2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

3 – 4 – 5 noiembrie 2006

A 21-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău

În această lună citim şi trăim Scrisorile Sfântului apostol Pavel către: Tit, Filimon, Evrei; precum şi scrisorile Sfântului Iacob şi Sfântului Petru.

Motto-ul lunii: „Să aveţi spiritualitate de copil, ca astfel Dumnezeu să fie mare în voi!”

Intenţia comună de rugăciune: să oferim totul, mai ales rugăciunile noastre individuale şi comunitare pentru eliberarea sufletelor care suferă în Purgator!

Sarcina noastră concretă: vom răspândi cartea cu titlul ”Ispăşire pe muntele Sfintei Treimi”!

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Te pregăteşti serios pentru Lumea Nouă? Ai învăţat să vorbeşti ”limba iubirii”  cu aproapele tău? Îi iubeşti şi îi faci iubiţi pe Cei din Cer? Accepţi şi oferi toate suferinţele ca adevărat ispăşitor? Eşti precaut sau prea credul cu oamenii? Porneşti la lucru ţinându-te în suflet de mâna lui Isus şi a Sfintei Fecioare? Îl cauţi pe Domnul în virtuţi sau în păcate? Aparţii de grupul celor care se roagă sau de al celor care se luptă? Te rogi cu regularitate rozarul din iubire pentru Sfânta Fecioară? Acum trăieşti doar pentru trupul tău sau pentru sufletul tău? Ai curaj să vorbeşti despre învăţăturile cereşti?

Cu ajutorul Tatălui Ceresc te-ai dezbrăcat de omul vechi prin pocăinţă şi ai îmbrăcat omul nou prin iubirea slujitoare?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus pentru prima vineri din noiembrie 2006

Astăzi vreau să vă învăţ cum să fiţi când Mă voi întoarce la voi pe Pământ. Din păcate, cei mai mulţi oameni trăiesc o viaţă excesiv de activă, pun accentul doar pe lumea vizibilă şi pe cantitate. Vă rog, îndreptaţi-vă atenţia asupra lumii nevăzute, pentru că aceasta în curând va deveni vizibilă. Străduiţi-vă ca prin rugăciunea inimii să luaţi legătura cu Mine. Când mă voi întoarce la voi în glorie ar trebui să fie pe Pământ oameni cu care să mă pot înţelege. Aştept de la voi, în interesul vostru, să luaţi în serios învăţăturile Mele. De aceea vă cer să aveţi spiritualitate de copil, să fiţi ca cei care se abandonează părinţilor lor şi au încredere în ei. Voi, copiii Mei ispăşitori, trebuie să Mă ascultaţi în toate şi să vă abandonaţi Mie!!! Gândiţi-vă la răstignirea Mea, când duşmanii Mei m-au făcut neputincios. Nimicirea pe care am suferit-o în trup pe cruce, vouă v-a adus Mântuirea. Eu l-am glorificat pe Tatăl Ceresc şi prin acceptarea şi oferirea neputinţei mele. Vă rog să răstigniţi şi voi pe cruce voinţa voastră omenească, pentru ca astfel să puteţi împlini Voia Tatălui. În timpurile de pe urmă am nevoie de suflete ca de copil! Vă pot folosi pentru realizarea Operei Mele Dumnezeieşti în măsura în care îmi oferiţi Mie dorinţele şi voinţa voastră omenească. În Sfânta Scriptură scrie: ’când sunt slab, atunci sunt puternic’. Eu vă spun acum: când sunteţi mici, atunci sunteţi mari înaintea Mea! Să nu uitaţi niciodată că atunci când credeţi că v-am părăsit, tocmai atunci sunt cel mai aproape de voi. Acum încă nu înţelegeţi deplin Cuvintele Mele, dar va veni timpul când Spiritul Meu Sfânt vi le va explica. Vă rog să aveţi spiritualitate de copil, ca astfel Dumnezeu să fie Mare în voi!

