Rugăciune introductivă

 

Isuse Înviat, Glorificat, Îndurător!

Cu adâncă smerenie, cu inima plină de pocăinţă vin la Tine cerându-ţi ajutorul.

Ţi-am adus inima mea aşa cum este, şi în ea pe toţi aceia pentru care sunt răspunzător.

Cu mare încredere te rog Isuse, vindecă-i pe cei bolnavi, converteşte păcătoşii,… binecuvântează rezolvarea problemelor mele după Voia Ta cea Sfântă.

Îţi ofer această procesiune de ispăşire, împreună cu rugăciunile şi jertfele mele, pentru dobândirea harurilor …..

Te rog Isuse binecuvântează ispăşirea mea!

 

Rugăciune de Ispăşire la Isus Îndurător

La capela grotă a lui Isus cu Inima Îndurătoare conştientizăm că Isus este în noi! Ispăşim – rugându-ne rozarul celor cinci Răni Sfinte ale lui Isus – pentru aceia  care nu-l preţuiesc pe Isus care trăieşte în ei!

 

ROZARUL CELOR CINCI RĂNI SFINTE ALE LUI ISUS:

 

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin!

Crezul. Tatăl nostru…

Bucură-te Marie… (de trei ori)

1. Ispăşim în cinstea Sfintei Răni a Inimii lui Isus!

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin!

O, bune Isuse ascultă-mă, în Rănile Tale Sfinte ascunde‑mă.

Tatăl nostru… (o dată)

Bucură-te Marie… (de cinci ori)

Sfântă Fecioară, Te implor întipăreşte adânc în inima mea Rănile Sfântului Tău Fiu.

2. Ispăşim în cinstea Sfintei Răni a Mâinii Drepte a lui Isus!

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin!

O, bune Isuse ascultă-mă, în Rănile Tale Sfinte ascunde-mă.

Tatăl nostru… (o dată)

Bucură-te Marie… (de cinci ori)

Sfântă Fecioară, Te implor întipăreşte adânc…

3. Ispăşim în cinstea Sfintei Răni a Mâinii Stângi a lui Isus!

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin!

O, bune Isuse ascultă-mă, în Rănile Tale Sfinte ascunde-mă.

Tatăl nostru… (o dată)

Bucură-te Marie… (de cinci ori)

Sfântă Fecioară, Te implor întipăreşte adânc…

4. Ispăşim în cinstea Sfintei Răni a Piciorului Drept al lui Isus!

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin!

O, bune Isuse ascultă-mă, în Rănile Tale Sfinte ascunde-mă.

Tatăl nostru… (o dată)

Bucură-te Marie… (de cinci ori)

Sfântă Fecioară, Te implor întipăreşte adânc…

5. Ispăşim în cinstea Sfintei Răni a Piciorului Stâng al lui Isus!

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt! Amin!

O, bune Isuse ascultă-mă, în Rănile Tale Sfinte ascunde-mă.

Tatăl nostru… (o dată)

Bucură-te Marie… (de cinci ori)

Sfântă Fecioară, Te implor întipăreşte adânc…

+În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin!

 

 

Ispăşire prin Calea Sfintei Cruci

(facultativ)

 

 

