2008 – ANUL RECONCILIERII –OCTOMBRIE

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu şi unii cu alţii!”

A 49 -a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură să medităm şi să trăim evanghelia după Sfântul Luca.

Motto-ul lunii: „Vegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.” (Lc.21,36)

Intenţia comună de rugăciune: ispăşim pentru oamenii care au distrus natura, au poluat râurile şi aerul, au exterminat multe animale, au dezechilibrat ordinea din natură,... Ne cerem iertare şi în numele lor de la Tatăl Ceresc!!!

Sarcina noastră concretă va fi: vom avea în mod conştient grijă de curăţenia trupului, a sufletului şi a mediului (a camerei, a curţii, a străzii, a râurilor, a pădurilor...)

 

Mesajul Spiritului Sfânt din octombrie 2008

„Dragii mei! Pentru început vreau să vă explic motto-ul lunii!

Mă bucur dacă vă rugaţi în fiecare zi, singuri sau în comunitate, cu cuvintele voastre sau cu rugăciuni legate. Rugaţi-vă astfel ca datorită conversaţiei cu Mine să deveniţi mai buni. Vă puteţi ruga neîncetat dacă învăţaţi să trăiţi permanent în prezenţa noastră dumnezeiască.

Mă bucur şi dacă petreceţi câte o noapte în veghe şi rugăciune, oferind acestea pentru convertirea păcătoşilor. Când nu puteţi dormi – indiferent de motiv- nu vă enervaţi, ci rugaţi-vă pentru convertirea păcătoşilor. Trebuie să ştiţi că veghează permanent acei copii ai Mei, care învaţă să trăiască permanent în curăţie sufletească şi iubire reciprocă.

Voia Mea este să vă salvez, cu colaborarea voastră,  de cel mai mare rău: de osândă. Dacă învăţaţi să ascultaţi de Mine vă veţi salva de capcanele celui Rău, de pedeapsa care urmează şi de toate relele.

În prezent sunteţi vrednici să staţi înaintea Fiului Omului care se întoarce pe Pământ? Din păcate sunt între voi unii, care datorită lipsei pocăinţei, nu sunt vrednici să stea înaintea Fiului Omului. Spuneţi semenilor voştri care trăiesc în păcat că timpul îndurării se poate termina mâine şi că vor întâlni dreptatea şi pedeapsa lui Dumnezeu. Lor să le atrageţi atenţia asupra pocăinţei!

Trăiesc între voi şi unii care uneori sunt vrednici, alteori nu sunt vrednici de întâlnirea cu Noi. Lor să le spuneţi că atenţionarea dumnezeiască poate avea loc în oricare oră a zilei, în oricare zi a săptămânii, în oricare lună a anului. Eu vă iubesc şi nu vreau să aveţi parte de o surpriză neplăcută şi dureroasă.

Mă bucur cel mai mult pentru cei care trăiesc în prezenţa Noastră dumnezeiască şi sunt permanent pregătiţi pentru întâlnirea cu Noi!!! La întoarcerea Fiului Omului ei vor avea o surpriză minunată şi vor avea parte de o fericire cum nu au mai experimentat.

Vă rog să nu vă lăudaţi unii altora de câte ori aţi fost pe muntele Sfintei Treimi, ci cum s-a schimbat în mod concret viaţa voastră într-o direcţie bună.

Ispăşitorilor care şi-au pierdut siguranţa le spun: am confirmat – pe parcursul anilor –cu semne, cu vindecări miraculoase, cu convertiri şi eliberări, că locul de pelerinaj de pe muntele Sfintei Treimi este de la Noi! De aceea vă rog să înaintaţi cu curaj în ispăşirea făcută împreună chiar dacă vă ating atacuri din partea diavolului sau din partea oamenilor (discreditare).

A sosit timpul, când şi voi şi cei din jurul vostru observă cine sunteţi. Acceptaţi-vă pe voi înşivă şi unii pe alţii aşa cum sunteţi şi mergeţi în direcţia bună de la acest nivel. Acceptându-vă unii pe alţii va creşte în voi smerenia şi iubirea.

