2009 – ANUL CUNOAŞTERII LOCURILOR DE PELERINAJ –SEPTEMBRIE

”Să trăiţi timpul sfânt al pelerinajului vostru pământesc în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui!”

A 60-a întâlnire lunară de rugăciune în Nuşfalău pe muntele Sfintei Treimi

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminică! (Mt. 7,31-37; Mc. 8,17-35; 9,30-48).

Motto-ul lunii: Împreună suntem puternici! Dezbinaţi vom pieri!

Intenţia comună de rugăciune: cu ocazia celei de a cincea aniversări dăm recunoştinţă pentru muntele Sfintei Treimi, pentru conducătorii noştri spirituali şi pentru comunităţile noastre de ispăşire!

Sarcina noastră concretă va fi: Vom cere iertare Sfintei Treimi pentru: păcatele, greşelile şi omisiunile noastre  comise pe calea ispăşirii!

Învăţătură de la Spiritul Sfânt în septembrie 2009

            „Dragii Mei! Acum vă mulţumesc împreună cu Tatăl şi cu Fiul pentru: rugăciuni, post, fapte bune, suferinţe, pentru viaţa voastră oferită,... pentru toate jertfele pe care le-aţi acceptat pe muntele Sfintei Treimi pentru salvarea sufletelor, indiferent că era frig sau cald. Eu văd că în prezent vă este greu să ispăşiţi datorită atacurilor extraordinare ale celui Rău, a puterii lumeşti care vă trage în jos şi a slăbiciunilor voastre. Acum vă încurajez din nou spunându-vă că în curând va veni timpul când veţi contempla fericiţi roadele ispăşirii voastre: dispariţia păcatului, a suferinţei şi a morţii, coborârea Noului Ierusalim din Cer pe Pământ.

            Vă spun că ceea ce mi-aţi cerut până acum şi a fost spre binele vostru v-am dat şi vă voi da şi în continuare. Cu ocazia acestei aniversări mai vreau să vă atrag atenţia asupra câtorva lucruri pentru creşterea voastră în viaţa spirituală şi pentru salvarea sufletelor!

În inima fiecărui adevărat ispăşitor să fie în fiecare zi: pocăinţă privind trecutul, recunoştinţă pentru prezent şi legat de viitor cerere! Când cădeţi în păcat să spuneţi cu sufletul smerit: iartă-mă Doamne! Să spuneţi cu bucurie când primiţi cel mai mic cadou: Îţi mulţumesc Doamne! Dacă aveţi nevoie de ceva, cereţi cu spiritualitatea unui copil: ajută-mă Doamne! Înţelegeţi în sfârşit că viaţa păcătoasă, chiar dacă este uşoară, vă face trişti; şi viaţa plină de virtuţi, chiar dacă necesită jertfe, vă umple de bucurie! Aveţi grijă, cel Rău vă şopteşte contrariul! Din păcate, şi în ultimele timpuri foarte mulţi ascultă de el, pentru că nu au în ei darul discernământului spiritelor!

Vă puteţi aştepta că viaţa în comunitate, mai devreme sau mai târziu va scoate la iveală din inimile voastre ceea ce este acolo, atât răul cât şi binele! În acest caz, sarcina voastră este să fiţi recunoscători pentru bine, care este de la Cei din Cer, iar pentru rău să nu învinovăţiţi pe alţii, ci cu spiritul smereniei să-l aşezaţi în Inima Îndurătoare a lui Isus.

Observ cu tristeţe că unii dintre voi sunt ca un bloc de marmură, duri, se opun cu orgoliu dălţii modelatoare a harului. Acestora le spun: ’astăzi, dacă auziţi cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriţi inimile’! Alţii, sunt ca statuile medievale, sculptate doar pe unde le văd oamenii. Cei care caută să fie plăcuţi oamenilor, nu pot fi pe placul Meu. De asemenea, văd cu bucurie că sunt între voi şi adevăraţi ispăşitori, care sunt creaturi perfecte din toate punctele de vedere. Aceşti copii ai mei s-au oferit pe sine şi îmi permit să-i formez după bunul Meu plac. Acum vă invit să devenţi creaţii perfecte, abandonându-vă deplin Mie.

Nu vă temeţi de dălţile suferinţei şi încercărilor! Mânerul dălţii este întotdeauna în mâna Mea!