Vă binecuvântez cu spiritul abandonării copilăreşti!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară pentru prima sâmbătă din noiembrie 2006

Dragii Mei copilaşi! Vă spun acum de ce vă cerem să aveţi spiritualitate de copil! Atunci când Fiul Meu a murit pe cruce în trup omenesc,  s-a glorificat în dumnezeirea lui şi v-a răscumpărat de păcatele voastre. Dumnezeirea Fiului Meu  s-a unit din nou cu trupul lui omenesc– a treia zi după moartea lui – şi astfel a învíat din morţi în trup glorificat. Fiul Meu a apărut glorificat apostolilor, dovedind astfel că a învins moartea. Când Fiul Meu s-a ridicat la cer în văzul apostolilor, au apărut doi îngeri şi le-au spus: ’Bărbaţi galileeni de ce staţi privind la cer? Acest  Isus care s-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer!’ Să credeţi că Fiul Meu se va întoarce la voi pe Pământ în Trupul Său glorificat, în mare lumină, pe norii Cerului, însoţit de Îngeri şi Sfinţi. El vine să-i facă părtaşi de Dumnezeirea Sa pe toţi cei care-L acceptă. Sfântul Meu Fiu nu vine să condamne mai întîi, ci să-i salveze pe acei păcătoşi care acceptă aceasta. Indiferent de credeţi sau nu, toate acestea se vor întâmpla încă în timpul vostru!!! Vă spun şi că sarcina cea mai importantă a vieţii voastre trebuie să fie ispăşirea în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale Fiului Meu. Rugăciunea de ispăşire pe care o spuneţi împreună pe muntele Sfintei Treimi este plăcută lui Dumnezeu. Trebuie să ştiţi că atunci când ispăşiţi, în zilele cerute de Noi,  în Cer se roagă împreună cu voi  Îngerii şi Sfinţii! Prin ispăşirea voastră Cele Cinci Răni Sfinte ale Fiului Meu se vindecă în mod mistic şi grăbiţi întoarcerea Lui pe Pământ. Copiii Mei ispăşitori, vocaţia voastră este să vindecaţi rănile sufleteşti provocate de păcatele oamenilor!!! Prin ispăşirea voastră se uneşte armata pământească de iubire cu oştirea de iubire a cerului şi astfel împreună vom înfrânge legiunile Satanei. Să nu uitaţi niciodată că Eu îmi iubesc foarte mult copiii, chiar şi pe cei păcătoşi! Până la întoarcerea Fiului Meu îmi vărs neîncetat Lacrimile asupra păcătoşilor, ca ei să fie îndemnaţi la pocăinţă. Prin pocăinţă şi păcătoşii pot primi Lumina cerească pe care Fiul Meu o aduce pe Pământ. Să vă gândiţi în fiecare zi că Eu sunt Mama Speranţei! Misiunea voastră în această lume lipsită de speranţă este să  fiţi Apostolii Speranţei! Voi, cei care aţi rămas până acum alături de Noi, străduiţi- vă să aveţi spiritualitate de copil, pentru că astfel Dumnezeu va fi mare în voi! Cu o asemenea spiritualitate veţi fi instrumente bune ale lui Dumnezeu!

Vă dau binecuvântarea Mea Maternă!

 

 

 

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc pentru prima duminică din noiembrie 2006

