2005 – Anul Euharistiei –„Fă numai binele, evită răul, aşteaptă-L pregătit pe Domnul!”

 1, 6- 7 mai 2005

            A 3-a prima duminică, prima vineri şi prima sâmbătă pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău.

În mai ne rugăm la intenţia Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria. Cu ajutorul celor din Cer vrem să trăim permanent în curăţie trupească şi sufletească, în fidelitatea căsătoriei. Ispăşim pentru cei care folosesc sexualitatea primită în dar de la Dumnezeu în mod păcătos, incorect, iresponsabil.

Rugăciunea noastră scurtă să fie: „O, Marie, concepută fără de păcat, roagă-te pentru noi, care alergăm la Tine!”.

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Vrei ca făcând binele să fii înviat spre viaţă veşnică sau făcând răul să fii înviat spre osândă veşnică? Crezi oare că novenele, oferirea, viaţa ta care tinde spre bine, mai devreme sau mai târziu, aduc haruri maxime? Salvezi sufletele ca şi Comântuitor prin suferinţele tale acceptate şi oferite? Ai lăsa lumină durabilă în urma ta dacă ai muri acum? În viaţa ta, în raportarea ta la Isus din Sfântul Sacrament, au intervenit schimbări pozitive? Eşti recunoscător pentru muntele Sfintei Treimi, pentru persoanele alese de cei din Cer, pentru mesajele primite?

L-ai bucurat pe Tatăl Ceresc cu iertările tale şi cu cererile de iertare?

II. Nuşfalău - prezent

Mesajul Tatălui Ceresc în prima dumincă din mai 2005:

Tată Ceresc, cu ce să Te bucurăm pe Tine?

În păcatele voastre cereţi iertarea lui Cristos înviat! În necurăţia voastră cereţi curăţia!

Să credeţi odată că numai cei cu inima curată sunt fericiţi! În orgoliul vostru cereţi smerenia! În locul spălării capului’, Isus vă învaţă ’spălarea picioarelor’! În lipsa voastră de iubire, cereţi iubirea! Cu ajutorul lui Isus e posibilă iubirea jertfelnică, învingerea răului numai prin bine, … e posibilă eradicarea tuturor formelor de mânie.

Dacă mergeţi cu păcatele voastre la Isus, veţi vedea că El, prin darul ceresc al pocăinţei, desface cătuşele păcatelor voastre şi caracterul vostru de lup îl transformă în spiritualitatea mielului!

În tristeţea voastră cereţi bucuria de la Cristos înviat! Să nu uitaţi niciodată ultimul mesaj al papei Ioan Paul al II -lea: ’Fiţi senini, pentru că eu sunt senin!’ Străduiţi-vă întotdeauna să faceţi totul cu veselie!

În temerile voastre cereţi curajul de la Cristos înviat! Dacă aveţi curajul să vă abandonaţi lui Isus, El va transforma caracterul vostru de iepuraşi fricoşi în spiritualitatea leului curajos!

În singurătatea voastră conştientizaţi prezenţa lui Cristos înviat! Fizic puteţi fi singuri, dar sufleteşte niciodată, dacă credeţi că  Isus este întotdeauna alături de voi, în voi, în mod invizibil, dar real şi deseori perceptibil.  Numele lui Isus: Emmanuel – Dumnezeu cu noi! – Dumnezeu în noi!

În boala voastră cereţi vindecarea lui Cristos înviat! Puterea vindecătoare a lui Isus este aceeaşi: ieri, astăzi şi veşnic. Voi să-L rugaţi pe Isus cu încredere şi statornicie. El, în felul Lui, la timpul potrivit, vă va ajuta.

În dorinţele voastre sufleteşti- spirituale- trupeşti acceptaţi Sfântul Trup şi Sfântul Sânge lui Cristos înviat! Numai Isus singur poate împlini dorinţele voastre care ajung până la Cer! Numai Isus singur vă poate salva şi vă poate face salvatori de suflete! Numai Isus singur vă poate face pe deplin fericiţi pe Pământ şi în Cer! Dacă vă uniţi cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al lui Isus, prin El puteţi conduce la unitate întreaga omenire!

În atacurile satanice, când sunteţi legaţi, în ispite, cereţi puterea eliberatoare a lui Cristos înviat! Isus, care dispune de putere ’absolută’, în unitate cu voi învinge ’super’ puterea celui Rău. Isus şi astăzi dă steagul Lui victorios numai în mâna celor care luptă în mica Lui trupă, cu armele Lui bune şi cu ajutorul Lui dumnezeiesc. Împreună cu El sunteţi victorioşi, fără El învinşi!

