2010 – ANUL CUNOAŞTERII ŞI URMĂRII SFINŢILOR – NOIEMBRIE

”Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră!” (1 Tes.4,2)

A 74-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică şi de sărbători! (Mc.5;Lc.20;21;23;Mt.24) 

Motto-ul lunii: „Tată, eliberează-ne de cel Rău!(Mt 6,13)

Intenţia comună de rugăciune: să oferim pentru eliberarea sufletelor din Purgator viaţa noastră care râvneşte binele!

Sarcina noastră concretă va fi: dacă putem să mergem la mormântul celor dragi nouă, să-l aranjăm şi să ne rugăm acolo pentru mântuirea sufletelor lor!

N.B. pe 21 noiembrie la ora 13 îl vom încorona pe Cristos Rege cu flori.

 

Dragii mei copii ispăşitori! Cum zilele celui Rău sunt numărate, el vă atacă în mod extraordinar. În ultimele timpuri, în care trăiţi, trebuie să învăţaţi în mod extraordinar să vă apăraţi şi să luptaţi împotriva lui.

Eu, din Voia Sfintei Treimi, sunt Femeia care îl calcă în picioare pe Satan. Vă voi spune acum cum ajungeţi voi şi strămoşii voştri în puterea celui Rău şi cum puteţi ajunge din nou sub domnia Sfintei Treimi.

În puterea celui Rău ajungeţi datorită păcatelor, omisiunilor, rănilor sufleteşti, relaţiei nerezolvate cu strămoşii, practicilor oculte, a vieţii fără Dumnezeu,...

Cum puteţi ajunge din nou sub domnia deplină a Sfintei Treimi?

Prin pocăinţa sinceră! E important să spuneţi în sfânta spovadă, în faţa lui Dumnezeu şi a slujitorului Său că: ’Sunt un om păcătos care are nevoie de Îndurarea lui Dumnezeu! Sunt răspunzător de toate urmările faptelor mele păcătoase. Mă lepăd din toată inima de cel Rău, mă lepăd de toate ispitele şi mă decid din toată inima pentru Dumnezeu şi îmi ofer întreaga viaţă Lui.’ Dacă veţi face acest lucru, veţi ieşi de sub puterea celui Rău şi veţi ajunge sub domnia lui Dumnezeu. Vă rog cereţi-vă iertare de la Dumnezeu şi pentru păcatele strămoşilor voştri, ca şi ei să devină liberi.

Dacă veţi învăţa să iertaţi şi să cereţi iertare, rănile sufletului vostru se vor vindeca, relaţia de iubire cu Dumnezeu, cu cei dragi vouă vii şi morţi, cu întreaga omenire se va restabili. Trebuie să ştiţi că supărarea, ura şi toate celelalte păcate vă deschid calea spre a fi dominaţi de cel Rău. Acestă poartă o puteţi închide definitiv prin cererea iertării şi prin iertare.

Dacă spuneţi rugăciuni de vindecare, vă puteţi elibera de bolile provocate de cel Rău trupului, sufletului şi a spiritului. Dacă vindecarea nu are loc, oferiţi suferinţele voastre ca ispăşire pentru purificarea voastră, pentru convertirea omenirii întregi şi pentru eliberarea strămoşilor voştri care suferă în Purgator.

Prin rugăciunile de eliberare vă puteţi elibera de legăturile demonice. Datorită păcatelor comise cu regularitate ajungeţi să fiţi ca pasărea legată de picior cu o sfoară, care nu poate zbura liberă, doar pe o distanţă limitată. Prin rugăciunea de eliberare făcută cu regularitate veţi urâ păcatul, veţi iubi binele şi veţi porni pe calea dezvoltării spirituale.

Dacă cel Rău vă posedă, prin rugăciunile de exorcizare vă puteţi elibera de el. Oamenii posedaţi sunt ca pasărea închisă în colivie, în care au intrat de bună voie. Rugăciunile de exorcizare pot fi făcute de Papă, de episcopi şi de preoţii sau persoanele carismatice îputernicite de aceştia. Aceaste rugăciuni care poruncesc celui Rău se pot face numai cu sufletul curat, având încredere în puterea lui Dumnezeu şi având experienţă, niciodată singuri, totdeauna în comunitate.

Ce să faceţi cu copiii avortaţi?  În primul rând cereţi iertarea lui Dumnezeu şi  a copiilor avortaţi şi spuneţi-le că-i iubiţi. După aceea cereţi-i lui Dumnezeu iertare şi în numele celor care au ştiut despre avort şi au colaborat la acesta. După aceea acceptaţi suferinţele pe care Dumnezeu le permite în vieţile voastre ca ispăşire.