Tată Ceresc! Am vrea şi azi să te bucurăm, noi, cei care vrem să fim mereu Copilaşii Tăi ispăşitori! Răspunsul Tatălui Ceresc: De când l-am creat pe om, întotdeuna am aşteptat ca el să-mi aducă bucurie! Aşa sunt Eu cu voi, ca un părinte bun, care şi-a crescut copiii cu mare iubire, iar pentru aceasta aşteaptă doar un pic de recunoştinţă. Din păcate, sunt şi copii care se supără pe părinţii lor pentru că aceştia îi atenţionează că nu merg pe calea cea bună. Atunci când Eu vă atenţionez, din păcate sunt copii ai mei care din acest motiv mă reneagă, se revoltă împotriva mea, se refugiază la duşmanul meu, care prin bucurii aparente, de moment, îi duce la pierzare. Când v-aţi născut pe Pământ, înainte de toate, pentru o clipă aţi văzut Raiul şi în el Chipul Meu, pentru ca să tânjiţi să vă întoarceţi la Mine, deoarece Eu vă aştept. Voi aţi luat fiinţă prin Mine. Eu v-am luat în Braţe pe fiecare dintre voi, v-am dezmierdat cu Iubirea mea arzătoare iar voi Mi-aţi zâmbit. După aceea aţi început să vă trăiţi viaţa voastră pe Pământ. Eu v-am dăruit voinţă liberă. Mă aşteptam să trăiţi împreună cu Mine şi să-mi găsesc bucuria în voi. Din păcate nu s-a întâmplat aşa!!! Acum aştept din nou de la voi să fiţi cu spiritualitate de copil, să vă feriţi de păcat şi să-Mi zâmbiţi prin faptele voastre bune. Dacă vă căiţi pentru păcatele voastre, Eu vă iau din nou în Braţele mele, vă răspund cu un zâmbet şi Mă dăruiesc vouă. Trebuie să ştiţi că după aceasta nu mai contează pentru Mine cum a fost trecutul vostru! Pentru mine doar un singur lucru va fi important: să vreţi să-Mi aparţineţi!!! Prin iertarea păcatelor vă şterg păcatele şi vă eliberez. Dacă-Mi veţi spune chiar şi o singură dată, din inimă:’Tată’ şi astfel mă veţi recunoşte drept Creatorul vostru, am să vă strâng la pieptul Meu! După aceasta dacă va fi necesar, voi veţi accepta cu drag şi purificarea, pentru a deveni locuitori fericiţi ai Raiului – împreună cu Mine – de-a lungul unei veşnicii.

Vă dau binecuvântarea Mea părintească!”

