2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

1 – 6 – 7 octombrie 2006

A 20-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău

În această lună citim şi trăim Scrisorile Sfântului apostol Paul către Coloseni, Tesaloniceni şi către Timotei.

Motto-ul lunii:  „Înnoiţi-vă modul de gândire, lepădându-vă de omul vechi şi îmbrăcându-vă în omul nou!”

Intenţia comună de rugăciune: Să facem rugăciuni de eliberare şi vindecare pentru fraţii noştri bolnavi şi pentru cei legaţi de Cel Rău!

Sarcina noastră concretă:  vom răspândi cartea ”Rugăciuni pentru situaţii grele”

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Ai spus rugăciuni de mulţumire pentru carismă, pentru comunitatea de ispăşire şi pentru toate comunităţile spirituale? Ai curaj să cauţi şi să faci Voia lui Dumnezeu? Trăieşte în tine speranţa, chiar şi în situaţiile cele mai disperate? Eşti pe placul Tatălui Ceresc prin smerenia, ascultarea şi credinţa ta? Eşti pregătit pentru întâlnirea fericită cu Isus şi Maria? Permiţi ca Sfântul Trup al lui Isus şi Sfântul său Sânge să te transforme într-un om nou? Accepţi cu inima plină de căinţă sacramentul iertării păcatelor? Vă raportaţi unul la altul dominând sau slujind? Accepţi cu bucurie, pentru Isus, înjosirile ?

Citeşti Sfânta Scriptură, o trăieşti şi vorbeşti despre ea?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus pentru prima vineri din octombrie 2006

În această lună vreau să vă învăţ în ce fel puteţi deveni oameni noi. În legătură cu aceasta vă voi povesti o scurtă istorioară: ’Un om s-a hotărât să emigreze într-o altă ţară şi să trăiască acolo până la sfârşitul vieţii sale. Fiţi atenţi şi observaţi cum a gândit şi cum s-a pregătit acest om pentru integrarea în noua  ţară. Pentru început şi-a cumpărat o carte cu informaţii despre ţara în care voia să meargă. Din acea carte a aflat care sunt obiceiurile în ţara respectivă, cine-i este conducătorul, care sunt legile ţării respective, ce limbă se  vorbeşte şi care este mijlocul de plată. După aceea a  învăţat limba acelei ţări şi a început să strângă bani în moneda utilizată acolo. ’ Acest om merită să fie lăudat pentru că s-a pregătit inteligent pentru plecarea în noua ţară! Voi să vă transformaţi modul de gândire în aşa fel încât să conştientizaţi că mai devreme sau mai târziu viaţa voastră de pe pământ va lua sfârşit. Dacă vreţi să fiţi şi voi locuitori ai Împărăţiei Mele, luaţi Sfânta Scriptură, Cartea care vorbeşte despre Împărăţia mea. Din cele patru Evanghelii mă puteţi cunoaşte pe Mine. Din Cartea Sfântă puteţi afla că Eu sunt Regele în Împărăţia Cerurilor! Din Biblie vă puteţi familiariza cu legile Mele, pe care, pentru fericirea voastră, trebuie să le respectaţi. În Împărăţia Mea se poate vorbi numai ’Limba Iubirii’, pe care trebuie să o exersaţi deja pe Pământ prin iubirea slujitoare. Banii voştri – dacă îi oferiţi pentru scopuri Sfinte sau dacă îi ajutaţi cu ei pe cei aflaţi în nevoi – îi puteţi transfera în Banca Mea cerească. Dacă gândiţi şi acţionaţi astfel, vă pregătiţi bine pentru Împărăţia Mea şi veţi ajunge la Mine cu inima plină de fapte bune. Gândind şi acţionând conform aşteptărilor Mele dumnezeieşti puteţi să vă lepădaţi de omul vechi şi să deveniţi oameni noi. Cu astfel de spiritualitate nu vă veţi teme să veniţi în Împărăţia Mea pentru că vă va fi asigurată viaţa veşnică! Vă rog să vă rupeţi de modul de gândire lumesc şi să vă orientaţi zilnic atenţia asupra Împărăţiei Mele. Vă avertizez dinainte să fiţi întotdeauna pregătiţi în suflet, pentru că, încă înainte de întoarcerea Mea, mulţi şi dintr-o dată vor ajunge în Împărăţia Mea. Până atunci vă rog să vă schimbaţi modul de gândire, pentru a fi locuitori fericiţi ai Împărăţiei Mele. Străduiţi-vă să Mă cunoaşteţi şi să Mă faceţi cunoscut cât mai bine, să Mă iubiţi şi să Mă faceţi iubit şi de către alţii. Gândiţi-vă deseori la faptul că Eu am venit pe Pământ pentru păcătoşi şi i-am salvat chiar cu preţul vieţii Mele. Voia Mea este ca, renăscând prin Spiritul Meu Sfânt, devenind oameni noi, să vă mântuiţi! Vă binecuvântez cu harul renaşterii!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară pentru prima sâmbătă din octombrie 2006

