2012 – ANUL PREGĂTIRII PENTRU MARELE AVERTISMENT – MARTIE

”Voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi!” (Mt.24,44)

A 90-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scripturăsă medităm următoarele capitole: Isaia 65. 66; 2Petru 3; Iacob 1; Apoc. 21. 22.

Motto-ul lunii:Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă si rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită!(Luca 22, 46)

Intenţia comună de rugăciune: ne rugăm pentru ca acest post mare (care poate fi ultimul pentru noi) să fie plin de har!

Sarcina noastră concretă va fi: în zilele de post să medităm calea crucii!

 

Mesaj de la Fecioara Maria în martie 2012

„Dragii mei copii! În această lună vreau să vă vorbesc despre ispită!

Ispita este o caracteristică naturală a omenirii căzute în păcat. Fiecare om născut pe pământ este expus la multe feluri de ispite. În spatele fiecărei ispite se află cel Rău, care vrea să ducă omul în păcat prefăcându-se în îngerul luminii, având aparenţa binelui. De aceea trebuie să învăţaţi să-l recunoaşteţi pe cel Rău în spatele fiecărei ispite, şi trebuie să învăţaţi să-i spunem categoric „Nu”. Intenţia ascunsă a celui Rău este să vă ducă în păcat şi după aceea la osândă. Cel Rău se foloseşte  de lumea păcătoasă şi de caracterul rănit al omului pentru a ne atrage în păcat!

Cu ce îl ispiteşte cel Rău pe om? În primul rând vrea să vă convingă să nu faceţi binele  pe care Dumnezeu îl aşteaptă de la voi pentru mântuirea voastră! După aceea vrea să vă convingă  să faceţi răul, adică ceea  ce Dumnezeu consideră că este greşit. După toate acestea vă duce în exagerări! Ştie foarte bine că toate exagerările vă duc într-o direcţie greşită! Mai ştie că exagerând pe plan spiritual (rugăciune, post, fapta bună), mai devreme sau mai târziu veţi ajunge să urâţi viaţa spirituală. Deci şi în viaţa spirituală este foarte importantă  măsura. Pe lângă acestea să aveţi motto-ul: fă binele şi evită răul! Acesta este pentru voi calea simplă spre sfinţenie. Trebuie să ştiţi de asemenea, că cel Rău vă poate ispiti în următoarele domenii: pofta trupului, pofta ochilor şi orgoliul. Dacă cel Rău vă ispiteşte prin pofta trupului (mâncare-bătură fără măsură, senzualitate, lene…), atunci trebuie să luaţi în serios postul. Prin post vi se întăreşte voinţa şi puteţi să vă opuneţi celui Rău. Dacă cel Rău vă ispiteşte prin pofta ochilor (posedare dezordonată), ca ceea ce vedeţi să vreţi să posedaţi chiar şi în mod păcătos, trebuie să practicaţi faptele bune. Să aveţi ca motto: faceţi în fiecare zi binele şi Dumnezeu va fi cu voi! Dacă cel Rău vă ispiteşte prin orgoliu (mândrie, dispreţ pentru alţii), atunci să luaţi în serios rugăciunea personală, şi astfel veţi realiza cu smerenie că nu sunteţi Dumnezeu, doar creaturi trecătoare. Trebuie să ştiţi, că prin rugăciunea făcută cu regularitate, prin relaţia personală cu Dumnezeu, creşte în voi iubirea faţă de Dumnezeu, prin post, creşte iubirea corectă faţă de voi înşivă şi prin fapta bună  va creşte în voi iubirea  faţă de semeni. Dacă luaţi în serios rugăciunea, postul şi milostenia, atunci veţi fi capabili să învingeţi cele şapte păcate  capitale, care sunt izvorul tuturor relelor. Cele şapte păcate capitale sunt: mândria, zgârcenia, invidia, senzualitatea, desfrâul, furia şi lenea. Dacă învăţaţi să luptaţi în numele lui Isus şi să vă opuneţi ispitelor celui Rău, veţi deveni adevăraţi creştini fericiţi. Dacă veţi ceda ispitelor cu gândul, cu privirea,  cu vorba… acestea vor deveni păcate, care vă apasă sufletele şi vă fac trişti. Dumnezeu permite să fiţi ispitiţi ca să vedeţi unde sunteţi slabi. Sfinţii au trebuit să se opună deseori unor ispite puternice, pentru ca astfel să-şi dovedească iubirea  faţă de Dumnezeu. Trebuie să ştiţi, că cel Rău atacă doar cetatea care nu a cucerit-o. El nu-i mai ispiteşte pe cei care-i aparţin. Permiţând ispitele, Dumnezeu vă face smeriţi, iar prin cererea de ajutor şi prin începerea din nou vă dă posibilitatea de a vă arăta iubirea faţă de Dumnezeu şi astfel vă căliţi sufleteşte. Ce trebuie să faceţi când sunteţi ispitiţi? Fugiţi imediat la Dumnezeu, cerându-I ajutorul. Dacă prima pereche de oameni ar fi procedat aşa, nu ar fi avut loc tragedia omului. Dacă cel Rău vă ispiteşte în timpul rugăciunii, opriţi-vă liniştiţi, dezvăluiţi lui Dumnezeu ispita voastră şi după aceea continuaţi rugăciunea. Această spiritualitate îi place Domnului. Puteţi învinge ispitele, dacă vă gândiţi la urmările păcatului: la tristeţe, la despărţirea de Dumnezeu, la osânda cea veşnică. Veţi avea puterea să vă opuneţi celui Rău, dacă vă gândiţi la pacea sufletească, la fericirea veşnică ce-i aşteaptă pe cei ce-L iubesc pe Domnul. Trebuie să ştiţi că în timpul ispitelor dacă veţi deveni iepuraşi  fricoşi, atunci cel Rău va deveni un leu curajos. În schimb dacă voi veţi deveni lei curajoşi atunci cel Rău va deveni un iepuraş fricos. Dacă vă veţi dezvălui ispitele duhovnicului vostru, veţi vedea că acestea vor dispărea imediat. Trebuie să ştiţi că Dumnezeu nu permite să suferiţi ispite care depăşesc puterile voastre. Totuşi câteodată cădeţi în ispită, pentru că subestimaţi puterea lui Dumnezeu, supravalutaţi puterea celui Rău, vă autocompătimiţi prea mult, şi în mod greşit credeţi că păcatul oferit de cel Rău vă dă fericirea.

