2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

3-4-5 martie 2006

A 13-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău

În martie: citim şi trăim din Sfânta Scriptură evanghelia Sfântului Luca.

Motto-ul şi rugăciunea lunii: „Doamne, fă din mine un instrument al Păcii Tale!”

Intenţia comună de rugăciune: oferim această lună pentru convertirea, eliberarea şi vindecarea celor care suferă de dependenţe (vicii).

Sarcina noastră concretă : pentru pacea sufletului nostru să facem până la Paşti o spovadă bună!

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Faci binele, Voia lui Dumnezeu, ca adevărat ispăşitor? În inima ta Isus trăieşte înviat sau răstignit? Te întâlneşti în Sfânta împărtăşanie personal cu Isus? Îl slujeşti pe Isus în aproapele tău? Spui ca ispăşire rugăciunile cerute de cei din Cer pe muntele Sfintei Treimi? Obişnuieşti să vorbeşti despre Iubirea Nemărginită a lui Dumnezeu? Recunoşti în Sfânta Scriptură Cuvântul Viu al lui Isus cel Viu? Crezi că Dumnezeu, chiar dacă e invizibil, este întotdeauna lângă tine?

Ai conştientizat în fiecare zi prezenţa lui Isus viu: în tine, în Euharistie şi în aproapele tău?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus în prima vineri din martie 2006

Am meditat: ce bine ar fi dacă în lumea întreagă şi mai ales în inimile oamenilor ar fi pace.  În lumea noastră agitată, lipsită de pace, mai există oameni care sunt instrumente ale păcii? Auzim despre: războaie, catastrofe, epidemii… acestea sunt urmările păcatelor şi a lipsei păcii din inimile oamenilor! Domnul Isus şi Fecioara Maria vor să ne înveţe cum putem fi instrumente ale păcii!

Domnul Isus mi-a spus: ”Cei mai mulţi dintre copiii Mei ispăşitori ascultă Cuvintele Mele şi Le pun în practică. Astfel primesc de la Mine Pacea Inimii, care este Pacea Mea! Este cel mai mare dar ce-l puteţi primi de la Mine! Dobândind pacea inimii, puteţi deveni instrumentele Păcii Mele! Foarte mulţi oameni trăiesc fără Mine şi împotriva Mea - ei nu aşteaptă să Mă întorc pe Pământ! Din cauza lor Inima Mea este foarte tristă! În Sfânta Scriptură puteţi citi: ”Va mai găsi oare Fiul omului credinţă pe pământ când va veni?” Credinţa este cea care aproape a murit în inima oamenilor! Voi străduiţi-vă să fiţi între cei care au credinţă vie, pentru că aceştia vor fi între copiii Mei binecuvântaţi cu pace în inimile lor. Trebuie să ştiţi că acum lumea trece printr-o mare purificare! Este foarte aproape momentul când, după timpul de har de acum, brusc, întreaga lume va fi acoperită de un mare întuneric. În acel timp va fi haos mare peste tot. Voi, care vreţi să mă alegeţi pe Mine prin pocăinţă şi iertarea păcatelor, să nu vă temeţi de nimeni şi de nimic! Voi, să vă încredeţi în Mine şi în Mama Mea şi veţi vedea că Noi vă vom ajuta prin Spiritul Sfânt.

Vă binecuvântez cu pacea Mea dumnezeiască!”

·         Ce trebuie să ştim despre pace?

Doar cei care umblă pe calea lui Dumnezeu primesc pacea inimii, unul din cele mai mari daruri ale lui Isus. Pacea Domnului Isus  se îndreaptă întotdeauna spre bine! Cei care trăiesc în pace cu Dumnezeu, ştiu să trăiască în pace şi cu aproapele lor. În inimile voastre Pacea Domnului Isus persistă şi în ciuda agitaţiei din exterior!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară în prima sâmbătă din martie 2006

Ne punem întrebarea: Oare ce trebuie să ştim şi să facem, ca să putem experimenta pacea lui Isus în inimă?

În multe locuri unde a apărut Sfânta Fecioară a vorbit despre rugăciunea inimii şi pacea inimii.

Sfânta Fecioară a spus:Dacă veţi căuta şi veţi face Voia lui Dumnezeu, veţi experimenta pacea sufletului, pe care nimeni nu poate să v-o dea, numai Dumnezeu. În Voia Lui este pacea voastră, bucuria şi mântuirea!”

În luna trecută am avut o viziune legată de viitor. Din aceasta am înţeles că în scurt timp va coborâ asupra întregii omeniri un întuneric fizic şi sufletesc. Aceasta se va întâmpla brusc, aşa cum putem citi în Sfânta Scriptură:

 Se va abate asupra voastră dintr-odată,ca şi durerile facerii peste femeia însărcinată.”