Sunt case, familii, locuri, zile, segmente de drum,... care au ajuns în puterea celui Rău datorită păcatelor grave. Vă rog, rupeţi puterea celui Rău prin Sângele lui Isus, oferirea sfintelor liturghii, stropirea cu apă sfinţită, tămâiere şi aşezaţi aceste locuri şi persoane sub protecţia Sfinţilor şi Îngerilor.

De asemenea vă rog ca în Numele lui Isus să vă delimitaţi radical de cel Rău, de lumea păcătoasă, de oamenii răi şi de strămoşii voştri ajunşi în Iad, ca de acum să nu  mai poată face rău! Ardeţi cărţile oculte, materialele pornografice, toate instrumentele practicilor demonice (pendul, cărţi, instrumentele vrăjitoriei, etc.), înapoiaţi ce aţi furat, compensaţi daunele produse, ca să vă eliberaţi de sub domnia celui Rău. Învăţaţi  să vă aşezaţi sub domnia şi protecţia lui Isus pe voi înşivă, pe cei dragi vouă, bunurile voastre, întreaga omenire şi strămoşii din Purgator. Repetaţi periodic aceasta!

Să vă căiţi pentru omisiunile pe care le-aţi făcut legat de strămoşii voştri care suferă în Purgator! Cereţi-le iertare şi iertaţi-i şi voi! Reparaţi omisiunile prin liturghii oferite pentru ei (gregoriană, novene)! Aşezaţi-i pe toţi strămoşii voştri din partea tatălui şi a mamei în Rănile Sfinte ale lui Isus, stropiţi-i cu Sfântul Sânge al lui Isus şi cereţi revărsarea şi binecuvântarea Îndurării lui Isus asupra lor.

Prin vindecarea arborelui genealogic veţi coborâ din căruţa celui Rău persoanele dragi vouă care mai trăiesc pe acest pământ şi îi veţi aşeza în căruţa lui Dumnezeu, de asemenea lucraţi la eliberarea persoanelor dragi care suferă în Purgator şi restabiliţi relaţia de iubire cu copiii avortaţi.

Dacă nu vă veţi aşeza sub domnia lui Dumnezeu pe voi înşivă şi pe strămoşii voştri aşa cum am cerut, vă puteţi aştepta la toate relele. Dacă ascultaţi cererile mele, aşezându-vă sub domnia lui Dumnezeu împreună cu strămoşii voştri, veţi ajunge în iubire foarte aproape de Dumnezeu, de întreaga omenire, de sufletele din Purgator şi de cele mântuite. Vă puteţi aştepta la vindecare trupească şi sufletească, naştere din nou şi mântuire fără Purgator. Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu Protecţia Sa divină!”

 

Tema de casă pentru luna noiembrie:

 „DOAMNE AJUTĂ-MĂ SĂ-ŢI SPUN DA ÎN TOATĂ VIAŢA MEA ŞI ÎN MOMENTUL MORŢII!!!

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

CHIARA LUCE BADANO (1971-1990) SFINŢENIA VIEŢII LA 18 ANI

Nu de mult mai trăia între noi şi o putem deja cinsti în rândul fericiţilor. Nu a fost călugăriţă, nici preot, ci o elevă din Italia, pe care la 17 ani Isus a întrebat-o: „Vrei să duci crucea Mea? Cu ajutorul tău pot să salvez mult mai mulţi oameni de la osândă?” Şi Chiara i-a spus da lui Isus!

În 1960 doi tineri italieni, Ruggero Badano şi Maria Tereza Caviglia s-au căsătorit. Ani în şir au aşteptat degeaba, nu li s-a născut un copil. S-au rugat împreună foarte mult  şi au făcut un pelerinaj, cu cererea în inimi, la sanctuarul Sfintei Fecioare. După 11 ani rugăciunile lor găsesc ascultare şi pe 29 octombrie 1971 s-a născut micuţa Chiara. Părinţii o consideră darul Sfintei Fecioare. A fost un copil minunat, care zâmbea întruna, vorbăreţ, cu un caracter vesel, care iubea sportul, natura şi muzica. I-a iubit pe „ultimii”, pe săracii la care puţini sunt atenţi.

Încă din grădiniţă aduna bani într-o cutiuţă pentru copiii săraci din Africa şi visa, când va fi mare să fie medic, să-i vindece. Dar o atrăgeau nu doar ce-i aflaţi la mare depărtare, pe care „e uşor să-i iubeşti”, ci şi între tovarăşii ei i-a găsit întotdeauna pe cei pe care putea să-i ajute. Chiara era o fetiţă fericită, care iubea viaţa sşi dorea să facă frumoasă şi viaţa altora.

La prima împărtăşanie a primit o carte a evangheliilor, care a influenţat-o mult. La nouă ani devine membră a comunităţii Focolarelor, unde îşi duce şi prietenii. De atunci motto-ul vieţii ei a fost „vreau ca Dumnezeu să fie pe primul loc în toate!”

