2009 – ANUL CUNOAŞTERII LOCURILOR DE PELERINAJ – MAI

”Să trăiţi timpul sfânt al pelerinajului vostru pământesc în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui!”

A 56-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică! (I.10,11-18;15,1-17; M.28,16-20; I.17,11-19; 20,19-31).

Motto-ul lunii: „Dacă vă convertiţi veţi avea viitor!

Intenţia comună de rugăciune: vom ispăşi pentru convertirea păcătoşilor, una din intenţiile Sfintei Fecioare de la Fatima!

Sarcina noastră concretă va fi: ne vom ruga în fiecare zi rozarul în cinstea Reginei Rozarului!

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în mai 2009

       „Dragii mei!Maria a apărut copiilor la Fatima din încredinţarea Sfintei Treimi! Le-a arătat: comunizmul lipsit de Dumnezeu, al II-lea Război Mondial şi cea mai îngrozitoare realitate - Iadul. Totodată Îngerul Portugaliei şi Maria au indicat instrumentele dumnezeieşti prin care poate fi salvată întreaga omenire! Copiii vizionari de la Fatima au împlinit în mod eroic tot ce le-au cerut Cei din Cer. Astfel, ei au devenit binefăcători ai omenirii şi locuitori fericiţi ai Raiului! Vă rog, împreună cu Isus şi cu Maria, să împliniţi şi voi cererile Cerului pentru salvarea omenirii întregi!

       Să aveţi spiritualitatea copiilor: fiţi docili, ascultători, curaţi, smeriţi, perseverenţi... aşa cum au fost Francisc, Iacinta şi Lucia, vizionarii de la Fatima!

       Fiţi instrumente ale păcii în familiile şi comunităţile voastre! Copiii de la Fatima i-au ascultat pe Cei din Cer şi au obţinut astfel pacea pentru întreaga Portugalie. Să spui în fiecare zi: Doamne fă din mine un instrument al păcii Tale!

       Să fiţi smeriţi şi să aveţi spiritualitatea rugăciunii ca Îngerul Portugaliei! El a îngenuncheat şi s-a rugat atingând pământul cu fruntea. Ascultaţi-o pe Regina Rozarului şi rugaţi-vă în fiecare zi rozarul! Oferiţi-vă în fiecare zi pe voi înşivă, pe cei dragi.... Inimii Preasfinte a lui Isus şi Inimii Neprihănite a Mariei. Să cereţi pentru întreaga omenire pocăinţă şi iertarea păcatelor prin Sfântul Sânge al lui Isus şi Sfintele Lacrimi ale Mariei! Dacă veţi iubi Preasfânta Inimă a lui Isus şi Inima Neprihănită a Mariei şi le veţi face iubite şi de alţii, Isus şi Maria vor triumfa în voi şi în jurul vostru! Ispăşiţi, atât individual cât şi în comunitate, în iubire, curăţie, trăind oferirea de sine pentru salvarea omenirii întregi.

      Să aveţi curajul să vă mărturisiţi credinţa în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor! Copiii de la Fatima spuneau deseori rugăciunea:”Dumnezeul meu, eu cred în Tine”! Veţi vedea că prin mărturia voastră mulţi se vor schimba, se vor căi pentru păcatele lor, vor începe să iubească, vor fi fericiţi!

      Împărtăşiţi-vă cu regularitate! Îngerul Portugaliei după ce i-a împărtăşit pe copii a spus următoarele:”Luaţi Sfântul Trup al lui Isus şi beţi Sfântul Sânge al lui Isus, pe care oamenii nerecunoscători l-au dezonorat atât de îngrozitor. Reparaţi păcatele lor şi consolaţi-L pe bunul Dumnezeu!” Vă cer împreună cu Maria împărtăşania de ispăşire din primele sâmbete! Vreţi să ne ascultaţi?

      Să trăiţi în curăţie, în fidelitate şi să nu urmaţi moda prin care îi supăraţi pe Isus şi pe Maria. Lucia a aflat de la Sfânta Fecioara că dintre cele două prietene ale ei care muriseră de curând, una era în Cer, iar cealaltă va suferi în Purgator până la sfârşitul lumii. De aceea vă spun să luaţi foarte în serios păcatul pentru că are urmări grave. Maria i-a spus cu tristeţe Luciei: „Din păcate fetele, femeile chiar şi cele mai vârstnice se îmbracă astfel ca să instige bărbaţii la păcat.” Aşa-i că voi nu sunteţi asemenea lor?  