Sfânta Fecioară a mai spus următoarele: ”Boli incurabile se vor răspândi în întreaga lume! Oamenilor le va fi frică. Dumnezeu permite acestea, pentru că omenirea şi-a construit o lume fără Dumnezeu, care acum îşi arată rezultatele. Omenirea trebuie să se purifice acum de păcat, de falsitate,… şi trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, de care s-a îndepărtat, pentru că altfel nu va avea viitor. Peste tot se va spune că nu există medicamente pentru bolile incurabile. Eu vă spun că există!!!

Eu, care sunt Mama Speranţei, vă pot ajuta! În Inima Mea Neprihănită au loc toţi cei, care îşi recunosc păcatele cu smerenie, cu pocăinţă şi cer iertare Fiului Meu. Cine crede că Dumnezeu îl iartă poate să înceapă o nouă viaţă! În Inima Mea, datorită iubirii Mele materne, vă feresc de tot răul, pe care l-a pregătit cel Rău împotriva voastră. Datorită mie aveţi speranţă! Dacă-mi cereţi vin la voi şi vă ajut. Eu vă ajut să vă purificaţi prin pocăinţă şi astfel să intraţi în Inima Mea Neprihănită, în cel mai sigur Refugiu, unde veţi primi lumină în timpurile întunecate. În acest timp al Postului Mare să luaţi în serios ceea ce vă spun acum din nou: cereţi-vă iertare cu smerenie de la Dumnezeu şi credeţi în puterea lui Dumnezeu de a ierta păcatele! Astfel, primiţi pacea sufletului, dobândiţi Protecţia Mea şi nu vă va fi frică de nimeni şi de nimic. Pentru cine crede totul este posibil! Întipăriţi bine în inimile voastre aceste cuvinte pentru că veţi avea mare nevoie de ele!

Vă binecuvântez cu harul credinţei vii!”

·         Cum putem ajunge sub protecţia Inimii Îndurătoare a lui Isus şi a Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria?

Prin trăirea smereniei! Ştim că suntem doar creaturi. Cu spiritualitate supusă cerem ajutorul celor din Cer.

Prin trăirea pocăinţei! Ne recunoaştem păcatele, ne căim pentru ele şi ne cerem iertare de la Domnul Isus.

Prin trăirea credinţei! Credem şi împlinim ceea ce cer Isus şi Fecioara Maria chiar şi cu preţul jertfelor.

 

 

·         Cum triumfă în noi cele Două Inimi Sfinte?

Prin trăirea oferirii de sine! Ne oferim celor Două Inimi Sfinte, ca să dispună de noi după Voia lor.

Prin trăirea speranţei! Chiar şi în cea mai deznădăjduită situaţie avem încredere în ajutorul lui Isus şi a Sfintei Fecioare.

Prin trăirea reînceperii! Nu ne predăm niciodată păcatului. Prin pocăinţă şi iertarea păcatelor întotdeauna începem de la început.

Dacă trăim aşa ajungem sub protecţia Domnului Isus şi a Sfintei Fecioare.

Ei vor triumfa în noi, cu noi şi prin noi chiar şi în cei pentru care ispăşim! 

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc în prima duminică din martie 2006

Astăzi, în a treia zi a exerciţiilor spirituale, când vrem să-l bucurăm pe Tatăl Ceresc, mă gândesc, că este a treisprezecea ocazie în care sărbătorim prima duminică, în cinstea Tatălui Ceresc. Oricare ar fi împrejurările vieţii noastre, orice întuneric ar coborî asupra sufletului nostru şi asupra omenirii, să nu uităm că Dumnezeu nu ne părăseşte niciodată.

L-am întrebat din nou pe Tatăl Ceresc: cu ce Te-am putea bucura cel mai mult? Tatăl Ceresc a spus:

Să credeţi tot mai mult în Mine, – în ciuda necredinţei care se răspândeşte tot mai mult – cel puţin voi, care ispăşiţi în cinstea Mea. Dacă credeţi că sunteţi conduşi de Regele şi Regina Păcii, atunci vă pot ajuta. Cel puţin atât să recunoască creaturile Mele, că provin  de la Mine şi mai devreme sau mai târziu se întorc la Mine. Să ştiţi că Eu de foarte mult timp aşteptam ca voi, creaturile Mele, să consacraţi măcar o zi în cinstea Mea. De la voi am primit aceasta. Nu am să uit niciodată. Mulţumesc tuturor pentru jertfa pe care o aduceţi cu ajutorul Spiritului Sfânt pentru Mine, pentru Fiul Meu şi pentru Sfânta Fecioară.

Binecuvântarea Mea paternă să vă însoţească şi mai departe pe calea voastră de ispăşire!

     Ce trebuie să ştim despre ispită?

