2006  Anul Sfintei Scripturi –„Citeşte, trăieşte şi vorbeşte despre Cuvântul lui Dumnezeu”

1 – 2 – 3 septembrie 2006

A 19-a prima vineri, prima sâmbătă şi prima duminică în Nuşfalău

În această lună: citim şi trăim scrisorile Sfântului Apostol Paul către: Galateni, Efeseni şi Filipeni.

Motto-ul lunii: „Astăzi, dacă auziţi Cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă împietriţi inimile!”

Intenţia comună de rugăciune: recunoştinţă Sfintei Treimi pentru carismă, comunitatea de ispăşire şi toate comunităţile spirituale!

Sarcina noastră concretă: vrem să ne transformăm locuinţa într-un sanctuar al familiei, făcând un mic Altar!

I. Nuşfalău: retrospectivă examen de conştiinţă

Dai păcate în mâna celui Rău pentru a fi pedepsit sau virtuţi în mâna lui Dumnezeu pentru a fi răsplătit? Vrei să domneşti sau să slujeşti în Biserica slujitoare a lui Isus? Te conduce Spiritul Sfânt sau cel Rău? Acţionezi spre Gloria lui Dumnezeu sau spre gloria ta? Ai spiritualitate egoistă sau lipsită de egoism? Cauţi bucuriile trecătoare ale lumii sau bucuriile veşnice ale lui Isus? Crezi că oricine, fiind ultimul – prin pocăinţă – poate deveni primul, şi că oricine, fiind primul – prin orgoliu – poate deveni ultimul? Eşti recunoscător Tatălui Ceresc, care prin Isus şi Maria ţi-a dat totul? Pe calea crucii vieţii tale crezi că harul totdeauna este mai mare decât crucea? Se simte bine Isus în tine prin curăţie şi între voi prin iubirea reciprocă? Poţi spune, prin viaţa ta oferită: eu sunt al lui Dumnezeu? Ai luminat dând exemplu bun şi urmând doar exemplele bune?

II. Nuşfalău - prezent

·         Învăţătură de la Domnul Isus pentru prima vineri din septembrie 2006

”Acum aş vrea să vă spun că, în ultimele timpuri, Sfânta Mea Mamă a primit o mare Putere de la Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc a trimis-o la voi, ca prin tandreţea şi iubirea Ei maternă să vă întoarcă inimile spre Mine. Dacă cereţi şi acceptaţi ajutorul Mamei Mele, în curând, veţi fi printre primii. Mama Mea, la Întruparea Mea şi în toate, a făcut Voia Tatălui. Luaţi la cunoştinţă că cei care o refuză pe Sfânta Mea Mamă, nu primesc altă posibilitate de salvare, pentru că Ea – din voia Sfintei Treimi – este ultimul colac de salvare pentru cei care se îneacă. Eu vă spun să nu-i credeţi pe cei care afirmănu aveţi speranţă să vă salvaţi. Trebuie să ştiţi că acestea vi le şopteşte cel Rău ca să vă ducă la disperare. Nu vă temeţi, pentru că împreună cu Mama Speranţei folosim toate posibilităţile ca să vă salvăm. În ceea ce se întâmplă în acest loc ales de Noi nu este nimic extraordinar. Aici, vă reamintim Sfânta Scriptură, vă întoarcem la credinţă, la speranţă şi la fapte de iubire. Vă reamintesc: întoarcerea Mea este foarte aproape! Adversarul Meu, vrea să vă facă să credeţi în minciuna că prezenţa Mea în Euharistie este doar simbol şi nu realitate. Eu am instituit Euharistia pe Pământ şi puteţi fi siguri că nici uriaşele puteri ale Iadului nu o vor desfiinţa. Din încredinţarea Sfintei Treimi, Mama Mea a primit marea sarcină ca în aceste ultime timpuri să frângă puterea celui Rău. Ea, care este atotputernicia îngenuncheată, va veni împreună cu Mine ca Regină pe Pământ, locul de unde a fost ridicată cu trupul şi sufletul şi încoronată în Cer. Prin smerenie, ascultare şi credinţă, Mama Mea a fost pe placul Tatălui Ceresc. Datorită virtuţilor Sale, Ea a primit marea Putere asupra celui Rău. Şi voi puteţi urma exemplul Sfintei Mele Mame, căci şi Ea a fost creatură. Şi voi veţi reuşi să aveţi o viaţă exemplară, dacă cereţi ajutorul Nostru şi dacă vreţi şi voi. Rămânând până la capăt alături de Noi, răsplata voastră va fi întâlnirea fericită cu Mine şi Mama Mea. Vă rog să aveţi încredere mai mare în Sfânta Mea Mamă, pentru că Ea vă conduce la Mine.

