2011 – ANUL CUNOAȘTERII ȘI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR – NOIEMBRIE

”Fericit este poporul care poate sărbători și poate umbla în lumina Feței Tale Doamne!” (Ps 88.16)

A 86-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminica și de sărbători! (Mt. 5;25; Mc.13; Lc.14) 

Motto-ul lunii: „Vă rugăm în numele lui Cristos împăcați-vă cu Dumnezeu (și cu semenii)!” (2 Cor. 5,20)

Intenția comună de rugăciune: ne rugăm ca să trăim la modul serios cererea iertării și iertarea, de parcă aceasta ar fi ultima șansă pentru noi înainte de moarte!

Sarcina noastră concretă va fi: să venim pe Muntele Sfânt ca să ne împăcăm cu Dumnezeu și cu semenii!

N.B. Pe 20 noiembrie, de sărbătoarea „Cristos Rege”, va avea loc la ora 13 încoronarea cu cunună de flori.

 

Învățătură de la Spiritul Sfânt în noiembrie 2011

„Dregii Mei copii ispășitori! Vă rog cu iubire să sărbătoriți în acest an cu recunoștință aniversarea reconcilierii voastre.

Fiți recunoscători pentru spiritul smereniei primit de la Noi, datorită căruia ați cerut și ați acceptat iertarea Noastră.

Fiți recunoscători pentru reconcilierea care a avut loc între membrii națiunii și între națiuni. Trebuie să știți că am așteptat foarte mult timp aceasta și când am văzut cererea voastră de iertare și iertarea voastră am revărsat toate harurile Cerului asupra voastră, asupra națiunii voastre și asupra omenirii întregi! Indiferent că simțiți sau nu, după reconcilierea voastră în inimile voastre și între voi este iubire adevărată! Și pentru viitor vă încredințez să practicați reconcilierea în familie în comunitatea sufletească și între religii, dacă este necesar. Dacă v-ați împăcat cu Noi și cu semenii voștri vă rog să trăiți împăcați și cu voi înșivă.

Fiți recunoscători pentru cei care sunt modele ale reconcilierii: Isus, Maria, papa Ioan Paul al II-lea, sfinții națiunii voastre, îngerul păzitor al națiunii voastre, Mama Eva,... Ei v-au ajutat într-un mod special în reconciliere și vă ajută și în continuare.

Fiți recunoscători și pentru că reconcilierea s-a realizat în primul rând prin voința Sfintei Treimi, a Mariei, a Îngerilor și Sfinților și nu prin voința voastră! De aceea ați primit de mai multe ori binecuvântarea conducătorilor bisericii. Trebuie să știți că reconcilierea este ultima și unica șansă pentru supraviețuirea națiunilor. În viitor veți vedea că toate națiunile care nu învață reconcilierea în cadrul națiunii și cu alte națiuni, vor dispărea de pe scena istoriei. Aceste națiuni orgolioase se vor distruge pe sine și unele pe altele.

Fiți recunoscători și pentru că ați primit unul dintre cele mai mari haruri ale ultimelor timpuri, vocația de ispășire, trăirea și răspândirea reconcilierii pe întregul Pământ.

Fiți recunoscători pentru reprezentanții voștri smeriți aleși de Noi, prin al căror Da s-a putut realiza reconcilierea în cadrul națiunii și între națiuni. A fost încântător să vedem din Cer cum preoții care vă reprezentau s-au îmbrățișat și după aceea v-ați îmbrățișat și voi. Tot Cerul s-a cutremurat la predarea acestui har extraordinar.

Fiți recunoscători pentru urmările minunate ale reconcilierii voastre. Prin reconciliere s-au eliminat din inimile voastre: invidia, gelozia, divizarea, antipatia, răzbunarea și s-au născut în voi dorința de a ajuta, iubirea adevărată, unitatea, coeziunea, smerenia, bucuria și multe alte virtuți! Cu ocazia sărbătorii extraordinare  a reconcilierii ați primit inimă nouă, suflet nou și alb ca zăpada. Exemplul vostru bun luminează de atunci în fața națiunilor ca orașul construit pe munte. Trebuie să știți ca mulți au urmat exemplul vostru. De la reconciliere vă priviți cu alți ochi și așteptați cu sufletul liniștit întoarcerea lui Isus pe Pământ. Trebuie să știți că ați devenit cele mai frumoase flori în grădina Mariei. Observăm cu bucurie că rănile sufletești pe care vi le-ați provocat reciproc s-au vindecat. După acestea, vă rog ca în viitor să nu mai amintiți nici o dată rănile primite, să le uitați pentru veșnicie cum le-am uitat și Noi.

În timp ce sunteți recunoscători puteți să vă gândiți ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi avut loc reconcilierea în cadrul națiunii și între națiuni?

Fiți recunoscători pentru crucea ispășitorilor pe care o purtați la gât ca mărturie a credinței voastre. Îe această cruce Ini mile lui Isus și a Mariei sunt unite! Prin această cruce vrem să vă atenționăm în fiecare zi a vieții voastre asupra unității prin iubire. Dacă veți păstra chiar cu prețul jertfelor unitatea în cadrul națiunii și între națiuni pe care ați primit-o din Cer, veți simți revărsarea permanentă a harului.