Înainte de mutarea voastră cereţi cu smerenie viaţa veşnică de la Cristos înviat! Isus vă învaţă: grâul trebuie să moară ca să aducă rod bogat; omida trebuie să devină cocon ca să poată fi fluture; omul trebuie să moară ca să poată învia, ca să poată dobândi viaţa veşnică. Lumea necredincioasă să afle din nou azi: în Cristos Înviat există medicament împotriva morţii! Din lumea de dincolo s-a întors cineva pentru voi: Cristos Înviat! Isus, în ziua de apoi, goleşte toate mormintele prin puterea lui de a învia!

Ţineţi bine minte: dacă voi, în felul vostru, mă bucuraţi pe Mine care sunt  Tatăl vostru, să credeţi că şi Eu, în felul Meu, de neuitat, am să vă bucur pe voi!“

·         Mesajul lui Isus în prima vineri din mai 2005:

Isuse, care este urmarea necurăţiei? „Potopul, distrugerea Sodomei şi Gomorei s-au produs din cauza desfrânării! Înţeleptul Solomon a devenit idolatru nebun din cauza necurăţiei. La evrei, fata care a risipit fecioria, femeia şi bărbatul adulter erau bătuţi cu pietre. La romani fecioarele Vestale desfrânate erau îngopate de vii. Este foarte trist că în timpul vostru despre îmbrăcămintea indecentă spuneţi: aceasta e moda! Despre imaginile desfrânate spuneţi: aceasta e artă! Deviza vieţii voastre desfrânate este: acesta e dreptul naturii! Eu la toate acestea vă răspund: dacă nu vă convertiţi, nu veţi moşteni Împărăţia Mea!”

Isuse, de ce să ne ferim în lumea noastră desfrânată?Gândurile, poftele, cuvintele, faptele… necurate sunt dezgustătoare în faţa Mea! David nu ar fi trebuit să plângă aşa de mult, dacă ar fi avut mai multă grijă de ochii lui! Muzica, dansul, filmele, cărţile,… imorale, mai devreme sau mai târziu, vor fi cimitirul nevinovăţiei voastre! Vă aduc la cunoştinţă din timp: cei care se îmbracă indecent sunt intrumentele celui Rău!” 

Isuse , ce să facem în starea noastră de necurăţie? „Cereţi mijlocirea Sfintei Margareta. După o viaţă păcătoasă, nefericită, desfrânată a spus: ’Până acum tu ai fost cel care m-a învins, de acum încolo cu ajutorul lui Dumnezeu eu te voi învinge’. Prin pocăinţa sa a devenit fericită şi sfântă. Cereţi mijlocirea Sfântului Augustin.  În timpul vieţii sale desfrânate, neliniştite, agitate a deschis Sfânta Scriptură şi a citit: Încetaţi cu cele ale desfrânării...şi  îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos!‘. A rupt legătura păcătoasă! Viaţa cea nouă, în pocăinţă, l-a făcut fericit!“

Nu uitaţi : „Trupul murdar se poate spăla cu apă, sufletul păcătos se poate spăla cu lacrimi (pocăinţă)!“

Repetă deseori: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule!!!“

Isuse, ce le spui celor care  vor să trăiască în curăţie? „Curăţia este de origine cerească, Eu am adus-o din Rai pe Pământ. Dacă trăiţi curăţia bine, aceasta vă va duce înapoi, de pe Pământ în Cer. Cei care trăiesc o viaţă curată sunt asemănatori crinilor, a căror mireasmă plăcută umple întreaga casă. Omul nevinovat, prin viaţa sa curată, exercită o influenţă bună, perceptibilă, asupra mediului în care trăieşte. Cei cu viaţa curată sunt deosebit de plăcuţi înaintea Mea. Gândeştete la Mama Mea, Fecioara Maria; la nevinovatul apostol Ioan; la proorocul curat, Ioan Botezătorul; la copiii nevinovaţi şi curaţi,…

’Celui care iubeşte curăţia inimii aceluia îi va fi prieten Împăratul ceresc’.”

Isuse, cum să ne păstrăm curăţia în împrejurările noastre lipsite de curăţie? Spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă cu regularitate! Postiţi pentru ca să vă întăriţi sufleteşte! Trăiţi în prezenţa celor din Cer. Feriţi-vă de amicii care vă trag în jos şi de cei care vă sunt prieteni numai pe această lume! Comunitatea curată este pentru voi un cadou deosebit al Cerului! Nu leneviţi, căutaţi-vă întotdeauna ocupaţii folositoare, constructive. Să vă placă să vă ocupaţi de lucruri spirituale: citirea Sfintei Scripturi, a Vieţilor Sfinţilor,… Curăţia nu poate fi păstrată fără luptă permanentă, fără efort. Fiecare virtute necesită renunţarea la sine. Eu numesc curăţia şi martiriu alb, pentru care răsplata voastră va fi cununa de lauri cerească ce revine martirilor!