Dacă v-aţi lepădat în faţa Mea de trecutul vostru păcătos şi aţi dobândit îndurarea în sacramentul iertării păcatelor, atunci să nu vă fie ruşine în faţa oamenilor. Trebuie să ştiţi că atunci când ne vom întâlni nu oamenii vă vor judeca, ci Noi. Străduiţi-vă ca în fiecare clipă a vieţii voastre să fiţi vrednici să staţi înaintea Fiului Omului care se întoarce pe Pământ!!!

Vă binecuvântez cu spiritualitatea vegherii!!!”

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M. şi a pr.Ioan Cs.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723

 

 

 Care sunt roadele rugăciunii?

·        Numai cu rugăciune putem trece cu succes prin perioadele grele ale vieţii!

·        E nevoie de rugăciune pentru salvarea lumii!

·        Cei care se roagă şi cei pentru care ne rugăm se salvează de cel mai mare rău, de Iad!

·        Rugăciunea împiedică atacurile celui Rău, îi dezvăluie minciunile, învinge ispitele,...

·        Prin rugăciunile noastre Dumnezeu ne ajută să învingem, problemele noastre se rezolvă mai devreme sau mai târziu după Voia lui Dumnezeu.

·        Prin rugăciune, Dumnezeu ne schimbă viaţa!

·        Dacă ne rugăm cu sufletul curat, postind şi făcând fapte bune Dumnezeu ne împlineşte mai repede cererile.

·        Prin rugăciune Dumnezeu ne dă lumină şi putere!

·        Prin rugăciune Dumnezeu alungă tristeţea şi dă mângâiere.

·        Omul care se roagă va avea o viaţă plină de virtuţi şi sfinţenie.

·        Prin rugăciune Dumnezeu converteşte păcătoşii, iar celor drepţi le dă statornicie.

·        Puterea rugăciunii ajunge la Cer.

·        Rugăciunea este cheia cu care ne deschidem sufletele în faţa lui Dumnezeu şi le închidem în faţa celui Rău.

·        Sarcina principală a fiecărei rugăciuni este să crescă iubirea în noi.

·        Isus s-a rugat în zori, seara târziu, înainte de alegerea apostolilor, pe Muntele Măslinilor, pe muntele Tabor, chiar şi pe cruce. Acum mijloceşte pentru întreaga omenire în Cer, în faţa Tatălui.

·        Înainte de Rusalii apostolii s-au rugat împreună cu Maria timp de nouă zile. După aceea Spiritul Sfânt i-a umplut şi au devenit curajoşi, au primit harul vindecării şi eliberării, darul discernământului spiritelor, spiritualitatea martiriului,...

·        Sfântul diacon Ştefan s-a rugat şi a primit astfel de la Dumnezeu darul viziunii, spiritualitatea iubirii duşmanului şi acceptarea morţii.

·        Sfântul apostol Ioan s-a rugat pe insula Patmos în exil şi astfel a putut să vadă viitorul, a văzut cu ochii spiritului încercările, pieirea răului şi victoria binelui,...

·        Rugaţi-vă cu smerenie, cu cuvinte simple, abandonându-vă lui Dumnezeu, cu încredere deplină.

·        Trebuie să ştiţi că voi sunteţi cei care aveţi nevoie de rugăciune şi nu Dumnezeu.

·        În fiecare zi să ai timp pentru rugăciune!

·        Fără rugăciune omul este ca pasărea fără aripi, ca soldatul fără armă.

·        Câteva proverbe: „Roagă-te şi munceşte!”, „Munca bine făcută este rugăciune!”

·        Tema de casă a omului care se roagă: „Doamne ajută-mă, să mă rog astfel ca viaţa mea să se schimbe într-un mod plăcut ţie”.

 

 (Pr. Csilik János- 2 octombrie 2008)

 

Tema de casă pentru luna octombrie

DOAMNE SUNT GATA ORICÂND, CHIAR ŞI ACUM, SĂ TE ÎNTÂLNESC!

 

Privire în viitor – luna noiembrie:

Intenţia comună de rugăciune: vom oferi rugăciune, post şi cel puţin nouă liturghii pentru rudele noastre aflate în Purgator. Ne cerem iertare de la toţi cei pe care i-am jignit pe parcursul vieţii noastre pământeşti şi iertăm rudelor noastre decedate care ne-au jignit.

Sarcina noastră concretă va fi: mergem cel puţin odată pe săptămână la cimitir şi ne rugăm acolo rozarul Îndurării Divine pentru morţii noştri!!!