2005 – Anul Euharistiei –„Fă numai binele, evită răul, aşteaptă-L pregătit pe Domnul!”

1-2-3 iulie 2005

            A 5-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău.

În iulie: cerem mijlocirea Sfântului Ioachim şi a Sfintei Ana (părinţii Sfintei Fecioare), pentru vârstnici, ca ei să-şi trăiască ultima perioadă a vieţii cu Dumnezeu. Ispăşim pentru acei bătrâni care trăiesc, suferă şi se mută dintre cei vii fără Dumnezeu.

NB: Dragi Bătrâni şi Tineri! Să aveţi mai multă înţelegere şi răbdare unii faţă de alţii!!!

Rugăciunea noastră scurtă să fie:Isuse, curăţă-mă cu Sângele Tău Sfânt, umple-mă cu Spiritul Tău Sfânt!”

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Ai curajul să alergi cu păcatele tale în braţele îndurătoare ale lui Isus? Din cauza păcatelor tale (necredinţă, indiferenţă, evitarea bisericii… ) se plânge şi astăzi Isus? Crezi în rezultatele uriaşe ale ispăşirii în comun pentru întreaga lume? Şi din cauza ta spune Tatăl ceresc: „ Îmi pare rău că l-am creat pe om”? Vrei să primeşti cu sufletul curăţat marea bucurie care te aşteaptă? Crezi că: numai cu Isus poţi fi fericit, mulţumit şi împlinit? Îţi place să mergi în comunitate unde Domnul Isus este iubit? Te urmează cineva pe calea cea bună pe care ai pornit?

Ai ascultat şi ai vorbit cu iubire după modelul lui Isus şi al Mariei?

II. Nuşfalău - prezent.

Învăţătură în prima vineri din iulie 2005:

Cum să ispăşim după Voia Inimii Preasfinte a lui Isus?

Să ispăşim cu Sfântul Sânge al lui Isus şi cu Lacrimile Fecioarei Maria.

Să contemplăm pe Isus pe Cruce!  Când un soldat a străpuns cu suliţa Inima Sfântă a lui Isus răstignit, din aceasta a curs sânge şi apă! Sângele ne atrage atenţia asupra Mântuirii prin Isus, apa asupra lacrimilor Sfintei Fecioare Comântuitoare. Sfânta Fecioară care este Regina Martirilor, a trăit în suflet suferinţele Sfântului Ei Fiu. Isus a trăit suferinţa răstignirii în trup şi suflet pentru mântuirea omenirii.

Să contemplăm pe Sfânta Fecioară sub cruce! Când L-au răstignit pe Isus, Sfânta Fecioară a vărsat lacrimi sub cruce din durere pentru Isus şi pentru noi, pentru păcatele noastre. Aceste scumpe Lacrimi un înger le-a adunat într-un vas şi le-a păstrat pentru ultimele timpuri. Acum, Tatăl ceresc oferă  întregii omeniri Sângele Sfânt al Fiului Său şi Lacrimile Sfinte ale Fecioarei Maria.

Sângele Sfânt al lui Isus şi Lacrimile Sfinte ale Fecioarei Maria împreună, sunt ultimul colac de salvare pentru întreaga lume!

Sfântul Sânge a lui Isus şi Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria sunt cele mai scumpe daruri ale ultimelor timpuri. Nu e suficient să cunoaştem aceste haruri extraordinare, ci trebuie să le folosim zi de zi spre binele nostru şi al întregii omeniri.

Care va fi urmarea dacă spiritual ne punem pe noi înşine şi pe alţii în Sfântul Sânge al lui Isus şi în Sfintele Lacrimi ale Fecioarei Maria?

Păcătoşii se convertesc; bolnavii se vindecă; problemele se rezolvă după Voia lui Dumnezeu; ne vom întâlni cu Isus Cristos, Regele nostru, care se întoarce pe Pământ şi cu Sfânta Fecioară, Regina noastră; Îl bucurăm pe Tatăl ceresc; Sfânta Inimă a lui Isus şi Inima Neprihănită a Fecioarei Maria vor triumfa; se salvează întreaga lume şi se realizează Noul Cer şi Noul Pământ!