Vă binecuvântez cu spiritualitatea încrederii!

·         Învăţătură de la Sfânta Fecioară pentru prima sâmbătă din septembrie 2006

„Dragii Mei copii! Astăzi, vă reamintesc prezenţa Mea de Comântuitoare în Biserică şi Misterul Euharistiei.

S-a întâmplat cu aproximativ 2000 de ani în urmă, când după moartea Fiului Meu pe cruce, un soldat roman I-a străpuns Sfânta Inimă cu suliţa şi din aceasta a curs Sânge şi Apă. Apa simbolizează lacrimile Mele, iar Sângele umanitatea Fiului Meu. Când au coborât de pe cruce Sfântul Trup al Fiului Meu, apostolul Ioan l-a pus în braţele Mele spunând cuvintele: ’Iată Trupul lui Cristos!’. Sfântul Trup, Sfântul Sânge, Umanitatea Fiului Meu a luat fiinţă prin Spiritul Sfânt din Mine; Dumnezeirea Lui, Sufletul Lui provenea de la Tatăl. Când a trăit pe Pământ, la Cina cea de Taină, în prezenţa Apostolilor, la frângerea pâinii, Fiul Meu a spus cuvintele: ’Acesta este Trupul Meu, care se jertfeşte pentru voi.’; după care a luat potirul plin cu vin zicând: ’Acesta este potirul Sângelui Meu, care pentru voi se varsă spre iertarea păcatelor.’ Privind spre Apostoli, a continuat: ’Faceţi aceasta în amintirea Mea!’ Şi astăzi se reînoieşte în fiecare Sfântă Liturghie jertfa Fiului Meu pe cruce, pentru întreaga omenire. Şi astăzi, slujitorii noştri consacraţi, spun în fiecare Sfântă Liturghie, la prefacere, peste ostie şi vin, cuvintele: ’Dumnezeul nostru, Tată, Te rugăm să trimiţi Spiritul Tău Sfânt, ca pâinea şi vinul pe care le-am adus în dar să devină Trupul şi Sângele Domnului nostru Isus Cristos.’ În acel moment Spiritul Sfânt transformă pâinea în Sfântul Trup al Fiului Meu şi vinul în Sfântul Sânge al Fiului Meu! Euharistia nu este simbol, ci Realitate Vie, care se actualizează şi acum în fiecare Sfântă Liturghie prin preoţii noştri! Dacă aţi înţelege ce Jertfă Preţioasă a lăsat Sfântul Meu Fiu întregii omeniri, aţi folosi sacramentul pocăinţei ca să-L întâlniţi, cu sufletul purificat, pe El în Euharistie! Din încredinţarea Sfintei Treimi, ca Mama voastră Cerească, am primit sarcina să conduc înapoi, prin pocăinţă, în Turma Fiului Meu oile şi mieii rătăciţi, pe toţi cei care se lasă salvaţi. Dacă ascultaţi de Mine, puteţi fi părtaşi ai acelei Noi Lumi Fericite pe care Sfântul Meu Fiu o va aduce pe Pământ! Vă dau binecuvântarea Mea maternă!

