2009 – ANUL CUNOAŞTERII LOCURILOR DE PELERINAJ – IUNIE

”Să trăiţi timpul sfânt al pelerinajului vostru pământesc în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui!”

A 57-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică şi de sărbători! (M.28,16-20;15,1-17; Mc. 14,12-26; 4,26-41; 5,21-43; M.16,13-19).

Motto-ul lunii: „Doamne, fă din mine instrumentul păcii Tale!

Intenţia comună de rugăciune: ispăşim ca să fie pace în inimile noastre, în familiile noastre, între naţiuni, între religii şi în întreaga lume!

Sarcina noastră concretă va fi: în fiecare zi putem să ne rugăm rozarul de la Medjugorje (Crezul, 7 Tatăl nostr, 7 Bucură-te, 7 Mărire) ca să avem puterea să ducem pacea între cei care nu au pace!

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în iunie 2009

            „Dragii mei!Mă bucură faptul că mergeţi cu regularitate în peleriaje în Locurile Sfinte alese de Noi, ude –dacă aveţi sufletele deschise – puteţi primi haruri extraordinare. În această lună vă duc cu sufletul la Medjugorje.

Ce puteţi învăţa de la copiii vizionari din Medjugorje, înainte şi după ce le-a apărut Maria?

Ei şi-au practicat religia! Mergeau cu regularitate la Sfânta Liturghie, se spovedeau, se împărtăşeau şi se rugau în familiile lor. După apariţia Mariei, ei, nu doar au acceptat mesajele Celor din Cer, ci primindu-le în inimă le-au şi trăit. S-au oferit pentru slujirea Mariei atât individual cât şi în familie. Au învăţat să pună concret în practică iubirea în familiile lor şi faţă de pelerinii pe care zi de zi îi întâlneau. Maria a trezit în inima vizionarilor dorinţa de a trăi permanent în prezenţa lui Dumnezeu. Copiii aleşi au înţeles că timpul de har – care se va termina curând – trebuie să-l ia foarte în serios. Vizionarii s-au angajat cu bucurie să se roage zilnic mai mult timp, să postească cu pâine şi apă şi să facă numai binele. Au învăţat viaţa spirituală nu doar individual ci şi în comunitate prin întâlnirile regulate. Astfel s-au transformat în adevăraţi apostoli mărturisitori. Colaborând cu Maria s-au angajat pentru reevanghelizarea Bisericii şi a omenirii întregi. Vizionarii i-au oferit Mariei şi cel mai dureros sentiment când oamenii Bisericii îi puneau la încercare. Au acceptat raportarea rezervată a Bisericii, aşteptarea înţeleaptă până la terminarea mesajelor cereşti. Vizionarii au depus mărturie cu regularitate despre experienţele lor sufleteşti! Au admirat-o şi au iubit-o pe Maria, care a preluat formarea sufletească a parohiei lor şi a omenirii întregi. Maria a condus cu răbdare timp de decenii copiii vizionari şi prin ei persoanele care s-au deschis în faţa mesajelor cereşti! Copiii aleşi s-au convins că Dumnezeu a pus omenirea în faţa unei decizii finale, sau se întoarce la Dumnezeu, sau nu va avea viitor! Ei au luat în serios sfaturile concrete ale Mariei: au făcut altare în casele lor, au folosit apa sfinţită, tămâia, au purtat obiecte binecuvântate şi au preţuit în casele lor crucile şi icoanele binecuvântate. Pentru mesaje ei au acceptat: atacurile, calomniile, prigoana, calea crucii a vieţii lor,... din iubire pentru Isus şi pentru Maria. Vizionarii cred profund în mesaje şi pentru că acestea au schimbat în primul rând vieţile lor şi ale altora. Au contemplat fericiţi roadele sufleteşti: convertirile în masă, vindecările, grupurile uriaşe de pelerini...  Cel mai frumos rod sufletesc în inimile voastre este pacea inimii!!! Vizionarii sunt conduşi în vieţile lor oferite de intenţia curată ca omenirea să se salveze de pedeapsa pământească şi veşnică şi să ajungă în Lumea Nouă.

Eu Spiritul Sfânt vă spun să nu căutaţi curioşi ce conţin secretele primite de vizionari, ci să trăiţi cât mai bine posibil –cu Isus şi cu Maria- clipa prezentă a vieţii voastre. Mergând pe această cale orice vi s-ar întâmpla va fi spre binele vostru, spre convertirea şi mântuirea voastră. Eu Spiritul Sfânt vă rog personal ca în mod special în această lună să vă rugaţi în fiecare zi pentru preoţii care slujesc la Medjugorje, pentru vizionari, pentru pelerinii care merg acolo, ca planul minunat şi unic al Celor din Cer să se împlinească în toţi.