Să încercăm şi vom constata că Lacrimile Sfinte ale Fecioarei Maria ne îndeamnă la pocăinţă, Isus prin Sfântul Său Sânge ne iartă pe noi şi pe toţi ceilalţi.

Mare e răspunderea noastră! Realitatea este că sunt puţine sufletele care ispăşesc şi multe cele care trăiesc în păcat şi care trebuiesc salvate!!!

·         Învăţătură în prima sâmbătă din iunie 2005:

Cum să ispăşim după Voia Inimii Preasfinte a lui Isus (continuare)?

Să formăm o mică comunitate de ispăşire în cinstea celor cinci Răni Sfinte ale lui Isus. Câte o persoană să ispăşească la câte o Rană Sfântă a lui Isus. Cele cinci persoane care ispăşesc la cele cinci Răni Sfinte ale lui Isus să fie independente de toţi şi de toate, să se ofere pe sine deplin pentru această slujire. Cei care se roagă împreună cu cei care ispăşesc la cele cinci Răni Sfinte ale lui Isus primesc haruri extraordinare. Isus vrea să răspândească în toată lumea ispăşirea la cele cinci Răni Sfinte. Salvarea lumii va depinde şi de răspândirea acestei devoţiuni. Această comunitate de ispăşire în cinstea celor cinci Răni Sfinte ale lui Isus s-a format şi ispăşeşte în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi. Oricine şi oriunde poate fonda o asemenea comunitate şi poate ispăşi astfel, dacă simte răspundere pentru viitorul lumii.

Cum să ispăşim după Voia Inimii Preasfinte a lui Isus?

Cu lacrimile pocăinţei şi ale recunoştinţei şi cu sărutul iubirii!

Cu recunoştinţă! Să fim recunoscători pentru tot ce am primit şi pentru ce nu am primit de la Dumnezeu!

Cu pocăinţă! Să vrem nu doar să ne despovărăm, ci să ne schimbăm prin pocăinţă adevărată. Să fim conştienţi că prin păcatele noastre în primul rând l-am jignit pe Isus. Cu ajutorul lui Isus să ne rupem pentru totdeauna de păcat.

Cu sărutul iubirii! Să ispăşim cu smerenia şi slujirea Mariei Magdalena şi nu cu sărutul făţarnic şi fals al lui Iuda.

La mormântul lui Isus Înviat au fost: apostolul Petru cel plin de pocăinţă; apostolul Ioan cel plin de iubire şi Maria Magdalena cea plină de recunoştinţă! Să ispăşim cu pocăinţă, recunoştinţă şi iubire Sfintele Răni ale lui Isus, răni care astfel se vor vindeca şi Isus se va întoarce la noi, pe Pământ.

Dacă avem o astfel de spiritualitate, suntem ispăşitori plăcuţi Inimii Preasfinte a lui Isus.

Invăţătură, în prima duminică din iulie 2005:

Tatăl Ceresc cere: să preţuim mai mult Sfântul Sânge al lui Isus! (continuare)

Toate harurile să le cerem prin Sfântul Sânge al lui Isus (convertirea, vindecarea, eliberarea, rezolvarea problemelor care par imposibile,…).

Să facem novene pentru cinstirea Sfântului Sânge al lui Isus. Aceasta înseamnă să participăm nouă zile consecutive la Sfânta Liturghie, să ne spovedim, să ne împărtăşim, să recităm rozarul Îndurării , rozarul celor Cinci Răni Sfinte, rugăciunea de la Fatima,... şi rezultatele nu vor întârzia să se arate!

Împreună cu Sfânta Tereza cea Mică , în suflete să adunaţi sângele lui Isus care se scurge şi stropiţi cu acesta copiii, tinerii, căsătoriţii, vârstnicii, toţi oamenii, toate problemele voastre,... astfel aceştia se vor purifica şi problemele se vor rezolva.

