2009 – ANUL CUNOAŞTERII LOCURILOR DE PELERINAJ – IULIE

”Să trăiţi timpul sfânt al pelerinajului vostru pământesc în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui!”

A 58-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică! (Mc. 6,1-13; 6,30-34; I.6,1-15).

Motto-ul lunii: „Doamne, învaţă-mă să iubesc după Voia Ta!

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm împreună ca noi să putem iubi primii, fără să avem aşteptări!

Sarcina noastră concretă va fi: în fiecare zi putem recita rozarul Flăcării de Iubire!

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în iulie 2009

            „Dragii mei! Acum vă dezvălui că în Ungaria Biserica a acceptat Mişcarea Flăcării de Iubire datorită rugăciunii de mijlocire a Doamnei Elisabeta şi a vieţii model a copiilor Mei înflăcăraţi de iubire. Îi rog în primul rând pe copiii Mei care trăiesc în Mişcarea Flăcării de Iubire ca începând de acum să se roage în fiecare zi pentru beatificarea şi canonizarea Doamnei Elisabeta. Ea, care a primit mesajele Flăcării de Iubire de la Cei din Cer, a trăit în mod eroic iubirea. Vreau ca biserica unde se odihneşte până la înviere trupul Doamnei Elisabeta să devină loc de pelerinaj!

Ce trebuie să ştiţi despre Flacăra de Iubire?În primul rând Flacăra de Iubire este Iubirea unică şi înflăcărată a Sfintei Treimi. Nu a fost şi nu va mai fi nimic asemănător. Când Tatăl a creat-o cu Iubire înflăcărată pe Maria, i-a dăruit toate harurile, tot aşa ca primei Eva înainte de căderea în păcat. Prin deplinătatea acestui har a putut Maria să aibă o relaţie unică: cu Tatăl Creator, cu Fiul Mântuitor, cu Spiritul Meu Sfinţitor, cu îngerii, cu sfinţii, cu întreaga omenire şi cu întreaga lume creată. Prin acceptarea Iubirii înflăcărate a Sfintei Treimi Maria a devenit vrednică pentru ca Isus să se întrupeze în Ea.

Cine este Flacăra de Iubire a Mariei? Prezenţa permanentă a Iubirii înflăcărate a Sfintei Treimi în trupul şi sufletul Mariei! Cu această iubire înflăcărată, Maria îi iubeşte în mod unic pe toţi şi pe toate.

Ce se întâmplă dacă cereţi şi acceptaţi Iubirea înflăcărată a Mariei? Veţi avea şi voi o legătură extraordinară cu Sfânta Treime şi cu întreaga lume creată. În inimile voastre porneşte o nemaipomenită recunoştinţă, preamărire şi laudă faţă de Dumnezeu. Prin acceptarea Flăcării de Iubire a Mariei veţi dori să conduceţi întreaga omenire înapoi în iubirea înflăcărată a Sfintei Treimi. Prin dobândirea acestui har extraordinar veţi detesta şi cel mai mic păcat şi veţi iubi viaţa plină de virtuţi. Prin iubirea permanentă inimile voastre vor fi ca rugul care arde şi totuşi nu e mistuit. La cererea Mariei veţi eradica din voi prin pocăinţă focul urii şi veţi aprinde în voi focul iubirii, punând-o în practică. Cu ajutorul Mariei îl veţi primi în suflet cu regularitate pe Isus Euharisticul, împreună cu Cuvintele Sale şi astfel inimile voastre vor fi tot aşa de înflăcărate ca ale discipolilor de la Emaus. Semnul apartenenţei voastre la Cei din Cer va fi adevărata iubire faţă de semeni. Dacă veţi eradica omisiunile voastre păcătoase fiind atenţi la Maria, în inimile voastre se va întoarce iubirea cea dintâi, înflăcărată, faţă de Dumnezeu. Acceptând iubirea Mariei veţi deveni purtători ai Raiului. Oferind Mariei vieţile  voastre veţi învăţa să iubiţi primii – fără aşteptări, pe toţi – fără discriminare, chiar şi pe duşmani. Veţi învăţa să-i iubiţi concret, acceptând şi jertfe, pe cei care sunt darurile lui Dumnezeu pentru voi. Prin mijlocirea Mariei să cereţi în fiecare zi de la Dumnezeu iubirea, să o acceptaţi cum au făcut şi apostolii la Rusalii, şi să o daţi mai departe celor pe care îi întâlniţi în fiecare zi. Daruind astfel mai departe iubirea, ea va creşte în voi. Cu cât mai des vă gândiţi la Isus, la Maria şi la iubirea Lor faţă de voi, cu atât vor arde mai tare inimile voastre. Dacă intenţionat nu vă gândiţi la rănile sufleteşti primite datorită lipsei de iubire, după un timp acestea se vor vindeca. Cererea Mea: încercaţi să trăiţi astfel ca Isus şi Maria  să se simtă permanent bine în inimile voastre pline de iubire şi între voi prin iubirea reciprocă. Veţi experimenta că din iubirea voastră înflăcărată se vor naşte noi vocaţii în comunitatea voastră sufletească. Trebuie să ştiţi că în ochii lui Isus sunt mari aceia în care se găseşte iubire slujitoare, care trăiesc ca fraţii. Vă rog să legaţi între voi în fiecare zi „Legământul Iubirii”, spunând: „Frate, eu vreau să te iubesc aşa încât, dacă este necesar, să fiu gata să-mi dau şi viaţa pentru tine!” Aveţi grijă în mod conştient de limbile voastre pentru că prin cuvintele voastre negative aprindeţi focul urii, iar prin cuvintele pozitive şi încurajatoare puteţi creşte focul iubirii în semenii voştri. Dacă veţi învăţa să rămâneţi în relaţie permanentă cu Cei din Cer, în inimile voastre va persista iubirea. Învăţaţi să acceptaţi atenţionările pline de iubire şi totodată şi voi să atenţionaţi cu iubire pe alţii pentru că numai aşa puteţi creşte în iubire. Veţi întări „comunitatea voastră sufletească” numai dacă veţi deveni una în iubire, dacă în faţa altora vă veţi vorbi numai de bine şi greşelile le veţi rezolva între voi cu iubire. Dacă nu numai Sfânta Treime şi Inima Mariei vor arde de iubire ci şi inimile voastre, atunci puteţi să vă aşteptaţi că întreaga lume va fi aprinsă de iubire.