Să credeţi că fără Noi veţi deveni creaturi nedesăvârşite. Dacă vreţi să creşteţi în viaţa spirituală învăţaţi să staţi şezând, să staţi în picioare şi să mergeţi. În această ordine! Să vă placă, aşa cum i-a plăcut Mariei, să petreceţi timp stând la picioarele lui Isus: în rugăciune de ispăşire, în Sfânta Liturghie, în adoraţie, citind  Sfânta Scriptură, studiind vieţile sfinţilor. Să spuneţi împreună cu profetul Samuel: ’Vorbeşte Doamne, slujitorul Tău ascultă!’ Să vă placă să staţi în picioare ca soldatul în faţa superiorului său. Să fiţi gata să împliniţi învăţăturile, spunând: ’Iată, sunt aici Doamne să împlinesc Voia Ta’! Să vă placă să mergeţi în viaţa spirituală, adică să împliniţi şi să daţi mai departe învăţăturile cereşti. Să spuneţi împreună cu poporul evreu: ’Împlinim tot ce ne cere Domnul’!

Vă rog nu doar să vorbiţi despre unitate, ci să o şi trăiţi. Nu trăieşte unitatea acel ispăşitor, care nu pune în comun părerile sale; care nu vrea să renunţe la părerile sale; care vrea să domnească peste semenii săi şi nu să slujească. Trăiesc unitatea ispăşitorii care pun totul în comun; sunt dispuşi să renunţe la bine pentru un bine mai mare, care slujesc semenilor lor cu iubire, cu spiritualitatea lui Isus care a spălat picioarele apostolilor. Cu siguranţă experimentaţi că acolo unde ispăşiţi împreună, în iubire, apar semne, vindecări, eliberări, convertiri,... Vă rog, şi în ciuda greutăţilor, să rămâneţi statornici până la capăt.

Vă recomand ca şi de acum încolo, în fiecare dimineaţă între orele 6 ˝ şi 7, conectaţi fiind în suflet cu fraţii voştri ispăşitori, să cereţi Celor din Cer binecuvântare, protecţie, purificare pentru: casele, familiile, maşinile voastre, pentru apa, hrana, medicamentele voastre, pentru tote călătoriile voastre, pentru toţi cei pe care îi întâlniţi în acea zi şi pentru întreaga omenire. Viaţa celui care în fiecare zi cere binecuvântare asupra altora, devine binecuvântată înaintea Mea. Vă mai recomand ca în fiecare seară între orele 9 şi 9 ˝, să spuneţi uniţi în suflet rugăciuni de eliberare şi vindecare pentru voi înşivă, pentru cei dragi vouă şi pentru toţi cei care se conectează la aceste rugăciuni! Dacă vă căiţi pentru păcatele voastre puteţi spune cu curaj rugăciunile de eliberare. Veţi simţi roadele rugăciunilor spuse împreună.

Ca încheiere vă rog să mergeţi în locuri de pelerinaj asumându-vă răspunderea. Trebuie să ştiţi că  neîmplinind învăţăturile auzite, acestea vor fi spre judecarea voastră. Dacă veţi împlini cu seriozitate mesajele Cereşti, acestea vor fi spre mântuirea voastră şi spre binele omenirii întregi.      

Vă binecuvântez cu spiritualitatea unităţii adevărate!!!”

                                        

 

Mărturii

 

Mă numesc Rottensteiner Enikő. Sunt recunoscătoare Domnului pentru părinţii mei, pentru fratele meu Béla şi pentru cumnata Réka. Trăiesc şi lucrez în Oradea ca asistentă într-un cabinet stomatologic. Sunt membră a comunităţii de ispăşire de 10 ani. M-am născut într-o familie catolică, am primit prima împărtăşanie şi mirungerea. Din păcate, după acestea în viaţa mea a urmat o perioadă când nu am mai mers la biserică. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a căzut în mână un ziar în care am citit că în primele vineri se face adoraţie la Oradea, în Bazilică. Acolo, m-au atras frumoasele cântece ale tinerilor şi atmosfera supranaturală. După acestea am început să mergem cu aproape toată familia la Sfânta Liturghie şi la adoraţia Euharistică. Am fost ajutaţi să ne decidem pentru comunitatea de ispăşire de iubirea, amabilitatea şi familiaritatea conducătorilor spirituali. După Oradea au urmat şapte ani minunaţi de ispăşire în primele sâmbete la Şimian. În comunitatea de ispăşire am pornit pe calea renaşterii. Am învăţat să am răbdare, căutam şi împlineam Voia lui Dumnezeu. Ştiu că locul meu este în această comunitate, pentru că Dumnezeu vrea să mă vadă aici. Mă umple de bucurie faptul că nu mai pot şi nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu!!!

