2008 – ANUL RECONCILIERII –IULIE

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 46 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură să medităm evanghelia după Sfântul Marcu!

Motto-ul lunii: „Dacă cineva vrea să fie întîiul, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor!” (Mc.9,35)

Intenţia comună de rugăciune: vom oferi toate rugăciunile, renunţările, sfintele liturghii,... pentru reconcilierea dintre vârstnici şi tineri.

Sarcina noastră concretă va fi: vom ierta în numele lui Isus tuturor celor care ne-au greşit !!!

 

Mesajul Spiritului Sfânt din iulie 2008

 

„Dragii mei!

În curând întreaga omenire se va împărţi în două grupări . Fiecare grupare va avea câte un conducător, care se va prezenta şi public!

Într-una dintre grupări vor fi acei oameni care cred cu adevărat în Dumnezeu şi slujesc cu smerenie semenilor lor.

În cealaltă grupare  vor fi necredincioşii, aceia  care domnesc cu orgoliu peste semenii lor. Necredincioşii vor fi recunoscuţi după smerenia falsă, iar credincioşii după viaţa virtuoasă! Membrii fiecărei grupări vor decide şi public pentru propriul conducător.

            În ultimele timpuri Dumnezeu va pecetlui şi în mod vizibil adevăraţii credincioşi (Apocalipsa 7,3), iar pe necredincioşi îi va pecetlui public cel Rău (Apocalipsa 13,16-17) .

Până la separare va mai exista o grupare ai cărei membrii chiar dacă fac fapte religioase, totuşi urmează dorinţele păcătoase ale inimilor lor. (Mt.15,8) Despre aceştia Isus spunea: „ fiindcă eşti căldicel- nici fierbinte, nici rece- am să te vărs din gura Mea”. Ei caută desfătarea mai mult decât pe Dumnezeu! Ei au o credinţă de suprafaţă, dar tăgăduiesc esenţa ei. Ei sunt cei care mereu învaţă şi nu pot niciodată să ajungă la cunoaşterea Adevărului! Aceştia sunt oameni stricaţi la minte, nestatornici în credinţă. Veţi vedea că aceştia nu vor merge mai departe, pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor! De aceştia fereşte-te!!!   

Ţineţi bine minte, după atenţionare toţi vor ajunge acolo unde le este cu adevărat locul!

Vă rog, să nu-i judecaţi pe cei căldicei şi pe necredincioşi, ci cât mai ţine timpul îndurării ispăşiţi pentru ei!!! (Ioan.8,7)

Vă spun dinainte, pe oamenii care trăiesc pe Pământ – dacă nu se convertesc – îi aşteaptă timpuri grele (Apocalipsa 8,13) mai ales pentru că nu au ascultat repetatele atenţionări date din Cer!!!

 La marele avertisment, dacă Dumnezeu în Îndurarea lui nemărginită nu ar interveni, întreg Pământul pe care trăiţi acum ar fi distrus.

Ca încurajare vă spun că „o mică turmă” (Luca 12,32)  formată din cei  care se căiesc pentru păcatele lor şi rămân fideli lui Dumnezeu, va supravieţui chiar şi în cele mai grele împrejurări şi va domni împreună cu Isus pe Pământul Nou!!!

Vă binecuvântez cu virtutea fidelităţii!!!”

 

Tema de casă pentru luna iulie

DOAMNE AJUTĂ-MĂ SĂ-MI SLUJESC CU IUBIRE SEMENII !

 

Privire în viitor – luna august:

Intenţia comună de rugăciune: vom ispăşi pentru acele persoane împietrite, care nici în anul reconcilierii nu şi-au iertat duşmanii şi nu şi-au cerut iertare de la cei pe care i-au jignit!!!

Sarcina noastră concretă va fi: vom evita anturajele rele! Vom căuta numai anturajele bune!

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723