2005 – Anul Euharistiei –„Fă numai binele, evită răul, aşteaptă-L pregătit pe Domnul!”

4- 5- 6 martie 2005

            Prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău.

În martie ne rugăm pentru copiii concepuţi, născuţi şi nenăscuţi. În mod concret ispăşim pentru acei părinţi, medici, oameni,… care nu iubesc copiii concepuţi şi născuţi, se folosesc de ei, îi maltratează,...

Isus, Fiul lui David, ai milă de mine sărmanul păcătos!”.

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă.

Ca om al speranţei eşti creştin autentic? Dreptatea lui Dumnezeu te impulsionează în bine şi te reţine de la păcat? Vrei să primeşti cu sufletul curăţat bucuria cerească ce te aşteaptă? Când eşti bolnav crezi oare în puterea vindecătoare – eliberatoare a lui Dumnezeu? Foloseşti cu regularitate medicamentul eficient al preamăririi şi recunoştinţei?

·         Fragmente din mesajul Sfintei Fecioare din februarie 2005, cu explicaţii.

„Astăzi vă invit la bucurie. Isus, Fiul Meu cel Sfânt, care vă iubeşte foarte mult, vrea să se întoarcă pe Pământ şi va aduce o asemenea bucurie cum nu a mai fost de la începutul lumii. Pentru această bucurie trebuie să vă pregătesc inimile.”

Cu adevărat poţi să te bucuri numai în Dumnezeu, având sufletul curat! Cere cu statornicie de la Dumnezeu bucuria! Din suferinţa acceptată şi oferită izvorăşte bucuria cea mai profundă. Repetă des: Dumnezeu mă iubeşte! Abandonarea copilărească lui Dumnezeu te umple de bucurie! Evită plângerea, judecata şi autocompătimirea. Observă şi vorbeşte despre latura bună a altora! De bucurie deplină, continuă şi netulburată vei avea parte numai în Rai!

Vocaţia ta este: să accepţi, să porţi şi să dai mai departe bucuria!

„ În scurt timp veţi avea parte de un har special. Fiecare, acolo unde este (trăieşte) va vedea raiul şi în lumina lui Dumnezeu se va vedea pe sine, aşa cum este. Acest eveniment va avea loc în curând!!!”

·         Retrospectivă asupa celor 6 ani care au trecut.

Pâna acum am celebrat 72 prime sâmbete în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus şi a Inimii Neprihănite a Mariei, din care 67 la Şimian şi 5 la Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi. Ce va urma în al şaptelea an?

Mesajul Lui Isus a fost: „Veniţi la Inima Mea Îndurătoare cu profundă smerenie şi sufletul pocăit ca să vă salvaţi de cel Rău”. La 14 februarie 2005 Isus Îndurător a cerut: ”Începând din martie, în prima vineri, adunaţi-vă cât mai mulţi şi în jurul Inimii Mele Îndurătoare!” Din nou ceva s-a terminat şi din nou ceva începe?

În ianuarie Sfânta Fecioară a spus:Eu, care sunt Mama Speranţei, vreau să vă conduc la Fiul Meu Sfânt, Isus Cristos.”. În februarie a spus: „Dacă se porneşte prima vineri – prima sâmbătă – prima duminică, pentru bucurarea Tatălui ceresc, veţi întâlni deplinătatea harurilor!

La 13 februarie 2005 a murit sora Lucia (a 3 a persoană dintre vizionarii de la Fatima), la vârsta de 97 de ani, care a rămas pe Pământ ca să răspândească în lumea întreagă devoţiunea la Inima Neprihănită a Mariei (prima sâmbătă – oferirea de sine Fecioarei Maria). Să cerem în fiecare zi mijlocirea fericiţilor Francisc, Jacinta şi a sorei Lucia pentru viaţa şi viitorul nostru.

Sfânta Fecioară, în ultimele timpuri, cedează locul principal, conducerea, Fiului Ei cel Sfânt, Isus Cristos şi Tatălui ceresc.

II. Nuşfalău - prezent

·         Mesajul lui Isus la prima vineri din martie 2005:  

Isuse Înviat, cum trebuie să fie iubirea mea?

Concretă! Doar teoretic poţi iubi pe toată lumea. Concret numai pe cel cu care tocmai eşti în legătură.