Vă binecuvântez cu Iubirea înflăcărată a Sfintei Treimi şi a Mariei!!!”

                                             (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Ioan Cs. şi a Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

Tema de casă pentru luna iulie:

„DOAMNE, AJUTĂ-MĂ, SĂ-MI IUBESC APROAPELE AŞA ÎNCÂT SĂ FIU GATA SĂ-MI DAU ŞI VIAŢA PENTRU EL!

Privire în viitor – luna august 2009:

Intenţia comună de rugăciune va fi: ne vom ruga pentru dispariţia întunericului sufletesc şi pentru creşterea luminii sufleteşti!

Sarcina noastră concretă va fi: în cursul lunii putem face un pelerinaj într-un loc sfânt ales de Dumnezeu.

N.B. În august vom face în suflet un pelerinaj la Seuca!

 

 

NU VĂ TEMEŢI DE FLACĂRA DE IUBIRE!!!

Mesajele Flăcării de Iubire au fost primite de doamna Kindelmann născută Szántó Erzsébet. Mesajele, care se găsesc în jurnalul sufletesc al Flăcării de Iubire, le-a primit între 1961 şi 1985 de la Isus şi Sfânta Fecioară. Doamna Elisabeta s-a născut la Budapesta în 1913, fiind al 13-lea copil în familie. La 11 ani a rămas orfană. Anii grei când trebuia să se descurce singură au dezvoltat în acest copil o mare independenţă şi voinţă. Datorită faptului că a rămas devreme orfană a putut absolvi doar patru clase ale şcolii primare. Şi aceasta a fost parte a Planului lui Dumnezeu, pentru că această împrejurare ne convinge mai mult că doamna Elisabeta a fost cu adevărat „un bun instrument al lui Dumnezeu”. Cum în tinereţe a cerut în zadar să fie primită în trei ordine călugăreşti, în 1930 s-a căsătorit cu un industriaş cu suflet bun. Timp de 16 ani au trăit într-o căsnicie armonioasă. În 1946 doamna Elisabeta a rămas văduvă cu şase copii mici. Şi-a putut întreţine familia doar printr-o luptă uriaşă. A lucrat până şi într-o turnătorie. Cu ajutorul lui Dumnezeu a reuşit să-şi crească copiii. Prin toate acestea Dumnezeu a pregătit-o pentru misiunea ei specială - primirea mesajelor Flăcării de Iubire. Înmormântarea ei a avut loc pe 16 aprilie 1985 în cimitirul oraşului vechi din Érd. În prezent trupul i se odihneşte alături de soţul ei în cripta bisericii Spiritul Sfânt a parohiei Remetekert. (Budapesta- sector II – str. Mária Remetei 34.)