Staţiunea I: Isus este osândit la moarte!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Învaţă-ne Isuse, să nu judecăm pe alţii, ci să ajutăm acolo unde este posibil.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a II-a: Isus ia crucea noastră pe umerii Săi!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse care porţi crucea, ajută-ne, ne acceptăm crucea şi s-o purtăm ca ispăşire pentru păcatele noastre.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a III-a:  Isus cade întâia oară sub greutatea crucii!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse, când cădem în păcat, Te rugăm să ne ridici prin iubirea Ta iertătoare, ca să putem merge mai departe pe drumul nostru, arătat de Tine.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a IV-a: Isus se întâlneşte cu Preasfânta lui Mamă!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Sfântă Fecioară, ajută-ne, ca prin prezenţa noastră tăcută să-i încurajăm spre ţelul final pe fraţii noştri care îşi poartă crucile.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a V-a: Simon din Cirene îl ajută pe Isus să-şi ducă crucea!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse, ajută-ne, ca din iubire şi nu doar din obligaţie să-i ajutăm pe fraţii noştri pe calea crucii a vieţii lor.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VI-a: Veronica şterge cu o maramă faţa însângerată a lui Isus!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse care suferi, ajută-ne, să nu aducem lacrimi, ci să le ştergem  cu spiritualitatea Veronicăi.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VII-a: Isus cade a doua oară sub povara crucii!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse, Te rugăm, ridică-ne şi atunci când iară şi iară recădem în păcatele noastre.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a VIII-a: Isus mângâie femeile din Ierusalim care plâng!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse dă-ne putere să consolăm pe alţii, chiar şi atunci când suntem apăsaţi de povara crucilor noastre.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a IX-a: Isus cade a treia oară sub povara crucii!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse ajută-ne, să nu rămânem niciodată în păcatele noastre, ci căindu‑ne să putem întotdeauna să începem din nou.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a X-a: Isus este despuiat de hainele sale!
Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse care ai fost umilit, fii alături de noi ca să putem accepta şi oferi fiecare umilire, cu spiritualitatea Ta.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XI-a: Isus este răstignit pe cruce!
Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse care ai fost răstignit, ajută-ne, să acceptăm neputinţa şi   s-o oferim ca ispăşire Tatălui Ceresc, pentru convertirea păcătoşilor.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XII-a: Isus moare pe cruce!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse care ai acceptat chiar şi moartea, ajută-ne, ca zi de zi să putem muri pentru propria noastră voinţă şi să putem face Voia Tatălui Ceresc.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XIII-a: Sfântul Trup al lui Isus este luat de pe cruce şi aşezat în braţele Sfintei Sale Mame!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Sfântă Fecioară, ne aşezăm în Braţele Tale Sfinte împreună cu familia noastră, ştiind că acolo suntem în cel mai sigur loc.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XIV-a: Sfântul Trup al lui Isus este aşezat în mormânt!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse care ai fost aşezat în mormânt, noi credem că pentru cei care-ţi aparţin moartea nu este un sfârşit, ci este începutul vieţii veşnice.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

Staţiunea a XV-a: Isus a înviat glorios!

Preot: Ne închinăm ţie Cristoase, şi te binecuvântăm!
Credincioşi: Căci prin sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea!

Isuse înviat, ajută-ne, să trăim, să suferim şi să murim astfel, încât să înviem pentru viaţa veşnică împreună cu Tine.

Preot: Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.

Credincioşi: Miluieşte-ne pe noi!

 

 

II. ISPĂŞIRE LA CRUCEA UNITĂŢII

 

La Crucea Unităţii conştientizăm că Isus este prezent în Euharistie! Ispăşim – cu rugăciunea de la Fatima şi rozarul Sfintei Treimi – pentru cei care nu cred în Euharistie.

 

RUGĂCIUNEA DE LA FATIMA:

Prea Sfântă Treime, Tată, Fiule şi Spirite Sfinte!

Vă ador din adâncul inimii şi vă ofer prea Scumpul Trup, Sânge, Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru Isus Cristos, prezent în toate tabernacolele din lume, ca ispăşire pentru insultele, sacrilegiile şi indiferenţele prin care El este ofensat. şi, prin meritele infinite ale Prea Sfintei Sale Inimi şi prin mijlocirea Inimii Imaculate a Mariei vă implor convertirea sărmanilor păcătoşi.”

 

ROZARUL /SFINTEI TREIMI:

La început: În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Spirit.

(De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate).

Crezul.

Decada Tatălui Ceresc:

Tatăl nostru… (o dată)

Bucură-te Marie, cea mai frumoasă Creatură a Tatălui, cea plină de har… (o dată)

Mărire Ţie Tată, recunoştinţă Ţie Tată pentru toate, mai ales pentru Iubirea Ta nemărginită. (de zece ori)

Tată ceresc, eu cred în Tine, Te ador, nădăjduiesc în Tine şi Te iubesc. Te rog, iartă-i pe toţi cei care nu cred în Tine, nu Te adoră, nu nădăjduiesc în Tine şi nu Te iubesc. (o dată) ( ne putem ruga atingând pământul cu fruntea cu capul aplecat).

