2004 motto:„Gândeşte, spune şi fă numai bine ca Dumnezeu să te poată folosi pe tine!”

2 octombrie  2004 

Prima sâmbătă pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău

Această lună este luna Tatălui ceresc, luna pe care o consacrăm adorării şi preamăririi Tatălui.

„Mărire Ţie Tată, recunoştinţă Ţie Tată pentru toate, mai ales pentru Iubirea Ta Nemărginită”.

La cererea Tatălui ceresc, azi învăţătura va fi despre: trecut, prezent şi viitor.

I. Retrospectivă despre Şimian.

În Şimian au fost în total 67 de prime sâmbete, în cinstea Inimii Preasfinte a lui Isus şi a Inimii Neprihănite a Mariei. După voia Cerului 33 de învăţături au trebuit scrise. Acestea vor apărea în viitor sub forma unei cărţi. Mesajele conţin cunoştinţe care pot fi utile tuturor creştinilor care au sufletul deschis şi doresc mai mult. S-a adeverit ceea ce Domnul a spus des: „este timpul marilor schimbări”. În Şimian, în viaţa comunităţii noastre: „O epocă s-a încheiat şi a început o nouă epocă”. Deja la 11 septembrie 2001, Sfânta Fecioară a amintit să ne pregătim pentru o perioadă de aproximativ trei ani şi după aceea ne va arăta pasul următor. Şimianul a fost „timp de pregătire” înaintea unei perioade mai serioase.

A fost Voia lui Isus şi a Mariei, că s-au încheiat primele sâmbete în Şimian şi au început (continuat) pe muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău.

După mesajul Cerului: „Am păşit în anticamera ultimelor timpuri!”.„Cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă!”. Pentru noi a fost confirmarea celor din Cer: „Te duc în pustie, ca să vorbesc inimii tale”.

II. Nfalău - prezent

A venit timpul să se formeze „mici comunităţi” în toate localităţile:”De la Tatăl se trage orice comunitate (bună)”. Domnul cere ca ei să aleagă „conducător responsabil”, care îi adună săptămânal pentru: citirea Sfintei Scripturi, rugăciune, schimb de experienţă,… „Iubiţi comunitatea frăţească”. Responsabilul va fi intermediarul între grup şi noi. În fiecare lună, în data de 13 dorim să ne întâlnim cu responsabilii pe muntele Sfintei Treimi în Nuşfalău. Aici, pe muntele ales şi confirmat de Dumnezeu, Domnul vrea să ne pregătească foarte serios pentru întâlnirea cu El. Isus a spus: „Iată, eu vin ca un hoţ”, pe neaşteptate, fără anunţ prealabil.

Cererea Domnului: fiecare trebuie să lucreze ca să-şi elimine păcatele, prin care s-a legat cu lanţuri de cel Rău şi să se decidă alături de Isus Cristos cu viaţa lui care aspiră spre bine. „Eu şi familia mea l-am ales pe Domnul”.

Ce vrea Domnul să ne înveţe în mod concret pe muntele Sfintei Treimi? Ce trebuie să ştim şi să facem concret în ultimele timpuri, ca să avem o întâlnire fericită cu Domnul Isus.

Lucrăm ca atunci când „va veni Fiul Omului” să găsească credinţă pe Pământ, în comunitatea noastră, în familia noastră şi în noi.

Ştim că numai aceia vor rămâne până la sfârşit în „comunitatea noastră de ispăşire” care:

·        acceptă conducerea noastră.

·        vor în modul cel mai serios să se schimbe.

·        vor să lucreze în mod serios şi la schimbarea altora.

După Voia Cerului: „trebuie să fim apostolii ispăşitori ai ultimelor timpuri”.

III. Nuşfalău - viitor

2005 – este anul Euharistiei! Pentru această perioadă, Domnul vrea să ne pregătească cu o mare purificare. 

Comunitatea noastră de ispăşire, „ispăşeşte împreună cu Fecioara Maria ca să împace Sfânta Treime”.

Ce trebuie să ştim despre ispăşire?

·        Ce este ispăşirea? Salvarea sufletelor! Cererea iertării de la Dumnezeu, în cuvinte şi fapte bune, în numele nostru şi al altora! „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”.

·        Cine sunt modelele noastre în ispăşire? Moise, Avram, Isus Cristos, Maria, toţi sfinţii şi îngerii. „Isus Cristos este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre”.

·        De când trebuie să ispăşim? De când păcatul a intrat în lumea noastră.

·        Ce se va întâmpla dacă nu ispăşim? Cel Rău va avea putere asupra omenirii şi o va duce în Iad.

·        De ce trebuie să ispăşim? Ca reparaţie pentru păcatele noastre şi ale altor oameni.

·        De unde trebuie să pornească ispăşirea? De la mine, din familia mea, din comunitatea mea.

·        Care este voia lui Isus, a Mariei şi a celor care-I urmează? Fiecare suflet să se salveze, nici un suflet să nu se osândească.

