2008 – ANUL RECONCILIERII –NOIEMBRIE

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 50 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm şi să trăim învăţăturile despre Cerul nou şi Pământul nou. (2 Petru 3; Apocalipsa 21; Isaia 65,17 şi 66,12)

Motto-ul lunii: „Noi, aşteptăm Ceruri noi şi Pământ nou, în care va locui dreptatea.” (2 Petru 3,13)

Intenţia comună de rugăciune: oferim rugăciunile, posturile, faptele noastre bune şi cel puţin nouă sfinte liturghii pentru cei dragi care suferă în Purgator. Ne cerem iertare de la rudele decedate pe care le-am jignit cât au trăit şi îi iertăm pe cei care ne-au jignit când au trăit.

Sarcina noastră concretă va fi: să mergem cel puţin o dată pe săptămână la cimitir şi să ne rugăm acolo rozarul Îndurării Divine pentru eliberarea sufletelor care suferă în Purgator!

Mesajul Spiritului Sfânt din noiembrie 2008

„Dragii mei! Acum aş vrea să trezesc în inimile voastre blazate dorul după Cerul Nou şi Pământul Nou care urmează! Bucuraţi-vă din toată inima pentru că Cerul Nou şi Pământul Nou, pe care vi le-am promis, se vor realiza încă în timpul acestei generaţii. Pe muntele  Sfintei Treimi vă invit şi vă pregătesc să trăiţi sub Cerul Nou şi pe Pământul Nou. Această lume va trece şi vă voi da un Pământ Nou înfloritor, unde se va împlini Voia Mea dumnezeiască.

Acum vă spun câteva lucruri despre Lumea Nouă ca să ştiţi după ce să tânjiţi.

Pe Pământul Nou lumea se va transforma din nou în grădina vieţii şi a frumuseţii! Pe Pământul Nou va fi iubire în inima fiecărui om şi virtuţile vor fi purtate ca şi coroane. În Noul  Ierusalim toate lacrimile vor fi şterse, acolo nu va fi doliu, nici tânguire, nici durere, ce a fost rău până atunci va dispărea pentru veşnicie! Pământul Nou va lumina cu o lumină strălucitoare! Omenirea care în prezent e ’moartă’, a cărei majoritate e egocentrică, împietrită, materialistă, necredincioasă, indiferentă, scufundată în vicii,... va învia şi Mă va urma pe Pământul Nou! Cerul Nou şi Pământul Nou vor veni atunci când Spiritul Meu se va revărsa asupra voastră din Cer! Biserica Mea va fi reînoită, va fi smerită, săracă şi puternică! Biserica Nouă va fi o singură turmă cuprinzând întreaga omenire, o familie plină de iubire.

În Noua Grădină a Edenului care soseşte veţi trăi în comuniune deplină cu Sfânta Treime, cu îngerii, cu sfinţii şi cu toţi semenii voştri care au plecat înaintea voastră de pe Pământ! În Timpul Nou îngerii şi sfinţii Mei vă vor hrăni şi vă vor învăţa. Cei care sunt ai mei Mă vor preamări zi şi noapte sub Noul Cer. În Lumea Nouă Cerul va vărsa peste voi roua sa şi vă va reîmprospăta. În Era Nouă veţi trăi în fericire perfectă împreună cu Cei din Cer şi cu cei dragi vouă. Atunci Raiul se va uni cu Pământul!

Ce să faceţi şi ce să nu faceţi ca să grăbiţi realizarea Lumii Noi?

Era Nouă care vă aşteaptă este darul Spiritului Meu şi rod al rugăciunilor voastre încrezătoare, al posturilor voastre, al faptelor bune, al suferinţelor şi al vieţilor voastre oferite! Aveţi grijă, pentru că Suflarea Mea dumnezeiască îi va vântura pe toţi cei care întristează şi sufocă lucrarea salvatoare a Spiritului Meu.

Dumnezeu va purifica întregul Pământ aşa cum se purifică aurul în foc şi după aceea se va naşte o Lume Nouă în care se vor simţi bine numai cei care se căiesc pentru păcatele lor şi sfinţii. Atunci când voi revărsa focul Meu purificator peste toate naţiunile, răutatea multora se va transforma în iubire, voi înmuia inimile voastre împietrite şi le voi înflăcăra, indiferenţa voastră o voi transforma cu ajutorul vostru în zel!

Era Nouă pe care o pregătim cu cea mai mare iubire pentru voi va fi deodată cu sfârşitul domniei lui Satan şi cu înfrângerea acoliţilor lui. Să fiţi întotdeauna pregătiţi în suflet pentru că evenimentele  ultimelor timpuri se vor derula unul după altul! Permiteţi Spiritului Meu să transforme sufletele voastre în grădini noi ale Paradisului, în care vrem să pregătim lăcaş permanent pentru Noi.

Vă binecuvântez cu darul sfinţeniei!!!”

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M. şi a pr.Ioan Cs.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

Tema de casă pentru luna noiembrie

ÎNCERCĂM SĂ TRĂIM CÂT MAI FRUMOS POSIBIL! OFERIM ACEASTA PENTRU ELIBERAREA SUFLETELOR DIN PURGATOR!!!

 

Privire în viitor – luna decembrie:

Intenţia comună de rugăciune: în decembrie vom fi recunoscători pentru harurile concrete primite în tot anul!

Sarcina noastră concretă va fi:  cel puţin în duminicile de advent ne vom ruga şi vom cânta împreună în jurul coroniţei de advent şi a lumânărilor aprinse!!!

N.B. În viitor în primele sâmbete din fiecare lună vom cunoaşte câte un loc de pelerinaj!!! În decembrie vom merge în suflet în vizită la Guadalupe!!!