La aniversarea reconcilierii voastre vă mulțumesc în numele Sfintei Treimi, a Mariei, a tuturor Îngerilor și Sfinților că ați acceptat harurile reconcilierii. Vă rugăm ca în viitor să păziți acest har unic ca lumina ochilor.

Binecuvântăm întâlnirea voastră jertfelnică cu harul de a simți iubirea, în Numele Tatălui, a Fiului și a Spiritului Sfânt!!!

 

Tema de casă pentru luna noiembrie:

„SPIRITE SFINTE DOAMNE! ÎȚI SUNTEM RECUNOSCĂTORI PENTRU CĂ PRIN RECONCILIERE ÎN INIMILE NOASTRE S-A NĂSCUT ADEVĂRATA IUBIRE”

 

 

Mesaj extraordinar al Sfintei Fecioare în prima sâmbătă din octombrie 2011

 

„Dragii Mei copii ispășitori! Acum vreau să vă vorbesc despre Fatima, Medjugorje și Nușfalău.

       Când am apărut celor trei copii aleși la Fatima, le-am spus în mod solemn: ’Eu sunt Regina rozarului!’ De fiecare dată când am apărut i-am rugat să recite zilnic rozarul. Copiii au luat foarte în serios și au trăit toate cererile Mele astfel încât le-am putut spune: ’Sunt mulțumită de voi!’

Copiii Mei ispășitori! În ultimele timpuri, vă rog să recitați în fiecare zi rozarul meditat împreună în familie, astfel încât să fiu mulțumită și cu voi.

       Când am apărut la Medjugorje celor șase copii, le-am spus în mod solemn: ’Eu sunt Regina Păcii!’ În timpul aparițiilor Mele le-am atras atenția printre altele asupra păcii în inimă, între națiuni și religii.

Copiii Mei ispășitori! Trebuie să știți că pacea inimii și pacea dintre voi este unul dintre cele mai mari daruri ale Cerului pentru voi. Pacea este anticiparea Raiului pe Pământ. Dacă o pierdeți, o puteți redobândi prin iertare și cererea iertării, adică prin reconciliere. Vocația ispășitorilor este reconcilierea, căci prin ea Cerul coboară pe Pământ. Ați făcut acest lucru la Vac, pe Muntele Sfintei Treimi lângă Nușfalău și mai recent la Mohács, motiv pentru care sunt foarte mulțumită cu voi.

       Pe muntele Sfintei Treimi i-am spus copilei Mele alese Eva: ’Eu sunt Mama Speranței!’ Ea a sperat și în situațiile cele mai disperate pentru că privea la Atotputernicia lui Dumnezeu. În deznădejde trăiesc acei ispășitori care uită de Dumnezeu și privesc numai spre oameni și spre sine. Eu vă rog, dacă v-ați făcut partea, să aveți încredere în Dumnezeu Atotputernicul, căci El pe toate le întoarce spre binele și mântuirea voastră.

       Acum vă declar în mod solemn că înainte de Marele Avertisment, din Voia Sfintei Treimi, voi apărea pe Muntele Sfânt împreună cu copila Mea aleasă Eva. La Fatima am apărut la trei copii, la Medjugorje am apărut la șase copii, iar pe Muntele Sfintei Treimi voi apărea comunității de ispășire. Primiți acest har extraordinar de la Sfânta Treime pentru ispășirea voastră jertfelnică și datorită rugăciunilor de mijlocire ale copilei Mele Eva. Apariția Mea publică și învățăturile Mele vor fi o trăire de neuitat pentru cei care vin să ispășească cu regularitate pe Muntele Sfintei Teimi pentru convertirea omenirii. Cu ocazia apariției Mele, care va avea loc în curând, voi exprima recunoștința Sfintei Treimi pentru voi, vă voi prezenta pe copila Mea glorificată Eva, care a devenit exemplu pentru voi prin suferința ei de ispășire și vă voi pregăti personal pentru Marele Avertisment.

Fiți întotdeauna pregătiți sufletește pentru că nu cunoașteți nici ziua și nici ora. Nu vă temeți de viitor pentru că Eu sunt întotdeauna cu voi și vreau să fiți trandafirii Mei albi. În prezent mergeți pe cea mai bună cale. Sfânta Treime este mulțumită cu marea parte a comunității de bispășire!

       Acum Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine și prin copila Mea Eva cu spiritul rugăciunii, pacea inimii și harul speranței.”

 

 

Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723

 

Privire în viitor – luna decembrie 2011:

Va începe pregătirea intensivă a responsabililor comunităților pentru Marele Avertisment! În decembrie  programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2-3-4 de la ora 13!

Vă dorim tuturor un Advent binecuvântat! La sfârșitul anului bisericesc mulțumim tuturor ispășitorilor pentru jertfele pe care le-au acceptat pentru convertirea omenirii!