Ispita este imboldul interior de la cel Rău, ca să facem răul, să nu facem binele şi să facem diferite excese. Cel Rău vrea să ne convingă cel mai mult să fim dezordonaţi în: mâncare, băutură, senzualitate, lene, materialism, orgoliu, invidie, supărare,… Vrea să ne ducă cu acordul nostru la o viaţă fără Dumnezeu sau împotriva Lui. Ispita devine păcat numai dacă o acceptăm (chiar şi în gând)! Cel Rău îi ispiteşte spre rău pe cei cu frică de Dumnezeu, iar pe cei care trăiesc în păcat îi lasă în pace. Trebuie să ştim că Dumnezeu nu permite niciodată ispite peste puterile noastre. Dumnezeu permite celui Rău să ne ispitească, ca astfel să ne pună la încercare, să se vadă ce este în inima noastră; şi astfel ne antrenează prin luptă, ne curăţă de greşeli, ne face smeriţi, ne dă posibilitatea să dobândim merite,… Ne putem aştepta la atacurile celui Rău până la ultima suflare a vieţii noastre şi de aceea permanent trebuie să veghem. Putem fi duşi la păcat de cel Rău, de oamenii lui, de instrumentele lui şi de caracterul nostru slab.

Cum să ne apărăm de ispite? Cu hotărâre, rămânând permanent în iubire, cu rugăciune, cu post; gândindu-ne la urmările păcatului ;cerând ajutorul lui Isus, Mariei, Îngerilor şi Sfinţilor; cu apa sfinţită; evitând ocazia de a păcătui; cu spovadă regulată; cu rugăciune de eliberare; cu statornicie în bine,…

Fericiţi, cei care în interesul păcii inimii lor se opun tuturor ispitelor!

·         Mărturie în anul Sfintei Scripturi

Mă numesc M. Gyöngyi. Împreună cu soţul meu şi cu cei trei copii aparţinem deja de şapte ani comunităţii de ispăşire. Sunt medic stomatolog la Oradea. M-am născut şi am crescut într-o familie catolică unde părinţii m-au condus cu exemplul lor bun la iubirea Domnului Isus şi a Fecioarei Maria. Când am ajuns la facultate, din păcate m-am îndepărtat de Dumnezeu. Acolo l-am cunoscut pe soţul meu şi ne-am căsătorit în biserică! Pentru noi a început perioada căutării lui Dumnezeu. După naşterea primului nostru copil eu am ajuns într-o criză sufletească. Atunci am început din nou să mă rog din toată inima. Dumnezeu m-a ajutat! Uneori mergeam la biserică, dar nu mă spovedeam şi nu mă împărtăşeam, gândindu-mă că oricum voi recădea în păcatele mele. Am revenit pe calea cea strâmtă a vieţii spirituale datorită cumnatului meu, preot greco-catolic şi a pelerinajelor făcute la Medjugorje. Am ajuns la primele sâmbete având în inimă foarte multe întrebări la care nu aveam răspuns. Acolo am simţit pentru prima dată cu adevărat că Dumnezeu este foarte aproape de mine şi mă iubeşte aşa cum sunt. Trăind aceasta, eram atât de fericită încât puteam doar să plâng. Curăţată prin spovada generală şi după ce mi-am oferit viaţa, mi-am dat seama că cel mai important în viaţa mea este să descopăr şi să fac Voia lui Dumnezeu. Viaţa familiei noastre s-a schimbat radical de când am spus „Da” lui Dumnezeu. Copiii noştri i-am oferit Domnului Isus şi Sfintei Fecioare. Întorcâdu-mă acasă de la programele de ispăşire am încercat să  pun în practică învăţăturile primite şi la locul de muncă. În fiecare zi aşez toată lumea în cele Cinci Răni Sfinte ale lui Isus şi în Inima Neprihănită a Fecioarei Maria. După acestea cred că orice se întâmplă cu mine este Voia lui Dumnezeu. Înainte de deciziile mari căutăm şi primim răspunsurile prin rugăciune, prin Sfânta Sriptură şi întrebând conducătorii spirituali. Calea pe care am pornit împreună cu familia mea, pentru noi este un drum cu sens unic! Vrem să privim doar înainte şi în sus! În fiecare zi cerem harul statorniciei, ca în ciuda greutăţilor să rămânem pe calea cea strâmtă. Eu cred că Nuşfalău este un loc ales de Dumnezeu, continuarea Fatimei şi Medjugorje-ului. În fiecare zi aduc recunoştinţă pentru Nuşfalău, pentru comunitatea de ispăşire, pentru răspunsurile primite, pentru haruri.

Motto-ul meu:”Cred că toate lucrează spre binele celor care-l iubesc pe Dumnezeu!”   

III. Nuşfalău– privire în viitor

În aprilie: cerem mijlocirea papei Ioan-Paul al II lea (care a murit acum un an), pentru: papa Benedict al XVI-lea, episcopii noştri, preoţi, călugări, comunitatea noastră de ispăşire, … ca să poarte şi să dea mai departe Îndurarea Divină.

Sarcina noastră concretă :iertăm şi să cerem iertare tuturor celor pe care noi i-am supărat!

În aprilie: citim şi trăim Evanghelia după Sfântul Ioan.

(La Nuşfalău învăţăturile din cer  le primesc şi le sistematizează: pr. Csilik  János şi B. Madarász Éva)

Tema de casă din martie:

”DOAMNE, FĂ DIN MINE INSTRUMENT AL PĂCII TALE!”