Iubirea lui Dumnezeu i-a pătruns în mod natural viaţa în timp ce trăia viaţa de zi cu zi a tinerilor. Într-o zi, în timp ce juca tenis a simţit în spate o durere atât de puternică, încât paleta i-a căzut din mână. Avea atunci 17 ani. A doua zi a mers la medic, care după o lungă examinare a spus întâi părinţilor vestea rea: fata lor nu putea fi vindecată datorită unui cancer osos. Când Chiara a aflat diagnosticul, s-a culca pe pat tăcută, rugându-se. Când s-a ridicat încet, şi-luat zâmbind mama de mână şi a spus: „Ştii mamă am vorbit cu Isus. I-am spus: Isuse, dacă Tu Vrei, şi eu vreau!” A repetat des această frază în anul plin de durere care a urmat. Boala a avansat cu repeziciune şi au urmat mai multe operaţii dureroase. După puţin timp Chiara nu mai putea nici umbla. În timpul durerilor  ea a dat mângâiere sufletească familiei şi celor care o vizitau. A primit vizitatorii zâmbitoare, dar cu faţa marcată de durere. Până la capăt faţa ei a radiat linişte, pace şi bucurie. În jurnalul ei a scris prietenilor: „Am ieşit din viaţa voastră într-o clipă! Aş fi dorit să opresc trenul care m-a dus de la voi! Multe nu le înţelegeam! Eram plină de planuri, de dorinţe. Mă aştepta o lume nouă şi nu puteam face altceva decât să mă abandonez. Simt deja că sunt parte a unui minunat plan dumnezeiesc, care mi se dezvăluie pas cu pas.” Prietenilor din depărtare le transmite: „Viitorul este al tinerilor! Eu nu mai pot alerga, dar aş dori să vă predau flacăra ca la olimpiadă. Aveţi grijă, aveţi doar o singură viaţă şi merită oricât să o trăţi bine pe aceasta.” Încet boala i-a devorat puterea trupească, dar puterea ei sufletească era nealterată. Medicul ei curant, care nu era credincios a declarat: „De când am cunoscut-o pe Chiara şi familia ei în mine s-a schimbat ceva. Acum începe să se formeze în mine imaginea despre esenţa creştinismului!”

În iulie 1990 ea scria Chiarei Lubich, fondatoarei mişcării Focolarelor: „De când medicii mi-au oprit tratamentul, spatele mă doare atât de tare încât nu mă pot întoarce pe o parte şi uneori simt că durerea mă sufocă! Aşa-i că m-a vizitat Mirele meu?”  Chiara Lubich i-a răspuns astfel: „Chiara, nu te teme să-I  spui Da lui Isus în fiecare clipă! Isus îţi va da putere, eu sunt sigură de aceasta! Şi eu mă rog pentru tine, şi în suflet sunt permanent cu tine! Dumnezeu te iubeşte Nemărginit, şi vrea să pătrundă în adâncul sufletului tău şi vrea să te facă să simţi Raiul!”

Chiara a văzut în suferinţă vizitele lui Isus şi s-a pregătit conştient pentru întâlnirea cu El!

A planificat totul: a cerut să fie înmormântată în rochie de mireasă, căci se pregătea să-şi întâlnească Mirele. Înainte de moarte a spus: „Nu plângeţi pentru mine, eu mă duc la Isus! Nu vreau ca la înmormântarea mea oamenii să fie trişti, mai bine să cânte din toată inima!” Ultimele cuvinte, pe care le-a spus mamei ei au fost: „Fii fericită mamă, pentru că eu sunt fericită!”

Chiara Luce a deveni rapid pentru tineri un semn care arată spre Cer. Prietenii şi admiratorii când se adună la mormântul ei îşi amintesc de ea ca de cineva care şi acum este cu ei! Credem că cei care au ajuns în comuniune cu Dumnezeu mijlocesc pentru noi! La mijlocirea Chiarei Luce Badano s-a întâmplat deja o vindecare miraculoasă, pe care papa Benedict al XVI-lea a recunoscut-o în decretul dat pe 19 decembrie 2009.

Chiara Luce, te rugăm să mijloceşti şi pentru noi la Dumnezeu ca şi în vieţile noastre Dumnezeu să fie pe primul loc în toate şi totdeauna!

 

  Privire în viitor – luna decembrie 2010:

Următorul an bisericesc va fi anul cunoaşterii şi trăirii sărbătorilor.

Mulţumesc comunităţii de ispăşire pentru toate jertfele aduse anul trecut pentru Dumnezeu şi pentru suflete.

Vă doresc pregătiri de Advent pline de har!

În decembrie programele de ispăşire vor avea loc în zilele de 2,3,4 şi 5 cu începere de la ora 13!