Acum, vouă ispăşitorilor, vă spun să preţuiţi şi să iubiţi muntele Sfintei Treimi, să acceptaţi toate jertfele pentru comunităţile voastre sufleteşti, să trăiţi bine aşteptarea care pare lungă şi ispăşirea, învăţaţi elementele de bază ale vieţii spirituale, ca să fiţi cu adevărat fericiţi şi să-i puteţi face şi pe alţii fericiţi. Legat de viitor vă spun cu bucurie că în curând va veni acel „timp sfânt”, când întreaga Biserică şi întreaga omenire se va prosterna cu nespusă recunoştinţă la picioarele „Mamei întregii omeniri” ca să-I mulţumească pentru tot ce a făcut timp de decenii şi secole pentru viitorul pământesc şi veşnic al copiilor Ei! Vă binecuvântez cu unul din cele mai mari daruri, cu pacea inimii!!!”

            

Mesajul Fecioarei Maria - 2009 iunie

            Dragii Mei copii ispăşitori! Cu tristeţe vă aduc la cunoştinţă că, înainte de Marele Avertisment, omenirea trece prin una din cele mai mari pedepse, pentru că în majoritate nici cei mari, nici cei mici nu au ascultat chemarea Mea la pocăinţă. Voi, cei care-Mi aparţineţi, să cereţi în fiecare zi iertare de la Dumnezeu, în numele celor mulţi care mor în diferite părţi ale lumii. Alături de rugăciuni, post... suferinţa voastră oferită este ajutorul cel mai preţios pentru ei ca să se salveze cel puţin de osândă. Nu mai puteţi face nimic pentru salvarea trupurilor celor care suferă de boli incurabile. Voi, cei care ascultaţi de Mine, să nu vă temeţi de nimic! Veţi simţi că Dumnezeu are putere ca să vă salveze! Voi, cei care sunteţi ai Mei, să nu vă temeţi nici de moarte, pentru că cei care aveţi spiritul pocăinţei după moartea voastră veţi ajunge direct în braţele deschise ale Tatălui Ceresc.

Vă anunţ marea bucurie: pregătiţi-vă pentru că, pe muntele Sfintei Treimi, în curând va porni izvorul tămăduitor şi datorită lui se vor vindeca de boli incurabile mulţi oameni care se căiesc pentru păcatele lor. Vă spun cu bucurie că a venit timpul ca după atâtea necazuri Dumnezeu să se glorifice în voi şi prin voi!!! Veţi vedea că nimănui în lume nu-i va părea rău că s-a decis pentru Noi. Dar vă mai aduc la cunoştinţă că cei care trăiesc împotriva lui Dumnezeu sau fără Dumnezeu şi nu vor să se căiască pentru păcatele lor, vor culege roadele pedepsei drept meritate pentru păcatele lor! Aveţi grijă că din cauza problemelor existente în prezent în lume cel Rău vrea să vă întoarcă împotriva lui Dumnezeu! Trebuie să ştiţi că pentru răul din lume nu Dumnezeu este de vină, ci omul care nu vrea să renunţe la păcatele sale, care colaborează cu cel Rău. A venit timpul când tristeţea celor care sunt ai Mei se va transforma în bucurie nemărginită şi bucuria trecătoare a omenirii păcătoase se va transforma în tristeţe profundă! Spun din nou celor care sunt ai Mei, nu vă temeţi, priviţi spre Cer, pentru că a venit clipa sfântă şi mult aşteptată a glorificării voastre!

            Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine –care sunt Maica Speranţei -, cu harul încrederii nemărginite în Dumnezeu!!!

                                              (Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Ioan Cs. şi a Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

Medjugorje -1981- Bosnia-Herţegovina *** „Eu sunt Regina Păcii!”

Medjugorje este o minune a lumii! Mulţi apreciază cu aceste cuvinte evenimentele care au început pe 24 iunie 1981 în acest mic sat din Herţegovina. Medjugorje aparţine de episcopia de Mostar şi este o parohie condusă de franciscani. Sosec aici din toate colţurile lumii vizitatori, curioşi, pelerini. Evenimentele care se desfăşoară acolo au un efect benefic asupra vieţii întregii Biserici.