      Să aduceţi jertfe pentru salvarea sufletelor! Maria a spus copiilor la Fatima:”Multe suflete ajung în Iad pentru că nu este cine să aducă jertfe şi cine să se roage pentru ei. Vă rog să acceptaţi cu bucurie şi să oferiţi pentru convertirea păcătoşilor tot ceea ce este greu în vieţile voastre!

      Acceptaţi şi suportaţi cu răbdare suferinţele trupeşti şi sufleteşti pe care Domnul vi le trimite!

Vizionarii de la Fatima au acceptat toate neplăcerile care i-au atins! Au oferit pentru convertirea păcătoşilor: bătăile primite, calomniile, persecuţiile, intimidările, încarcerarea, ameninţările, bolile,... Şi ţie îţi spun: rabdă, suferă pentru salvarea sufletelor fără să te revolţi, dacă eşti ispăşitor adevărat!

      Cum copiii de la Fatima au îndeplinit eroic cererile Celor din Cer, Maria le-a spus: „Dumnezeu este mulţumit de voi!!!” Dumnezeu poate spune acum şi despre voi aceasta?

      Vă binecuvântez cu harul sfânt şi plin de bucurie al salvării sufletelor!!!”

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Ioan Cs. şi a Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

Tema de casă pentru luna mai:

„O, ISUSE, IARTĂ-NE PĂCATELE, FEREŞTE-NE DE FOCUL IADULUI, DU ÎN CER TOATE SUFLETELE, MAI ALES PE CELE CARE AU MAI MARE NEVOIE DE ÎNDURAREA TA!

Privire în viitor – luna iunie 2009:

Intenţia comună de rugăciune va fi: ispăşim ca să fie pace în inimile noastre, în familiile noastre, între naţiuni şi religii şi în lumea întreagă!

Sarcina noastră concretă va fi: unde este nelinişte, noi vom duce pacea!

N.B. În suflet vom face un pelerinaj la Medjugorje, unde Sfânta Fecioară a spus „Eu sunt Regina Păcii!”

 

 

 

Mesajul Sfintei Fecioare de la Fatima

Fatima se găseşte în Portugalia, în dieceza de Lisabona. La câţiva kilometri de acest loc se află Cova da Iria (valea Iria), unde o uriaşă bazilică aminteşte evenimentele din 1917. Fecioara Maria, a apărut în zona cea mai săracă, deasupra unui stejar pitic, acoperită de lumină cerească şi a atenţionat omenirea asupra ideologiei comuniste care va răscoli lumea şi asupra ororilor celui de al doilea Război Mondial.

Între 13 mai 1916 şi 13 octombrie 1917 au avut loc trei apariţii ale îngerului şi şase ale Mariei la Fatima, pe care le-au văzut cei trei copii: Lucia care avea 10 ani, Francisc care avea 9 ani şi Iacinta care avea 7 ani.

Îngerul Portugaliei a cerut copiilor să se roage împreună cu el: ”Dumnezeul meu, eu cred în Tine, Te ador, nădăjduiesc în Tine şi Te iubesc! Te rog iartă-i pe cei care nu cred în Tine, nu Te adoră, nu nădăjduiesc în Tine şi nu Te iubesc!” Îngerul păcii le-a spus copiilor: ”Rugaţi-vă mult! Inimile Sfinte ale lui Isus şi a Mariei doresc să împlinească prin voi planul lor de Îndurare! Rugaţi-vă neîncetat şi ispăşiţi pentru multele păcate prin care oamenii îl supără pe Dumnezeu şi imploraţi-L pentru convertirea păcătoşilor. Astfel veţi dobândi pacea pentru ţara voastră. Acceptaţi cu resemnare suferinţa pe care Domnul o va trimite şi suportaţi-o cu răbdare!”.

Îngerul Portugaliei, în prezenţa Euharistiei, i-a învăţat pe copii următoarea rugăciune: „Preasfântă Treime, Tată, Fiule şi Spirite Sfinte! Vă ador din adâncul inimii şi vă ofer prescumpul Trup, Sânge, Suflet şi Dumnezeire a Domnului nostru Isus Cristos, prezent în toate tabernacolele din lume, ca ispăşire pentru insultele, sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. Prin meritele infinite ale Preasfintei sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vă implor convertirea sărmanilor păcătoşi!” După care Îngerul i-a împărtăşit pe copii cu Euharistia luată din tabernacol spunând: „Luaţi Sfântul Trup al lui Isus şi beţi Sfântul Sânge al lui Isus, pe care oamenii nerecunoscători l-au dezonorat atât de îngrozitor. Reparaţi păcatele lor şi consolaţi-L pe bunul Dumnezeu!

