În prezent Dumnezeu permite ca ceea ce este în sufletele noastre să iasă la iveală. Pentru aceasta să nu învinovățim împrejurările noastre. Pentru binele care vine la suprafață să mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru rău să ne căim fără a da explicații. Dacă mergem înainte astfel vom fi pe deplin purificați.

·        De când îi atenționează Dumnezeu pe oameni? Chiar dinainte de comiterea primului păcat și de atunci permanent prin conștiința noastră, prin preoți, prin cei dragi nouă... Să învățăm să acceptăm cu smerenie atenționările și să ne atenționăm și noi unii pe alții cu iubire asupra greșelilor! Aceasta este una din condițiile dezvoltării noastre spirituale.

·        Oamenii au luat în serios atenționările primite de la Dumnezeu și de la oameni? Din păcate marea parte a omenirii nu le-a luat în serios, și a avut loc prima cădere în păcat, Potopul, distrugerea Sodomei și Gomorei, robia evreilor, războaiele mondiale,... și seria tragediilor din zilele noastre.

·        De ce este necesară atenționarea? Din cauza păcatelor strigătoare la Cer. Pentru că marea  parte a omenirii se îndreaptă spre Iad și duce și pe alții în cea mai rea direcție.

·        Când va avea loc „Marele Avertisment”? Nu știm! Cine spune data exactă este profet fals! Se poate întâmpla oricând, de aceea trebuie să fim permanent pregătiți! Isus vine precum furul, pe neașteptate. Să nu ne găsească nepregătiți.

·        De ce nu a avut loc până acum avertismentul dumnezeiesc?  Pentru că în ultimele timpuri și-au oferit foarte mulți viața Sfintei Treimi prin mijlocirea Sfintei Fecioare. Să-i atenționăm cu răspundere pe cei dragi nouă asupra păcatelor și a urmării acestora. Dacă nu ne ascultă să fim între cei „10 drepți”, ca prin noi Domnul măcar să micșoreze pedeapsa care vine asupra lumii.

·        Care vor fi semnele prevestitoare ale „Marelui Avertisment”? Vor fi semne observabile, evidente pe Cer și pe Pământ! Semne sunt deja lacrimile lui Isus și a Mariei și în viitor va fi Crucea care apare pe Cer!

·        Cine vor avea motive de teamă și cine nu la „Marele Avertisment”? Trebuie să se teamă cei împietriți în păcat, care nu vor să se convertească, și să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Ispășitorii care au acceptat Iubirea iertătoare a lui Dumnezeu și îi conduc și pe alții spre Dumnezeu, nu trebuie să se teamă de nimeni și de nimic.

·        Ce se va întâmpla dacă omenirea nu se convertește nici la avertismentul dumnezeiesc? Ne putem aștepta la mânia Dreaptă a lui Dumnezeu, la pedepsele Cerului și a Pământului. Trebuie să știți că pedepsele anunțate de Dumnezeu sunt condiționate. Dacă omenirea nu se convertește, nu va avea viitor, dacă se convertește va avea viitor. Să ne gândim la Ninive, la fiul risipitor, la tâlharul din dreapta,...

·        Ce înseamnă că în prezent suntem in „timp de har sau în timpul Îndurării”?  Mai avem timp să ne schimbăm, să reparăm pedepsele meritate după păcatele noastre.

·        Ce înseamnă timpul „Dreptății lui Dumnezeu”?  Atunci nu vom mai avea posibilitatea să ne răscumpărăm păcatele. Dumnezeu ne va judeca așa cum vom fi în acea clipă.

·        Ce putem face ca pedeapsa Dreptății lui Dumnezeu să nu aibă loc sau să fie atenuată? Să ne rugăm, să postim, să facem numai fapte bune! Să ne oferim toate suferințele trupești și sufletești pentru purificarea noastră și pentru convertirea omenirii întregi. Să ne oferim viața ca Cei din Cer să dispună cum vor de noi. Să trăim în iubire față de Dumnezeu, oameni și propria persoană. Să facem totul în limita timpului, puterii și posibilităților pe care le avem. Să luăm în serios până la capăt vocația noastră de ispășire. În fiecare zi să-I bucurăm pe Cei din Cer și de pe Pământ cu viața noastră exemplară. Să ne străduim spre sfințenia vieții.

·        Ce va urma după atenționare? Vom avea o mare iubire față de Sfânta Treime, Sfânta Fecioară, Îngeri și Sfinți. Pe Pământ va urma Civilizația Iubirii. Vom trăi Cerul Nou și Pământul Nou despre care putem citi în Cartea Apocalipsei.

·        Ce ne cer nouă ispășitorilor Cei din Cer? Să ne luăm în serios până la capăt vocația de ispășire, căci prin aceasta ne sfințim și se poate salva întreaga omenire.