Cine au fost vizionarii la prima apariţie a Sfintei Fecioare? Vicka Ivankovic (născ.3 iul 1964) avea 16 ani la apariţie, făcea studii de industrie textilă. Mirjana Dragicevic (născ.18 mar.1965) avea 16 ani la apariţie şi studia agronomia la Sarajevo. Marija Pavlovic (născ.1 apr.1965) avea 16 ani la apariţie şi studia coafura. Ivan Dragicevic (născ.25 mai 1965) avea 15 ani la apariţie şi mergea la şcoală la Mostar. Ivanka Ivanovic (născ.21 apr.1966) avea 15 ani la apariţie şi mergea la şcoală la Mostar. Jakov Colo (născ.3 iun.1971) a fost cel mai tânăr între vizionari. Vizionarii s-au născut în satul Bijakovici, fiind catolici credincioşi împreună cu familiile  lor.

Când şi unde au început apariţiile Sfintei Fecioare? Pe 24 iunie 1981, în jurul orei 18, la poalele muntelui Cranica, în Podbrdo, şase tineri din parohie au văzut o Mamă de o minunată frumuseţe având un prunc în braţe. S-au gândit că este Sfânta Fecioară, dar din cauza fricii şi a tulburării nu au avut curajul să se apropie. În zilele care au urmat copiii au cerut şi au primit un semn de la Sfânta Fecioară. Parohul locului fra. Jozo Zovko a chestionat copiii despre evenimentele zilelor trecute. În a şasea zi copiii au fost supuşi examinării medicale la Mostar şi s-a constatat că mental sunt cu toţii sănătoşi. După care a avut loc şi prima vindecare miraculoasă. Când au fost puse diferite piedici în faţa copiilor şi a enoriaşilor ca să nu meargă la locul apariţiilor, Sfânta Fecioară a apărut în casele lor, pe câmp şi le-a dat mesaje. Parohul a îndrumat pelerinii în biserică să se roage acolo rozarul şi să celebreze Euharistia. Sfânta Fecioară le-a apărut vizionarilor şi în biserică, după acea într-o cameră în parohie şi oriunde se aflau.

Care au fost mesajele Sfintei Fecioare? Mesajele pot fi împărţite în două grupe. Prima grupă are caracter general şi se referă la: rugăciune, pace, credinţă, convertire, post... „Pacea trebuie să domnească în inimile voastre, între Dumnezeu şi om, între oameni” – spunea de mai multe ori Fecioara Maria. Ea a declarat: „Eu sunt Regina Păcii!” „Prin credinţa vie putem accepta şi realiza pacea!” Sfânta Fecioară invită la pocăinţă, la spovadă frecventă, ca prin curăţia inimii să primim pacea inimii şi să construim pacea în familiile şi comunităţile noastre. „Fiecare familie să aibă un altar şi să se roage împreună!” Luni, miercuri şi vineri Sfânta Fecioară a cerut post cu pâine şi apă, ca astfel să ne dominăm trupurile şi să ne eliberăm din robia păcatului. Sfânta Fecioară ne spune că pacea este cel mai mare dar pe Pământ şi că poate fi dobândită prin credinţă vie, convertirea inimii, rugăciune personală şi post concret. Al doilea grup sunt mesajele adresate parohiei. Sfânta Fecioară a arătat vizionarilor Iadul, Raiul şi Purgatorul.

Ce ştim despre secretele revelate de Sfânta Fecioară? Ea transmite în total zece secrete vizionarilor! Ei nu le pot dezvălui fără permisiunea Ei. Ce au avut voie să spună: secretele se referă la necazurile care vor veni asupra Bisericii locale şi universale şi la „Semnul cel Mare”. „Semnul cel Mare” va fi precedat de atenţionări. Pedepsele pot fi diminuate cu rugăciune şi pocăinţă.

Care au fost semnele ce au însoţit apariţiile? Dansul Soarelui; Crucea de pe Krizsevac s-a transformat în coloană de lumină, după care locul i-a fost ocupat de o formă feminină strălucitoare - Fecioara Maria; pe cer a apărut cuvântul „MIR”-pace,etc. „Aceste semne slujesc pentru întărirea credinţei voastre până când voi trimite semnul care va rămâne etern” – a spus Sfânta Fecioară. Legat de credibilitatea evenimentelor până când apariţiile nu se termină Biserica examinează mesajele şi urmăreşte roadele spirituale.

N.B. În iunie 2009 ne vom oferi în mod solemn să slujim Reginei Păcii în fiecare zi de ispăşire!!!                                                                            (Pr. Csilik János)

Tema de casă pentru luna iunie:

 „DOAMNE FĂ DIN MINE INSTRUMENT AL PĂCII TALE!

Privire în viitor – luna iulie 2009:

Intenţia comună de rugăciune va fi: ispăşim ca să putem iubi cu înflăcărare primii, fără aşteptări!

Sarcina noastră concretă va fi: în fiecare zi putem spune rozarul Flăcării de Iubire!

N.B. În iulie vom face cunoştinţă cu Mişcarea Flăcării de Iubire!