Cereţi ajutorul  Sfântului Emeric ! Mesajul său: ‘Poporul meu, dacă vrei să trăieşti, să ai tineret curat, neprihănit!’

Cereţi ajutorul Sfintei Maria Goretti! Mesajul ei:’Mai bine mor, dar păcat grav nu voi face!’ Viaţa ei este dovadă: Curăţia este posibilă şi este o valoare care merită orice sacrificiu’. ”

Isuse cu Inima Curată, îndură-te de noi!

·         Mesajul Sfintei Fecioare în prima sâmbătă din mai 2005:

Dragile Mele flori! Vă salut cu multă iubire. Vă mulţumesc  că aţi venit aici, pe acest munte care a fost oferit Sfintei Treimi. Mă bucur să văd din nou împreună micuţa comunitate de ispăşire. De aceea vă numesc Florile Mele, pentru că sunteţi precum Florile care trăiesc în deşert, care primesc roua din Cer şi de la aceasta cresc.  Şi voi primiţi roua din Cer, rouă care vă menţine în viaţă.

Dragii mei! Vă transmit mesaj a şaptea oară în acest loc, care înseamnă deplinătatea. V-am spus tot ceea ce trebuie să ştiţi.

Acum ochii întregii lumi se întorc din nou spre Fatima. Se va împlini tot ce am profeţit acolo. Acum lumea este înainte de împlinirea celui de-al treilea secret de la Fatima.

În ultimele timpuri voi aduna copiii mei din întreaga lume pentru a ispăşi din cauza mâniei drepte a lui Dumnezeu, care este profund ofensat. Vă rog să faceţi pocăinţă, pentru că altfel nu veţi avea viitor. Nu aşteptaţi să vină atenţionarea extraordinară a lui Dumnezeu. Întoarceţi-vă la Dumnezeu pentru ca să se salveze întreaga lume.

Învăţaţi şi spuneţi, până nu este prea târziu, acea rugăciune pe care au primit-o copiii la Fatima.

Dragii mei copii! Voi să nu vă temeţi de nimeni şi nimic! Voi doar să iubiţi şi toate durerile, greutăţile, crucile să le oferiţi lui Dumnezeu.

După înmormântarea papei Ioan Paul al-II-lea  a pornit o putere pozitivă în întreaga lume. Datorită ispăşirii şi convertirilor nenumărate, multe pedepse au fost şterse!

Dragii mei! Dacă veţi urma învăţăturile mele vă va aştepta un viitor foarte frumos, în care păcatul, chinurile şi moartea vor înceta definitiv. Ajutaţi-mă ca această lume să se purifice şi să vină cât mai repede o eră fericită pe Pământ, alături de Fiul Meu care se întoarce. 

Mulţumesc că m-aţi ascultat!”

·         Mărturie în anul Euharistiei:

„Fără Dumnezeu viaţa mi-a fost foarte goală. Mergeam foarte rar la biserică. Într-o primă vineri, dintr-o pornire lăuntrică, am intrat într-o biserică catolică. M-a cuprins o mare bucurie văzând mulţimea de tineri care se împărtăşeau. Atunci s-a născut în mine dorinţa şi hotărârea pentru Isus, prezent în Euharistie. Am mers la lecţii de pregătire şi după câteva luni, într-o primă vineri, am făcut prima împărtăşanie. Isus a adus în viaţa mea deplinătatea. În orice împrejurare am rămas credincioasă Domnului Isus şi Maicii Sfinte. Viaţa mea transformată am dat-o în întregime celor din Cer. Văd în jurul meu, minunându-mă, convertirile. După vindecarea mea trupească-sufletească viaţa mea este recunoştinţă şi preamărire pentru prezent, trecut şi chiar pentru viitor.”  (Ilona V.)

III. Nuşfalău– privire în viitor.

În luna iunie ne vom ruga la intenţiile lui Isus şi ale Mariei, ale celor două Inimi Sfinte pentru a ne face capabili să căutăm, să iubim şi să clădim comunitatea pozitivă.
NB:
Vă recomand insistent ca înainte de revărsarea extraordinară a Spiritului Sfânt, cât mai curând, să faceţi o spovadă bună !!!

Tema de casă din mai:

„SFÂNTĂ MARIE CU INIMA NEPRIHĂNITĂ AJUTĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN CURĂŢIE PÂNĂ LA CĂSĂTORIE ŞI ÎN FIDELITATE PÂNĂ LA MORMÂNT!”