Tema de casă pentru luna ianuarie:

„DUMNEZEUL MEU! DĂ-NE CURAJ SĂ NE ATENȚIONĂM UNII PE ALȚII ȘI TE RUGĂM DĂ-NE SMERENIE SĂ PUTEM ACCEPTA ATENȚIONAREA DE LA SEMENI”

Privire în viitor – luna februarie 2012:

În februarie programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 2-3-4-5 de la ora 13! În fiecare zi vom da sacramentul ungerii bolnavilor! Cine poate să vină la novenă! Temele ultimelor timpuri vor fi în primele sâmbete și în primele duminici! Să dăm cu suflet misionar mesajele și învățăturile celor care le acceptă!  

 

Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723

Retrospectivă - decembrie 2011

Prima joi

Ne-am amintit de reconcilierea care a avut loc între români și maghiari, la a IV-a aniversare a acesteia. Ne-am întărit în convingerea că nici o națiune nu poate fi deasupra altei națiuni, nici împotriva ei, ci doar alături mână în mână, cum Vrea Dumnezeu. Oameni de diferite etnii și confesiuni trăim în unitate și iubire pe Muntele Sfintei Treimi atât în timpul programelor de ispășire cât și după acestea.

Prima vineri

Iluska, cum a fost în trecut și cum e acum Crăciunul pentru tine? Înainte de convertire am pus accentul pe cele exterioare. După convertire pun accentul pe cele interioare, pe relația personală cu Isus. Fac totul ca Isus să se simtă bine în inima mea. Încerc să-L bucur în fiecare zi cu ceva. Să vă gândiți în fiecare seară, oare cum se simte Isus în inima voastră?

Prima sâmbătă dimineața, am primit de la Sfânta Fecioară un mesaj legat de izvor care a avut un efect extraordinar asupra noastră și a comunității de ispășire.

-         Ne-am gândit în urmă la viziunea Mamei Eva, pe care a primit-o pe muntele Sfintei Treimi. Când în lume era secetă mare, i-a apărut Sfânta Fecioară. „Era minunată, avea mantie albastră și basma albă, și îmbrăcămintea îi strălucea minunat. A arătat spre o buturugă din care a izbucnit un izvor de apă.” Într-adevăr, și la capela Maicii Speranței se revarsă harul sufletesc, unde Iluska și mulți alții s-au vindecat. Acest izvor invizibil de har poate fi înțeles numai prin credință.

-         La sfârșitul lunii noiembrie 2011 i-am rugat pe muncitorii noștri să sape o fântână în parcarea de jos, unde este trestie și pământul este umed. După puțină muncă a izbucnit atâta apă încât s-a umplut un inel de beton. După aceea lângă izvor au săpat o fântână de șase metri, care în ciuda secetei de patru luni s-a umplut cu apa venită din izvor. Noi ne gândeam atunci numai la apa de băut, de care avem nevoie pe muntele sfânt. Iluska și-a amintit de anul 2000 când a fost ridicată Crucea Unității. Atunci au apărut două sfere de lumină, una la capela Sfintei Fecioare, și cealaltă deasupra actualului izvor. Dar atunci încă Cei din Cer nu au dezvăluit ce va fi acolo doar au indicat locul izvorului printr-un semn.

-         30 noiembrie 2011, miercuri noaptea, înainte de prima joi Iluska a avut o viziune interesantă. Cum nu a putut dormi între orele 3 și 4 spunea Rozarul Îndurării. Atunci, fiind aproape amorțită a văzut un norișor în depărtare. Norișorul creștea cum se apropia și când a ajuns foarte aproape s-a deschis și Sfânta Fecioară a ieșit zâmbind din acesta. A spus doar atât:„Pregătiți-vă pentru revărsarea unui har extraordinar care va atinge întreaga omenire!”

-         3 decembrie 2011, prima sâmbătă dimineață am primit amândoi mesaj de la Sfânta Fecioară. Ea a declarat că este mulțumită cu majoritatea comunității de ispășire. Ne-a mulțumit cu mare iubire pentru Da-ul nostru, pe care l-am spus pentru construirea muntelui Sfintei Treimi și pentru conducerea comunității de ispășire! După aceea a spus, Eu v-am pregătit un har extraordinar ca dar de Crăciun. Știu că v-ați rugat mult pentru izbucnirea izvorului. Cum capela Mea este locul liniștii și a rugăciunii, am permis izvorului să izbucnească aici cu ajutorul vostru. Acesta este izvorul despre care am vorbit fiicei mele Eva. Voi binecuvânta Personal acest izvor și pe voi pe 1 ianuarie 2012. Vor fi împreună cu mine Sfinții Protectori ai Muntelui Sfânt, care vă ajută pe voi. Această apă binecuvântată va fi ca apa din Lourdes, prin care primiți vindecare, eliberare, convertire și multe haruri, de care veți avea nevoie în Voia lui Dumnezeu. Vor fi unii care prin această apă binecuvântată se purifică și se mută în Cer. Vedeți că nu a fost în zadar ispășirea voastră jertfelnică.  

