2004 motto:„Gândeşte, spune şi fă numai bine ca Dumnezeu să te poată folosi pe tine!”

6 noiembrie 2004

A 2-a Prima sâmbătă pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău

Această lună o consacrăm adorării şi preamăririi Spiritului Sfânt.

„Mărire Ţie Spirite Sfinte, recunoştinţă Ţie Spirite Sfinte pentru toate, mai ales pentru revărsarea puterii Tale”.

În această lună, vrem să ispăşim în modul cel mai serios, prin trăirea exerciţiului spiritual, pentru sufletele care suferă în Purgator.

I. Retrospectivă

În numele Tatălui ceresc vă întreb: aţi luat în serios exerciţiile spirituale din octombrie? Le-aţi oferit pentru voi înşivă, pentru familia trupească şi spirituală? V-aţi rugat mai mult? (rugăciunea de eliberare, Rozarul, Sfânta Liturghie, cuminecarea, adoraţia euharistică joia,…). Aţi pus în practică postul concret? (evitând carnea, televizorul, alcoolul, ţigările, cafeaua, munca în exces, …). Aţi făcut bine celor care aveau nevoie de voi? Spovada lunară a devenit parte a vieţii voastre? Citirea Sfintei Scripturi a intrat în programul vostru zilnic? Aţi folosit lucrurile sfinţite? (lumânarea sfinţită, apa sfinţită,…)

·         În discuţiile avute în comun am văzut roadele. Au ieşit la suprafaţă multe păcate ascunse. Începătorii s-au speriat tare de acestea, cei avansaţi au recunoscut păcatele şi au început să lucreze la repararea lor.

·         Vă caracterizează viaţa spirituală consecventă, statornică?

II. Nuşfalău - prezent

Spiritul Sfânt cere ca în noiembrie să continuăm exerciţiul spiritual primit în octombrie şi să oferim totul pentru sufletele care suferă în Purgator. Să ne rugăm cu credinţă în această lună:

Cred în comuniunea Sfinţilor”. Ce înseamnă asta?

a) Există Raiul!

Sfânta Scriptură confirmă aceasta:În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt”. „Cetatea noastră este în ceruri”. „Prin multe suferinţe trebuie să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu”. „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii”. „Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri”.

Cum se poate ajunge în Rai? Cu suferinţă oferită, mortificări, dorinţă arzătoare, rugăciune, haină albă, iubire, ţinerea poruncilor, virtuţi,...

Ce este în Rai? În cartea „Secretul bucuriei mele” de M. Éva putem citi (pag. 37-39): „Raiul străluceşte în culorile curcubeului. Nu există cuvinte care ar putea exprima cum este Raiul. Acolo totul este iubire. Se simte, că toţi te iubesc şi că tu iubeşti pe toată lumea. Am văzut îngeri, care străluceau de iubire. Cei care sunt în Rai beneficiază de prezenţa îmbucurătoare a lui Dumnezeu. Acolo este bucurie şi fericire de nedescris. Sufletele trăiesc acolo fără probleme, necazuri sau boli, într-o tinereţe veşnică. După moarte vom fi judecaţi în funcţie de câtă iubire avem în noi. Dimineaţa când m-am trezit şi am plecat la locul meu de muncă, simţeam că radiază din mine iubirea care m-a pătruns în Rai. Doream să îmbrăţişez pe toată lumea ca să primească din iubirea supranaturală de care am avut parte acolo”.

·         Casa noastră din cer o construim aici şi dincolo vom locui în ea!

·         Mesajul celor din Rai: „Trăiţi ca noi! Astfel ajutaţi sufletele suferinde. Astfel după mutarea voastră şi voi veţi ajunge în cel mai bun loc şi prin exemplul vostru bun îi veţi ajuta şi pe alţii să fie acolo. Trăiţi aşa, ca la întâlnirea noastră să puteţi auzi: Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu! Moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă  de la întemeierea lumii”.

b) Există Iadul!

Se poate citi în Sfânta Scriptură despre acesta:„Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu”.

Cine ajunge în Iad? Duşmanii lui Dumnezeu, cei care nu cred în evanghelii, sodomiţi, hoţii, beţivii, desfrânaţii, mulţi care au fost primii…

Ce este în Iad? În cartea „Secretul bucuriei mele” de M. Éva putem citi (pag.34-36): „În Iad am văzut o prăpastie adâncă în care coborau nişte scări înguste. Cu cât coboram mai adânc, cu atât mi se strângea inima mai tare. Simţeam aerul puturos, umed, plin de fum, care mă înăbuşea. Am văzut acele suflete care aveau formă de piele şi os. Disperaţi, gemeau de  durere, sufereau. Parcă i-ar fi ars un foc. Ei nu mai puteau fi ajutaţi, pentru că orgoliul lor este atât de mare, încât nu acceptă nici un ajutor. Se urăsc unii pe alţii, caută întotdeauna răzbunarea. Se acuză unii pe alţii. Fac totul pentru slava lor proprie. Nu Dumnezeu îi trimite în Iad, ci ei singuri aleg asta. Această stare omul o poartă în el deja pe pământ. Am înţeles deasemenea că totul se decide în viaţa noastră de pe pământ în funcţie de cum trăim. A fost o privelişte groaznică. Dacă harul nu m-ar fi întărit, nu aş fi putut suporta ceea ce am văzut acolo”.

·         Să ne rugăm, să postim, să ispăşim cu mai multă ardoare, ca nimeni să nu ajungă în Iad!

