2008 – ANUL RECONCILIERII – MARTIE

 „Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 11-a întâlnire de rugăciune pentru ispăşire în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură medităm din Evanghelia după Sfântul Luca suferinţa, moartea şi învierea lui Isus! (Luca, cap. 18-29).

Motto-ul lunii: „Faceţi roade vrednice de pocăinţă!” (L. 3, 8)

Intenţia comună de rugăciune: să oferim rugăciunile noastre de ispăşire ca să se împace cât mai mulţi cu Cristos Înviat prin sacramentul pocăinţei!

Sarcina noastră concretă va fi: până la Paşti, în novenă şi după aceea luni – miercuri – vineri, din iubire pentru Cristos Înviat, oferim o renunţare concretă (putem renunţa la: carne, televizor, dulciuri, distracţii lumeşti, cafea,...)!!! Cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să renunţăm definitiv la ceea ce este dăunător sănătăţii trupului şi sufletului nostru (răcoritoare dăunătoare, băutură în exces, ţigări, filme…).

 

   Învăţătură de la Spiritul Sfânt pentru martie 2008

„Dragii mei! Vreau să vă vorbesc despre pocăinţă, Paşti şi religie.

Cu siguranţă aţi observat că aproape fiecare mesaj conţine o invitaţie la pocăinţă! Vă atrag atenţia, dacă pocăinţa voastră nu aduce schimbarea vieţii voastre într-o direcţie bună, aceasta rămâne doar o stearpă acuzare de sine. Când a umblat pe Pământ, Isus a vorbit evreilor despre un smochin neroditor, care deşi  avea frunze bogate nu dădea rod. Văzând aceasta Isus a aşteptat cu răbdare! Când a observat că nici după trecerea anilor smochinul nu a adus rod, de faţă cu apostolii l-a blestemat şi acesta s-a uscat într-o clipă. Prin această faptă Isus a arătat că astfel vor păţi toţi cei care nu dau roade vrednice ale pocăinţei.

Astăzi vă îndemn din nou să aduceţi roade vrednice ale pocăinţei – prin schimbarea vieţii voastre într-o direcţie bună – tot aşa cum au făcut oamenii din Ninive la îndemnul profetului Iona.

Nici nu vă puteţi închipui ce durere îmi provoacă creştinii prin faptul că nici acum nu sărbătoresc la aceeaşi dată Paştele, învierea în glorie a lui Isus. Vă întreb acum: de ce este mai importantă pentru voi ’tradiţia omenească’ decât chemarea Mea personală la unitate? Spuneţi, când veţi înceta în sfârşit, în lume, scandalul care face să pară că Isus a murit la date diferite şi a înviat la date diferite?

Dacă vă rugaţi şi faceţi ceva pentru realizarea unificării Paştelui, puteţi conta pe adevărata pace pe Pământ!!!

Mai trebuie să ştiţi că Isus a fondat pe Pământ o singură religie, bazată pe Euharistie, pe Maria şi pe Petru. Unii oameni au rupt această religie unică şi au croit-o după gusturile lor omeneşti. Astfel s-au format pe parcursul istoriei religiile fondate de oameni, care s-au aşezat una împotriva celeilalte şi una deasupra celeilalte.

Înainte de a reveni pe Pământ Isus vrea să restabilească prin voi ’Religia Iubirii’, aşa cum era la începuturi.

Vă rog să fiţi Apostolii Iubirii, în ultimele timpuri, prin: pocăinţa voastră roditoare, unificarea sărbătoririi Paştelui şi realizarea ’Religiei Iubirii’!

Astfel veţi deveni adevăraţii colaboratori a lui Isus!!!

Vă binecuvântez cu spiritualitatea pocăinţei roditoare!!!”

 

Tema de casă pentru luna martie:

„CRISTOASE ÎNVIAT AJUTĂ-NE CA PRIN SACRAMENTUL POCĂINŢEI SĂ NU DORIM DOAR ELIBERAREA TRECĂTOARE, CI ÎN PRIMUL RÂND SĂ VREM SĂ NE SCHIMBĂM!

 

Privire în viitor – luna aprilie:

Intenţia comună de rugăciune: mulţumim lui Cristos Înviat că de atâtea ori ne-a iertat păcatele, ne-a vindecat rănile sufletului şi ne-a eliberat de legăturile noastre!!!

Sarcina noastră concretă va fi: vom merge la cimitir şi acolo lângă mormintele celor dragi ne vom ruga Crezul şi în special vom spune conştient: „Cred în învierea morţilor!!!”

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723