 

 

·         Învăţătură de la Tatăl Ceresc pentru prima duminică din septembrie 2006

Tată Ceresc! Noi, micile Tale creaturi, am dori şi acum să Te bucurăm! Răspunsul Tatălui Ceresc: Mă bucură aceia dintre copiii Mei, care ispăşesc împreună cu Isus şi cu Maria. Cei care ispăşesc în această mică comunitate şi se adună cu regularitate pe muntele Sfintei Treimi sunt spre bucuria Mea. Voi, copiii Mei ispăşitori, ascultaţi cu inima şi sufletul deschis învăţăturile Noastre şi încercaţi să le puneţi în practică. Aici, prin instrumentele alese de Noi, sunteţi conduşi de Isus şi Maria. V-am spus deja că îmi place dacă veniţi la Mine pe calea cea strâmtă, slujindu-vă unul pe altul, acceptând şi oferind crucile voastre. Ţineţi minte,   nici pe ai mei nu-i pot feri de suferinţe, pentru că prin acestea deveniţi copiii Mei drepţi. Dacă vă ajutaţi şi mai departe unii pe alţii, ţinându-vă de mână din iubire, vă pot folosi la construirea Lumii Noi. Dacă slujiţi cu puterea primită de la Mine – aşa cum Isus v-a arătat – atunci veţi fi printre copiii Mei binecuvântaţi. În schimb, oricât de deştepţi aţi fi, dacă domniţi unii peste alţii, atunci vă conduce spiritul orgolios al lui Lucifer. În această spiritualitate orice aţi face în Numele Meu – dar nu în spiritualitatea Mea – nu îmi găsesc plăcerea în voi. Pe acest Sfânt Munte – care Mi-a fost dăruit – am ascuns un Mare Mister. Conţinutul acestui mister am să-l dezvălui, prin fiica Mea aleasă, la un moment hotărât de Mine. Atunci veţi experimenta Îndurarea şi Iubirea Mea faţă de întreaga omenire. Şi până atunci să citiţi Sfânta Scriptură, din care veţi recunoaşte clar Voia Mea. Aş dori ca toţi copiii Mei să ajungă cât mai aproape de Mine. Vă rog faceţi-vă capabili să acceptaţi marea Mea Iubire, pe care vreau să o revărs, prin Spiritul Sfânt, asupra întregului Pământ. Să credeţi că după multele voastre suferinţe, în final va sosi Pacea Mea pe Pământ, aşa cum v-am promis prin Isus şi Maria. Veţi fi copiii Mei fericiţi prin Pacea, Bucuria şi Iubirea Mea!

Vă dau binecuvântarea Mea, a Sfintei Treimi!