Adevărată! Iubirea ta este adevărată dacă se manifestă prin slujire, răbdare, iertare, ajutare, dăruire, mod de viaţă plăcut Mie. Nu este o problemă dacă nu reuşeşti întotdeauna, dar e o problemă mare dacă nu încerci.

Darnică! Cine iubeşte are întotdeauna ceva de dat.

Corectă! Iubeşte corect doar cel care doreşte celuilalt numai acel bine pe care Eu îl consider bun!

Crescândă! Iubirea creşte întotdeauna dacă o dai mai departe. Iubirea creşte în primul rând în cel care o dă. Dacă înţelegi asta, ai înţeles tot ce e nevoie pentru fericirea ta.

Blândă! Poţi să oferi oricui iubirea ta, dar niciodată să nu o forţezi asupra nimănui!

Dură! Iubirea ştie să fie şi foarte dură dacă vede că celălalt de asta are nevoie ca să trăiască corect.

Iubitoare de duşman! Numai acela poate vorbi despre iubire care este capabil să-şi iubească  duşmanul, să se roage şi să ofere toate durerile pentru el.

Jertfelnică! Iubirea este în primul rând jertfă şi nu plăcere pe Pământ. Această recunoaştere este cheia fericirii tale veşnice. Nu trebuie să iubeşti pe cineva pentru că este bun, ci pentru că tu eşti bun şi acela să devină bun.

Isuse Înviat, învaţă-mă să iubesc după voia ta!!!

·         Mesajul Sfintei Fecioare la prima sâmbătă din martie 2005:

Florile mele dragi! Sunteţi spre bucuria mea, pentru că aţi venit în număr atât de mare pe muntele Sfintei Treimi chiar şi pe această vreme rece. Sunteţi Florile Mele, în această iarnă rece, deoarece credeţi  în faptul că Fiul Meu Sfânt se va întoarce pe Pământ.

Am iniţiat ţinerea primei vineri, a primei sâmbete şi a primei duminici spre bucurarea Tatălui Ceresc.

Uitaţi-vă bine azi în jurul vostru. Am îmbrăcat peisajul în alb ca să vă arăt că trebuie să aşteptaţi reîntoarcerea Fiului Meu Sfânt cu sufletele albe ca zăpada.

Fiţi atenţi la Inima mea Neprihănită, a cărei triumf a început.

Ţinând cont de voi, Sfânta Treime se va îndura de multe ţări şi naţiuni.

Aici pe munte vreau să vă învăţ adorarea continuă a Fiului Meu Sfânt, care este prezent în Euharistie. Vă atrag din nou atenţia asupra celor trei virtuţi: ascultarea faţă de Dumnezeu, statornicia în bine şi încrederea pusă în cei din Cer, de care veţi avea într-adevăr mare nevoie în vremurile ce vor urma. Aceste virtuţi îmi sunt plăcute Mie şi Tatălui Ceresc.

Voi care aţi venit aici pe munte, îmi sunteţi spre mare bucurie. Vouă am să vă fac cunoscut planul Fiului Meu Sfânt în timpul ce urmează. Veţi vedea că în curând, din capela cea mică  se va revărsa asupra întregii lumi, prin credinţa voastră, o asemenea Putere şi Lumină cum nu a mai fost de la începuturile lumii.

Aşa cum aţi venit aici în aceast anotimp rece, aşa să veniţi şi de acum încolo, să-i bucuraţi pe cei din Cer. Credeţi şi rămâneţi Florile mele frumoase, ca atunci când va veni Fiul Meu Sfânt să vă pot aduna într-un buchet şi fericită să vă dau Lui.

Să nu uitaţi niciodată: mă bucur foarte mult de voi!!!

Vă mulţumesc că m-aţi ascultat!”

·         Mesajul Tatălui Ceresc la prima duminică din martie 2005:

Tată Ceresc, mă iubeşti pe mine?