   Mărturie în anul Sfintei Scripturi

Mă numesc Pr. Horváth Ernest şi sunt preot greco-catolic la Oradea. Sunt căsătorit şi am două fetiţe. Mulţumesc lui Dumnezeu că pot să depun mărturie acum, în această primă sâmbătă din noiembrie. Se împlineşte un an de când m-am întors în comunitatea de ispăşire, alături de părintele János şi de mama Eva. La terminarea facultăţii părinţii mei au ajuns în Moldova. Eu m-am născut acolo la 1 iunie 1971. După plecarea din Ardeal, părinţii mei s-au îndepărtat de Biserică. Cred, totuşi că Dumnezeu a rămas în sufletul  lor! Până la vârsta de 6 ani am crescut la bunica, lângă Dej. Acolo am învăţat primele rugăciuni. După aceasta am locuit la Biharia şi Oradea împreună cu părinţii. În această perioadă din păcate nu mi-am practicat credinţa. Îmi aduc aminte că într-o vacanţă m-am întors la bunica mea. Acolo m-am spovedit pentru prima dată şi am primit Prima Sfântă Împărtăşanie. În adolescenţă, când am citit pentru prima dată Sfânta Scriptură ceva s-a aprins în sufletul meu! Am simţit prezenţa lui Dumezeu! În această perioadă am avut un vis care mi-a adus în suflet multă bucurie şi pace. Cu permisiunea voastră am să vă povestesc o parte a visului: „erau foarte mulţi oameni adunaţi în jurul unui Munte înalt. Oamenii încercau să urce pe acel Munte. Unora le reuşea mai bine acest lucru, altora mai puţin. Toată lumea dorea să ajungă în vârful acelui Munte. Am simţit că Dumnezeu este în vârful acelui Munte şi El ne chema pe toţi pe culme. Împreună cu alţii, am început şi eu, să  urc, dar am căzut de fiecare dată. Atunci Dumnezeu a spus în sufletul meu: ’Ridică-ţi  mâinile  şi aşa să vii spre Mine!!!’ Mi-am ridicat mâinile şi urcam spre culme! Când mi-am lăsat mîinile în jos am căzut din nou şi am alunecat înapoi. Când îmi ridicam  din nou  mâinile - împreună cu alţii- mă apropiam de ţintă.”  Din acest vis am înţeles că Dumnezeu mă cheamă la un lucru extraordinar! Atunci  încă nu înţelegeam la ce mă chema Domnul. Am înţeles şi că ridicarea mâinilor înseamnă: să mă încredinţez  în totalitate lui Dumnezeu, să-mi pun viaţa şi viitorul în Mâna Lui! Aceasta era experienţa mea la vârsta de 16 ani. După ce am terminat liceul, mă gândeam la ce facultate să merg. M-am dus să mă spovedesc la un preot, care cu sau fără voia lui, mi-a spus: ’Vino la noi, la Teologie!’ Prin aceste cuvinte simple ceva s-a reaprins în sufletul meu. Nu m-a mai interesat din acel moment cariera şi m-am înscris la Teologie. După patru ani m-am căsătorit, iar Episcopul meu m-a hirotonit. La hirotonire am simţit că prin Episcop, Dumnezeu şi-a pus Mâinile asupra mea. S-a întărit în mine şi ideea că dacă mă încredinţez lui Dumnezeu atunci voi putea să urc Muntele Domnului; dacă nu, atunci în viaţa mea vor fi deseori căderi şi alunecări. Cu toate acestea era o nelinişte în mine, îmi doream o comunitate spirituală, pe care am găsit-o la Şimian, în comunitatea de ispăşire. La primele sâmbete am simţit pace, iubire şi haruri mari. Din păcate din cauza nestatorniciei mele am lipsit timp de doi ani din comunitate. M-am întors  în  comunitate ca  fiul risipitor, unde m-au primit cu inimă iubitoare. Mulţumind pentru iubirea primită din partea părintelui Janos si a Mamei Eva, îmi cer iertare pentru toate greşelile pecare le-am comis împotriva comunităţii. Simt că viaţa fără iubire nu valorează nimic. Trebuie să învăţăm să acceptăm şi să dăm iubirea! Numai aşa merită să trăim!!! Cred în iubirea lui Isus! Cred că Isus se va întoarce pe pământ pentru a  ne salva pe toţi!

Motto-ul meu: ”Iubeşte şi fă ce vrei!” Cred că acela în care este iubire adevărată vrea tuturor numai binele!

III. Nuşfalău– privire în viitor - luna decembrie

Intenţia comună de rugăciune va fi: să cerem împreună ajutorul Sfintei Familii pentru  creşterea în sfinţenie copiilor, a părinţilor şi bunicilor!

Sarcina noastră concretă va fi  de a face o spovadă  bună până la Crăciun!

În decembrie: Tatăl Ceresc cere din nou postul total de televizor în timpul novenei şi după aceea luni, miercuri şi vineri. Pe lângă aceasta, Cei din Cer recomandă numai urmărirea emisiunilor constructive! Numai zilele de vineri sunt fără carne! Să ne prgătim pentru anul viitor care va fi anul iubirii aproapelui!!!

Din Sfânta Scriptură vom citi şi vom trăi: scrisorile Sfântului Ioan, ale Sfântului Iuda Tadeul şi Apocalipsa Sfântului Ioan!

Tema de casă din noiembrie:

”SPIRITE SFINTE DOAMNE! DĂ-NE PUTERE CA PRIN RUGĂCIUNEA DE ISPĂŞIRE INDIVIDUALĂ ŞI COMUNITA SĂ AJUTĂM SUFLETELE DIN PURGATOR SĂ AJUNGĂ ÎN RAI!”