Dragii Mei Copilaşi! Dacă vreţi cu adevărat să deveniţi oameni noi, meditaţi asupra următoarelor mele învăţături!

Cei mai mulţi oameni nu reuşesc să deosebească mesajele, care vin de la Noi şi care de la Cel Rău, deoarece nu cunosc Noul Testament. În timpurile de acum, pentru a lua hotărâri corecte, este necesar să cunoaşteţi Evangheliile, în care găsiţi viaţa, învăţăturile şi faptele Sfântului meu Fiu. Să vă păziţi, pentru că Cel Rău vă încurajează spre o formă de viaţă lumească. Cu ajutorul tehnicii – dacă nu vă raportaţi la ea în mod corect  – el vă ocupă timpul şi vă oboseşte pentru ca să nu mai aveţi nici timp nici dispoziţie pentru rugăciune! Cel Rău  se preface a fi ’înger al luminii’ şi îl imită pe Dumnezeu în multe lucruri pentru ca să vă păcălească, să vă ducă alături de el, şi în final, să vă ducă la pierzare. De aceea nu reuşesc să vă subliniez îndeajuns importanţa rugăciunii individuale şi a celei în comunitate, prin care descoperiţi planurile Celui Rău şi îi slăbiţi puterea. Ştiţi de ce permite Dumnezeu suferinţa chiar şi în viaţa celor drepţi? Dumnezeu îi pune la încercare pe cei drepţi prin suferinţă, dându-le astfel posibilitatea de a-şi demonstra fidelitatea faţă de El. Cei care-i sunt fideli lui Dumnezeu acceptă şi oferă spre gloria Lui toate suferinţele şi umilirile; în schimb oamenii Celui Rău şi fiii lumii nu fac acest lucru. Când sunteţi în suferinţă, gândiţi-vă des la Isus, care prin suferinţa şi moartea Sa a răscumpărat lumea din robia păcatului. Vă rog să fiţi mai atenţi la şoaptele Spiritului Sfânt , pentru că vor fi evenimente la care veţi lua parte şi voi şi nu va fi indiferent de cine ascultaţi şi cum vă comportaţi în acele timpuri. Fiţi foarte prudenţi cu oamenii, pentru că nu toţi vă vor vrea binele! Să nu credeţi tot ceea ce vă spun oamenii! În acest timp de pe urmă va ieşi la iveală tot ceea ce este în inimile oamenilor! Voi – ca oameni noi – să rămâneţi întotdeauna în iubire şi astfel vă va fi bine, indiferent ce ar veni asupra voastră. Dacă în fiecare zi, în suflet, veţi prinde Mâna Sfântului Meu Fiu şi mâna Mea, vom fi alături de voi şi vă vom da tot ajutorul de care veţi avea nevoie!

Vă dau binecuvântarea mea maternă!