Decada lui Isus Cristos:

Tatăl nostru…

Bucură-te Marie, Preafericita Mamă a lui Isus Cristos, cea plină de har…

Mărire Ţie Isuse, recunoştinţă Ţie Isuse pentru toate, mai ales pentru Pacea care o dai sufletului. (de zece ori)

Isuse Cristoase eu cred în Tine …

Decada Spiritului Sfânt:

Tatăl nostru…

Bucură-te Marie, minunatul templu al Spiritului Sfânt, cea plină de har…

Mărire Ţie Spirite Sfinte, recunoştinţă Ţie Spirite Sfinte pentru toate, mai ales pentru revărsarea Puterii Tale. (de zece ori)

Spirite Sfinte, eu cred în Tine, …

Decada Sfintei Treimi:

Tatăl nostru…

Bucură-te Marie, Încântarea Sfintei Treimi, cea plină de har…

Mărire Vouă Sfântă Treime, recunoştinţă Vouă Sfântă Treime pentru toate, mai ales pentru Îndurarea Voastră Nemărginită. (de zece ori)

Preasfântă Treime, cea de o fiinţă în trei Persoane, eu cred în Voi, Vă ador, nădăjduiesc în Voi şi Vă iubesc. Vă rog, iertaţi-i pe toţi cei care nu cred în Voi, nu Vă adoră, nu nădăjduiesc în Voi şi nu Vă iubesc.

La încheiere: În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Spirit.

(De trei ori semnul crucii cu 3 degete împreunate).

 

 

ISPĂŞIRE PRIN SFÂNTUL ROZAR MEDITAT

(facultativ)

MISTERELE ROZARULUI DE BUCURIE:

1. Fecioara Maria a zămislit pe Isus de la Spiritul Sfânt!

Sfântă Fecioară, ajută-mă să urmez numai vocea Spiritului Sfânt.

 

2. Fecioara Maria cu Isus în Inimă a vizitat-o pe Elisabeta!

Sfântă Fecioară, vreau să trăiesc conştient de faptul că Isus este în mine.

 

3. Fecioara Maria l-a născut pe Isus!

Sfântă Fecioară, ajută-mă să dăruiesc aproapelui meu spiritualitatea lui Isus.

 

4. Fecioara Maria l-a prezentat pe Isus în Templu!

Sfântă Fecioară, ajută-mă să trăiesc conştient că tot ce am, aparţine lui Dumnezeu.

 

5. Fecioara Maria l-a regăsit pe Isus în Templu!

Sfântă Fecioară, ajută-mă să-l găsesc şi să-l slujesc pe Isus în aproapele meu.

 

MISTERELE ROZARULUI DE DURERE:

1. Isus a asudat pentru noi sudori de sânge!

Isuse care ai asudat sudori de sânge, împreună cu Tine vreau să spun: nu voia mea ci voia Ta să se împlinească în mine.

2. Isus a fost biciuit pentru noi!

Isuse care ai fost biciuit, împreună cu Tine vreau să accept suferinţele trupeşti.

 

3. Isus a fost încoronat cu spini, pentru noi!

Isuse care ai fost încoronat cu spini, pentru Tine accept chiar şi batjocura oamenilor.

4. Isus a purtat crucea pentru noi!

Isuse care ai purtat crucea, ajută-mă să-mi duc crucea în tăcere, în urma Ta.

5. Isus a fost răstignit pe cruce pentru noi!

Isuse care ai fost răstignit, mă aşez pe mine şi pe cei dragi mie în Rănile Tale Sfinte, sub protecţia ta deplină.

MISTERELE ROZARULUI DE MĂRIRE:

1. Isus a înviat din morţi!

Isuse înviat, cred că vei învia şi trupul meu la viaţa veşnică, în ziua de pe urmă.

 

2. Isus s-a înălţat la cer!

Isuse înălţat la cer, vreau să trăiesc conştient că şi locuinţa mea este în Împărăţia Ta.

 

3. Isus ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt!

Spirite Sfinte Doamne, îţi mulţumim că rămâi cu noi până la sfârşitul lumii.

 

4. Isus a ridicat-o pe Sfânta Fecioară la cer!

Sfântă Fecioară, ajută-mă să trăiesc astfel ca în fiecare clipă să fiu pregătit pentru întâlnirea cu Tine.

 

5. Isus a încoronat-o pe Sfânta Fecioară în cer!

Sfântă Fecioară care ai fost încoronată, cred că împreună cu Sfântul Tău Fiu mă veţi răsplăti în Cer pentru fiecare faptă bună.

 

 

III. ISPĂŞIRE ÎN CINSTEA FECIOAREI MARIA

 

La capela Inimii Neprihănite a Fecioarei Maria conştientizăm că Isus este prezent şi în aproapele nostru! Ispăşim – cu rugăciunea bolnavilor şi cu rozarul de la Medjugorje – pentru aceia  care nu-l preţuiesc pe Isus din aproapele lor.

 

RUGĂCIUNE PENTRU BOLNAVI:

“Fecioară Maria, cu toată încrederea te rog să vindeci prin Sfântul Tău Fiu, trupul şi sufletul meu, pe cei dragi mie, ca să vă putem sluji după Voia Voastră Sfântă, cu trup şi suflet sănătos.”