·         Mărturie în anul Sfintei Scripturi

Trebuie în primul rând să vă spun astăzi, în prima sâmbătă la Nuşfalău, pe muntele Sfintei Treimi, că am simţit prezenţa aproape palpabilă a Sfintei Fecioare! Mă numesc Pr. Németh László şi sunt paroh în comuna Tărian. De părintele Cs. János mă leagă o prietenie de aproximativ 30 de ani. M-am născut în Arad, unde am primit şi prima împărtăşanie şi mirungerea. Am observat că cei care merg la biserică nu sunt cu mult mai buni decât cei care nu merg. Din această cauză încet am părăsit Biserica şi pe Dumnezeu. Încă din copilărie căutam adevărul, sensul vieţii. Cum nu înţelegeam nedreptăţile, suferinţele, păcatele, moartea din lume, am hotărât că voi căuta răspunsul în filozofie, la Cluj, la Universitatea Babes Bólyai. Ca suflet căutător am avut din păcate şi manifestări ateiste. După 5 ani ne-au trimis la Bucureşti să ne pregătească pentru a fi propagandişti atei. Atunci a început să mi se lumineze raţiunea, am început să înţeleg că adevărul nu se află în învăţăturile omeneşti, ci în Sfânta Scriptură, la Dumnezeu, că omul nou se află în Cristos. Deoarece mi-am spus convingerea, puteam să predau doar sub observaţie, ca profesor la Sighet, într-un liceu pedagogic. După un timp am fost chemat la Baia Mare, la Inspectoratul Şcolar şi am fost dat afară din învăţământ. Locuiam la un coleg şi eram fără servici şi fără bani. Mă gândeam cum să mă sinucid! La un moment dat am îngenuncheat, strigând: „Dumnezeul meu, dacă exişti ajută-mă!” Atunci a apărut în faţa mea Isus pe cruce încoronat cu spini şi a spus: „Eu te-am iubit întotdeauna! Am murit pentru tine! Te-am ales ca să nu te pierzi!” Atunci am început să plâng, mi-am văzut păcatele pe care le-am comis împotriva Iubirii lui Dumnezeu. Am plâns timp de mai multe ore în genunchi. Lacrimile Sfintei Fecioare şi Sângele lui Isus au curs şi pentru mine. Isus m-a iertat. Ridicându-mă am simţit că s-a întâmplat ceva cu mine. Isus s-a mutat în inima mea. Când am deschis Sfânta Scriptură, Isus mi-a spus prin evanghelia Sfântului Ioan: „Veţi cunoaşte Adevărul şi Adevărul vă va elibera.” Am căutat întotdeauna Adevărul şi am găsit în final unicul Adevăr în Isus. După aceea am lucrat ca muncitor la Cluj şi Arad. Am fost de multe ori umilit, dar eu eram fericit că puteam suferi pentru Isus. Unchiul meu este preot reformat, care pentru credinţa sa a fost şi în închisoare. În comunitatea lui am cunoscut mai bine Sfânta Scriptură. Lucram în Arad, mergeam la biserică şi în timpul rugăciunii întotdeauna îmi venea în gând să devin preot. Am protestat căutând pretexte. Dar numai atunci s-a mutat pacea în inima mea când am spus „da” teologiei. Au fost minunaţi anii petrecuţi la teologie. Am fost hirotonit în 1983. Este un har minunat preoţia,  Sfânta Liturghie! Aş muri dacă nu aş putea celebra Sfânta Liturghie! Am ajuns în Oradea împreună cu Pr.Cs. János. După aceea am cunoscut-o şi pe d-na B. M. Éva. În 1987, în anul Mariei, am mers împreună la Şumuleu Ciuc, unde am fost prezent la naşterea carismei. Ei au acceptat lipsa de înţelegere din partea preoţilor şi a enoriaşilor. Au acceptat timp de mulţi ani crucile şi acum vedem roadele! Dacă ascultăm de şoaptele Spiritului Sfânt şi urmăm Voia lui Dumnezeu se întâmplă minuni în noi şi în jurul nostru. Pentru mine sunt minuni: carisma; muntele Sfintei Treimi; comunitatea de ispăşire; prezenţa lui Isus şi a Sfintei Fecioare... Sunt convins că aici se vor mai întâmpla şi minuni mai mari!!! Nu întâmplător a spus papa Ioan Paul al II lea că: ’România este grădina Maicii Domnului’. Sfânta Fecioară vrea să-şi salveze toţi copiii de toate naţionalităţile şi religiile. Să-I permitem să ne salveze! La a 19-a aniversare a carismei mulţumim părintelui Cs. János şi minunatei doamne Éva că au ascultat şi ascultă Cuvântul Celor din Cer şi transmit mesaje pentru noi. Sarcina noastră este să primim învăţăturile, să le dăm mai departe, să acceptăm jertfele... şi atunci se vor întâmpla minuni şi în viaţa noastră. Am spus acestea ca să-l preamăresc pe Dumnezeu pentru darurile Lui unice! Să fie binecuvântaţi Domnul Isus şi Sfânta Fecioară în vecii vecilor!

Motto-ul meu: „Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor care-L iubesc. (Romani 8, 28)”

III. Nuşfalău– privire în viitor - luna octombrie

Intenţia comună de rugăciune va fi: în întreaga lună vom spune rugăciuni de eliberare şi de vindecare pentru noi înşine şi pentru cei dragi, ca astfel să putem experimenta ajutorul extraordinar al Domnului Isus şi al Fecioarei Maria!

Sarcina noastră concretă va fi: vom răspândi caietul cu titlul Rugăciuni pentru situaţii grele!

Din Sfânta Scriptură vom citi şi vom trăi scrisorile Sfântului Apostol Paul către: Coloseni, Tesaloniceni şi Timotei!

(La Nuşfalău învăţăturile din cer  le primesc şi le sistematizează: pr. Csilik  János şi B. Madarász Éva)

Tema de casă pentru septembrie şi tot anul:

”CITEŞTE , TRĂIEŞTE ŞI VORBEŞTE DESPRE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU!”