Dacă ne hrănim în mod regulat cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al lui Isus ne vom raporta în mod constructiv la trupurile noastre şi la ale celorlalţi.

Cei care cinstesc Sfântul Sânge al lui Isus strigă către Cer împreună cu Isus, cerând îndurare, din cauza păcătoşilor:Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!”.

Prin Sfintele Răni ale lui Isus ne vindecăm şi-l vom învinge pe cel mai mare duşman, pe Cel Rău.

Sfântul Sânge al lui Isus este ocrotire şi protecţie pentru noi.

Cei care cinstesc Sfântul Sânge al lui Isus acceptă cu iubire orice sacrificiu, condamnă păcatul, dobândesc pacea, devin sfinţi, se purifică, ajung la victorie, dobândesc viaţă veşnică, aduc pe Pământ binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu!!!

Cei care cinstesc Sfântul Sânge al lui Isus se salvează  de omoruri, de sinucidere, de avort, de onanie, de curvie, de preacurvie, de chinuirea şi hărţuirea altora,…

Să citim meditând  litania Sfintei Inimi a lui Isus, litania Sfântului Sânge al lui Isus.

Spune la fiecare Sfântă Liturghie: „Dă Doamne Isuse ca trupul meu să se transforme în Sfântul Tău Trup iar sângele meu în Sfântul Tău Sânge!!!”

Să-L bucurăm pe Tatăl Ceresc prin oferirea Sfântului Sânge al lui Isus şi a Sfintelor Lacrimi ale Fecioarei Maria!

·         Mărturie în anul Euharistiei:

„Numele meu este Csaba M. Sunt unul dintre ispăşitorii celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus şi cameramanul comunităţii. Am fost prezent la Şumuleu Ciuc la naşterea carismei.

Care este relaţia mea cu Isus Euharisticul?

-          În 1983, împreună cu alte 86 de persoane am primit Prima Împărtăşanie la Oradea, la Bazilică. Îl aşteptam cu mari emoţii şi cu lumânări aprinse pe Domnul Isus, care m-a umplut de bucurie şi fericire.

-          Când am fost soldat şi m-au învoit în oraş, alergam direct la biserică. Din păcate, într-una din ocazii, pe când am ajuns, Sfânta Liturghie se terminase, iar gratiile erau deja închise. M-am rugat în linişte şi am cerut binecuvântarea lui Isus, ajutorul său asupra vieţii mele în continuare.

-          Am fost la Medjugorje, la festivalul tineretului. Adoraţia Euharistică de noapte a condus-o Părinele Slavko. Când părintele a trecut cu Euharistia pe lângă noi binecuvântând, Isus, sub forma unei adieri uşoare m-a prins de mână. Am înţeles aunci, izbucnind în lacrimi, cât de puternic şi plin de iubire este Dumnezeu şi cât de mic sunt eu.

-          Am participat cu regularitate la prima sâmbătă la Şimian şi pe muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău.

-          Pe acest drum s-a născut în mine hotărârea de a vrea să mă ofer în totalitate Domnului Isus, ca ispăşire pentru tinerii lumii !

-          Am înţeles că pe Isus nu îl poţi sluji în mod fals, duplicitar, ci doar cu inima curată!”

-          Motto-ul meu este: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”.

III. Nuşfalău– privire în viitor.

În luna august ne rugăm  pentru Papa Benedict al XVI-lea, pentru Episcopul nostru (N.N.), pentru parohul nostru (N.N.) şi pentru toate persoanele consacrate lui Dumnezeu, pentru ca să-şi trăiască vocaţia după Voinţa lui Dumnezeu.

Ispăşim pentru acele persoane care nu acceptă chemarea lui Dumnezeu, o trăiesc rău sau o irosesc!

Tema de casă din iulie:

„Puneţi-vă în fiecare zi ,pe voi înşivă, întreaga omenire şi problemele voastre în

SFÂNTUL SÂNGE AL LUI ISUS ŞI ÎN LACRIMILE SFINTE ALE FECIOAREI MARIA!”