2011 – ANUL CUNOAȘTERII ȘI TRĂIRII SĂRBĂTORILOR – SEPTEMBRIE

”Fericit este poporul care poate sărbători și poate umbla în lumina Feței Tale Doamne!” (Ps88.16)

A 84-a întâlnire lunară de rugăciune în Nușfalău pe muntele Sfintei Treimi

 

Din Sfânta Scriptură să medităm evangheliile de duminica și de sărbători! (Mt. 1; 18; 20; 21) 

Motto-ul lunii:„Așa va fi la sfârșitul veacului: vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți!”   (Mt.13,49)

Intenția comună de rugăciune: cerem unii pentru alții harul statorniciei până la capăt!

Sarcina noastră concretă va fi: să spunem în fiecare zi „Da” vocației noastre de ispășitor!

 

Mesajul extraordinar al Sfintei Fecioare și al Mamei Eva în septembrie 2011

„Dragii mei copii ispășitori! La sfârșitul novenei vă mulțumim în numele Sfintei Treimi pentru jertfele pe care le-ați acceptat pentru salvarea sufletelor. Răsplata voastră nu va lipsi nici pe Pământ, nici în Cer. Trebuie să știți că în ultimele timpuri veți primi cele mai mari binecuvântări chiar și pentru cele mai mici jertfe aduse pentru suflete. Prin ungerea cu ulei sfințit deveniți ispășitori devotați, reprezentanții noștri dragi. Prin voi revărs asupra națiunii voastre, asupra omenirii întregi și asupra sufletelor din Purgator haruri mult mai bogate, decât cele pe care vi le puteți omenește închipui. Ca Mama voastră vă cer în ultimele timpuri să fiți statornici în bine.

A fost Voia lui Dumnezeu că i-am dus pe copiii Mei aleși la Medjugorje. Terenul pietros de acolo simbolizează omenirea împietrită în păcat. Eu am venit pe Pământ ca înainte de Marele Avertisment să înmoi inimile împietrite. De asemenea trebuie să știți că la Medjugorje nu sunt atracții lumești mai speciale pentru că vreau ca pelerinii să meargă în locurile alese cu intenții curate, pentru Cei din Cer, pentru propriul suflet și pentru suflete. Fiți fericiți și pentru că atât la Medjugorje, cât și pe Muntele Sfintei Treimi de lângă Nușfalău, se găsește pecetea Sfintei Treimi. Prin aceasta Sfânta Treime v-a marcat ca proprietatea Sa. Cum la Medjugorje în scurt timp mesajele se vor termina voi da continuarea copiilor Mei aleși, să ducă mai departe acestea pe muntele Sfintei Treimi. Într-adevăr Nușfalău este continuarea de la Fatima și Medjugorje! Pregătiți-vă pentru aceasta! Mai adaug la acestea că Fatima este alfa (începutul) și Nușfalău va fi omega (sfârșitul). De aceea vă rog să spuneți din nou Da vocației voastre de ispășitori, pentru că în viitor voi avea nevoie de voi toți fără excepție. Vă promit în mod solemn că nu mai aveți de făcut multe novene până la Marele Avertisment! De asemenea vă spun că, dacă veți colabora cu Noi vom scoate foarte multe suflete de pe căruța celui Rău și vom pune în căruța lui Dumnezeu foarte multe suflete convertite. Cei din Cer au confirmat cu o minune solară și cu un curcubeu dublu „carisma deplinătății” și cele două locuri de pelerinaj înrudite. Pelerinajul vostru a fost plin de har și pentru că ați fost însoțiți de binecuvântarea ierarhiei. Mesajul Meu lunar a fost și pentru voi: să aveți curajul ca alături de rugăciunile legate să practicați și rugăciunea inimii și liniștea!

Pe ce să puneți accentul până la Marele Avertisment? Să priviți la crucea voastră de ispășire, acolo veți găsi răspunsul. Prin cruce vă invit pe toți să vă acceptați suferințele trupești și sufletești și să le oferiți cu spiritul pașnic al lui Isus pentru convertirea omenirii! Prin Inimile Noastre Sfinte vă invităm la unitate în iubire, în mod special pe cei aparținând ierarhiei și persoanele carismatice. Să construiți unitatea în iubire între națiuni și religii așa cum este între Isus și Mine. Prin crucea fără corpus (trupul lui Isus) – cum este și crucea de pe Krijevac – vă rugăm să vă străduiți să trăiți astfel încât în inimile voastre să trăiască permanent Isus înviat și niciodată Isus răstignit pentru păcatele voastre.