Ca încheiere vă spun: nimeni dintre cei ispitiţi, sa nu spună că Dumnezeu îl ispiteşte, pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit şi nici el nu ispiteşte pe nimeni. De aceea vă rog, când rostiţi rugăciunea „nu ne duce pe noi în ispită”, să cereţi „nu ne lăsa pe noi în ispită”!  Să credeţi, că este fericit omul care se opune ispitelor, pentru că după ce trece încercarea, primeşte coroana vieţii pe care Dumnezeu a promis-o celor ce Îl iubesc!

Vă binecuvântez cu harul spiritului luptător!!!

 

ÎNVĂŢĂTURĂ DESPRE CERUL NOU, PĂMÂNTUL NOU ŞI NOUL IERUSALIM

 

Unde putem citi despre acestea în Sfânta Scriptură?

Isaia 65, 17-25; 66, 22: „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.” În această parte este vorba despre construirea caselor, despre sădirea viilor, despre oameni care vor trăi timp îndelungat, despre prietenia cu animale care acum sunt duşmănoase, despre încetarea fricii, lipsa plânsului. Toate acestea nu vor fi în Rai, ci în Lumea Nouă, care se va realiza aici pe Pământ!

2 Petru 3, 13:Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” După descrierea Sfintei Scripturi, Pământul mai întâi s-a purificat prin apă (Potopul). A doua oară, Pământul se va purifica (transforma) prin focul Spiritului Sfânt, când vechiul Pământ se va transforma într-un Pământ Nou, iar Vechiul Cer (cel de acum) se va transforma într-un Cer Nou. Când îl vom privi, vom zice că acesta este atât de frumos, minunat, unic, încât aproape că nici nu seamănă cu cel vechi.