·        Pentru cine trebuie să ispăşim? Pentru necredincioşi, indiferenţi, împietriţi, pentru cei care trăiesc fără Dumnezeu, împotriva Lui şi a oamenilor. (fără cele 10 porunci, fără cele 7 sacramente; în cele 7 păcate capitale)

·        Cine să ispăşească? Toţi, fără excepţie, cei care acceptă invitaţia celor din Cer.

·        Unde să ispăşim împreună? Se poate în biserică, în parohie, în case, în natură,... Ziua şi timpul petrecut împreună, îl hotăreşte comunitatea.

·        Care este urmarea ispăşirii? Devenim sfinţi şi se salvează sufletele.

·        Ce aşteaptă de la noi Tatăl ceresc în timpul novenelor (1-9)?

Tatăl respectă libertatea tuturor. Nu obligă pe nimeni, doar invită la ispăşire serioasă. Pentru ceea ce cere, Domnul dă şi har, dacă credem în asta şi acceptăm. Cine ascultă pe Domnul va experimenta rezultatul în orice problemă personală sau de familie.

Pentru cine şi cum să ispăşim? După Voia Tatălui:

Ţ    În octombrie: pentru noi înşine, pentru familia trupească şi sufletească.

Ţ    În noiembrie: pentru sufletele care suferă în Purgator.

Ţ    În decembrie: pentru toţi oamenii. Isus s-a născut, a murit şi a înviat pentru toţi. El îi aşteaptă pe toţi acasă în Cer. Suntem răspunzători pentru toate creaturile.

·        Domnul aşteapă de la noi mai multă rugăciune individual şi comunitar.

-         Cere ca zilnic să ne rugăm rugăciunea de eliberare. „Cereţi, şi vi se va da…”. „Cât despre acest soi, el nu poate fi dat afară decât prin rugăciune şi post”.

-          Cere Rozarul, care este „cheia Raiului”.

-          Aşteaptă să vă împărtăşiţi des. „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţa  veşnică”.

-          Joia ne cheamă la cel puţin o jumătate de oră de adoraţie Euharistică. „Învăţătorul este aici şi te cheamă”.

·        Domnul aşteaptă şi post concret, mai serios.

-         Zilnic, în timpul novenei, până la prânz postul nostru să fie deplin.

-          Aceste zile să fie lipsite de: carne, TV, băuturi alcoolice.

·        În primul rând să nu aşteptăm ajutorul ci să-l dăm. Mai fericit este a da decât a primi”.

·        Dacă este necesar, să nu lipsească spovada lunară.  „Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu le iartă”.

·        Să citim zilnic Sfânta Scriptură, să o trăim şi să vorbim despre ea. „Ia şi citeşte!

·        Să învăţăm să folosim în mod regulat lucrurile sfinţite :

-         lumânarea sfinţită să o aprindem la fiecare rugăciune.

-          din apa sfinţită putem să bem cel puţin trei înghiţituri; să ne ungem in formă de cruce: pe frunte, pe ochi, pe urechi, pe gură, pe mâini, la inimă, spunând:„Iartă-mă Doamne”. In timpul novenei, să ne sfinţim zilnic camera, casa .

·        Ce aşteaptă Părintele Ceresc de la voi după terminarea novenei: luni, miercuri şi vineri?

-         să ne rugăm rugăciunea de eliberare. „Dumnezeu ne-a ridicat Eliberator puternic”.

-          să postim fără TV, carne, băuturi alcoolice. „nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare”.

-          Să mergem la Sfânta Liturghie, să ne împărtăşim. Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi paharul demonilor”.

-          să folosim lucrurile sfinţite (lumânare sfinţită, apa sfinţită). „şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos”.

·        N.B.

-          Domnul aşteaptă de la noi zeciuială din timpul nostru  . „…dau zeciuială din toate”.

-         să aducem cât mai multă jertfă cu înţelepciune, în unitate. „Deci eu foarte bucuros …mă voi jertfi pentru sufletele voastre”.

-          Să suportăm orice suferinţă fizică sau sufletească fără murmur şi să o oferim. „Mă bucur de suferinţele mele pentru voi”.

Sfânta Fecioară cere: „În timpul novenei şi în zilele de post opriţi televizorul. În acest fel veţi avea din belşug timp pentru rugăciune, pentru încărcare supranaturală şi pentru convorbiri spirituale. Nu lăsaţi ca cel Rău să vă cauzeze daune spirituale mari prin intermediul televizorului, deformându-vă viaţa, familia. Trebuie să ştiţi că aproape 24 de ore pe zi, la televizor este cateheza Demonului. Cele mai multe emisiuni de la televizor fac o adevărată spălare a creierului, vrând să vă transforme în împrăştiaţi, leneşi, oameni fără Dumnezeu şi împotriva lui Dumnezeu. De aceea vă cer să opriţi televizorul şi să porniţi în mod foarte serios programul spiritual”.

Tema de casă din octombrie:

 „Părinte bun! Tot ce este greu accept cu bucurie: pentru mine, pentru salvarea familiei mele fizice şi spirituale”