2007 - ANUL IUBIRII APROAPELUI -

 ”Binele sau răul pe care-l facem aproapelui nostru îl facem lui Isus!”

6 septembrie 2007

A 5-a primă joi în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură: să medităm cuvântarea de despărţire a lui Isus! (Ioan capitolele 14. 15. 16. 17.)

Motto-ul lunii: „Cel ce Mă iubeşte pe Mine… Mă voi arăta lui!” (Ioan 14, 21)

Intenţia comună de rugăciune: în această lună ne rugăm împreună pentru comunitatea noastră de ispăşire, ca să devină sfântă!

Sarcina noastră concretă: oferim ca semn al recunoştinţei noastre, rozarul celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus, pentru ’Carisma Unităţii’ şi pentru răspândirea comunităţii de ispăşire înfiinţate în cinstea celor Cinci Răni Sfinte ale lui Isus!

   Învăţătură de la Spiritul Sfânt pentru prima joi din septembrie 2007

„Dragii Mei!  Acum vă atrag atenţia că sunteţi în acel timp când echipajul slujitor îşi ocupă locul pe acel  ’Mare Vapor Spiritual’, care este ’Vaporul Unităţii şi al Speranţei’! Eu, Spiritul Sfânt Dumnezeu conduc acest ’Mare Vapor’ spre ’Lumea Nouă’ cea fără păcat. Îşi au locul pe ’Marele Vapor’ toţi cei care – indiferent de rangul pe care-l au – vor să slujească semenilor lor. Toţi cei care acceptă Conducerea Mea, îşi vor recunoaşte locul şi sarcinile pe ’Marele Vapor’.

Cine poate să ajungă în Lumea Nouă dintre voi?

De 20 de ani am cerut fiicei mele slujitoare să-şi ofere propria voinţă Tatălui Ceresc. Aceasta este condiţia cea mai importantă ca să puteţi împlini Voia lui Dumnezeu. Aştept acelaşi lucru şi de la echipajul ’Marelui Vapor’ pentru că altfel îi conduce voinţă omenească chiar şi în slujire. Mulţi îşi oferă viaţa lui Dumnezeu şi totuşi împlinesc voinţa propria. Pentru a căuta şi a împlini Voia Lui Dumnezeu asupra voastră este necesară şi tânjirea după Dumnezeu! Voia Lui este să păziţi porunca principală: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău  (Mt. 22, 37). Deasemenea este plăcută Tatălui spiritualitatea simplă de copil, pentru că nimic fals nu poate intra în Lumea Nouă. Celor care împlinesc din inimă Voia Tatălui Ceresc, El ’se arată pe Sine’  şi îi face părtaşi la trăiri dumnezeieşti. Dacă faceţi tot ce vă cer veţi ajunge să intraţi în ’Lumea Nouă’, care este foarte aproape de voi.

Când a apărut în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi în prima sâmbătă trecută, Maria şi-a ocupat locul împreună cu Isus în ’Casa’ Lor. Ea v-a spus că vă consideră ai Ei, familia Ei, că şi de acum încolo vă va învăţa  şi că vă pregăteşte pentru întoarcerea lui Isus.

În urmă cu 20 de ani aţi primit carisma la Şumuleu Ciuc la a XIII-a staţiune a căii cruci.

Maria a reprimit Sfântul Trup al lui Isus născut din Ea. Atunci şi-a vărsat Maria Sfintele Lacrimi pe Trupul zdrobit şi sângerând al lui Isus. Când s-au întâlnit Sfintele Lacrimi ale Mariei cu  Sfântul Sânge al lui Isus, Maria a devenit Părtaşa lui Isus în Mântuire. Maria oferă din nou omenirii – şi prin Carisma Unităţii – Sfântul Trup al lui Isus în Euharistie ca să-L adoraţi  până când Isus se va întoarce pe Pământ. Trebuie să ştiţi că în prezent sunteţi în ultimele timpuri!

Pe muntele Sfintei Treimi, la ora Îndurării Divine – în fiecare zi la ora 15 – un mic clopot strigă împreună cu voi spre Tatăl Ceresc să se îndure de întreaga omenire. Puteţi fi siguri că strigătul vostru de ajutor găseşte ascultare la Dumnezeu în Cer!

Cereţi în fiecare zi mijlocirea papei Ioan Paul al II-lea! El vă poate ajuta foarte mult din Cer, ca să se realizeze unitatea dintre carismă şi ierarhie şi astfel Biserica să se reînnoiască.

Vă rog să aveţi răbdare pentru că tot ceea ce s-a spus ca mesaj pe muntele Sfintei Treimi din Nuşfalău, mai devreme sau mai târziu se va împlini! Vă binecuvântez cu spiritualitatea răbdării!

 

Tema de casă pentru luna septembrie:

 SĂ-L IUBIM PE DUMNEZEU ÎMPLININD PORUNCILE LUI, CA ASTFEL SĂ NE POATĂ FACE PĂRTAŞI LA TRĂIRI DUMNEZEIEŞTI!

Privire în viitor – luna octombrie

În octombrie, noiembrie şi decembrie vom preamări Sfânta Treime pentru Creaţie, Mântuire şi Sfinţire!

În octombrie, vom preamări pe Tatăl spunând: ’Mărire Ţie Tată, recunoştinţă Ţie Tată pentru toate, mai ales pentru Iubirea Ta Nemărginită!’

Sarcina noastră concretă va fi: vom mulţumi cu propriile cuvinte Tatălui Ceresc că ne-a creat din Nemărginită Iubire după Chipul şi Asemănarea Sa!

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  Évei B. M.)

inf. 0040-260-670508