Apocalipsa 21, 1-8 Sfântul Apostol Ioan fiind pe insula Patmos a văzut într-o viziune cu ochii proprii Cerul Nou, Pământul Nou şi Noul Ierusalim, care a coborât pe pământ de la Domnul, din Ceruri. Dumnezeu i-a spus: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii.”  A mai văzut cum Dumnezeu le-a şters lacrimile. Acolo nu a văzut moarte şi durere, tot ce înainte a fost rău a trecut. Dumnezeu i-a vorbit: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi!” Cerul Nou şi Pământul Nou vor fi opera  noii creaţii a lui Dumnezeu, a creerii din nou. De acea Lume Nouă vor avea parte numai cei victorioşi, care îşi vor învinge păcatele.

Cum va fi Noul Ierusalim?(Ap. 21, 9-27; 22, 1-5) Acest Nou Ierusalim coborât din Ceruri pe Pământ, strălucea. Avea ziduri şi porţi. Mielul era Templul. Din tronul Mielului se revărsa viaţă. Vai de cei  care nu vor crede toate acestea şi va fi bine de cei care vor crede toate acestea.

Ce citim în mesaje cu privire la Lumea Nouă?Această Lume Nouă se va realiza în curând!” Spiritul Sfânt va purifica acest Pământ păcătos ca prin durerile naşterii. Lumea Nouă va coincide cu înfrângerea Satanei. Lumea Nouă se va realiza prin munca omului (rugăciune, suferinţă, jertfă, post, ispăşire…) şi prin darul lui Dumnezeu. Lumea Nouă va coborî din Ceruri pe Pământ, şi va transforma răutatea în iubire, indiferenţa în râvnă, iar inimile înpietrite le va înmuia. Vor ajunge în Lumea Noua, doar cei care au în suflete pocăinţă şi iubire smerită şi slujitoare, cei care vor fi capabili să conduca sufletele din întunericul  sufletesc spre lumina sufletească. Prin Lumea Nouă, va veni pe Pământ Noua Eră a Păcii. Omenirea va deveni grădina frumuseţii. Biserica va deveni o familie unită în iubire. Copiii lui Dumnezeu vor primi „Nume” noi. În Lumea Nouă vom trăi în compania Îngerilor şi a Sfinţilor. Iubirea va domni în inimile tuturor. Acolo va fi preamărirea lui Dumnezeu zi şi noapte. Acolo toţi vor împlini fericiţi Voia lui Dumnezeu. În Noul Ierusalim, toţi oamenii vor trăi în iubirea lui Dumnezeu. Cerul Nou, Pământul Nou şi Noul Ierusalim vor începe odată cu judecarea lumii. Lumea actuală poartă pecetea păcatului. În Lumea Nouă toate acestea vor lipsi. Dumnezeu va arăta prin Lumea Nouă cum trebuia să fie această lume dacă nu ar fi existat păcatul. Atunci, Dumnezeu va avea o relaţie intimă cu creaturile Sale (butaşi-viţă). În acea Lume Nouă se va regăsi tot ce are nevoie omul. Cartea Apocalipsei se încheie prin salutarea ispăşitorilor: „Maranatha! Vino Doamne Isuse!” Noi nu numai aşteptăm Lumea Nouă, dar în suflet suntem pregătiţi  pentru a ajunge acolo împreună cu mulţi alţi creştini.

 

Tema de casă pentru luna martie:

„AJUTĂ-NE DOAMNE SĂ FUGIM IMEDIAT LA TINE PENTRU AJUTOR ATUNCI CÂND SUNTEM ÎN ISPITE!

 

Privire în viitor – luna aprilie 2012:

-         Din cauza Săptămânii Mari şi a Paştilor, în aprilie, programele de ispăşire vor fi ţinute în zilele de 12-13-14-15, la ora 15

-         Pentru Duminica Îndurării (15 apr.), ne pregătim cu o novenă începând de Vinerea Mare (6 apr.). Cine se spovedeşte şi se împărtăşeşte în Duminica Îndurării, se poate elibera de toate păcatele şi pedepsele datorate pentru acestea. Acest har deosebit putem să-l oferim pentru noi sau pentru cei dragi aflaţi în Purgator!

-         Ne rugăm pentru ca în viitor să sărbătorim împreună Paştele!!! În prezent să oferim suferinţele noastre pentru cei pentru care tradiţia este mai importantă decât Voinţa lui Isus!

