2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

2 – 3 – 4 iunie 2006

A 16-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău

În această lună: citim şi trăim din Sfânta Scriptură scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani.

Motto-ul lunii: „Bucuraţi-vă în Domnul, căci tristeţea voastră curând se va transforma în bucurie deplină!”

Intenţia comună de rugăciune: ne aşezăm în Preasfânta Inimă a lui Isus şi în Inima Imaculată a Fecioarei Maria pe noi înşine, problemele noastre şi astfel cerem ajutorul lor ca să luăm mai în serios vocaţia noastră de ispăşire.

Sarcina noastră concretă: cu ajutorul Spiritului Sfânt, vrem să vorbim numai de bine sau deloc despre aproapele nostru!

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Permiţi Domnului Isus să te salveze din vârtejul păcatelor? Vrei să fii copilul fericit al Lumii Noi? Spui DA cu statornicie Voinţei lui Dumnezeu? Ai participat cu viaţa ta exemplară la procesul pozitív care se simte în lume? Crezi că ispăşirea ta statornică anulează planul distructiv al celui Rău? Susţii material cauza Sfântă a lui Dumnezeu? Răspunzi Iubirii lui Dumnezeu iubindu-l pe aproapele tău? Crezi că toate excesele, chiar şi în muncă, sunt de la cel Rău? Ai învăţat să învingi hotărât atacurile celui Rău? Dacă Dumnezeu ţi-ar cere ţi-ai jertfi comoda locuinţă?

Ai trăit ca părinte exemplar, cerând ajutorul Sfintei Fecioare şi a Sfântului Iosif, în luna trecută?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus în prima vineri din iunie 2006

Zilele trecute Domnul Isus mi-a spus următoarele:

Voi, în această lume, sunteţi preocupaţi în primul rând de lucrurile pământeşti. Din păcate, destul de mulţi, vă raportaţi la bunurile trecătoare de parcă aţi trăi veşnic doar pe Pământ. Sunteţi trişti şi nu vă puteţi bucura cu adevărat de aproape nimic, pentru că nu vă îndreptaţi atenţia în primul rând spre cei din Cer. Chiar dacă aici pe Pământ vă bucuraţi temporar pentru cineva sau ceva, vă temeţi că-l veţi pierde mai devreme sau mai târziu.

De aceea, Eu vă spun, îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra celor veşnice şi nu asupra celor trecătoare.                                                                                                                                                      

Bucuraţi-vă că v-am Răscumpărat din robia păcatului. Bucuraţi-vă că din iubire mi-am dat viaţa ca răscumpărare pentru voi. Bucuraţi-vă că Eu vă iert păcatele dacă îmi cereţi iertare, şi mai mult, le uit. Bucuria voastră va creşte, dacă vă străduiţi să Mă cunoaşteţi şi să Mă iubiţi cât mai mult. Dacă citiţi cu regularitate Evangheliile, din ele veţi cunoaşte cum sunt Eu în realitate. Astfel bucuria voastră devine permanentă, văzând marea Mea Iubire pentru voi. Dacă Mă veţi cunoaşte şi Mă veţi iubi aşa cum sunt, nu vă va fi frică de Mine şi locul tristeţii voastre va fi luat de bucurie. Când voi reveni la voi, aduc cu mine bucuria deplină şi rămân cu voi.

Rugaţi-vă să vă aduc cât mai repede mult aşteptata Lume Nouă.

Vă binecuvântez cu spiritualitatea bucuriei!”

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară în prima sâmbătă din iunie 2006

Zilele trecute Sfânta Fecioară mi-a adus la cunoştinţă următoarele:

”Mulţi pun întrebarea: ’De ce sunt în Ţara noastră în ultimul timp atât de multe încercări?’ Răspunsul Meu e următorul: Nu este mic acel har care este tocmai în Ţara voastră. În Ţara voastră se găsesc mai multe locuri de pelerinaj, unde Eu m-am manifestat sub o formă sau alta. Am lăsat şi mai las şi astăzi învăţături şi mesaje pentru voi şi pentru întreaga omenire. Cei care cred şi împlinesc mesajele venite din Cer se pot pregăti mai bine pentru timpurile grele care urmează. Copiii Mei care sunt atenţi la Mine şi sunt ascultători, nu se vor teme de nimic din ce va urma. V-am spus de mai multe ori şi vouă şi în alte locuri unde am apărut, că Pământul şi întreaga omenire trebuie să se purifice de păcat, ca să poată supravieţui. Dacă purificarea nu ar avea loc, Pământul ar fi distrus în întregime, datorită păcatelor omenirii. Trebuie să ştiţi că pentru voi cea mai eficientă metodă de purificare este suferinţa! Datorită celor care ispăşesc, Dumnezeu a scurtat timpul suferinţei, ca să vină cât mai repede Cerul Nou şi Pământul Nou. Vă atenţionez anticipat – ca Mamă a Speranţei – să folosiţi bine timpul scurt de har care vă mai stă la dispoziţie. Gândiţi-vă că viaţa voastră pământească se va termina mai devreme sau mai târziu. Pentru voi nimic nu trebuie să fie mai important decât să vă pregătiţi pentru viaţa de după moarte, pe care o veţi dobândi cu meritele de aici de pe Pământ. Fiţi pregătiţi, pentru că trebuie să staţi în faţa Sfântului Meu Fiu, sau la întoarcerea Lui, sau după moartea voastră. Trebuie să daţi socoteală în faţa Domnului Isus, pentru tot ce aţi făcut în viaţa voastră pentru El sau împotriva Lui. Credeţi sau nu, ceea ce v-am spus se va întâmpla curând. Acest timp este foarte aproape!!! Trebuie să ştiţi că Dumnezeu iubeşte foarte mult oamenii şi nu vrea moartea veşnică a nimănui. Tatăl Ceresc v-a creat pentru viaţa veşnică şi vă invită la aceasta. Vă rog mult nu vă irosiţi viaţa veşnică. Trebuie să decideţi cui vreţi să aparţineţi în realitate: Mie sau celui Rău! Trebuie să decideţi între viaţa şi moartea veşnică!

În prezent, o parte a omenirii îşi bate joc de Isus, cel care vrea să-i Salveze din păcat. Cereţi în fiecare zi Îndurarea lui Dumnezeu ca să nu aveţi parte de mânia Lui dreaptă. Dacă veţi rămâne şi în acest ultim şi greu timp alături de Sfântul Meu Fiu, tristeţea voastră se va transforma curând în mare bucurie!

Vă dau binecuvântarea Mea Maternă!”

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc în prima duminică din iunie 2006

Am pus din nou Tatălui Ceresc întrebarea: cu ce am putea să Te bucurăm? El mi-a spus următoarele:

Aş dori să Mă cunoască toate creaturile Mele aşa cum sunt în realitate, ca Tatăl lor Iubitor. Să nu îşi închipuie că sunt un Dumnezeu pedepsitor, mânios, pentru că în realitate nu sunt aşa.

Eu doresc să vă ajut să vă purificaţi cât mai repede. Vă rog, nu vă temeţi de Mine! Voi să vă temeţi doar de păcate, care vă despart de Mine. Purificarea voastră, de care aveţi nevoie datorită păcatelor voastre, nu este posibilă fără suferinţă şi jertfă. Nici chiar pe voi nu vă pot feri de aceasta. Doar purificaţi puteţi ajunge să vedeţi Gloria Mea dumnezeiască. Aşteptam de foarte mult timp de la creaturile Mele să consacre cel puţin o zi în cinstea Mea. Voi, Îmi dăruiţi trei zile. În ciuda împrejurărilor voastre grele, voi veniţi în Locul Sfânt ales de Mine, ca să ţineţi în cinstea Mea cele trei zile sfinte. Trebuie să ştiţi, că voi, copiii Mei care ispăşiţi, îmi sunteţi foarte dragi! Pe Fiul Meu, duşmanii l-au răstignit şi l-au înmormântat. Omenirea a rămas trei zile fără Isus. Isus a înviat în Glorie a treia zi. Atunci, tristeţea celor care erau ai Mei s-a transformat în mare bucurie. După purificarea voastră, la revărsarea Spiritului Sfânt, care se va întâmpla în curând, şi voi veţi experimenta o mare bucurie. Înainte de aceasta, şi voi trebuie beţi tot potirul suferinţei, din iubire faţă de Mine, ca să vă dovediţi fidelitatea. Astfel purificaţi, tristeţea voastră se va transforma în mare bucurie!

Vă dau binecuvântarea Mea părintească!

   Mărturie în anul Sfintei Scripturi

Mă numesc Constantin B. Locuiesc în Oradea cu soţia mea iubită şi cu cei doi copii minunaţi ai noştri. Sunt ofiţer de marină şi lucrez la o companie grecească, pe nume Ciel.