În cele trei luni care urmează vă invităm la preamărirea Sfintei Treimi. Dacă veți trăi bine aceasta  veți uita să vă plângeți pentru încercările trecătoare. Pregătiți-vă pentru că în ultimele timpuri, până la Marele Avertisment cei buni vor fi tot mai buni, iar cei răi – care nu se vor converti – vor fi tot mai agresivi. Ca apărare așezați-vă în fiecare zi pe voi înșivă, pe cei dragi vouă, bunurile voastre sub protecția Sfântului Sânge al lui Isus și al Lacrimilor Mele Materne.

Vă spun dinainte, anul viitor vă voi pregăti în fiecare lună, pas cu pas pentru Marele Avertisment! Anul viitor va avea loc pregătirea responsabililor comunităților, prin care înainte și după Marele Avertisment voi face ca oamenii neștiutori să primească o binecuvântare care să îi informeze. La această pregătire vă invit pe toți!

Trebuie să știți că omenirea împietrită în păcat se îndreaptă spre final. Zilele, orele le sunt numărate. Dacă datorită vieților voastre oferite omenirea care trăiește în păcat ajunge la pocăință, ea se va salva! Fără convertire omenirea nu are viitor! În Numele Sfintei Treimi vă rugăm să Ne ajutați în continuare să oprim omenirea pe drumul spre osândă.

Ca încheiere vă spun că Tatăl Ceresc a pregătit deja Lumea Nouă pentru creștinii devotați. Acolo nu va fi păcat, suferință și moarte. Pentru această minunată Lume Nouă care vă așteaptă pe Pământ merită să aduceți toate jertfele.

Sfânta Treime vă binecuvântează prin Noi cu spiritul seriozității Sfinte!”

Tema de casă pentru luna septembrie:

SĂ AVEȚI CURAJUL CA ALĂTURI DE RUGĂCIUNILE LEGATE SĂ PRACTICAȚI RUGĂCIUNEA INIMII ȘI LINIȘTEA!”

 

Mesajele le primim în Nușfalău, prin intermediul  pr.Janos Cs. și al V.Ilona)

Mesajele din Nușfalău în limba română le găsiți pe internet la: www.muntelesfinteitreimi.ro

e-mail: comunitateadeispasire@yahoo.com,  inf. 0040-768-712723

 

 

 

MESAJUL EXTRAORDINAR AL SFINTEI FECIOARE ÎN NOIEMBRIE 2010

 

 

„Dragii mei copii ispășitori! Cum zilele celui Rău sunt numărate, el vă atacă în mod extraordinar. În ultimele timpuri, în care trăiți, trebuie să învățați în mod extraordinar să vă apărați și să luptați împotriva lui.

Eu, din Voia Sfintei Treimi, sunt Femeia care îl calcă în picioare pe Satan. Vă voi spune acum cum ajungeți voi și strămoșii voștri în puterea celui Rău și cum puteți ajunge din nou sub domnia Sfintei Treimi.

În puterea celui Rău ajungeți datorită păcatelor, omisiunilor, rănilor sufletești, relației nerezolvate cu strămoșii, practicilor oculte, a vieții fără Dumnezeu,...

Cum puteți ajunge din nou sub domnia deplină a Sfintei Treimi?

Prin pocăința sinceră! E important să spuneți în sfânta spovadă, în fața lui Dumnezeu și a slujitorului Său că: ’Sunt un om păcătos care are nevoie de Îndurarea lui Dumnezeu! Sunt răspunzător de toate urmările faptelor mele păcătoase. Mă lepăd din toată inima de cel Rău, mă lepăd de toate ispitele și mă decid din toată inima pentru Dumnezeu și îmi ofer întreaga viață Lui.’ Dacă veți face acest lucru, veți ieși de sub puterea celui Rău și veți ajunge sub domnia lui Dumnezeu. Vă rog cereți-vă iertare de la Dumnezeu și pentru păcatele strămoșilor voștri, ca și ei să devină liberi.

Dacă veți învăța să iertați și să cereți iertare, rănile sufletului vostru se vor vindeca, relația de iubire cu Dumnezeu, cu cei dragi vouă vii și morți, cu întreaga omenire se va restabili. Trebuie să știți că supărarea, ura și toate celelalte păcate vă deschid calea spre a fi dominați de cel Rău. Acestă poartă o puteți închide definitiv prin cererea iertării și prin iertare.