 

Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. şi al V.Ilona)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la:www.muntelesfinteitreimi.ro,

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,    inf. 0040-768-712723

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVĂ - FEBRUARIE 2012

 

Cu ce să bucurăm Sfânta Treime şi pe Fecioara Maria? (fragmente din mesajele Celor din Cer)

„Să credeţi în harul deosebit, care este pe Muntele Sfintei Treimi!

Puteţi bucura Sfânta Treime cu credinţa voastră vie, cu ispăşirea jertfelnică, cu seria novenelor!!!

Învăţaţi să trăiţi în aşa fel încât, prin curăţia sufletelor voastre şi iubirea reciprocă, Isus să se simtă bine în inimile voastre şi între voi.

Să vă străduiţi să obţineţi şi să păstraţi pacea sufletească care este anticiparea Raiului în inimile voastre.

Căutaţi şi împlinţi cu curaj Voia lui Dumnezeu care se referă la voi!

Trăiţi bine clipa prezentă!

Faceţi tot ceea ce pentru voi este posibil, şi încredinţaţi-Ne Nouă, tot ceea ce pentru voi este imposibil.

Nu lăsaţi ca cei slabi să fie eliminaţi din comunitatea de ispăşire. Rugaţi-vă pentru ei, ajutaţi-i şi încurajaţi-i!

Să folosiţi cât mai bine timpul care vă mai stă la dispoziţie! Nu ascultaţi de cel Rău, care vrea să vă inducă în nesiguranţă pe calea cea strâmtă!

Să conduceţi cât mai mulţi oameni la Noi, prin viaţa voastră ispăşitoare, oferită nouă, şi prin mărturia voastră blândă.

Încercaţi să acceptaţi şi să oferiţi încercările, de care aveţi parte în familia voastră şi în comunitatea voastră spirituală!

Să beţi cu credinţă, ungeţi-vă părţile bolnave şi stropiţi-vă casele, cu apa binecuvântată de Noi!

Încercaţi în fiecare zi să trăiţi într-un mod plăcut Nouă!

Oferiţi ispăşirea voastră pentru convertirea întregii lumi şi pentru eliberarea sufletelor din Purgator. Astfel veţi deveni binefăcătorii întregii lumi!

Să credeţi că nici un pas pe care îl faceţi spre preamărirea Sfintei Treimi şi pentru binele sufletelor, nu este inutil!

Să fiţi ca lumânările aprinse: luminaţi din iubire, rămâneţi cu o spiritualitate albă ca zăpada din iubire şi ardeţi până la capăt cu o iubire jertfelncă.

În această lume plină de ură să aveţi ca motto: „eu am voie doar să iubesc”!

Să vă străduiţi să învingeţi răul din lume numai cu binele!

În fiecare zi să fiţi atenţi la inspiraţiile primite de la Spiritul Sfânt, pentru că Noi vrem fericirea voastră pământească şi mântuirea voastră.”

 

Sfânta Fecioară m-a făcut părtaşă de o viziune care ne pune pe gânduri!

Sfânta Fecioară mi-a arătat o grădină cu trandafiri uriaşă, care a fost plină cu: boboci, trandafiri deschişi pe jumătate şi trandafiri înfloriţi. Sfânta Fecioară a cules un braţ mare de trandafiri din grădina Ei, şi după aceea i-a ales. A pus separat bobocii, separat pe cei înfloriţi pe jumătate şi separat pe cei înfloriţi de tot. După aceea a luat din fiecare câteva fire, şi pe acelea le-a legat împreună. Explicaţia Sfintei Fecioare: „A venit pentru voi, timpul separării. Vor fi doi pe câmp, la moară sau acasă. Unul va fi ridicat, iar celălalt va fi lăsat acolo. În aceste timpuri, toţi vor înţelege unde aparţin, şi fiecare va ocupa locul care-i aparţine. Vor fi şi din aceea între voi, care vor ajunge în faţa Sfintei Treimi. De aceea să fiţi tot timpul pregătiţi pentru întâlnirea cu Cei din Ceruri.” Sfânta Fecioară a mai spus, că promisiunea legată de apariţia Ei, o va îndeplini la momentul pe care Sfânta Treime îl va considera oportun. Cei din Cer ne-au binecuvântat cu harul credinţei vii, al statorniciei, al curajului, al speranţei, al vieţii jertfelnice şi al iubirii înflăcărate!