-         Sfânta Fecioară a mai spus că pentru Ea cea mai dragă sărbătoare este Crăciunul. În Betleem și Ea a oferit împreună cu Isus toată durerea trupească și sufletească pentru salvarea omenirii. A mai explcat că perioada de Crăciun este între 25 decembrie și 6 ianuarie. Va veni pe 1 ianuarie, pentru că prima duminică este ziua Tatălui Ceresc, dar duminica este și sărbătoarea lui Cristos Înviat și a Spiritului Sfânt. Pe 1 ianuarie Sfânta Treime vă va binecuvânta prin Mine!

-         A mai cerut să nu ascultăm de cel Rău, ci să luptăm împotriva lui.

-         Vrea să credem în acest har, pe care Sfânta Treime îl dă prin Ea pentru întreaga omenire! Să avem grijă pentru că omul necredincios și cel care se îndoiește nu poate accepta harul. Măcar atât să spunem: „cred Doamne, ajută necredinței mele”.

-         A spus de multe ori că ne iubește, ne acoperă cu mantia Ei și are grijă de noi în fiecare zi ca Mamă iubitoare!

-         Ne-a adus la cunoștință că noi toți suntem aleși și că Dumnezeu are un plan cu noi. A cerut cu mare iubire să facem o novenă pentru convertirea omenirii. A spus că o mare fericire îi va aștepta pe unii în Lumea Nouă, iar pe alții în Cer.

-         Sfânta Fecioară a mai spus că această zi este scrisă în Cer cu litere mari și că an de an trebuie să ne amintim de aceasta cu procesiune, reînnoind harurile. Vedeți, spunea, când în lume domnește păcatul, pentru voi și prin voi se revarsă harul. Țineți minte, din noul an pentru voi va începe o eră nouă.

-         Am mai înțeles în prezența Sfintei Fecioare că așa cum la Lourdes a folosit-o pe Bernadette pentru pornirea izvorului, tot așa ne-a folosit și pe noi să ajutăm la ieșirea la suprafață a izvorului.

-         Am mai înțeles că sunt viziuni și semne pe care le înțelegem doar atunci când vine timpul potrivit. Am mai înțeles că viziunile nu se împlinesc întotdeauna cum înțelegem noi. Sfânta Fecioară a explicat legat de data de 1 ianuarie să ne gândim la Fatima, unde s-a întâlnit cu copiii din mai până în octombrie în fiecare lună în ziua de 13, sau la Medjugorje unde de 30 de ani apare în fiecare zi la ora 7 fără 20 de minute.

-         Ne-a mai dezvăluit cum să pregătim construcția pentru a putea da altora apa sfântă. Pe peretele clădirii trebuie să scriem: „În acest loc Sfânt se găsește apa binecuvântată de Fecioara Maria și de Biserică, apă prin care, după credință voastră, se întâmplă vindecări trupești și sufletești tot așa ca la Lourdes” Deasupra izvorului trebuie să punem o tablă pe care să scrie: „Izvor sfânt binecuvântat de Fecioara Maria și de Biserică!”

-         Sfânta Fecioară a mai cerut să punem pe clădire „statuia Ei Făcătoare de minuni”, prin care îi va binecuvânta permanent pe toți cei care vin în acest loc sfânt ales de Ea.

-         Pe noi responsabilii Muntelui Sfintei Treimi ne-a încurajat: „Nu vă temeți pentru viitor, pentru că oamenii vindecați de apa binecuvântată vor fi atât de recunoscători încât în scurt timp veți putea construi biserica Reconcilierii și parohia Sfintei Treimi pe Muntele Sfânt!”

Prima duminică

Tatăl Ceresc a spus că din cauza ispășitorilor a scurtat timpul suferinței care așteaptă omenirea care trăiește în păcat. El a vrut să aducem acum la suprafață apa izvorului de care vom avea mare nevoie în viitor. Trebuie să știți că atunci când în curând în lume mesajele se vor opri în multe locuri, aici, în acest loc ales vor fi mesaje până la sfârșitul timpurilor! A cerut ca și de acum în colo să luăm foarte în serios vocația noastră de ispășitori.

PENTRU TOATE GLORIA SĂ FIE A LUI DUMNEZEU ȘI A NOASTRĂ SĂ FIE BUCURIA!!!