Apariţiile „Femeii mai luminoase ca Soarele” au avut loc între 13 mai şi 13 octombrie 1917. Femeia venită din Cer a cerut copiilor să se roage zilnic rozarul; să se ofere lui Dumnezeu, acceptând toate suferinţele pentru convertirea păcătoşilor. Pe Lucia a folosit-o ca să fondeze în lume devoţiunea la Inima Ei Neprihănită; a cerut împărtăşanie în cinci prime sâmbete (spovadă-împărtăşanie- rugăciunea rozarului meditat), a cerut papei să ofere Rusia Inimii Ei Neprihănite. Sfânta Fecioară a mai spus că: micuţii vizionari vor ajunge în Cer; un bolnav dacă se converteşte pe parcursul anului se va vindeca; o fată care a murit în păcat va suferi în Purgator până la sfârşitul lumii.

La cererea Sfintei Fecioare pe locul apariţiilor s-a construit o capelă. Fecioara Maria a declarat solemn în ultimul Ei mesaj: „Eu sunt Regina Rozarului!” Ea a pecetluit apariţiile cu o minune Solară, care a durat 10 minute!!!

 Sfânta Fecioară a transmis vizionarilor şi trei secrete, din cauza cărora au suferit foarte mult!

 Primul secret a fost viziunea Iadului şi profeţirea pedepselor care vor veni asupra lumii dacă atenţionările Mariei nu sunt ascultate!

Al doilea secret a fost revelarea devoţiunii la Inima Neprihănită a Mariei, care este speranţa pentru pacea lumii şi pentru mântuirea sufletelor. Partea esenţială a acestor două secrete este: Ispăşiţi!!! Salvaţi sufletele!!!

Al treilea secret de la Fatima a fost dezvăluit de papa Ioan Paul al II-lea, în 13 mai 2000, la sfârşitul ceremoniei de beatificare a Iacintei şi a lui Francisc. Papa şi-a arătat recunoştinţa pentru protecţia Maicii lui Dumnezeu, care la atentatul din 13 mai 1981, cu mâna ei maternă a schimbat traiectoria glonţului permiţând papei să nu treacă pragul morţii. Acest glonţ, care a fost găsit în maşina papei după atentatul din piaţa Sfântul Petru, a fost pus în coroana statuii Sfintei Fecioare de la Fatima. Al treilea secret de la Fatima aduce înaintea noastră în primul rând lupta regimului ateist împotriva Bisericii şi a creştinilor, suferinţele credicioşilor care depun mărturie în ultimul secol al mileniului al doilea şi triumful Inimii Neprihănite!

Episcopul diecezan de Leiria a examinat apariţiile de la Fatima şi în 13 octombrie 1930 a aprobat devoţiunea la Sfânta Fecioară de Fatima. Mai mult, pe 13 mai 1931 întregul corp episcopal portughez a făcut un pelerinaj la Fatima şi au oferit Portugalia Inimii Neprihănite a Mariei şi astfel s-au salvat de teroarea celui de al II-lea Război Mondial.

În prezent, Fatima este cel mai vizitat sanctuar Marian al Europei, cu peste şase milioane de pelerini anual.

Când au murit vizionarii? Francisc Marto pe 4 aprilie 1919! Iacinta Marto pe 20 februarie 1920!

Lucia Santos pe 13 februarie 2005 la 97 de ani.

Este impresionant că Sfânta Fecioară cere lucruri mărunte pentru mântuirea omenirii şi întoarcerea spre bine a lumii şi în schimb face promisiuni care depăşesc orice închipuire!

Acum să mulţumim şi noi pentru protecţia Sfintei Fecioare de la Fatima şi să încredinţăm şi în mileniul al treilea întreaga Biserică şi întreaga omenire în Mâinile Ei!!!

Sfântă Fecioară de la Fatima, care eşti Regina Rozarului, Fericiţii Francisc, Iacinta şi Lucia rugaţi-vă pentru noi să putem fi ispăşitori care salvează cât mai multe suflete!!!                                                  (Pr. Csilik János)