·         Mesajul celor din Iad: „Să nu trăiţi aşa cum am trăit noi, ca nu cumva să ajungeţi şi voi în locul groazei! Aşa-i că nu aţi dori să auziţi ce noi am auzit: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui”.

c) Există Purgator!

Se poate citi în Sfânta Scriptură despre acesta: „Sfânt şi cucernic gând a fost că a adus jertfă de curăţie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat”. „El însă se va mântui, dar aşa ca prin foc”.

Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel din urmă ban”.

De ce se purifică? De modul de viaţă lumesc, lene, seria omisiunilor, curiozitate nelalocul ei, limbă neîfrânată, egoism, minciună,…

Cu ce putem să-i ajutăm? Sfânta Liturghie, cuminecare, rugăciune, post, fapte bune, suferinţă oferită, viaţă plăcută lui Dumnezeu, iubire,…

În cartea „Secretul bucuriei mele” de M. Éva putem citi (pag.39): „Dacă oamenii ar fi conştienţi de ce îi aşteaptă după moarte, ar evita şi cele mai mici păcate, pentru ca să nu trebuiască să meargă în Purgator, ci să ajungă direct în Cer”.

Ultima rugăminte a Sfintei Monica către fiul ei Sfântul Augustin a fost: „Fiule, încă câteva minute şi mama ta nu mai este. Dacă nu voi mai fi, nu cumva să uiţi de mine, care te-am iubit atât de fierbinte. Mai ales când păşeşti în faţa altarului Domnului, ca să prezinţi cea mai Sfântă Jertfă a Noului Legământ, aminteşte-ţi de mine”. Sfântul Augustin nu a uitat de această rugăminte a mamei lui.

·         Este imposibil ca acel om care a salvat măcar un suflet din Purgator să se piardă.

·         Mesajul celor care sunt în Purgator: „Ajutaţi-ne ca odată eliberându-ne de aici şi noi să vă putem ajuta eficient!”

Tema din noiembrie: „Cum se raportează Biserica la revelaţiile particulare?”

·         Papa Paul al VI-lea în 14 octombrie 1966 a aprobat un decret, după care este permis, deci e voie fără acordul expres al Bisericii să scriem, să citim, să edităm şi să promovăm cărţi despre noile apariţii, revelaţii, semne, minuni, vise, viziuni,… Excepţie: dacă vorbesc împotriva credinţei sau a moralei.

·         Trebuie ştiut că mesajul Sfintei Scripturi: a) este revelaţie publică; b) vorbeşte tuturor oamenilor;

c) este obligatoriu pentru toţi; d) cu moartea ultimului apostol s-a încheiat. Dar asta nu înseamnă că odată cu încheierea revelaţiei publice Spiritul Sfânt nu mai transmite mesaje, prin anumite persoane alese, pentru indivizi sau comunităţi. Nimeni nu poate lega Cuvântul lui Dumnezeu.

·         Revelaţiiile particulare credibile în raport cu Sfânta Scriptură: a) nu adaugă nimic nou; b) nu scot nimic; c) şi nu schimbă nimic.

·         Referitor la Sfânta Scriptură, revelaţiiile particulare: a) luminează mai bine lucrurile esenţiale şi actuale; b) explică amănunţit; c) atrag atenţia asupra unor adevăruri revelate (ex: Lourdes- Concepţia Imaculată) ; d) grăbesc, subliniază împlinirea unor porunci dumnezeieşti (ex: rugăciunea, pocăinţa, ispăşirea).

·         Care să fie comportamentul nostru faţă de revelaţia particulară?

Să ne ferim de exagerări. Toate extremele sunt de la Cel Rău.

a)      Extrema negativă: sunt cei care în toate văd înşelătorie, nu acceptă nimic, ironizează, denigrează totul;

b)      Extrema pozitivă: sunt cei care sunt prea creduli, aşteaptă minuni, pe toate le acceptă fără verificare.

c)      Atitudinea corectă: „Toate să le încercaţi. Ţineţi ce este bine.Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului”.

·         În credincioşi este prezent darul  divin al „discernământului spiritelor” , pe baza căruia hotărăsc ce este de la Dumnezeu, de la om sau de la cel Rău. Criteriu important: pomul se cunoaşte după roade.

·         În locurile alese de Dumnezeu să fim pelerini înflăcăraţi şi nu turişti curioşi.

III. Nuşfalău - viitor

Luna decembrie o vom consacra lui Isus Cristos şi vom medita despre venirea Lui. Continuăm exerciţiul spiritual şi vom ispăşi pentru întreaga omenire.

2005- anul Euharistiei. După Papa Ioan Paul al II-lea mottoul anului viitor este:

Euharistia este izvorul şi culmea vieţii şi misiunii Bisericii”.

Mesajul Sfintei Fecioare: „Iubiţi-l mai mult pe Domnul Isus în Sfântul Sacrament. Consacraţi mai mult timp pentru adorarea şi preamărirea lui Isus. Deveniţi Euharistie vie. Cuminecaţi-vă cât mai des, cu sufletul curat. Iubiţi mai mult preoţii Mei sfinţiţi. Rugaţi-vă mai mult pentru ei. Apreciaţi mai mult preoţii, care prin  Spiritul Sfânt, în interesul mântuirii voastre aduc la viaţă Sfântul Sacrament”.

 

Tema de casă din noiembrie:

 „Spirite Sfinte Doamne ajută-mă, ca aici pe Pământ să trăiesc cu răbdare purificarea mea, ca dincolo să nu am parte de ea”