ROZARUL DE LA MEDJUGORJE:

Crezul.

Tatăl nostru … Bucură-te Marie… Mărire Tatălui …

(de şapte ori)

ISPĂŞIRE PRIN ROZARUL DE LUMINĂ

(facultativ)

 

MISTERELE ROZARULUI DE LUMINĂ:

1. Isus s-a botezat în Iordan!

Isuse smerit, ajută-mă să mă plec în faţa fiecărei rânduieli pe care o dai.

 

2. Isus şi-a arătat puterea dumnezeiască la nunta din Cana!

Isuse care ai făcut minuni, transformă tot ce este în mine omenesc, să fie dumnezeiesc.

 

3. Isus a vestit Împărăţia lui Dumnezeu!

Isuse învăţător, dă-mi curaj ca pretutindeni să depun mărturie despre Tine.

 

4. Isus s-a schimbat la faţă pe muntele Tabor!

Isuse strălucitor, ajută-mă să mă rog astfel ca viaţa mea să se schimbe într-un mod plăcut Ţie.

 

5. Isus ni s-a dăruit în Sfânta Euharistie!

Isuse adorat ajută-mă, să mă împărtăşesc astfel încât trupul meu să se transforme în Sfântul Tău Trup iar sângele meu să se transforme în Sfântul Tău Sânge.

 

 

 

RUGĂCIUNEA ULTIMELOR TIMPURI

(la încheiere)

Tată Ceresc!

Îţi oferim prin Spiritul Sfânt, ca ispăşire, Lacrimile vărsate pentru noi de Sfânta Fecioară sub cruce, care să ne îndemne la pocăinţă.

În mâinile Tale părinteşti punem Sfântul Sânge al lui Isus, vărsat din cele cinci Răni Sfinte, ca prin acesta, întreaga omenire să dobândească iertarea păcatelor!

Amin!

 

ANEXĂ

 

1. CELE MAI IMPORTANTE RUGĂCIUNI:

 

 

Crezul apostolic: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului; şi în Isus Cristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Spiritul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară; a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vină să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Spiritul Sfânt; Sfânta Biserică Catolică, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în Cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile (păcatele) noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Bucură-Te, Marie, cea plină de Har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului Tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi-n ora morţii noastre. Amin.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.

2. RUGĂCIUNI CĂTRE SFÂNTA TREIME ŞI CĂTRE SFÂNTA FECIOARĂ:

Tată Ceresc! Prin Sfântul Tău Fiu Răstignit şi Înviat, condu‑ne la unitatea deplină!

Isuse îndurător! Dă-ne inimă plină de pocăinţă, ca să ne salvăm de cel Rău!

Spirite Sfinte! Ajută-ne să facem întotdeauna numai binele, răul niciodată!

Sfânta noastră Mamă! Ajută-ne, să ajungem tot mai aproape de Sfântul tău Fiu, Isus Cristos!

 

3. ROZARUL ÎNDURĂRII DIVINE:

Introducere:

Tatăl nostru… Bucură-Te Marie… Crezul.

Pe bobiţele mari:

“Părinte Veşnic! Îţi oferim Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale întregii lumi.”

Pe bobiţele mici:

“Prin patima Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume.” (de zece ori)
La încheiere, (după cinci decade, se spune de trei ori):
“Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume.”
 
4. RUGĂCIUNE CĂTRE CRISTOS REGE:
“Isuse cu Inima Îndurătoare!
Îţi ofer trupul meu, sufletul meu, voinţa şi toată viaţa mea aşa cum sunt.
Te rog, iartă-mă pe mine “sărmanul păcătos”!
Ajută-mă să trăiesc astfel ca Tu să fii mereu Regele inimii mele”
 
5. RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL SACRAMENT:
“Isuse aflat în Sfântul Sacrament!
Ajută-mă să trăiesc astfel ca inima mea să fie permanent locuinţa Ta.”

 

6. RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA FECIOARĂ:

“Maică Sfântă cu Inima Neprihănită!

Te rog, ajută-mă ca tot timpul vieţii mele să dăruiesc Inimii Tale Neprihănite trandafirii albi ai faptelor mele bune.

Maria, ajută-mă să trăiesc întotdeauna în prezenţa Ta plină de iubire.

Maică Sfântă, ajută-mă ca sufletul meu să fie curat în fiecare zi, aşa cum cere Inima Ta Neprihănită.”