Dacă spuneți rugăciuni de vindecare, vă puteți elibera de bolile provocate de cel Rău trupului, sufletului și a spiritului. Dacă vindecarea nu are loc, oferiți suferințele voastre ca ispășire pentru purificarea voastră, pentru convertirea omenirii întregi și pentru eliberarea strămoșilor voștri care suferă în Purgator.

Prin rugăciunile de eliberare vă puteți elibera de legăturile demonice. Datorită păcatelor comise cu regularitate ajungeți să fiți ca pasărea legată de picior cu o sfoară, care nu poate zbura liberă, doar pe o distanță limitată. Prin rugăciunea de eliberare făcută cu regularitate veți urâ păcatul, veți iubi binele și veți porni pe calea dezvoltării spirituale.

Dacă cel Rău vă posedă, prin rugăciunile de exorcizare vă puteți elibera de el. Oamenii posedați sunt ca pasărea închisă în colivie, în care au intrat de bună voie. Rugăciunile de exorcizare pot fi făcute de Papă, de episcopi și de preoții sau persoanele carismatice îputernicite de aceștia. Aceaste rugăciuni care poruncesc celui Rău se pot face numai cu sufletul curat, având încredere în puterea lui Dumnezeu și având experiență, niciodată singuri, totdeauna în comunitate.

Ce să faceți cu copiii avortați?  În primul rând cereți iertarea lui Dumnezeu și  a copiilor avortați și spuneți-le că-i iubiți. După aceea cereți-i lui Dumnezeu iertare și în numele celor care au știut despre avort și au colaborat la acesta. După aceea acceptați suferințele pe care Dumnezeu le permite în viețile voastre ca ispășire.

Sunt case, familii, locuri, zile, segmente de drum,... care au ajuns în puterea celui Rău datorită păcatelor grave. Vă rog, rupeți puterea celui Rău prin Sângele lui Isus, oferirea sfintelor liturghii, stropirea cu apă sfințită, tămâiere și așezați aceste locuri și persoane sub protecția Sfinților și Îngerilor.

De asemenea vă rog ca în Numele lui Isus să vă delimitați radical de cel Rău, de lumea păcătoasă, de oamenii răi și de strămoșii voștri ajunși în Iad, ca de acum să nu  mai poată face rău! Ardeți cărțile oculte, materialele pornografice, toate instrumentele practicilor demonice (pendul, cărți, instrumentele vrăjitoriei, etc.), înapoiați ce ați furat, compensați daunele produse, ca să vă eliberați de sub domnia celui Rău. Învățați  să vă așezați sub domnia și protecția lui Isus pe voi înșivă, pe cei dragi vouă, bunurile voastre, întreaga omenire și strămoșii din Purgator. Repetați periodic aceasta!

Să vă căiți pentru omisiunile pe care le-ați făcut legat de strămoșii voștri care suferă în Purgator! Cereți-le iertare și iertați-i și voi! Reparați omisiunile prin liturghii oferite pentru ei (gregoriană, novene)! Așezați-i pe toți strămoșii voștri din partea tatălui și a mamei în Rănile Sfinte ale lui Isus, stropiți-i cu Sfântul Sânge al lui Isus și cereți revărsarea și binecuvântarea Îndurării lui Isus asupra lor.

Prin vindecarea arborelui genealogic veți coborâ din căruța celui Rău persoanele dragi vouă care mai trăiesc pe acest pământ și îi veți așeza în căruța lui Dumnezeu, de asemenea lucrați la eliberarea persoanelor dragi care suferă în Purgator și restabiliți relația de iubire cu copiii avortați.

Dacă nu vă veți așeza sub domnia lui Dumnezeu pe voi înșivă și pe strămoșii voștri așa cum am cerut, vă puteți aștepta la toate relele. Dacă ascultați cererile mele, așezându-vă sub domnia lui Dumnezeu împreună cu strămoșii voștri, veți ajunge în iubire foarte aproape de Dumnezeu, de întreaga omenire, de sufletele din Purgator și de cele mântuite. Vă puteți aștepta la vindecare trupească și sufletească, naștere din nou și mântuire fără Purgator. Sfânta Treime vă binecuvântează prin Mine cu Protecția Sa divină!”

 

Privire în viitor – luna octombrie 2011:

În octombrie  programele de ispășire pe muntele Sfintei Treimi vor avea loc în zilele de 1-2,6-7 de la ora 15! Toată luna îl vom preamări pe Tatăl Ceresc prin viețile noastre oferite.