 

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc pentru prima duminică din octombrie 2006

Tată Ceresc! Ne-am adunat şi azi pe muntele Sfintei Treimi pentru a ispăşi, pentru a Te adora şi preamări. Învăţătura Tatălui nostru Ceresc: Mă bucur foarte mult pentru că în acest Loc Sfânt mă prezentaţi aşa cum sunt în realitate. Din păcate cele mai multe creaturi ale Mele Mă consideră un Dumnezeu pedepsitor, cu toate că Eu sunt Dumnezeul Iubirii. Trebuie să ştiţi că suferinţa se abate asupra voastră din cauza păcatelor voastre. Eu am dăruit voinţă liberă tuturor creaturilor Mele. Mulţi, ascultând de adversarul meu, îşi întorc voinţa împotriva mea. Vă atenţionez: nu Mă căutaţi în păcat, căci acolo Eu nu sunt. Cu ajutorul meu dumnezeiesc să eradicaţi păcatele omului vechi, pentru a putea experimenta Iubirea Mea! Vă rog să vă gândiţi că eu sunt Dumnezeul vostru care v-am creat, vă susţin şi vă port de grijă! Aţi fost creaţi din Voinţa Mea! Credeţi-Mă, Eu vă iubesc foarte mult! L-am dat pe Fiul Meu, să vă răscumpere păcatele! Dacă ascultaţi de Isus şi Maria şi ispăşiţi împreună cu Ei, prin Spiritul Sfânt, veţi putea deveni locuitori fericiţi ai Împărăţiei Mele. În Împărăţia Mea fericirea voastră nu se va sfârşi niciodată. Eu de abia aştept să vă fac fericiţi încă de pe Pământ, pentru că voi sunteţi creaţi pentru fericire! Prin pocăinţă întoarceţi-vă la Mine! Trăiţi bine timpul scurt pe care-l aveţi la dispoziţie, deoarece timpul de har se va termina în curând! În faţa ochilor voştri omenirea se va împărţi în două grupe: unii, împreună cu Mine, se vor ruga şi vor sluji; alţii, împotriva mea, vor domni şi vor lupta cu armele Celui Rău. Veţi vedea urmările fiecăreia. Voi, prin pocăinţă lepădaţi-vă de omul vechi şi transformaţi-vă în omul nou prin iubire slujitoare. Prin aceasta veţi fi copiii Mei dragi!

Vă dau binecuvântarea Sfintei Treimi!”

   Mărturie în anul Sfintei Scripturi

Consider că este un mare har să pot depune mărturie pe muntele Sfintei Treimi, la sărbătoarea Sfintei Fecioare, Regina Rozarului. Pot să vă spun că de când am învăţat rugăciunea rozarului, nu m-am despărţit de ea niciodată! Numele meu este Pr. Schek László, sunt paroh la Carastelec. M-am născut la 18 iulie 1957, în localitatea  Petreu, într-o familie catolică. Am primit Prima Împărtăşanie, am fost miruit, iar după aceea, mergeam la biserică obligat de părinţi. După armată am lucrat ca tehnician veterinar dar am trăit fără Dumnezeu. Pe lângă distracţii şi jocuri de cărţi m-am obişnuit să şi beau. Întotdeauna mă gândesc cu recunoştinţă la Sfânta Fecioară, datorită căreia m-am întors la Dumnezeu, într-o lună de mai. La schimbarea vieţii mele au contribuit multe lucruri. De la o comunitate spirituală am primit întotdeauna putere pentru a începe din nou! Cuvintele Domnului Isus au pătruns adânc in inima mea atunci când am citit pentru prima oară Sfânta Scriptură. Am trăit şi dualitatea, atunci când mă atrăgea atât lumea cât şi Domnul Isus. Domnul m-a ajutat spre o schimbare mai serioasă printr-un vis. Visam că trupul meu era mort iar sufletul meu zbura în sus! Domnul mi-a explicat acest vis: ”Tu, începând de acum nu vei mai trăi pentru trupul ci pentru sufletul tău!” După aceasta am avut deja curajul de a-L mărturisi pe Domnul Isus şi în faţa prietenilor mei. Diferitele încercări m-au ajutat în continuare în schimbare. Pe mama mea am pierdut-o când avea 54 de ani, pe fratele meu l-am pierdut când avea 29 de ani! Şi eu am foste de mai multe ori în ghearele morţii! În ianuarie 1983, la 26 de ani m-am dus la altar să ministrez. Nu îmi era ruşine că vreau, cu ajutorul lui Dumnezeu, să devin preot. Cei şase ani de teologie au fost cei mai frumoşi ani ai vieţii mele. După terminarea teologiei am făcut cunoştinţă cu spiritualitatea focolară şi cu preoţi buni, care m-au ajutat să gândesc universal şi să primesc cu iubire pe fiecare om în inima mea. Din punctul de vedere al creşterii spirituale mi-au fost de ajutor pelerinajele la diferite Locuri Sfinte, rugăciunea individuală şi în comunitate, întâlnirile frecvente cu preoţii.