M-am născut intr-o comună din judeţul Prahova. Am fost crescut cu frică de Dumnezeu. În familia mea se vorbea cu multă iubire despre Isus şi Sfânta Fecioară. Până la vârsta de 20 de ani am mers cu regularitate la biserică. În armată şi mai apoi la Şcoala de Ofiţeri de Marină am întrerupt toate legăturile cu Dumnezeu şi Biserica! Dumnezeu m-a binecuvântat material din belşug. Ca ofiţer de marină am avut ocazia să cunosc multe popoare şi religii. Datorită meseriei mele am lucrat împreună cu greci, ruşi, spanioli, filipinezi, turci, români,... În timpul voiajelor,  care durau câteva luni nu mă rugam. Nici când am ajuns acasă nu mergeam la biserică şi mă împărtăşeam foarte rar. Am experimentat că în lume, majoritatea oamenilor aleargă după bani. După 1990 am început să merg la biserici şi mănăstiri, căutându-l pe Dumnezeu. Din păcate nu am găsit credinţa vie. În 2003, înainte de Crăciun, soţia m-a dus în comunitatea de ispăşire, unde întâlnirea şi discuţia cu conducătorii comunităţii m-au atins profund.

După aceea am mers la Nuşfalău. La Crucea unităţii m-am convins că am găsit credinţa vie, iubirea adevărată, lucruri pe care le-am căutat atâţia ani. După aceea am început să merg cu regularitate la biserică şi la programele de ispăşire din primele sâmbete, datorită cărora mi s-a schimbat viaţa. Isus Înviat mi-a acaparat inima prin rugăciunea zilnică, prin participarea sistematică la Liturghie, prin împărtăşanie şi adoraţie. Un efect puternic asupra mea, a avut apariţia Sfintei Fecioare pe o fotografie la a 60-a primă sâmbătă de la Şimian. Prin prezenţa ei ne-a pecetluit calea. Pe calea noastră de ispăşire am reuşit să-l punem pe Dumnezeu pe primul loc, am învăţat să trăim în prezenţa lui Dumnezeu,  să aşez familia mea în Sfânta Inimă a lui Isus şi în Inima Neprihănită a Mariei. În trecut, fără Isus, eram în pragul divorţului. În prezent, cu Isus în inimă, în familia noastră este pace, bucurie şi linişte. Merită să-i dăm timp şi spaţiu lui Isus în fiecare zi. Atunci când sunt pe mare, cea mai mare durere a mea este că nu pot să mă împărtăşesc. Practicând împărtăşirea spirituală, simţeam gustul Sfintei Ostii. Pe vapor, în cabina mea, am aranjat un mic altar, unde mă rugam în fiecare zi. La pornirea vaporului, în timpul acostării, în timpul furtunilor, am simţit întotdeauna protecţia lui Isus şi a Mariei, puterea rugăciunilor comunităţii.

Datorită vieţii mele schimbate am avut parte de multe critici, atât din partea celor apropiaţi cât şi a altora, pe care le-am oferit pentru ei.

Unii din colegii mei, văzând viaţa mea schimbată, au pornit spre Dumnezeu. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult pentru ei. Pentru mine, muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău, este Raiul pe pământ.

Motto-ul meu: ”Doamne ajută-mă să mă transform în Euharistie vie!”

III. Nuşfalău– privire în viitor - luna iulie

O să-i aşezăm pe toţi cei care au comis păcate împotriva sănătăţii şi a vieţii în Presfântul Sânge iertător al lui Isus.

Sarcina noastră concretă va fi: cu ajutorul lui Dumnezeu să renunţăm definitiv la toate viciile care dăunează sănătăţii noastre. (ţigări, droguri, cafea, băuturi alcoolice, …)

Din Sfânta Scriptură vom citi şi vom trăi prima Scrisoare a Sfântului Apostol Paul către Corinteni.

(La Nuşfalău învăţăturile din cer  le primesc şi le sistematizează: pr. Csilik  János şi B. Madarász Éva)

 

Tema de casă din iunie:

”ISUSE, MARIA AJUTAŢI-NE, SĂ GÂNDIM, SĂ VORBIM ŞI SĂ FACEM NUMAI BINE, CA ASTFEL SĂ FIM CREŞTINI BUCUROŞI!”