2008 – ANUL RECONCILIERII –MAI

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 44 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm Apocalipsa!

Motto-ul lunii: „Toate să le cercetaţi şi păstraţi ceea ce este bun!” (1 T 5,21)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm ca să creştem în viaţa spirituală prin aprecierea reciprocă în cadrul comunităţii noastre de ispăşire şi între comunităţi!!!

Sarcina noastră concretă va fi: vrem să trăim aşa încât datorită iubirii noastre reciproce Isus să se simtă bine permanent în coumunitatea noastră!

 

Mesajul Spiritului Sfânt din mai 2008

 

„Dragii mei! Acum vă aduc din nou la cunoştinţă că trăiţi în ultimele timpuri, când  alături de semnele, minunile şi profeţiile adevărate se înmulţesc şi semnele, minunile şi mesajele false.

Vă rog să acceptaţi toate acele semne, minuni şi profeţii, care vă ajută să vă apropiaţi de Dumnezeu, de Biserică, de Adevărurile Sfintei Scripturi. Respingeţi toate minunile, semnele şi mesajele, care vor să vă rupă de Dumnezeu, de Biserică, de Adevărurile Sfintei Scripturi, care stabilesc timpul exact al unor evenimente din viitor, care vor să vă îndemne să vă consideraţi unii mai presus de alţii sau să fiţi unii împotriva altora.

Trebuie să ştiţi că profetul adevărat este cel care face totul spre gloria lui Dumnezeu, care rămâne în smerenie şi simplitate indiferent de împrejurări. Isus îi supune încercărilor pe aleşii săi, pe profeţi prin crucea suferinţei şi tot astfel îi şiconfirmă. Ei învaţă să accepte totul cu bucurie şi pace. Profeţii falşi fac aproape totul spre propria glorie, sunt orgolioşi şi acceptă suferinţa revoltându-se. Nu uitaţi, Isus a răscumpărat omenirea de păcate prin suferinţa Lui acceptată şi oferită. Din această cauză fiecare suferinţă acceptată şi oferită are valoare mântuitoare.

Vă rog, în ultimele timpuri, să fiţi foarte prudenţi cu minunile, semnele şi mesajele! Să nu acceptaţi şi să nu refuzaţi nimic fără examinare, cântărire prealabilă. Examinaţi totul! Păstraţi numai ceea ce este bun!

Fiţi prudenţi cu oamenii şi aveţi încredere numai în cei care s-au dovedit demni de încrederea voastră! Aveţi grijă, pentru că în ultimele timpuri mulţi nu vor dori ca voi să vă mântuiţi!

Meditaţi din nou Cartea Apocalipsei, în mod special părţile legate de cei şapte îngeri, şi astfel vă veţi întări în multe adevăruri.

Vă binecuvântez cu darul discernerii spiritelor.

 

Tema de casă pentru luna mai

Doamne, ajută-mă, ca toate să le pot face spre gloria lui Dumnezeu, spre cinstirea Sfintei Fecioare, spre binele sufletului meu şi al altor suflete!

 

Privire în viitor – luna iunie:

Intenţia comună de rugăciune: vom oferi totul pentru reconcilierea dintre bărbaţi şi femei.

 

Sarcina noastră concretă va fi: eu vreau să fac primul pas al iertării spre aproapele meu.

 

 

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723