Care este scopul Flăcării de Iubire? Salvarea şi sfinţirea sufletelor. Pentru aceasta Sfânta Fecioară oferă ca instrument nou Flacăra de Iubire a Inimii Ei Neprihănite. „Încă nu v-am pus la dispoziţie o asemenea uriaşă putere de har, ca acum, Flacăra Iubirii Inimii Mele!” Dorinţa eternă a lui Isus este să devenim una cu El. Aceasta se exprimă foarte frumos în rugăciunea dată nouă prin doamna Elisabeta. Această rugăciune simplă este descrierea pe scurt a esenţei şi scopului Flăcării de Iubire: „Picioarele noastre să păşească împreună! Mâinile noastre să adune împreună! Inimile noastre să bată împreună! Interiorul nostru să simtă împreună! Gândul minţilor noastre să fie acelaşi! Urechile noastre să fie atente împreună la linişte! Ochii noştri să se privească şi privirile noastre să se unească! Gurile noastre să implore împreună Îndurarea Tatălui Veşnic!”

Calea Flăcării de Iubire în lume. „Nu vă temeţi de Flacăra care se va aprinde pe neobservate, cu blândeţe, ca o minune petrecută în inimi... Nu doar în ţările oferite Mie, ci se va aprinde pe întreg Pământul şi se va răspândi în întreaga lume. Îl rog pe Sfântul Părinte să celebraţi pe 2 februarie, de sărbătoarea prezentării în Templu, sărbătoarea Flăcării de Iubire a Inimii Mele.” Acestea au fost cuvinte adresate de Sfânta Fecioară doamnei Elisabeta. De sărbătoarea „prezentării în Templu” Sfânta Fecioară îl duce pe Pruncul Isus în Templu să-L prezinte Tatălui Ceresc şi ni-L oferă şi nouă ca Isus să trăiască în noi, lumina Lui să ne lumineze, iubirea Lui să reverse căldură asupra noastră şi a lumii întregi.

Jurnalul sufletesc al Flăcării de Iubire a fost până acum tradus în 24 de limbi. S-a răspândit cel mai mult în Brazilia. Acolo există grupuri de rugăciune ale Flăcării de Iubire în peste 120 de oraşe!

În 1999 în Mexico City a avut loc primul congres international al Flăcării de Iubire! În 29-31 iulie 2008 în oraşul Morelia din Mexic a avut loc al V-lea Congres Naţional al Flăcării de Iubire în prezenţa a 1100 de credincioşi. Între 11 şi 17 august 2008 la Sao Paolo în Brazilia s-a elaborat statutul Mişcării internaţionale a Flăcării de Iubire.

Pe 6 iunie 2009, în prima sâmbătă, s-a ţinut la Budapesta a X-a întâlnire naţională a Flăcării de Iubire în biserica Inimii lui Isus din Kispest, unde cardinalul Erdő Péter personal a aprobat Mişcarea Flăcării de Iubire în Ungaria.

Cine este Flacăra de Iubire? Un arhiepiscop din Ecuador, Bernardino Echevarra Ruiz a declarat următoarele: „Flacără de Iubire, acesta este noul nume pentru Iubirea veşnică şi Nemărginită care arde în sufletul Mariei pentru fiecare om... Este flacără care luminează, încălzeşte, care poate aprinde iubirea. Flacăra care arde în Inima Mariei vrea să ardă şi în inimile copiilor Ei”.

Rozarul Flăcării de Iubire:

Pe cruce: Ne facem de cinci ori semnul crucii în cinstea celor Cinci Răni Sfinte:

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin.

Pe boabele mari (inimi): Inimă Sfântă Îndurerată şi Neprihănită a Fecioarei Maria, roagă-te pentru noi, care alergăm la Tine.

Pe cele trei boabe mici (inimi):

1.      Dumnezeul Meu, cred în Tine, pentru că eşti nemărginit de bun!

2.      Dumnezeul Meu, nădăjduiesc în Tine, pentru că eşti nemărginit de îndurător!

3.      Dumnezeul Meu, Te iubesc, pentru că eşti cel mai demn de iubire!

Pe boabele mici (inimi): Sfântă Fecioară salvează-ne prin Flacăra de Iubire a Inimii Tale Neprihănite!

După fiecare decadă: Revarsă harul Flăcării Tale de Iubire asupra omenirii întregi acum şi în ora morţii noastre! Amin.

La încheiere: Mărire (Slavă) Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

                                                                                                                                 (Pr. Csilik János)