Ce să spun despre muntele Sfintei Treimi? Convingerea mea este că e un loc Sfânt, ales de Dumnezeu! În aer se poate simţi prezenţa Celor din Cer, Sfinţenia! Am curaj să vorbesc şi altora despre acest Loc Sfânt, despre vindecări, semne, mesaje... Învăţăturile care sunt spuse aici, sunt conforme cu învăţătura Sfintei Scripturi şi a Bisericii. Ceea ce se întâmplă aici este ceva nou! Spiritul Sfânt ştie să creeze şi lucruri noi, de care nu este voie să ne temem!

Cum văd eu carisma unităţii pe care au primit-o părintele Janos şi mama Eva ? Mărturisesc cu convingere că ei sunt persoane alese de Dumnezeu, pe care îi conduce şi prin care vorbeşte Spiritul Sfânt! Convingerea mea s-a întărit atunci când, în acest Loc Sfânt, Sfânta Treime s-a folosit de gura mea pentru ca, în numele Sfintei Treimi, să le mulţumesc Părintelui Janos şi Mamei Eva pentru că colaborează cu Cei din Cer. Acum aş dori să-mi cer iertare de la ei pentru că de multe ori i-am criticat. Am înţeles că lui Dumnezeu orice îi este cu putinţă, Dumnezeu este Atotputernic, El are dreptul să facă orice lucru nou. Pentru mine carisma este ca şi legătura Sfânta dintre Sfânta Fecioară şi Sfântul Iosif. Merită să ne gândim: Soţul mamei Eva şi fiul ei s-au raportat în mod corect la această carismă. Mărturisesc cu toată convingerea că legătura dintre cei doi, care ţine de mai bine de 19 ani, este darul unic al lui Dumnezeu! Mulţumesc lui Dumnezeu şi lor că au acceptat, împotriva tuturor greutăţilor, spre binele oamenilor, acea unitate supranaturală pe care Dumnezeu le-a cerut-o!”

Motto-ul meu:   Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii!” (Apocalipsa. 2,10)

III. Nuşfalău– privire în viitor - luna noiembrie

Intenţia comună de rugăciune va fi: fiecare sfântă liturghie, rugăciune, post, suferinţă, ispăşire ... să le oferim pentru sufletele din Purgator.

Sarcina noastră concretă va fi:  să ne rugăm din caietul de rugăciuni cu titlul: „Ispăşire pe Muntele Sfintei Treimi”şi să-l răspândim!

Vom citi şi trăi Scrisorile Sfântului apostol Paul către Tit, către Filimon şi cea către Evrei, respectiv scrisorile Sfinţilor apostoli Iacob şi  Petru!

În noiembrie, în data de 3, 4, şi 5, programele de ispăşire vor începe de la orele 11 pe muntele Sfintei Treimi.

(La Nuşfalău învăţăturile din cer  le primesc şi le sistematizează: pr. Csilik  János şi B. Madarász Éva)

Tema de casă din octombrie:

”TATĂ CERESC, TE ROG AJUTĂ-MĂ CA PRIN POCĂINŢĂ SĂ MĂ LEPĂD DE OMUL VECHI ŞI PRIN IUBIRE SLUJITOARE SĂ ÎMBRAC OMUL NOU!