„Te iubesc cu iubire eternă! Această iubire nu are nici început, nici sfârşit! Exişti datorită Iubirii Mele. Iubirea Mea este întotdeauna iubire înţelegătoare, chiar dacă nu este aprobatoare în toate. Eu nu te iubesc pe tine pentru că eşti bun, ci pentru că Eu Sunt Bun! Câteodată nu te las să simţi iubirea Mea ca să apreciezi mai mult Pe Cel Ce Dăruieşte decât darurile. Eu te fac să simţi iubirea Mea în mod direct şi indirect. Am creat pace, linişte în inima ta; aceasta este iubirea Mea manifestată în mod direct. Numai după moartea ta vei simţi cu adevărat in mod direct iubirea mea nemărginită. În mod indirect îmi arăt iubirea prin oameni, prin evenimente, prin frumuseţile naturii. Iubirea Mea faţă de tine nu cunoaşte limite! Pot cu adevărat să fac fericit doar pe acela pentru care Eu sunt cel mai important! Atunci când nu simţi căldura prezenţei Mele, să ştii că a venit rândul tău să iubeşti!”

Tată Ceresc, eu cum să te iubesc pe Tine?

„Eu nu am nevoie în primul rând de rugăciunea ta, de postul tău,… , Eu am nevoie în primul rând de Tine. Acela iubeşte Iubirea care mă lasă pe Mine să lucrez liber în interiorul lui. În mod direct pe Mine mă puteţi iubi spunând sincer că mă iubiţi şi făcând Voia Mea. În mod indirect iubirea voastră se revarsă spre Mine prin oameni, prin renunţările voastre. Pentru iubirea de Dumnezeu este nevoie de bunăvoinţă!”

Mărire Ţie Tată Ceresc, recunoştinţă Ţie Tată Ceresc pentru toate, mai ales pentru Iubirea Ta Nemărginită.

·         Mărturie în anul Euharistiei:

Eu cred că Isus este prezent în Euharistie. Admir puterea sa dumnezeiască prin care mă menţine foatre mult timp în starea de har. Sunt fericit  atunci când, singur ori cu comunitatea, îl putem iubi pe Domnul Isus în timpul adoraţiei euharistice. Petrec timp îndelungat zilnic în faţa Sfintei Euharistii, în frig sau în căldură deopotrivă. În acele momente deschid Tabernacolul pentru că vreau să-L văd pe Isus; aprind o lumânare în faţa Lui, pentru că El este Lumina vieţii mele; sărut Potirul, pentru că-L iubesc pe Isus; de mai multe ori pe săptămână dau binecuvântare cu Potirul spre cele patru puncte cardinale, pentru ca astfel să scadă răul şi să crească binele în lume. Sunt fericit când în timpul Sfintei Liturghii pot să mă unesc cu Isus şi să-L pot oferi şi altora pe El. Mă doare sufletul nespus de tare atunci când văd că mulţi nu preţuiesc cea mai mare Comoară a lumii. Înainte de a călători cer binecuvântarea lui Isus în faţa Sfântului Sacrament. În timpul călătoriei sunt în prezenţa Lui. Trecând prin faţa bisericilor sau a crucilor spun: Te ador Isuse. Viaţa mea, fără Isus Euharisticul, ar fi ca un adevărat cimitir! Pentru mine Isus Euharisticul  este: Aerul meu, Bătaia inimii mele, Prietenul meu cel mai bun, Bucuria mea, Învăţătorul meu, Viaţa mea,…este Tot ce am!!! (Părintele János)

III. Nuşfalău – privire în viitor.

Exerciţiul spiritual de ispăşire se continuă conform Voinţei Cereşti şi în lunile următoare. Care să fie intenţiile de rugăciune? În aprilie:  la intenţia lui Isus Îndurătorul, ca să fim capabili să acceptăm iertarea Lui, să o purtăm în noi şi să o dăruim mai departe! În mai: la intenţia Inimii Neprihănite a Mariei, ca să putem trăi în curăţie trupească şi spirituală continuă, în fidelitate! În iunie: la intenţia celor două Inimi Sfinte – Isus şi Maria, ca să fim capabili să căutăm, să iubim şi să clădim comunitatea pozitivă.

În lunile următoare programul întâlnirilor de rugăciune pentru  bucurarea Tatălui Ceresc începe în prima vineri şi prima sâmbătă la orele 11 dimineaţa, iar în prima duminică la orele 3 după masă, la Nuşfalău, pe muntele Sfintei Treimi.

NB: Să încercăm să trăim atât de serios fiecare lună a novenei de parcă ar fi ultima!!!

Tema de casă din martie:

„Tu ai voie numai să iubeşti pe toată lumea!”