        Ştiu că-i bucur pe Cei din Cer prin mersul cu regularitate la biserică şi în comunitate. Recomand tuturor să se conecteze la o comunitate sufletească, pentru că aceasta este pentru noi un mare ajutor, lumină şi siguranţă. În fiecare zi am recunoştinţă în inimă pentru conducătorii spirituali, pentru familia sufletească, pentru tot ajutorul lor.

       Vreau să rămân statornică ână la capăt în vocaţia mea de ispăşire spre gloria lui Dumnezeu, spre bucuria Sfintei Fecioare, pentru binele sufletului meu şi al altora.

       Motto-ul meu: Tatăl meu Ceresc! Ajută-mă să trăiesc astfel ca să poţi spune despre mine în întreaga mea viaţă: „Mă bucur că te-am creat!!!”

 

 

Mă numesc Rottensteiner Réka. M-am născut pe 25 decembrie 1982 la Porumbeşti (jud. Satu Mare).  Am un soţ pe nume Béla. Domnul Isus a fost prezent în viaţa mea deja din copilărie, mulţumită mamei şi bunicii mele. Ştiam că Dumnezeu există, că mă iubeşte şi îmi vrea binele de dinainte de prima împărtăşanie. Ca adolescentă chiar dacă duminica mergeam la biserică şi mă rugam, totuşi am urmat exemplul tinerilor lumeşti. Astfel încetişor am părăsit calea cea strâmtă. În 1999 mama m-a dus la Medjugorje, unde am început să o iubesc pe Sfânta Fecioară şi prin Ea rozarul.

La Oradea, în anii de studenţie, din păcate viaţa mea spirituală a devenit  din nou călduţă. După aceea mama m-a dus la întâlnirea de rugăciune de la Şimian. Acolo am hotărât că voi lua în serios viaţa spirituală, m-am decis pentru comunitate şi am început să cânt cu tinerii la programele de ispăşire. Am simţit ce uriaşă putere de susţinere are comunitatea sufletească, rugăciunile spuse împreună şi atenţia reciprocă. De 7 ani sunt membră în comunitatea de ispăşire. La Nuşfalău Dumnezeu mi-a dăruit alături de multele haruri, de iubire şi bunătate, şi un soţ. Mulţumesc Sfintei Treimi că în comunitatea de ispăşire, prin mesajele cereşti mă invită la convertirea deplină, la spiritualitatea misionară. Isus Euharisticul îmi dă lumină şi putere. Îmi dă lumină legat de ce trebuie să fac în ultimele timpuri şi putere să înving obstacolele. Pentru mine Isus Euharisticul este centrul. El mă ajută spre smerenie, pocăinţă, sfinţenie, să fiu statornică până la capăt.

Precum candela eternă în biserică aşa arde în inima mea recunoştinţa pentru conducătorii spirituali, pentru fraţii în suflet, pentru soţul meu şi concret pentru acele persoane binecuvântate care m-au readus şi m-au susţinut pe calea cea strâmtă.

            Motto-ul meu: Dumnezeul meu! Îţi mulţumesc că m-ai iertat şi mă iubeşti nemărginit!

Tema de casă pentru luna septembrie:

„DOAMNE AJUTĂ-MĂ, CA ÎN COMUNITATEA SUFLETEASCĂ SĂ NU DOMNESC, CI SĂ SLUJESC CU IUBIRE!

 

Privire în viitor – luna octombrie 2009:

Intenţia comună de rugăciune va fi: ne vom ruga fiecare ca naţiunea noastră să devină sfântă şi pentru pace între naţiuni!

Sarcina noastră concretă va fi: vreau să iubesc etnia celuilalt ca pe a mea!

N.B. în octombrie vom cunoaşte mai bine locul de pelerinaj de la Şumuleu Ciuc!

 

(Mesajele le primim în Nuşfalău, prin intermediul  pr.Ioan Cs. şi a Évei B. M.)

Mesajele din Nuşfalău în limba română le găsiţi pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-260-670508, 0040-768-712723