2008 – ANUL RECONCILIERII –IUNIE

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 45 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură să medităm scrisoarea sfântului apostol Iacob!

Motto-ul lunii: Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?” (Lc.18,8)

Intenţia comună de rugăciune: vom oferi toate rugăciunile, renunţările, Sfintele Liturghii, jertfele,... pentru reconcilierea între bărbaţi şi femei.

Sarcina noastră concretă va fi: eu vreau să fac – cu ajutorul lui Dumnezeu - primul pas al iertării spre aproapele meu.

 

 

Mesajul Spiritului Sfânt din iunie 2008

 

„Dragii mei!

Acum priviţi sincer în inimile voastre, pentru că vă pun o întrebare foarte importantă!

Credinţa voastră e puternică, slabă, vie sau inexistentă?

Aveţi grijă, pentru că fără credinţă nu veţi putea rezista în timpul marelui avertisment prin care veţi trece cu toţii. Să credeţi că Isus se va întoarce pe Pământ şi va aduce o eră nouă, lipsită de păcat. Înainte de întoarcerea sa pe Pământ, Isus va purifica şi va transforma totul prin Mine. Trebuie să ştiţi că în lumea nouă nu va intra nimeni şi nimic fals. Să credeţi că zilele voastre până la avertisment sunt numărate! Din cauza marii apostazii Tatăl nu mai aşteaptă mult!

Să recunoaşteţi îndemnurile celui Rău, pentru că se preface că este îngerul luminii şi vrea

să-i ducă în greşeală până şi pe cei drepţi! Nu-l credeţi pe cel Rău pentru că vrea osândirea voastră!!!

Nu vă preocupaţi în aceste ultime timpuri ce mâncare să puneţi deoparte şi unde să vă refugiaţi! Eu vă spun, dacă veţi striga cu credinţă şi pocăinţă spre Tatăl, El vă va salva oriunde aţi fi! Cel care elimină în fiecare zi păcatul din viaţa sa şi caută să facă binele să nu se teamă de viitor!

Ceea ce vă spun acum luaţi foarte în serios: a sosit timpul când vi se cere socoteală!!

Din semnele pe care le vedeţi pe cer şi pe Pământ să constataţi cu credinţă că sunteţi în ultimele timpuri.

Să ţineţi bine minte, Dumnezeu nu va părăsi pe nimeni care se încrede în El! Cereţi cu statornicie harul credinţei vii, pentru că cel ce crede se va salva indiferent de împrejurări!

Vă binecuvântez cu harul credinţei vii.

 

Tema de casă pentru luna iunie

Doamne, ajută-mă, ca prin faptele mele bune să arăt în faţa oamenilor credinţa mea vie!

 

Privire în viitor – luna iulie:

Intenţia comună de rugăciune: vom oferi totul pentru reconcilierea dintre bătrâni şi tineri.

 

Sarcina noastră concretă va fi: voi ierta în numele lui Isus tuturor celor care mi-au greşit!

 

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723